สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/01/2019 00:30:07
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,583.77 +3.47 +0.22 1,588.75 1,577.86 12,078,308 48,270.79
SET50 1,060.95 +3.03 +0.29 1,063.91 1,055.68 1,040,688 37,215.41
SET100 2,323.69 +5.09 +0.22 2,331.92 2,313.29 1,628,482 41,400.88
sSET 737.31 +0.36 +0.05 740.27 736.30 184,870 620.51
SETHD 1,191.90 -0.14 -0.01 1,194.11 1,185.11 377,950 16,434.70
SETCLMV 951.40 +6.57 +0.70 953.73 945.82 371,876 8,846.88
SETTHSI 1,017.30 +2.32 +0.23 1,020.68 1,012.89 832,009 31,807.62
mai 357.62 +0.83 +0.23 358.97 356.77 561,921 737.23
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 672 5,844,745
ไม่เปลี่ยนแปลง 527 1,444,536
ลดลง 674 5,143,788
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 18/01/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,182.16 242.21
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 6.61 1.65
P/E (เท่า) 14.93 44.72
P/BV (เท่า) 1.80 1.84
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.18 2.09
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  4.28 4.30 4.28 4.28 +0.04 +0.94 4.26 4.28 2,100 8.99
AU  7.25 7.45 7.25 7.35 +0.10 +1.38 7.30 7.35 571,211 4,206.08
FC <C> 0.35 0.41 0.35 0.41 +0.05 +13.89 0.40 0.41 8,312,100 3,177.67
JCKH  0.55 0.55 0.54 0.55 +0.01 +1.85 0.54 0.55 26,600 14.38
KASET  1.84 1.85 1.84 1.85 +0.03 +1.65 1.85 1.86 1,700 3.14
MM  3.56 3.56 3.40 3.52 -0.04 -1.12 3.50 3.52 26,500 92.34
SUN  2.84 2.84 2.80 2.80 -0.02 -0.71 2.80 2.82 116,800 329.29
TACC  2.48 2.48 2.44 2.46 +0.02 +0.82 2.44 2.46 95,601 234.66
TMILL  2.80 2.80 2.74 2.74 -0.06 -2.14 2.74 2.76 133,100 365.87
XO  11.60 11.60 11.40 11.50 +0.10 +0.88 11.40 11.50 627,900 7,162.80

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BGT  1.04 1.04 1.01 1.02 0.00 0.00 1.01 1.02 307,300 316.09
BIZ  2.34 2.36 2.32 2.32 0.00 0.00 2.32 2.34 60,310 140.59
DOD  12.40 12.70 11.40 12.00 -0.50 -4.00 12.00 12.10 8,115,512 97,199.65
ECF  2.24 2.24 2.20 2.24 +0.02 +0.90 2.22 2.24 548,316 1,215.50
HPT  0.91 0.93 0.89 0.89 -0.01 -1.11 0.89 0.90 78,501 71.08
JUBILE  15.60 16.50 15.50 16.10 +0.70 +4.55 16.10 16.20 461,302 7,527.80
MOONG  6.25 6.30 6.20 6.25 +0.05 +0.81 6.20 6.25 388,300 2,419.39
NPK  25.25 25.25 25.25 25.25 +0.25 +1.00 25.25 28.75 525 13.08
OCEAN  4.04 4.04 3.88 3.94 -0.12 -2.96 3.94 3.96 2,183,300 8,594.95
