สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PKG 3,705.69 -24.04 -0.64 3,402,472 16,486.32

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  10.50 10.50 10.40 10.40 0.00 0.00 10.40 10.50 36,501 380.02
ALUCON  179.00 179.00 170.50 175.50 -3.50 -1.96 175.50 177.00 3,483 614.52
CSC  45.25 45.25 45.00 45.00 -0.25 -0.55 45.00 46.25 3,600 162.78
NEP <C> 0.35 0.37 0.35 0.37 0.00 0.00 0.35 0.37 72,166 25.38
NPPG  1.07 1.07 1.05 1.06 0.00 0.00 1.06 1.07 1,952,906 2,066.90
PTL  16.70 16.90 16.50 16.50 -0.30 -1.79 16.50 16.70 562,700 9,393.70
SITHAI  1.25 1.25 1.24 1.24 0.00 0.00 1.24 1.25 405,900 505.46
SLP  0.99 0.99 0.98 0.98 +0.01 +1.03 0.98 0.99 133,900 132.05
SMPC  13.30 13.60 13.30 13.50 +0.10 +0.75 13.50 13.60 117,800 1,591.10
SPACK  1.94 1.98 1.93 1.93 -0.01 -0.52 1.93 1.97 32,200 62.60
TCOAT  - - - - - - 28.25 30.50 - -
TFI <C, NP> 0.31 0.31 0.30 0.30 0.00 0.00 0.29 0.30 21,200 6.37
THIP  33.75 34.00 33.50 33.50 0.00 0.00 33.50 33.75 31,601 1,064.51
TMD  21.00 21.20 21.00 21.20 0.00 0.00 21.10 21.20 12,400 262.57
TOPP  198.00 198.00 198.00 198.00 0.00 0.00 198.00 205.00 400 79.20
TPBI  8.15 8.15 8.10 8.15 -0.05 -0.61 8.10 8.20 14,515 118.08
TPP  17.30 17.70 17.30 17.70 +0.80 +4.73 16.70 17.80 1,200 21.07
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่