สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16/01/2021 03:19:54
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,519.13 -16.85 -1.10 1,544.11 1,513.48 29,709,879 101,413.90
SET50 957.86 -13.49 -1.39 977.38 954.30 1,741,332 60,064.20
SET100 2,142.20 -28.06 -1.29 2,183.49 2,134.05 3,566,708 75,658.64
sSET 735.49 -6.79 -0.91 745.18 732.86 1,242,690 7,372.49
SETCLMV 973.29 -9.77 -0.99 990.38 972.83 1,976,438 40,920.45
SETHD 1,074.69 -11.40 -1.05 1,091.70 1,070.71 697,095 24,237.25
SETTHSI 967.74 -11.54 -1.18 984.82 964.43 2,233,962 62,415.09
SETWB 888.54 -3.04 -0.34 900.38 888.07 717,369 20,803.70
mai 349.47 +0.65 +0.19 350.88 347.55 1,115,240 1,571.15
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 493 12,245,729
ไม่เปลี่ยนแปลง 423 2,536,185
ลดลง 1,148 14,517,874
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 15/01/2021
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,891.41 244.36
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 14.19 2.94
P/E (เท่า) 30.34 76.90
P/BV (เท่า) 1.72 1.80
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.16 2.46
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  5.35 5.45 5.30 5.30 0.00 0.00 5.30 5.35 352,706 1,888.68
AU  10.30 10.30 10.10 10.20 -0.10 -0.97 10.20 10.30 1,854,511 18,949.20
JCKH <C> - - - - - - 0.28 0.29 - -
KASET  1.12 1.13 1.11 1.11 0.00 0.00 1.11 1.12 375,413 419.20
MM  2.02 2.04 1.98 1.98 -0.06 -2.94 1.97 1.98 123,200 245.28
SUN  5.05 5.40 4.96 5.25 +0.20 +3.96 5.25 5.30 6,537,047 33,960.39
TACC  6.45 6.50 6.25 6.30 -0.10 -1.56 6.30 6.35 4,955,891 31,518.01
TMILL  3.24 3.28 3.24 3.28 +0.04 +1.23 3.26 3.28 269,500 881.61
XO  10.90 11.10 10.70 10.70 -0.30 -2.73 10.70 10.90 4,921,964 53,468.42

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BGT  0.99 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00 0.99 1.00 21,000 20.79
BIZ  3.72 3.74 3.72 3.74 0.00 0.00 3.72 3.74 79,993 298.06
DOD  9.35 9.75 9.30 9.65 +0.35 +3.76 9.65 9.70 16,210,762 154,913.16
ECF  1.37 1.38 1.34 1.36 0.00 0.00 1.36 1.37 3,339,001 4,530.60
HPT  1.03 1.03 0.95 0.97 -0.03 -3.00 0.97 0.99 12,020,381 11,844.16
IP  16.70 17.00 16.40 17.00 +0.40 +2.41 16.90 17.00 1,685,702 28,227.91
JUBILE  22.20 22.20 22.00 22.20 0.00 0.00 22.10 22.20 146,309 3,233.88
MOONG  4.08 4.10 4.04 4.10 -0.02 -0.49 4.08 4.10 178,200 726.70
NPK  - - - - - - 16.10 16.90 - -
OCEAN  0.99 1.01 0.99 0.99 0.00 0.00 0.99 1.00 2,741,270 2,720.54
TM  2.70 2.70 2.66 2.66 0.00 0.00 2.66 2.68 399,810 1,065.59

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  1.31 1.31 1.27 1.30 -0.01 -0.76 1.29 1.30 1,315,101 1,691.53