TM  2.10 2.12 2.06 2.08 -0.02 -0.95 2.06 2.08 331,070 687.64

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  2.60 2.64 2.58 2.58 0.00 0.00 2.58 2.60 703,800 1,834.84
AF  0.63 0.63 0.62 0.62 0.00 0.00 0.62 0.64 59,000 37.12
AIRA  1.51 1.51 1.51 1.51 +0.03 +2.03 1.46 1.52 500 0.76
ASN  - - - - - - 3.54 3.62 - -
BROOK  0.44 0.45 0.44 0.45 +0.02 +4.65 0.44 0.45 505,600 223.25
CHAYO  3.80 3.80 3.74 3.76 -0.04 -1.05 3.74 3.76 414,500 1,558.61
GCAP  2.50 2.62 2.48 2.56 +0.10 +4.07 2.52 2.56 644,800 1,634.17
LIT  5.80 5.85 5.80 5.85 0.00 0.00 5.85 5.90 129,100 752.54
SGF  1.28 1.28 1.25 1.25 -0.01 -0.79 1.25 1.26 2,718,200 3,426.57

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  2.30 2.36 2.28 2.28 -0.04 -1.72 2.26 2.28 80,026 184.26
ADB  0.88 0.88 0.86 0.86 0.00 0.00 0.85 0.87 11,400 9.82
BM  2.96 3.00 2.92 3.00 +0.06 +2.04 2.92 3.00 56,100 165.59
CHO  1.43 1.44 1.38 1.39 -0.02 -1.42 1.39 1.40 5,101,600 7,199.81
CHOW  2.02 2.20 1.83 2.10 -0.50 -19.23 2.08 2.10 66,474,502 134,766.76
CIG  0.32 0.32 0.30 0.32 +0.01 +3.23 0.31 0.32 347,000 108.79
COLOR  1.28 1.28 1.28 1.28 0.00 0.00 1.27 1.28 23,000 29.44
CPR  5.25 5.40 5.25 5.35 +0.10 +1.90 5.30 5.35 182,100 969.76
FPI  1.81 1.81 1.79 1.80 -0.01 -0.55 1.79 1.80 79,100 142.02
GTB  0.58 0.61 0.58 0.60 +0.02 +3.45 0.59 0.60 197,700 116.84
KCM  1.02 1.03 1.00 1.00 -0.02 -1.96 1.00 1.01 6,744,800 6,818.41
KWM  0.86 0.88 0.85 0.87 +0.02 +2.35 0.85 0.87 1,516,900 1,310.30
LVT <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
MBAX  3.94 3.96 3.88 3.96 -0.02 -0.50 3.92 3.96 142,301 559.21
MGT  1.78 1.90 1.75 1.75 -0.02 -1.13 1.75 1.77 155,500 278.84
NDR  1.88 1.91 1.87 1.87 -0.03 -1.58 1.87 1.89 25,601 48.26
PDG  2.82 2.84 2.80 2.82 -0.02 -0.70 2.82 2.84 49,301 139.01
PIMO  2.54 2.54 2.32 2.44 -0.08 -3.17 2.42 2.44 1,043,100 2,489.24
PJW  1.64 1.64 1.61 1.63 +0.01 +0.62 1.62 1.63 90,000 145.96
PPM  1.65 1.74 1.33 1.34 -0.10 -6.94 1.33 1.34 10,990,900 17,744.20
RWI  1.59 1.64 1.59 1.59 0.00 0.00 1.58 1.59 483,300 779.89
SALEE  1.01 1.01 0.99 0.99 -0.01 -1.00 0.99 1.01 25,000 24.76
SANKO  1.15 1.15 1.12 1.12 0.00 0.00 1.12 1.13 157,600 176.67
SELIC  2.58 2.60 2.58 2.60 +0.02 +0.78 2.58 2.60 60,000 155.80
SWC  20.60 21.10 20.60 20.90 +0.30 +1.46 20.70 20.90 38,404 802.40
TMC  0.82 0.87 0.80 0.81 -0.01 -1.22 0.81 0.82 2,242,300 1,867.62
