สรุปภาพรวมตลาด
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/02/2020 17:56:37
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,495.09 +3.85 +0.26 1,495.17 1,476.89 16,699,484 56,082.23
SET50 1,003.51 +3.52 +0.35 1,003.66 989.65 1,472,798 36,213.72
SET100 2,201.09 +7.44 +0.34 2,201.23 2,170.95 1,947,570 41,512.22
sSET 648.11 +0.83 +0.13 648.11 641.20 332,459 1,127.07
SETCLMV 891.42 -6.67 -0.74 893.18 877.99 652,522 12,729.68
SETHD 1,071.05 -1.55 -0.14 1,071.20 1,058.53 737,833 15,729.35
SETTHSI 919.71 +4.12 +0.45 920.15 907.49 1,370,519 33,228.57
SETWB 930.42 +2.50 +0.27 931.63 916.39 484,569 12,785.36
mai 298.49 +0.30 +0.10 298.49 295.40 228,506 486.22
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 821 7,875,349
ไม่เปลี่ยนแปลง 594 1,741,254
ลดลง 905 7,233,908
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 21/02/2020
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,091.31 206.46
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 31.69 4.00
P/E (เท่า) 18.02 22.38
P/BV (เท่า) 1.68 1.50
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.28 2.91
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  4.08 4.10 3.92 3.92 -0.14 -3.45 3.92 4.08 12,901 51.25
AU  8.95 9.00 8.55 8.70 -0.30 -3.33 8.65 8.70 7,359,897 63,910.01
JCKH <C> 0.22 0.23 0.22 0.23 +0.01 +4.55 0.22 0.23 49,900 10.98
KASET  1.23 1.24 1.18 1.20 -0.08 -6.25 1.19 1.20 64,100 77.84
MM  2.40 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 2.36 2.40 100,000 240.00
SUN  1.79 1.79 1.70 1.75 -0.04 -2.23 1.74 1.75 441,201 769.74
TACC  3.90 4.00 3.84 3.92 +0.14 +3.70 3.92 3.94 6,143,401 24,184.45
TMILL  2.86 2.86 2.78 2.84 -0.02 -0.70 2.82 2.84 135,200 377.91
XO  5.45 5.50 5.30 5.45 -0.05 -0.91 5.40 5.45 434,300 2,334.22

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BGT  0.86 0.86 0.74 0.83 -0.03 -3.49 0.81 0.83 117,100 94.98
BIZ  3.30 3.30 3.22 3.30 +0.04 +1.23 3.28 3.30 711,500 2,331.84
DOD  7.45 7.90 7.40 7.75 +0.30 +4.03 7.75 7.80 2,393,705 18,382.52
ECF  1.23 1.24 1.18 1.21 -0.02 -1.63 1.20 1.21 11,633,200 14,141.10
HPT  0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0.54 0.56 10,900 6.00
IP  4.98 5.10 4.88 4.90 -0.04 -0.81 4.90 4.94 1,068,500 5,261.26
JUBILE  18.50 19.10 18.50 18.70 +0.90 +5.06 18.70 18.80 1,227,800 23,089.37
MOONG  3.82 3.82 3.76 3.80 -0.12 -3.06 3.76 3.80 107,300 406.64
NPK  16.10 16.10 15.50 16.10 0.00 0.00 16.10 17.70 16,700 268.27
OCEAN  1.20 1.20 1.18 1.19 0.00 0.00 1.18 1.19 457,050 543.12
TM  2.52 2.54 2.50 2.52 +0.02 +0.80 2.50 2.52 238,901 598.98

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  1.11 1.11 1.04 1.04 -0.07 -6.31 1.04 1.07 1,561,400 1,664.86
AF  0.64 0.66 0.64 0.65 +0.01 +1.56 0.63 0.65 6,100 3.91
AIRA  1.22 1.22 1.21 1.21 0.00 0.00 1.21 1.22 85,100 103.00
ASN  6.10 6.30 6.05 6.30 -0.10 -1.56 6.05 6.30 116,400 704.62
BROOK  0.39 0.40 0.39 0.39 -0.01 -2.50 0.39 0.40 761,100 296.86
CHAYO  6.55 7.10 6.50 7.10 +0.50 +7.58 7.10 7.15 4,629,359 31,349.59
GCAP  1.89 1.91 1.89 1.91 +0.02 +1.06 1.90 1.91 714,650 1,358.06
LIT  4.64 4.64 4.60 4.62 0.00 0.00 4.58 4.62 183,900 848.43
MITSIB  1.30 1.35 1.30 1.35 +0.04 +3.05 1.34 1.35 1,297,320 1,720.10
SGF  0.64 0.64 0.63 0.64 +0.01 +1.59 0.63 0.64 1,169,200 740.62

