สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 14/05/2022 03:19:53
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,584.38 -0.14 -0.01 1,597.58 1,578.11 22,376,021 75,432.41
SET50 953.06 +2.75 +0.29 958.63 949.30 2,030,369 42,963.82
SET100 2,165.05 +7.45 +0.35 2,176.93 2,156.28 3,020,530 54,944.30
sSET 1,038.12 +4.73 +0.46 1,047.83 1,033.61 892,055 4,228.37
SETCLMV 984.50 +1.39 +0.14 990.61 981.13 1,272,976 30,032.87
SETHD 1,142.24 -0.74 -0.06 1,150.23 1,137.58 1,271,726 14,035.91
SETTHSI 996.44 +2.07 +0.21 1,002.92 992.89 2,425,126 43,851.60
SETWB 978.81 +12.73 +1.32 980.47 969.72 766,767 20,037.79
mai 601.93 +14.19 +2.41 603.18 591.93 2,123,754 6,020.65
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 1,018 11,362,246
ไม่เปลี่ยนแปลง 494 2,169,058
ลดลง 939 10,932,962
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 13/05/2022
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 18,846.49 491.53
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 102.31 100.94
P/E (เท่า) 19.04 56.54
P/BV (เท่า) 1.68 3.38
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.71 1.26
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  5.05 5.05 5.05 5.05 0.00 0.00 5.05 5.20 201 1.02
AU  9.70 9.95 9.70 9.90 +0.20 +2.06 9.90 9.95 501,981 4,940.84
JCKH <C> 0.26 0.28 0.25 0.27 +0.01 +3.85 0.27 0.28 2,443,616 657.11
KASET  2.22 2.22 2.04 2.18 -0.02 -0.91 2.18 2.20 5,203,468 11,169.42
MUD  2.10 2.20 2.10 2.20 0.00 0.00 2.16 2.20 12,100 26.15
TACC  6.95 7.10 6.75 6.85 +0.15 +2.24 6.80 6.85 4,355,967 29,882.77
TMILL  3.92 3.96 3.88 3.90 0.00 0.00 3.88 3.90 574,400 2,249.62
XO  16.20 16.20 16.00 16.00 -0.10 -0.62 16.00 16.10 453,059 7,259.95

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALPHAX  1.59 1.62 1.54 1.55 +0.04 +2.65 1.55 1.56 24,521,251 38,708.94
BGT  2.66 2.84 2.36 2.36 -0.30 -11.28 2.36 2.38 7,074,301 17,813.64
BIZ  5.25 5.30 4.80 4.84 -0.36 -6.92 4.84 4.88 2,760,762 13,680.79
DOD  6.30 6.65 5.75 5.80 -1.30 -18.31 5.80 5.85 11,863,278 71,808.16
ECF  1.71 1.77 1.71 1.73 0.00 0.00 1.72 1.73 5,779,846 10,085.75
EFORL <C> 0.86 0.87 0.79 0.81 -0.06 -6.90 0.81 0.82 36,423,140 29,622.02
HPT  0.83 0.85 0.82 0.84 0.00 0.00 0.83 0.84 7,302,077 6,078.81
IP  18.50 18.70 18.00 18.30 -0.20 -1.08 18.20 18.30 1,078,068 19,562.80