TMI  0.77 0.80 0.75 0.77 +0.01 +1.32 0.76 0.77 4,552,100 3,528.71
TMW  64.75 64.75 64.00 64.50 0.00 0.00 64.25 64.50 6,400 410.28
TPAC  11.60 11.60 11.60 11.60 +0.60 +5.45 10.70 11.60 100 1.16
TPLAS  1.59 1.63 1.59 1.61 +0.02 +1.26 1.60 1.61 1,790,700 2,894.38
UAC  4.00 4.00 3.80 3.96 +0.02 +0.51 3.80 3.96 17,150 65.65
UBIS  5.15 5.20 5.05 5.05 -0.10 -1.94 5.05 5.10 62,200 317.24
UEC  1.34 1.34 1.31 1.31 0.00 0.00 1.31 1.32 102,500 135.62
UKEM  0.75 0.76 0.73 0.73 -0.02 -2.67 0.73 0.74 1,237,015 909.23
UREKA  1.85 1.86 1.73 1.85 -0.03 -1.60 1.80 1.85 1,715,421 3,083.32
YUASA  10.00 10.00 9.90 9.90 0.00 0.00 9.90 10.00 1,700 16.85
ZIGA  1.97 2.22 1.96 2.16 +0.21 +10.77 2.16 2.18 9,784,200 20,859.44

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ARROW  7.75 7.80 7.75 7.80 +0.05 +0.65 7.75 7.80 12,500 97.24
BKD  3.06 3.08 3.06 3.08 +0.02 +0.65 3.06 3.08 188,700 578.24
BSM  0.60 0.60 0.57 0.57 -0.03 -5.00 0.57 0.58 1,456,753 837.63
BTW  1.32 1.32 1.31 1.31 0.00 0.00 1.30 1.31 3,200 4.22
CHEWA  1.05 1.09 1.05 1.05 0.00 0.00 1.05 1.06 6,035,407 6,451.61
CMC  1.56 1.57 1.49 1.52 -0.04 -2.56 1.51 1.52 10,121,302 15,278.95
CRD  0.95 1.15 0.95 0.96 -0.04 -4.00 0.96 0.98 12,063,510 13,093.69
DIMET  0.87 0.88 0.86 0.87 0.00 0.00 0.87 0.88 234,000 203.58
FLOYD  1.76 1.84 1.76 1.78 -0.02 -1.11 1.78 1.79 75,600 134.51
FOCUS  1.50 1.55 1.50 1.52 -0.06 -3.80 1.51 1.54 113,600 172.82
HYDRO  1.14 1.15 1.11 1.13 0.00 0.00 1.13 1.14 240,500 272.05
JSP  0.46 0.47 0.45 0.46 0.00 0.00 0.46 0.47 800,000 369.06
K  2.44 2.48 2.44 2.48 0.00 0.00 2.44 2.48 700 1.73
META  1.90 1.91 1.82 1.89 0.00 0.00 1.89 1.90 1,686,600 3,139.81
PPS  0.74 0.75 0.73 0.74 0.00 0.00 0.73 0.74 1,869,101 1,375.87
SMART  1.28 1.34 1.24 1.29 +0.03 +2.38 1.29 1.30 14,357,085 18,529.86
STAR  4.60 4.64 4.40 4.54 -0.02 -0.44 4.50 4.54 59,400 265.11
STI  5.30 5.30 5.25 5.25 0.00 0.00 5.25 5.30 103,500 546.95
T <C> 0.05 0.06 0.05 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.06 542,300 30.93
TAPAC  6.10 6.80 6.00 6.70 +0.55 +8.94 6.65 6.70 1,046,254 6,799.19
THANA  1.99 2.00 1.99 1.99 0.00 0.00 1.99 2.00 51,610 102.70
TIGER  3.50 3.50 3.44 3.50 +0.02 +0.57 3.48 3.50 134,000 463.40
TITLE  7.25 7.30 6.65 6.75 -0.45 -6.25 6.75 6.80 1,718,800 11,953.66

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  0.89 0.90 0.88 0.90 +0.02 +2.27 0.89 0.90 173,700 154.71