AF  0.71 0.71 0.70 0.71 0.00 0.00 0.70 0.71 48,901 34.72
AIRA  1.03 1.03 1.03 1.03 +0.01 +0.98 1.02 1.03 30,300 31.21
ASN  4.50 4.50 4.36 4.44 -0.04 -0.89 4.36 4.44 40,800 179.14
BROOK  0.42 0.43 0.41 0.42 0.00 0.00 0.41 0.42 6,006,211 2,522.62
GCAP  1.75 1.76 1.70 1.73 -0.01 -0.57 1.72 1.73 1,742,249 2,997.02
LIT  3.60 3.64 3.58 3.62 +0.04 +1.12 3.62 3.64 679,744 2,453.23
MITSIB  0.99 0.99 0.98 0.99 -0.01 -1.00 0.98 0.99 471,107 463.90
SGF  0.85 0.95 0.84 0.91 +0.07 +8.33 0.90 0.91 113,486,620 103,013.40

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  4.30 4.30 4.22 4.26 -0.04 -0.93 4.26 4.28 79,868 339.44
ADB  1.04 1.05 1.02 1.03 -0.01 -0.96 1.03 1.04 2,748,291 2,842.43
BM  2.60 2.62 2.58 2.62 +0.02 +0.77 2.56 2.62 148,500 384.90
CHO  0.54 0.55 0.53 0.54 0.00 0.00 0.54 0.55 3,662,176 1,978.75
CHOW  4.06 4.06 3.92 3.96 -0.06 -1.49 3.96 4.00 169,701 672.17
CIG  0.26 0.27 0.25 0.26 +0.01 +4.00 0.26 0.27 4,775,800 1,254.35
COLOR  1.15 1.16 1.15 1.16 0.00 0.00 1.15 1.16 78,599 90.37
CPR  2.60 2.72 2.60 2.62 0.00 0.00 2.62 2.66 52,200 137.78
FPI  1.51 1.52 1.48 1.50 +0.03 +2.04 1.49 1.50 1,429,100 2,145.97
GTB  0.70 0.70 0.67 0.69 0.00 0.00 0.68 0.69 752,600 509.25
KCM  0.49 0.50 0.49 0.49 -0.01 -2.00 0.48 0.49 217,108 106.41
KUMWEL  1.14 1.14 1.11 1.13 -0.01 -0.88 1.12 1.13 239,600 268.27
KWM  1.16 1.18 1.14 1.14 -0.01 -0.87 1.14 1.16 876,461 1,017.00
MBAX  7.10 7.15 7.05 7.10 -0.05 -0.70 7.05 7.10 1,011,000 7,185.64
MGT  2.44 2.50 2.44 2.50 +0.06 +2.46 2.48 2.50 2,486,401 6,148.79
NDR  1.53 1.54 1.51 1.53 -0.01 -0.65 1.51 1.53 281,788 427.00
PDG  3.44 3.50 3.44 3.46 0.00 0.00 3.44 3.46 175,601 605.08
PIMO  2.34 2.36 2.26 2.28 -0.06 -2.56 2.28 2.30 3,771,317 8,671.96
PJW  1.60 1.65 1.58 1.64 +0.04 +2.50 1.64 1.65 1,618,200 2,606.87
PPM  0.98 0.99 0.91 0.94 -0.04 -4.08 0.93 0.95 159,500 150.54
PRAPAT  1.29 1.32 1.27 1.28 +0.01 +0.79 1.28 1.29 15,548,559 20,200.91
RWI  1.24 1.24 1.19 1.20 -0.02 -1.64 1.19 1.20 108,299 129.89
SALEE  0.69 0.69 0.68 0.69 -0.01 -1.43 0.68 0.69 11,181 7.67
SANKO  0.94 0.94 0.93 0.93 0.00 0.00 0.93 0.95 133,239 124.85
SELIC  2.10 2.10 2.06 2.08 -0.04 -1.89 2.06 2.08 247,900 514.51
SFT  4.40 4.46 4.36 4.36 -0.02 -0.46 4.36 4.38 1,092,600 4,806.50
SWC  4.98 5.00 4.94 4.96 +0.02 +0.40 4.96 4.98 64,617 321.49
TMC  0.72 0.73 0.70 0.73 +0.03 +4.29 0.71 0.73 364,700 264.23
TMI  0.75 0.75 0.73 0.74 0.00 0.00 0.73 0.74 2,305,500 1,710.96
TMW  36.00 36.00 35.50 36.00 +0.25 +0.70 35.75 36.00 1,001 35.81
TPAC  11.90 12.10 11.80 12.10 +0.20 +1.68 12.00 12.10 173,500 2,080.48
