สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 14:22:43
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,512.85 +0.02 +0.00 1,515.32 1,506.19 13,252,539 39,152.22
SET50 948.80 -2.22 -0.23 951.58 943.70 590,083 20,131.01
SET100 2,131.84 -2.61 -0.12 2,137.65 2,121.18 1,347,910 27,734.44
sSET 741.19 +5.09 +0.69 741.40 738.11 599,994 2,611.34
SETCLMV 992.76 +5.17 +0.52 997.18 988.97 557,182 11,968.99
SETHD 1,072.27 -2.29 -0.21 1,077.17 1,065.76 207,385 7,871.04
SETTHSI 961.53 -1.70 -0.18 964.60 956.35 953,122 21,112.98
SETWB 910.15 +3.07 +0.34 912.32 905.47 230,963 4,978.45
mai 357.42 +2.74 +0.77 357.88 355.70 346,158 765.39
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 674 6,637,154
ไม่เปลี่ยนแปลง 550 1,483,896
ลดลง 785 5,474,019
สถานะตลาด Pre-Open2
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PROP 214.81 +1.42 +0.67 389,877,179 1,964,392.10

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  4.98 4.98 4.98 4.98 -0.02 -0.40 4.96 5.00 1,500 7.47
AMATA  17.30 17.90 17.30 17.60 +0.30 +1.73 ATO ATO 27,709,988 488,462.53
AMATAV  6.15 6.20 6.00 6.10 +0.15 +2.52 6.10 6.10 640,811 3,913.21
ANAN  2.06 2.10 2.02 2.04 +0.02 +0.99 ATO ATO 4,571,929 9,416.50
AP  7.30 7.35 7.20 7.25 0.00 0.00 ATO ATO 10,824,703 78,582.52
APEX <C> 0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 1,459,400 87.56
AQ <C> 0.02 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 ATO ATO 24,373,400 488.94
AWC  4.64 4.80 4.62 4.78 +0.14 +3.02 ATO ATO 41,045,393 194,372.94
BLAND  1.10 1.10 1.08 1.09 -0.01 -0.91 1.18 1.08 6,138,929 6,697.07
BROCK  1.51 1.55 1.51 1.52 -0.03 -1.94 1.53 1.53 5,799 8.76
CGD  0.58 0.59 0.56 0.58 +0.01 +1.75 0.57 0.58 7,028,700 4,012.04
CI  0.74 0.76 0.73 0.74 -0.01 -1.33 ATO 0.74 85,812 63.25
CPN  52.25 52.25 51.25 52.00 -0.25 -0.48 ATO ATO 2,377,338 123,151.70
ESTAR  0.50 0.50 0.48 0.48 0.00 0.00 0.49 0.49 6,363,400 3,131.02
EVER  0.23 0.24 0.22 0.24 +0.01 +4.35 ATO 0.23 1,012,600 232.78
FPT  12.90 12.90 12.70 12.90 0.00 0.00 13.50 12.90 12,633 161.58
GLAND  2.18 2.18 2.16 2.18 0.00 0.00 2.28 2.18 6,900 14.94
J  1.87 1.89 1.83 1.86 +0.01 +0.54 1.85 1.85 8,081,830 15,064.59
JCK  1.18 1.19 1.16 1.17 -0.01 -0.85 ATO 1.17 1,107,300 1,300.11
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  1.37 1.54 1.37 1.46 +0.11 +8.15 1.48 1.46 3,481,905 5,151.21
LALIN  7.65 7.75 7.65 7.70 0.00 0.00 7.75 7.70 162,000 1,246.66
LH  8.05 8.10 8.00 8.05 0.00 0.00 ATO ATO 19,948,277 160,666.13
LPN  4.84 4.88 4.82 4.86 +0.08 +1.67 5.10 4.70 1,562,204 7,576.50
MBK  12.80 12.80 12.70 12.80 0.00 0.00 15.00 ATO 607,673 7,777.82
MJD  1.61 1.62 1.61 1.62 +0.01 +0.62 1.63 1.62 101,600 164.58
MK  3.08 3.12 3.08 3.10 +0.02 +0.65 3.10 3.12 3,620 11.27
NCH  0.83 0.84 0.82 0.84 -0.01 -1.18 0.82 0.83 13,401 11.04
NNCL  2.42 2.44 2.38 2.42 +0.02 +0.83 2.44 2.44 430,701 1,042.62
NOBLE  7.60 7.65 7.50 7.55 0.00 0.00 ATO ATO 3,977,853 30,102.10
NUSA  0.29 0.30 0.29 0.29 0.00 0.00 0.29 0.29 1,112,600 323.66
NVD  2.50 2.50 2.48 2.50 0.00 0.00 2.50 2.50 137,200 341.87
ORI  7.80 7.90 7.80 7.85 0.00 0.00 8.20 7.50 1,907,245 14,950.19
PACE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PF  0.39 0.41 0.39 0.40 0.00 0.00 ATO 0.40 5,034,801 2,006.67
PLAT  2.64 2.66 2.62 2.62 -0.02 -0.76 2.74 2.64 848,150 2,229.19
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  0.83 0.83 0.83 0.83 0.00 0.00 0.82 0.83 200 0.17
PRIN  1.82 1.82 1.82 1.82 0.00 0.00 1.79 1.82 100 0.18
PSH  12.70 12.80 12.60 12.70 +0.10 +0.79 13.30 ATO 322,445 4,096.19
QH  2.34 2.36 2.32 2.36 +0.02 +0.85 2.46 ATO 16,049,682 37,552.05
RICHY  0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0.69 0.70 57,142 40.00
RML  0.62 0.62 0.61 0.61 0.00 0.00 0.61 0.61 1,104,300 673.75
ROJNA  4.42 4.42 4.36 4.38 -0.02 -0.45 ATO ATO 263,900 1,158.53
S  1.66 1.67 1.65 1.66 -0.01 -0.60 1.74 1.65 1,030,620 1,707.42
SA  6.00 6.10 6.00 6.00 +0.05 +0.84 6.05 6.00 793,404 4,787.00
SAMCO  1.19 1.20 1.19 1.20 +0.01 +0.84 1.19 1.20 41,300 49.30
SC  2.76 2.78 2.74 2.78 +0.02 +0.72 ATO 2.76 911,267 2,515.05
SENA  3.52 3.54 3.50 3.52 0.00 0.00 3.52 3.52 472,505 1,662.07
SF  4.82 4.82 4.76 4.80 -0.02 -0.41 5.00 ATO 369,090 1,770.00
SIRI  0.86 0.88 0.86 0.86 0.00 0.00 ATO ATO 20,855,529 18,133.42
SPALI  20.30 20.70 20.10 20.40 +0.50 +2.51 21.40 ATO 12,034,436 245,025.94
U  1.43 1.45 1.42 1.44 +0.01 +0.70 1.51 1.44 1,266,263 1,816.00
UV  3.80 3.82 3.72 3.76 0.00 0.00 3.94 3.76 5,578,300 21,090.56
WHA  3.08 3.18 3.06 3.16 +0.10 +3.27 ATO ATO 146,475,803 459,518.54
WIN  0.34 0.34 0.33 0.34 0.00 0.00 ATO 0.33 73,298 24.92
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่