สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PROP 334.84 -1.64 -0.49 1,848,974,935 6,850,982.95

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.70 6.70 6.70 6.70 0.00 0.00 6.65 6.70 40,205 269.37
AMATA  22.80 23.00 22.50 22.60 0.00 0.00 22.60 22.70 36,565,110 831,698.47
AMATAV  6.10 6.25 6.05 6.15 +0.05 +0.82 6.10 6.15 1,529,799 9,444.67
ANAN  5.40 5.45 5.20 5.30 -0.05 -0.93 5.25 5.30 15,441,532 81,976.24
AP  9.50 9.50 9.30 9.35 -0.10 -1.06 9.30 9.35 3,568,096 33,395.24
APEX <C> 0.21 0.21 0.20 0.20 -0.01 -4.76 0.20 0.21 2,809,366 561.89
AQ <C> 0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 45,218,294 1,356.77
BLAND  1.84 1.88 1.84 1.85 +0.01 +0.54 1.84 1.85 110,667,563 205,645.79
BROCK  2.38 2.38 2.34 2.34 0.00 0.00 2.32 2.34 46,100 108.32
CGD  1.48 1.48 1.45 1.47 -0.01 -0.68 1.47 1.48 14,128,207 20,734.03
CI  1.64 1.64 1.64 1.64 0.00 0.00 1.62 1.64 100 0.16
CPN  84.50 84.50 83.50 83.50 -1.00 -1.18 83.50 84.00 9,653,633 810,611.07
ESTAR  0.65 0.66 0.64 0.65 0.00 0.00 0.65 0.66 7,291,679 4,740.06
EVER  0.50 0.53 0.49 0.49 -0.01 -2.00 0.49 0.50 39,183,671 19,919.18
GLAND  3.06 3.08 3.06 3.08 +0.02 +0.65 3.06 3.08 21,573,182 66,297.05
GOLD  10.90 11.10 10.70 10.80 -0.10 -0.92 10.80 10.90 7,320,374 79,663.94
GREEN  1.25 1.27 1.24 1.24 0.00 0.00 1.24 1.26 229,000 287.68
J  1.61 1.63 1.61 1.63 0.00 0.00 1.62 1.63 108,357 175.37
JCK  1.46 1.47 1.46 1.46 -0.01 -0.68 1.45 1.46 431,429 631.00
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  2.24 2.34 2.22 2.24 0.00 0.00 2.24 2.26 2,002,939 4,576.27
LALIN  6.30 6.30 6.25 6.25 -0.05 -0.79 6.25 6.30 126,686 793.27
LH  11.40 11.50 11.20 11.30 -0.10 -0.88 11.30 11.40 89,053,326 1,008,827.63
LPN  11.20 11.30 10.90 11.10 -0.10 -0.89 11.10 11.20 15,639,035 173,522.77
MBK  26.50 26.50 24.90 25.25 -1.25 -4.72 25.25 25.50 33,414,524 845,212.60
MJD  3.40 3.46 3.38 3.46 +0.06 +1.76 3.40 3.46 202,500 689.63
MK  4.00 4.04 3.98 4.00 0.00 0.00 4.00 4.02 1,109,710 4,446.87
NCH  0.92 0.95 0.92 0.95 +0.03 +3.26 0.94 0.95 310,820 292.08
NNCL  1.82 1.82 1.79 1.79 -0.01 -0.56 1.79 1.80 2,411,331 4,348.33
NOBLE  12.80 12.90 12.70 12.90 +0.40 +3.20 12.90 13.00 73,600 940.35
NUSA  0.34 0.35 0.33 0.33 -0.01 -2.94 0.33 0.34 11,811,200 4,012.15
NVD  4.16 4.26 4.12 4.16 0.00 0.00 4.14 4.16 300,800 1,261.62
ORI  18.30 18.50 18.10 18.50 +0.30 +1.65 18.30 18.50 2,901,199 52,961.36
PACE <C, NP> 0.61 0.62 0.59 0.61 -0.01 -1.61 0.61 0.62 27,003,447 16,432.65
PF  1.07 1.08 1.06 1.07 0.00 0.00 1.06 1.07 53,078,606 56,720.01
PLAT  8.60 8.60 8.50 8.50 -0.10 -1.16 8.50 8.55 2,020,386 17,264.62
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  1.41 1.42 1.36 1.40 -0.02 -1.41 1.39 1.40 21,200 29.56
PRIN  1.63 1.64 1.62 1.64 +0.01 +0.61 1.62 1.64 454,801 740.49
PRINC  5.20 5.30 5.15 5.20 0.00 0.00 5.15 5.20 1,071,600 5,596.86
PSH  21.10 21.50 21.00 21.50 +0.50 +2.38 21.50 21.60 2,409,598 51,497.17
QH  3.62 3.66 3.56 3.58 -0.04 -1.10 3.56 3.58 77,273,954 278,458.24
RICHY  1.80 1.86 1.80 1.86 +0.06 +3.33 1.85 1.86 9,811,836 18,112.48
RML  1.33 1.36 1.33 1.34 +0.02 +1.52 1.34 1.35 7,034,901 9,461.11
ROJNA  5.50 5.60 5.45 5.50 0.00 0.00 5.45 5.50 2,730,300 15,058.04
S  3.66 3.72 3.60 3.64 0.00 0.00 3.62 3.64 34,490,772 126,098.95
SAMCO  2.14 2.14 2.10 2.12 +0.02 +0.95 2.12 2.14 100,700 213.64
SC  3.78 3.78 3.72 3.76 0.00 0.00 3.76 3.78 11,999,065 45,102.80
SENA  3.84 3.86 3.82 3.84 0.00 0.00 3.82 3.84 1,360,613 5,227.46
SF  8.70 8.85 8.70 8.75 0.00 0.00 8.70 8.75 1,239,465 10,852.59
SIRI  1.70 1.75 1.69 1.74 +0.05 +2.96 1.73 1.74 214,172,041 370,227.32
SPALI  25.00 26.00 25.00 25.00 0.00 0.00 25.00 25.25 18,434,153 466,082.85
TICON  16.90 17.00 16.60 17.00 +0.10 +0.59 17.00 17.10 214,605 3,634.07
U  0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 683,231,445 20,584.71
UV  8.75 8.85 8.60 8.60 -0.10 -1.15 8.60 8.65 17,787,604 155,368.81
WHA  4.32 4.40 4.30 4.32 +0.04 +0.93 4.32 4.34 207,071,176 900,767.27
WIN  0.68 0.68 0.67 0.68 0.00 0.00 0.67 0.68 80,000 53.80
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่