TPLAS  1.71 1.71 1.66 1.69 +0.03 +1.81 1.66 1.69 894,458 1,497.57
UBIS  5.60 5.60 5.50 5.55 +0.05 +0.91 5.50 5.55 91,619 509.21
UEC  0.99 1.03 0.99 1.02 +0.02 +2.00 1.02 1.03 306,250 310.33
UKEM  0.74 0.81 0.74 0.80 +0.06 +8.11 0.79 0.80 78,343,400 61,086.29
UREKA  0.79 0.81 0.79 0.79 0.00 0.00 0.79 0.80 323,401 257.46
YUASA  15.60 15.70 15.40 15.40 -0.30 -1.91 15.40 15.50 77,425 1,199.22
ZIGA  3.22 3.36 3.22 3.28 +0.06 +1.86 3.28 3.30 9,500,815 31,396.70

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALL  3.34 3.42 3.30 3.42 +0.08 +2.40 3.40 3.42 28,536,219 96,061.06
ARIN  0.75 0.76 0.74 0.75 -0.01 -1.32 0.74 0.75 106,900 79.76
ARROW  7.60 7.60 7.50 7.50 0.00 0.00 7.50 7.55 830 6.26
BC  0.98 0.99 0.95 0.98 0.00 0.00 0.97 0.98 118,701 114.08
BSM  0.27 0.27 0.26 0.27 0.00 0.00 0.26 0.27 120,001 31.86
BTW  0.78 0.79 0.77 0.78 -0.01 -1.27 0.78 0.79 76,100 58.85
CAZ  1.97 1.97 1.93 1.94 -0.01 -0.51 1.93 1.94 193,141 375.69
CHEWA  0.52 0.52 0.51 0.51 0.00 0.00 0.51 0.52 571,900 292.24
CMC  0.80 0.80 0.78 0.79 -0.01 -1.25 0.78 0.79 608,200 480.33
CRD  0.46 0.47 0.46 0.47 +0.01 +2.17 0.46 0.47 4,450 2.09
DHOUSE  0.57 0.58 0.56 0.57 0.00 0.00 0.56 0.57 4,447,801 2,526.66
DIMET <C> 0.12 0.12 0.11 0.12 0.00 0.00 0.11 0.12 1,132,500 132.90
FLOYD  1.05 1.07 1.04 1.04 -0.01 -0.95 1.04 1.05 663,200 700.01
HYDRO <C> 0.33 0.33 0.32 0.32 -0.02 -5.88 0.31 0.33 626,900 201.30
IND  1.78 1.78 1.74 1.77 -0.01 -0.56 1.76 1.77 2,092,820 3,682.66
JSP  0.25 0.26 0.24 0.25 -0.01 -3.85 0.25 0.26 2,877,801 719.49
K  0.82 0.83 0.80 0.80 -0.02 -2.44 0.80 0.81 407,414 327.89
KUN  0.98 1.02 0.95 0.95 -0.02 -2.06 0.95 0.97 9,871,600 9,643.47
META  0.42 0.43 0.40 0.42 +0.01 +2.44 0.41 0.42 2,049,888 845.71
PPS  0.41 0.41 0.39 0.40 -0.01 -2.44 0.39 0.40 339,800 135.94
PROUD  0.95 0.95 0.92 0.93 -0.01 -1.06 0.92 0.93 8,100 7.50
SK  0.88 0.94 0.87 0.94 +0.07 +8.05 0.93 0.94 11,850,216 10,743.37
SMART  1.05 1.05 1.03 1.04 0.00 0.00 1.03 1.04 80,650 83.62
STAR  2.10 2.12 2.10 2.10 -0.02 -0.94 2.10 2.12 23,500 49.36
STC  0.66 0.67 0.65 0.67 +0.01 +1.52 0.66 0.67 363,100 239.68
STI  6.95 7.20 6.80 6.90 0.00 0.00 6.90 6.95 2,164,020 15,213.10
T <C> 0.07 0.07 0.06 0.07 +0.01 +16.67 0.06 0.07 50,478,101 3,129.05
TAPAC  2.68 2.72 2.66 2.68 -0.02 -0.74 2.68 2.70 283,301 757.69
THANA  - - - - - - 0.88 0.91 99 0.06
TIGER  1.72 1.72 1.71 1.71 +0.01 +0.59 1.71 1.72 10,047 17.19
TITLE  2.54 2.54 2.48 2.48 -0.06 -2.36 2.48 2.52 425,432 1,061.18

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  0.91 0.93 0.91 0.92 +0.01 +1.10 0.92 0.93 281,401 259.56