JP  5.60 5.80 5.50 5.50 -0.25 -4.35 5.50 5.80 1,368,827 7,690.76
JUBILE  24.80 24.80 23.90 24.20 0.00 0.00 24.20 24.30 218,001 5,263.72
MOONG  4.36 4.50 4.30 4.36 -0.12 -2.68 4.34 4.38 149,997 649.65
NPK  - - - - - - 13.50 14.00 - -
SMD  12.00 12.40 11.60 12.40 +0.50 +4.20 12.00 12.40 639,331 7,702.26
TM  2.94 2.98 2.92 2.94 +0.02 +0.68 2.94 2.96 416,905 1,231.15
WINMED  4.94 5.05 4.92 4.94 -0.02 -0.40 4.92 4.94 511,436 2,531.59

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP <SP, C, NP> - - - - - - - - - -
AF  1.10 1.13 1.09 1.13 0.00 0.00 1.11 1.13 931,029 1,040.05
AIRA  2.20 2.22 2.18 2.22 +0.02 +0.91 2.20 2.22 514,600 1,136.85
ASN  3.88 3.90 3.02 3.90 +0.02 +0.52 3.86 3.90 7,400 28.50
BROOK  0.69 0.71 0.68 0.71 +0.04 +5.97 0.70 0.71 77,172,019 53,771.74
GCAP  1.60 1.60 1.49 1.50 -0.08 -5.06 1.49 1.50 1,686,373 2,565.44
KCC  6.30 6.45 6.05 6.10 0.00 0.00 6.10 6.15 11,035,294 68,402.78
LIT  2.10 2.10 1.99 2.00 -0.08 -3.85 1.99 2.00 2,147,950 4,375.79
MITSIB  1.04 1.04 1.01 1.04 0.00 0.00 1.02 1.04 227,500 232.38
SGF  0.87 0.90 0.86 0.87 0.00 0.00 0.87 0.88 1,646,700 1,452.43
TQR  12.00 12.20 11.90 12.00 0.00 0.00 12.00 12.10 110,820 1,331.11

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADB  1.39 1.42 1.39 1.39 +0.01 +0.72 1.39 1.40 693,310 969.91
BM  4.70 4.78 4.60 4.70 0.00 0.00 4.68 4.70 720,413 3,365.58
CHO  0.65 0.67 0.64 0.65 0.00 0.00 0.65 0.66 10,595,398 6,907.23
CHOW  4.98 6.00 4.98 5.75 +0.77 +15.46 5.75 5.80 6,878,341 38,660.73
CIG  0.58 0.58 0.56 0.58 +0.01 +1.75 0.57 0.58 425,845 246.27
COLOR  1.65 1.66 1.61 1.65 +0.05 +3.12 1.65 1.66 152,702 251.62
CPR  3.58 3.64 3.56 3.60 +0.02 +0.56 3.60 3.64 176,300 635.76
FPI  2.90 2.98 2.86 2.90 0.00 0.00 2.90 2.92 1,227,400 3,572.09
GTB  0.82 0.82 0.77 0.77 +0.02 +2.67 0.77 0.80 1,506,600 1,208.18
KCM  0.80 0.80 0.77 0.79 +0.03 +3.95 0.79 0.80 554,300 435.75
KUMWEL  2.66 2.74 2.66 2.70 +0.04 +1.50 2.68 2.70 630,703 1,693.87
KWM  2.98 3.02 2.98 3.00 +0.02 +0.67 3.00 3.02 336,100 1,011.23
MBAX  5.05 5.10 5.00 5.05 0.00 0.00 5.00 5.05 294,462 1,481.55
MGT  4.10 4.12 3.96 4.02 -0.12 -2.90 4.02 4.04 1,458,771 5,883.58
NDR  2.96 3.06 2.66 2.66 -0.32 -10.74 2.66 2.68 5,763,005 16,135.25
PACO  2.64 2.64 2.50 2.50 -0.14 -5.30 2.50 2.52 3,068,576 7,843.20
PDG  3.50 3.50 3.46 3.48 0.00 0.00 3.46 3.50 82,399 285.92
