สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 14:47:39
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,507.17 -5.66 -0.37 1,515.32 1,505.58 15,069,217 44,694.88
SET50 944.11 -6.91 -0.73 951.58 942.59 675,516 23,361.34
SET100 2,122.29 -12.16 -0.57 2,137.65 2,119.33 1,515,838 31,809.45
sSET 740.97 +4.87 +0.66 741.68 738.11 648,972 2,962.94
SETCLMV 989.85 +2.26 +0.23 997.18 988.55 623,474 13,921.16
SETHD 1,066.96 -7.60 -0.71 1,077.17 1,064.56 248,209 9,581.36
SETTHSI 957.27 -5.96 -0.62 964.60 955.45 1,082,231 24,561.59
SETWB 906.02 -1.06 -0.12 912.32 904.62 271,892 5,761.14
mai 358.44 +3.76 +1.06 358.55 355.70 414,166 981.58
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 678 7,306,390
ไม่เปลี่ยนแปลง 513 1,402,921
ลดลง 853 6,766,976
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PKG 4,848.94 +52.23 +1.09 42,768,395 1,143,800.13

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  19.60 19.60 19.00 19.00 -0.20 -1.04 19.00 19.10 2,106,054 40,702.91
ALUCON  169.00 169.00 169.00 169.00 0.00 0.00 168.00 169.00 200 33.80
BGC  10.80 10.90 10.60 10.70 0.00 0.00 10.70 10.80 1,748,441 18,810.64
CSC  53.00 53.25 52.75 53.25 0.00 0.00 53.00 53.25 9,500 503.50
GLOCON  0.87 0.87 0.82 0.83 -0.04 -4.60 0.82 0.83 8,302,677 6,908.50
NEP <C> 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.24 0.25 14,100 3.52
PTL  23.90 24.00 23.50 23.70 -0.10 -0.42 23.70 23.90 849,106 20,192.67
SCGP  47.00 47.75 47.00 47.75 +1.00 +2.14 47.50 47.75 21,689,034 1,025,881.60
SFLEX  5.70 5.70 5.60 5.70 0.00 0.00 5.65 5.70 3,335,318 18,901.72
SITHAI  0.64 0.64 0.63 0.63 -0.02 -3.08 0.63 0.64 166,200 106.17
SLP  0.51 0.51 0.49 0.50 0.00 0.00 0.49 0.50 156,948 78.29
SMPC  10.40 10.50 10.40 10.40 -0.10 -0.95 10.40 10.50 244,201 2,545.42
SPACK  2.58 2.68 2.58 2.64 +0.04 +1.54 2.64 2.66 902,607 2,391.51
TCOAT  - - - - - - 26.50 27.75 - -
TFI <C, NP> 0.15 0.16 0.15 0.16 +0.01 +6.67 0.15 0.16 2,737,800 410.77
THIP  32.50 33.25 32.50 33.00 +0.50 +1.54 32.75 33.00 29,800 980.62
TMD  - - - - - - 22.80 22.90 - -
TOPP  - - - - - - 189.00 193.00 - -
TPBI  9.35 9.35 9.15 9.25 -0.10 -1.07 9.25 9.30 634,909 5,853.26
TPP  14.50 14.90 14.50 14.70 +0.20 +1.38 14.50 14.70 2,500 36.93
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่