AIE  0.92 0.93 0.91 0.92 +0.01 +1.10 0.91 0.92 10,718,001 9,844.26
PSTC  1.78 1.80 1.77 1.78 0.00 0.00 1.78 1.79 4,869,630 8,693.87
QTC  4.18 4.18 4.00 4.14 -0.06 -1.43 4.10 4.14 119,300 489.77
SAAM  1.09 1.10 1.08 1.09 0.00 0.00 1.08 1.09 223,240 243.89
SEAOIL  2.98 2.98 2.76 2.92 -0.02 -0.68 2.90 2.92 1,974,983 5,653.15
SR  0.78 0.85 0.78 0.82 +0.05 +6.49 0.81 0.82 252,804 203.48
TAKUNI  0.51 0.52 0.50 0.50 -0.01 -1.96 0.50 0.51 1,418,802 715.39
TPCH  12.70 12.80 12.60 12.70 0.00 0.00 12.70 12.80 822,701 10,458.01
TRT  1.72 1.74 1.72 1.74 0.00 0.00 1.73 1.75 102,800 177.84
UMS <C> 0.80 0.80 0.71 0.72 -0.07 -8.86 0.71 0.72 103,600 75.23
UPA  0.28 0.29 0.25 0.27 -0.01 -3.57 0.26 0.27 153,829,296 40,715.81
UWC <C> 0.04 0.05 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 37,715,766 1,560.93

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A5 <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKP  1.01 1.02 1.00 1.00 -0.01 -0.99 1.00 1.02 30,300 30.46
AMA  5.75 5.85 5.55 5.65 -0.05 -0.88 5.65 5.70 1,783,400 10,119.66
ARIP  0.48 0.49 0.47 0.48 0.00 0.00 0.47 0.48 235,201 111.96
ATP30  1.01 1.02 0.99 0.99 -0.02 -1.98 0.99 1.01 1,296,701 1,302.28
AUCT  10.60 10.70 10.40 10.60 +0.10 +0.95 10.60 10.70 4,021,785 42,470.42
BOL  6.45 6.80 6.40 6.70 +0.25 +3.88 6.70 6.75 1,830,726 12,232.21
CMO  0.88 0.88 0.86 0.87 -0.01 -1.14 0.86 0.87 128,100 111.14
D  3.80 3.80 3.72 3.72 -0.06 -1.59 3.72 3.74 103,100 386.58
DV8 <C> 0.28 0.29 0.28 0.29 0.00 0.00 0.28 0.29 18,400 5.17
EFORL <C> 0.06 0.07 0.05 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 53,257,799 3,195.33
ETE  1.01 1.01 1.01 1.01 -0.01 -0.98 1.00 1.01 399,101 403.09
FSMART  7.20 7.20 7.10 7.20 +0.05 +0.70 7.15 7.20 865,529 6,205.65
FVC  0.43 0.43 0.42 0.42 0.00 0.00 0.42 0.43 446,700 187.62
GSC  1.11 1.11 1.10 1.11 0.00 0.00 1.10 1.11 226,500 250.48
HARN  2.30 2.30 2.26 2.28 -0.02 -0.87 2.26 2.28 237,339 537.55
IMH  2.50 2.50 2.42 2.44 0.00 0.00 2.44 2.46 133,600 326.05
KIAT  0.62 0.63 0.60 0.60 -0.02 -3.23 0.60 0.61 17,039,320 10,383.36
KK  1.53 1.54 1.51 1.51 -0.01 -0.66 1.51 1.52 1,300,500 1,976.14
KOOL  0.80 0.80 0.77 0.79 +0.01 +1.28 0.78 0.79 5,011,827 3,912.17
LDC  1.32 1.35 1.32 1.35 +0.03 +2.27 1.33 1.36 164,950 221.76
LEO  6.25 6.45 6.25 6.40 +0.10 +1.59 6.35 6.40 10,939,260 69,164.07
MORE  0.83 0.87 0.83 0.86 +0.03 +3.61 0.85 0.86 111,621,345 95,998.86
MPG <C> 0.52 0.52 0.44 0.44 -0.08 -15.38 0.44 0.45 12,946,434 6,137.90
MVP  1.23 1.23 1.23 1.23 -0.02 -1.60 1.23 1.25 103,500 127.30
NBC  0.59 0.60 0.59 0.60 +0.01 +1.69 0.59 0.60 124,900 74.92