PIMO  3.34 3.36 3.26 3.36 +0.12 +3.70 3.34 3.36 5,693,051 18,887.93
PJW  3.64 3.70 3.60 3.64 +0.04 +1.11 3.64 3.66 1,404,425 5,115.05
PPM  3.44 3.54 3.44 3.52 +0.06 +1.73 3.50 3.52 845,800 2,947.49
PRAPAT  1.37 1.39 1.37 1.38 +0.02 +1.47 1.37 1.38 329,220 453.61
RWI  1.30 1.34 1.28 1.30 0.00 0.00 1.30 1.31 1,832,600 2,395.04
SALEE  1.06 1.10 1.06 1.09 +0.03 +2.83 1.08 1.10 427,503 463.72
SANKO  1.53 1.57 1.44 1.45 -0.07 -4.61 1.45 1.46 18,030,614 27,220.83
SELIC  2.42 2.42 2.38 2.40 -0.02 -0.83 2.38 2.40 93,341 224.30
SFT  5.00 5.05 4.92 5.00 0.00 0.00 4.96 5.05 404,300 2,016.61
SWC  7.00 7.30 6.90 7.20 +0.20 +2.86 7.20 7.25 860,647 6,082.93
TMC  1.08 1.14 1.08 1.13 +0.01 +0.89 1.09 1.13 78,328 86.25
TMI  1.14 1.21 1.14 1.21 +0.08 +7.08 1.20 1.21 10,849,303 12,823.88
TMW  33.25 33.25 33.00 33.25 0.00 0.00 33.25 33.75 1,200 39.78
TPLAS  2.96 3.04 2.94 3.00 +0.04 +1.35 2.98 3.00 1,699,968 5,074.23
TRV  2.80 3.00 2.80 2.84 0.00 0.00 2.84 2.90 322,929 925.57
UBIS  4.68 4.88 4.66 4.66 0.00 0.00 4.66 4.70 1,270,005 6,024.69
UEC  1.91 1.92 1.87 1.92 +0.01 +0.52 1.90 1.92 276,458 523.44
UKEM  2.04 2.04 1.91 1.91 -0.11 -5.45 1.91 2.02 3,908,347 7,643.15
UREKA  1.52 1.68 1.49 1.62 +0.12 +8.00 1.60 1.62 13,572,039 21,508.48
YUASA  14.10 14.20 14.10 14.10 +0.20 +1.44 14.00 14.10 2,700 38.08
ZIGA  8.40 8.55 8.30 8.50 +0.20 +2.41 8.45 8.50 7,420,411 62,519.30

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A5  2.64 2.66 2.60 2.60 0.00 0.00 2.60 2.62 17,794,569 46,716.32
ALL  1.62 1.62 1.54 1.55 0.00 0.00 1.55 1.56 27,451,907 43,238.98
ARIN  3.44 3.56 3.40 3.48 +0.06 +1.75 3.48 3.50 2,622,435 9,132.89
ARROW  7.65 8.05 7.65 7.80 +0.05 +0.65 7.75 7.80 53,101 411.53
BC  1.75 1.76 1.69 1.75 +0.01 +0.57 1.69 1.75 702,240 1,200.17
BSM  0.32 0.33 0.32 0.33 +0.02 +6.45 0.32 0.33 579,500 188.12
BTW  0.84 0.86 0.82 0.84 +0.01 +1.20 0.84 0.85 1,556,002 1,303.51
CAZ  6.75 7.10 6.50 6.75 +0.25 +3.85 6.70 6.75 89,042,230 608,632.35
CHEWA  0.77 0.79 0.76 0.79 +0.02 +2.60 0.78 0.79 267,714 207.66
CPANEL  7.50 7.85 7.20 7.55 -0.60 -7.36 7.55 7.60 3,028,423 22,818.75
CRD  1.07 1.09 1.07 1.07 +0.01 +0.94 1.07 1.09 345,792 371.23
DHOUSE  0.81 0.87 0.76 0.81 0.00 0.00 0.81 0.82 4,252,301 3,462.37
DIMET  0.48 0.50 0.47 0.48 0.00 0.00 0.48 0.49 6,850,900 3,320.24
DPAINT  7.85 7.85 7.45 7.55 -0.20 -2.58 7.55 7.60 404,556 3,053.31