AGE  0.97 0.97 0.95 0.96 0.00 0.00 0.95 0.96 130,210 124.96
AIE <SP, NC> - - - - - - - - - -
PSTC  0.65 0.66 0.64 0.66 +0.01 +1.54 0.65 0.66 21,847,200 14,225.76
QTC  4.92 4.92 4.82 4.92 0.00 0.00 4.90 4.92 68,300 333.15
SAAM  1.53 1.56 1.51 1.51 -0.01 -0.66 1.51 1.53 3,852,507 5,893.36
SEAOIL  3.10 3.22 3.10 3.22 +0.06 +1.90 3.18 3.22 205,500 650.36
SR  1.89 1.90 1.86 1.86 -0.04 -2.11 1.85 1.88 3,500 6.59
SSP  7.45 7.50 7.45 7.50 +0.05 +0.67 7.45 7.50 74,800 557.76
TAKUNI  0.75 0.76 0.75 0.76 +0.01 +1.33 0.75 0.76 449,100 338.90
TPCH  9.20 9.25 9.15 9.15 -0.05 -0.54 9.15 9.20 237,500 2,183.68
TRT  1.81 1.82 1.80 1.81 +0.01 +0.56 1.81 1.82 8,200 14.85
TSE  2.00 2.00 1.97 1.98 -0.02 -1.00 1.97 1.98 147,655 292.82
UMS <C> - - - - - - 0.63 0.67 - -
UWC  0.07 0.07 0.06 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 98,973,000 5,958.90

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADAM <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKP  1.87 1.88 1.84 1.84 -0.03 -1.60 1.84 1.85 67,000 124.04
AMA  4.48 4.50 4.40 4.44 -0.06 -1.33 4.44 4.46 100,619 445.95
ARIP  0.44 0.44 0.42 0.43 -0.01 -2.27 0.42 0.43 546,700 234.80
ATP30  1.51 1.51 1.49 1.50 0.00 0.00 1.50 1.51 151,650 227.20
AUCT  5.05 5.05 5.00 5.00 0.00 0.00 4.98 5.00 488,700 2,448.69
BOL  2.00 2.02 2.00 2.00 -0.02 -0.99 2.00 2.02 18,600 37.21
CHUO <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CMO  1.31 1.32 1.30 1.31 0.00 0.00 1.30 1.31 4,197 5.49
D  9.15 9.25 9.10 9.20 +0.05 +0.55 9.15 9.20 50,400 460.58
DCORP  0.81 0.81 0.77 0.78 -0.01 -1.27 0.78 0.79 3,213,700 2,536.79
DNA <NP> 0.37 0.39 0.36 0.37 +0.02 +5.71 0.37 0.38 21,125,300 7,891.87
EFORL <C> 0.05 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 12,143,500 607.47
ETE  1.04 1.12 1.03 1.10 +0.07 +6.80 1.10 1.12 8,551,000 9,360.48
FSMART  5.95 6.05 5.90 5.95 0.00 0.00 5.90 5.95 597,400 3,569.10
FVC  0.74 0.76 0.73 0.73 -0.01 -1.35 0.73 0.75 428,826 315.46
HARN  2.48 2.48 2.48 2.48 +0.02 +0.81 2.46 2.48 200 0.50
JKN  6.45 7.05 6.45 6.80 +0.45 +7.09 6.80 6.85 9,132,910 62,261.72
KIAT  0.48 0.49 0.47 0.49 +0.01 +2.08 0.48 0.49 1,395,500 669.93
KOOL  1.41 1.42 1.38 1.40 0.00 0.00 1.39 1.40 912,500 1,278.76
LDC  0.93 0.94 0.93 0.93 0.00 0.00 0.92 0.93 77,843 72.61
MPG <C> 0.45 0.46 0.40 0.44 +0.03 +7.32 0.44 0.45 23,846,001 10,393.23