NCL  0.76 0.76 0.74 0.75 -0.01 -1.32 0.74 0.75 183,900 137.58
NEWS <C> 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,094,900 10.95
NINE  2.40 2.48 2.40 2.44 -0.04 -1.61 2.44 2.50 833,100 2,039.94
OTO  5.25 5.25 5.10 5.25 -0.05 -0.94 5.20 5.25 5,894,809 30,783.22
PHOL  2.74 2.74 2.66 2.68 -0.06 -2.19 2.68 2.70 1,896,829 5,111.76
PICO  3.60 3.60 3.58 3.58 +0.06 +1.70 3.42 3.58 702 2.51
QLT  4.20 4.20 4.18 4.20 +0.06 +1.45 4.18 4.22 17,700 74.01
RP  1.24 1.25 1.22 1.22 +0.01 +0.83 1.23 1.24 34,053 41.72
SABUY  2.04 2.06 1.98 2.04 0.00 0.00 2.02 2.04 18,795,583 37,722.79
SE  1.30 1.36 1.30 1.36 +0.07 +5.43 1.35 1.36 372,600 498.84
SLM <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SONIC  1.72 1.74 1.69 1.74 +0.03 +1.75 1.73 1.74 7,537,859 12,945.07
SPA  7.05 7.05 6.90 6.95 -0.05 -0.71 6.95 7.00 548,203 3,800.56
THMUI  0.64 0.64 0.63 0.63 -0.01 -1.56 0.63 0.64 364,300 230.60
TNDT  3.14 3.14 3.02 3.10 0.00 0.00 3.04 3.10 172,010 524.47
TNH  33.00 33.50 33.00 33.00 0.00 0.00 33.00 33.50 70,101 2,328.33
TNP  3.82 3.88 3.76 3.80 0.00 0.00 3.80 3.82 918,171 3,491.80
TSF <SP, NC> - - - - - - - - - -
TVD  1.19 1.24 1.18 1.19 0.00 0.00 1.19 1.20 15,892,803 19,208.19
TVT  0.60 0.61 0.60 0.61 +0.01 +1.67 0.60 0.61 112,199 68.12
VL  1.18 1.20 1.15 1.16 -0.03 -2.52 1.16 1.17 8,488,166 9,917.41
WINNER  2.76 2.76 2.72 2.74 0.00 0.00 2.72 2.74 99,800 273.29
YGG  17.40 17.90 17.40 17.60 0.00 0.00 17.50 17.60 1,140,082 20,184.08

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APP  2.74 2.80 2.56 2.64 -0.10 -3.65 2.62 2.64 5,837,416 15,444.48
COMAN  2.34 2.38 2.34 2.36 +0.02 +0.85 2.34 2.36 396,500 933.78
ICN  3.26 3.26 3.18 3.18 -0.06 -1.85 3.18 3.24 4,031,661 13,006.03
IIG  24.30 24.60 24.00 24.20 -0.20 -0.82 24.20 24.30 676,589 16,423.10
INSET  3.44 3.56 3.40 3.54 +0.12 +3.51 3.52 3.54 18,012,519 63,054.27
IRCP  1.01 1.23 0.99 1.23 +0.28 +29.47 1.23 - 32,415,062 37,274.79
ITEL  2.98 2.98 2.86 2.88 -0.06 -2.04 2.88 2.90 5,204,901 15,184.81
NETBAY  24.90 25.00 24.60 24.80 -0.10 -0.40 24.70 24.80 1,224,511 30,267.63
PLANET  1.18 1.31 1.16 1.26 +0.08 +6.78 1.26 1.27 4,448,906 5,570.99
SICT  4.22 4.24 4.16 4.16 -0.04 -0.95 4.16 4.18 2,385,980 9,995.60
SIMAT  3.40 3.50 3.40 3.46 +0.06 +1.76 3.42 3.46 615,905 2,128.49
SKY  11.90 12.00 11.80 11.80 0.00 0.00 11.80 12.00 380,940 4,522.07
SPVI  3.20 3.26 3.14 3.18 -0.02 -0.62 3.16 3.18 6,011,707 19,127.51
TPS  2.40 2.46 2.40 2.42 +0.02 +0.83 2.42 2.44 3,375,400 8,169.50
VCOM  5.00 5.15 4.94 5.10 +0.12 +2.41 5.10 5.15 6,629,510 33,409.83
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่