FLOYD  1.59 1.62 1.53 1.57 -0.05 -3.09 1.55 1.57 451,611 705.19
HYDRO <C> 0.86 0.88 0.82 0.83 0.00 0.00 0.82 0.83 419,589 347.15
IND  2.14 2.32 2.10 2.28 +0.18 +8.57 2.28 2.30 25,038,149 56,351.13
JAK  1.54 1.59 1.54 1.59 +0.03 +1.92 1.57 1.59 135,500 212.99
K  1.74 1.79 1.74 1.75 0.00 0.00 1.75 1.78 439,449 774.45
KUN  2.52 2.52 2.42 2.50 +0.04 +1.63 2.44 2.50 378,322 931.50
META  0.44 0.46 0.44 0.46 +0.02 +4.55 0.45 0.46 3,036,900 1,352.73
PPS  0.66 0.67 0.63 0.64 -0.01 -1.54 0.64 0.65 2,209,500 1,430.62
PROS  1.95 2.08 1.95 2.02 -0.06 -2.88 2.02 2.04 936,521 1,873.83
PROUD  1.47 1.53 1.47 1.52 +0.01 +0.66 1.51 1.52 352,100 521.33
PSG <C> 0.91 1.00 0.91 0.99 +0.10 +11.24 0.98 0.99 166,399,410 160,978.13
SENAJ <XW> 1.08 1.12 1.05 1.05 -0.06 -5.41 1.05 1.08 55,195,860 60,100.13
SK  1.05 1.10 1.05 1.07 0.00 0.00 1.06 1.07 280,451 297.54
SMART  0.80 0.82 0.80 0.81 0.00 0.00 0.80 0.81 749,400 605.89
SSS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
STC  0.80 0.81 0.79 0.80 +0.02 +2.56 0.79 0.80 882,581 702.02
STI  4.78 4.80 4.66 4.78 -0.02 -0.42 4.70 4.78 549,900 2,604.57
TAPAC  2.60 2.68 2.60 2.68 +0.08 +3.08 2.68 2.70 199,760 530.49
THANA  3.04 3.22 2.90 2.98 -0.04 -1.32 2.96 2.98 53,109,282 164,446.75
TIGER  2.16 2.16 2.02 2.02 -0.12 -5.61 2.02 2.18 41,000 83.53
TITLE  2.42 2.50 2.42 2.46 0.00 0.00 2.46 2.48 27,560 68.13

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  2.98 3.06 2.58 2.68 -0.34 -11.26 2.68 2.70 9,502,136 26,569.10
PSTC  1.76 1.76 1.72 1.73 -0.03 -1.70 1.73 1.74 2,839,932 4,918.09
PTC  3.62 3.66 3.56 3.56 0.00 0.00 3.54 3.56 3,963,862 14,227.83
SAAM  7.55 7.75 7.50 7.55 -0.05 -0.66 7.55 7.60 631,950 4,786.31
SEAOIL  5.80 5.80 5.10 5.15 -0.25 -4.63 5.15 5.20 100,742,896 547,411.69
SR  1.29 1.32 1.28 1.29 +0.01 +0.78 1.27 1.29 109,600 141.08
STOWER <C> 0.04 0.05 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 24,672,000 1,054.42
TAKUNI  1.88 1.91 1.79 1.80 -0.05 -2.70 1.80 1.81 101,515,319 187,092.16
TPCH  8.50 8.50 8.40 8.50 -0.05 -0.58 8.50 8.55 269,431 2,277.17
TRT  3.80 3.82 3.74 3.74 0.00 0.00 3.74 3.78 969,431 3,662.25
UMS <C> 2.00 2.28 2.00 2.14 -0.04 -1.83 2.10 2.14 412,500 869.87
UPA  0.41 0.42 0.40 0.42 +0.02 +5.00 0.41 0.42 147,816,957 60,928.68

