สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 13:38:28
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,512.85 +0.02 +0.00 1,515.32 1,506.19 13,200,135 39,070.04
SET50 948.80 -2.22 -0.23 951.58 943.70 590,083 20,131.01
SET100 2,131.84 -2.61 -0.12 2,137.65 2,121.18 1,347,910 27,734.44
sSET 741.19 +5.09 +0.69 741.40 738.11 599,994 2,611.34
SETCLMV 992.76 +5.17 +0.52 997.18 988.97 557,182 11,968.99
SETHD 1,072.27 -2.29 -0.21 1,077.17 1,065.76 207,385 7,871.04
SETTHSI 961.53 -1.70 -0.18 964.60 956.35 953,122 21,112.98
SETWB 910.15 +3.07 +0.34 912.32 905.47 230,963 4,978.45
mai 357.42 +2.74 +0.77 357.88 355.70 346,158 765.39
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 673 6,633,774
ไม่เปลี่ยนแปลง 550 1,483,896
ลดลง 785 5,424,996
สถานะตลาด Intermission
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
TOURISM 399.77 -1.42 -0.35 3,641,481 22,442.16

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  4.96 5.00 4.96 5.00 +0.04 +0.81 4.94 5.00 2,500 12.45
CENTEL  25.75 26.00 25.25 25.50 -0.25 -0.97 25.50 25.75 542,485 13,866.04
CSR  - - - - - - 62.00 64.25 - -
DTC  7.55 7.55 7.55 7.55 0.00 0.00 7.55 7.60 5,210 39.34
ERW  3.66 3.70 3.66 3.68 +0.02 +0.55 3.66 3.68 990,900 3,641.19
GRAND  0.57 0.57 0.55 0.56 -0.01 -1.75 0.56 0.57 158,146 88.71
LRH  - - - - - - 29.50 30.00 - -
MANRIN  - - - - - - 24.20 28.25 - -
OHTL  - - - - - - 334.00 357.00 1 0.34
ROH  - - - - - - 36.00 39.00 - -
SHANG  - - - - - - 53.50 56.75 - -
SHR  2.48 2.48 2.44 2.46 0.00 0.00 2.44 2.46 1,936,939 4,762.55
VRANDA  5.95 6.00 5.95 6.00 0.00 0.00 5.95 6.00 5,300 31.55
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่