MVP  1.41 1.43 1.39 1.40 0.00 0.00 1.39 1.40 1,082,300 1,519.07
NBC <C> 0.44 0.44 0.44 0.44 -0.06 -12.00 0.43 0.47 21,200 9.33
NCL  1.42 1.45 1.42 1.45 -0.01 -0.68 1.42 1.45 25,100 35.64
NEWS <C> 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 36,436,200 364.36
NINE  2.08 2.12 2.04 2.04 -0.02 -0.97 2.04 2.06 1,720,600 3,560.32
OTO  2.16 2.60 2.16 2.22 +0.10 +4.72 2.22 2.24 10,295,000 24,737.24
PHOL  1.80 1.92 1.80 1.81 +0.03 +1.69 1.81 1.82 13,980,506 26,028.49
PICO  4.34 4.36 4.28 4.30 0.00 0.00 4.28 4.32 32,958 142.40
PORT  4.86 4.96 4.78 4.80 0.00 0.00 4.78 4.80 383,905 1,856.53
QLT  3.92 3.92 3.92 3.92 0.00 0.00 3.90 3.98 5,000 19.60
RP  2.36 2.78 2.36 2.72 +0.36 +15.25 2.66 2.72 4,831,697 12,821.36
SE  1.86 2.02 1.86 1.98 +0.08 +4.21 1.90 1.98 8,700 16.44
SISB  4.78 4.84 4.76 4.82 +0.06 +1.26 4.82 4.84 4,642,595 22,254.72
SONIC  1.33 1.34 1.32 1.33 0.00 0.00 1.33 1.34 613,830 813.83
SPA  12.50 12.50 12.20 12.30 +0.10 +0.82 12.30 12.50 123,600 1,529.47
THMUI  1.27 1.32 1.26 1.28 +0.01 +0.79 1.28 1.29 865,701 1,112.03
TNDT  - - - - - - 4.06 4.10 - -
TNH  36.50 36.50 36.25 36.50 0.00 0.00 36.50 36.75 30,900 1,127.80
TNP  1.37 1.39 1.37 1.39 +0.02 +1.46 1.37 1.39 30,000 41.12
TSF <C> 0.02 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 2,042,100 40.86
TVD  1.54 1.54 1.52 1.53 0.00 0.00 1.52 1.53 211,100 321.98
TVT  0.79 0.80 0.78 0.78 0.00 0.00 0.78 0.80 353,900 278.19
WINNER  2.78 2.86 2.78 2.80 +0.04 +1.45 2.76 2.80 215,900 603.52

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
COMAN  3.16 3.28 3.16 3.22 +0.02 +0.62 3.18 3.22 62,500 201.06
ICN  1.71 1.72 1.69 1.69 0.00 0.00 1.69 1.71 542,100 925.84
IRCP  0.85 0.87 0.80 0.83 -0.05 -5.68 0.82 0.83 4,423,800 3,622.95
ITEL  3.28 3.42 3.24 3.38 +0.14 +4.32 3.38 3.40 1,768,421 5,962.28
NETBAY  23.50 23.60 23.10 23.20 -0.30 -1.28 23.10 23.20 84,200 1,950.88
PLANET  1.45 1.45 1.43 1.45 +0.01 +0.69 1.43 1.45 8,500 12.20
SIMAT  1.87 1.90 1.83 1.90 +0.02 +1.06 1.84 1.90 126,846 238.03
SKY  13.20 13.30 13.20 13.20 -0.10 -0.75 13.20 13.30 87,200 1,153.54
SPVI  1.10 1.18 1.10 1.16 +0.07 +6.42 1.16 1.17 2,089,111 2,403.30
UPA  0.37 0.38 0.36 0.36 -0.01 -2.70 0.36 0.37 3,747,300 1,384.31
VCOM  3.44 3.58 3.42 3.56 +0.14 +4.09 3.54 3.56 8,763,101 30,683.13
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่