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADD  27.25 27.50 26.75 26.75 -0.75 -2.73 26.75 27.00 519,305 14,085.31
AKP  2.84 2.92 2.80 2.80 -0.02 -0.71 2.80 2.84 1,855,005 5,286.81
AMA  4.34 4.38 4.34 4.36 +0.06 +1.40 4.34 4.36 370,600 1,612.88
ARIP  0.98 0.99 0.96 0.96 0.00 0.00 0.96 0.97 1,995,200 1,934.80
ATP30  2.02 2.04 1.97 2.00 -0.02 -0.99 2.00 2.02 9,983,526 19,919.67
AUCT  8.35 8.45 8.25 8.45 +0.10 +1.20 8.40 8.45 1,001,472 8,371.30
BIS  7.65 7.80 7.40 7.50 0.00 0.00 7.50 7.55 8,148,730 62,000.70
BOL  10.40 10.90 10.40 10.50 +0.10 +0.96 10.50 10.60 1,075,139 11,372.73
CEYE  4.30 4.62 4.22 4.24 +0.02 +0.47 4.22 4.24 52,289,917 230,148.35
CMO  6.10 6.20 5.80 5.80 -0.20 -3.33 5.80 5.85 1,046,970 6,242.99
D  4.42 5.05 4.24 4.54 +0.30 +7.08 4.54 4.56 38,794,710 183,242.13
DV8 <C> 0.52 0.52 0.51 0.52 0.00 0.00 0.51 0.52 188,040 97.23
ETE  1.38 1.41 1.34 1.34 -0.05 -3.60 1.34 1.35 303,100 414.91
FSMART  18.50 19.60 18.20 19.50 +0.90 +4.84 19.50 19.60 11,132,879 211,599.35
FVC  1.92 2.02 1.92 1.98 +0.04 +2.06 1.98 1.99 9,702,963 19,156.35
GLORY  3.28 3.34 3.22 3.22 -0.02 -0.62 3.22 3.28 176,301 579.73
GSC  3.12 3.12 3.00 3.06 -0.08 -2.55 3.06 3.08 2,956,970 9,051.89
HARN  2.24 2.26 2.22 2.24 0.00 0.00 2.24 2.26 207,200 463.94
HEMP  7.25 7.50 7.20 7.50 +0.30 +4.17 7.50 7.55 678,924 4,982.99
HL  25.25 26.50 25.00 25.50 +0.50 +2.00 25.50 25.75 4,508,140 115,830.18
IMH  15.70 16.50 15.70 16.40 +0.60 +3.80 16.30 16.40 794,005 12,870.82
KK  2.68 2.78 2.62 2.68 -0.10 -3.60 2.64 2.68 445,700 1,186.36
KOOL  0.60 0.63 0.56 0.56 -0.02 -3.45 0.56 0.58 29,607,670 17,576.67
LDC  1.57 1.73 1.54 1.65 +0.13 +8.55 1.65 1.66 108,932,317 179,758.21
LEO  12.50 12.70 12.40 12.50 0.00 0.00 12.50 12.60 799,458 10,000.53
MORE  1.65 1.73 1.65 1.71 +0.06 +3.64 1.71 1.72 118,591,882 201,118.67
MVP  4.70 4.82 4.60 4.70 +0.18 +3.98 4.70 4.72 2,370,314 11,180.20
NBC  1.97 2.02 1.95 2.02 +0.07 +3.59 2.02 2.04 5,682,928 11,249.11
NCL  3.04 3.10 3.00 3.04 -0.02 -0.65 3.04 3.06 3,138,970 9,513.78
NEWS <C> 0.04 0.05 0.04 0.05 +0.01 +25.00 0.04 0.05 63,612,408 2,644.56
NINE  8.35 8.90 8.30 8.75 +0.20 +2.34 8.30 8.75 226,700 1,938.11
OTO  12.60 13.10 12.60 12.80 +0.10 +0.79 12.80 12.90 10,036,079 125,357.82
PHOL  3.50 3.56 3.42 3.46 -0.10 -2.81 3.44 3.46 672,607 2,335.02
PICO  4.80 4.90 4.80 4.90 +0.02 +0.41 4.76 4.90 5,100 24.74
QLT  6.25 6.60 6.25 6.45 +0.20 +3.20 6.45 6.50 128,324 829.58
RP  2.18 2.32 2.18 2.22 0.00 0.00 2.22 2.28 396,578 892.18
SE  1.13 1.16 1.12 1.12 0.00 0.00 1.12 1.14 2,584,600 2,934.60
SLM <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SONIC  3.66 3.70 3.54 3.60 0.00 0.00 3.60 3.62 4,013,107 14,520.18
SPA  7.40 7.45 7.20 7.35 +0.20 +2.80 7.35 7.40 1,960,000 14,396.86
THMUI  1.09 1.13 1.09 1.12 +0.03 +2.75 1.09 1.12 331,250 365.82
TNDT  1.08 1.09 1.02 1.04 -0.02 -1.89 1.03 1.04 4,522,174 4,716.99
TNH  33.50 35.25 33.50 35.25 +1.75 +5.22 34.50 35.25 3,019 103.14
TNP  4.86 4.86 4.58 4.62 -0.06 -1.28 4.60 4.62 1,068,794 4,976.79
TSF <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TVD  0.98 1.15 0.97 1.14 +0.17 +17.53 1.14 1.15 67,470,338 72,853.76
TVT  0.93 0.96 0.90 0.93 -0.01 -1.06 0.93 0.94 4,216,900 3,900.90
VL  1.29 1.31 1.23 1.24 -0.05 -3.88 1.24 1.26 2,997,502 3,759.51
WINNER  2.42 2.46 2.36 2.40 +0.04 +1.69 2.40 2.42 881,955 2,102.63
YGG  8.50 8.70 7.70 8.30 -0.20 -2.35 8.30 8.35 21,063,267 172,490.77

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APP  3.88 3.88 3.74 3.82 +0.02 +0.53 3.76 3.82 719,923 2,728.59
BBIK  58.00 61.00 57.50 59.75 +2.75 +4.82 59.75 60.00 1,393,858 82,749.08
BE8  45.00 49.25 44.75 45.25 +2.25 +5.23 45.25 45.50 17,022,976 801,489.96
COMAN  5.60 5.75 5.40 5.70 0.00 0.00 5.55 5.70 696,850 3,943.47
DITTO  59.25 64.75 57.50 61.75 +3.50 +6.01 61.50 61.75 4,394,243 270,823.16
ICN  3.70 3.82 3.68 3.70 0.00 0.00 3.70 3.72 3,212,287 11,997.25
IIG  34.00 34.25 33.00 33.50 +1.50 +4.69 33.25 33.50 532,222 17,992.61
IRCP  1.42 1.46 1.39 1.43 +0.01 +0.70 1.43 1.45 2,669,455 3,837.73
NETBAY  26.75 27.50 25.00 25.25 -1.50 -5.61 25.25 25.75 3,222,677 83,822.98
PLANET  2.04 2.04 1.98 2.00 -0.04 -1.96 2.00 2.02 930,024 1,860.28
PROEN  6.45 6.55 6.40 6.55 +0.10 +1.55 6.45 6.55 1,227,751 7,963.61
SECURE  19.40 19.70 17.80 18.00 -1.30 -6.74 18.00 18.10 1,284,048 23,823.73
SICT  5.55 6.15 5.55 5.85 +0.60 +11.43 5.85 5.90 11,049,764 65,613.96
SIMAT  2.50 2.52 2.42 2.48 0.00 0.00 2.48 2.50 2,926,190 7,198.25
SPVI  5.40 5.45 5.25 5.30 -0.15 -2.75 5.25 5.30 1,557,636 8,291.29
TPS  2.84 2.86 2.78 2.78 0.00 0.00 2.78 2.80 2,645,400 7,461.43
VCOM  6.00 6.00 5.65 5.95 +0.15 +2.59 5.85 5.95 235,820 1,354.94
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่