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  1.97 1.97 1.95 1.96 -0.01 -0.51 1.96 1.97 158,637 310.62
ACG  0.93 0.93 0.88 0.90 -0.03 -3.23 0.88 0.90 355,400 314.84
ADB  0.47 0.49 0.47 0.48 +0.01 +2.13 0.48 0.49 98,000 47.04
BM  1.88 1.88 1.87 1.88 -0.01 -0.53 1.88 1.89 18,700 35.09
CHO  0.51 0.52 0.50 0.50 -0.02 -3.85 0.49 0.50 1,370,200 691.14
CHOW  1.50 1.51 1.49 1.50 0.00 0.00 1.49 1.50 545,600 818.44
CIG  0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.19 0.20 70,000 14.00
COLOR  1.02 1.05 1.02 1.04 -0.01 -0.95 1.03 1.04 21,400 22.05
CPR  3.18 3.20 3.14 3.20 0.00 0.00 3.16 3.20 53,700 169.64
FPI  2.26 2.28 2.20 2.26 -0.08 -3.42 2.22 2.26 115,300 256.74
GTB  0.70 0.70 0.68 0.68 0.00 0.00 0.68 0.69 460,900 315.45
KCM  0.46 0.47 0.46 0.47 0.00 0.00 0.46 0.47 235,701 108.67
KUMWEL  0.72 0.72 0.70 0.70 -0.01 -1.41 0.69 0.70 95,000 66.56
KWM  0.82 0.82 0.78 0.80 0.00 0.00 0.78 0.80 589,300 465.87
MBAX  2.94 2.96 2.92 2.94 -0.02 -0.68 2.92 2.94 4,100 12.04
MGT  1.69 1.69 1.65 1.67 -0.01 -0.60 1.66 1.67 142,800 237.18
NDR  1.04 1.05 1.04 1.05 0.00 0.00 1.03 1.05 200 0.21
PDG  2.88 2.90 2.86 2.88 -0.02 -0.69 2.86 2.88 175,004 503.47
PIMO  1.16 1.16 1.14 1.15 -0.01 -0.86 1.15 1.16 519,300 596.69
PJW  1.14 1.18 1.13 1.13 -0.05 -4.24 1.12 1.15 32,800 37.80
PPM  0.64 0.64 0.55 0.60 -0.03 -4.76 0.60 0.63 64,800 39.27
RWI  1.22 1.25 1.22 1.25 +0.02 +1.63 1.23 1.25 8,200 10.05
SALEE  0.79 0.83 0.79 0.83 +0.04 +5.06 0.80 0.84 43,700 34.63
SANKO  0.90 0.91 0.87 0.91 -0.01 -1.09 0.87 0.91 329,400 294.71
SELIC  2.50 2.52 2.50 2.52 0.00 0.00 2.48 2.52 55,000 137.58
SWC  3.50 3.52 3.48 3.50 +0.04 +1.16 3.46 3.50 67,500 235.83
TMC  0.38 0.38 0.35 0.36 -0.02 -5.26 0.35 0.36 351,600 125.39
TMI  0.73 0.75 0.72 0.73 0.00 0.00 0.72 0.73 2,430,233 1,782.00
TMW  40.00 40.00 39.75 40.00 0.00 0.00 39.75 40.00 7,400 294.48
TPAC  9.00 9.15 8.85 9.15 +0.15 +1.67 8.95 9.20 220,400 1,957.31
TPLAS  1.07 1.07 1.05 1.06 0.00 0.00 1.05 1.06 32,300 34.04
UBIS  5.35 5.35 4.98 5.30 -0.05 -0.93 5.00 5.45 565,600 2,909.66
UEC  0.74 0.75 0.74 0.74 0.00 0.00 0.74 0.75 244,800 181.16
UKEM  0.41 0.41 0.40 0.40 -0.01 -2.44 0.40 0.42 514,506 210.48
UREKA  1.01 1.01 0.99 0.99 -0.02 -1.98 0.99 1.00 179,900 179.30
YUASA  13.00 13.00 12.80 12.80 -0.10 -0.78 12.80 13.00 15,201 195.47
ZIGA  1.05 1.05 1.02 1.04 0.00 0.00 1.03 1.04 49,200 50.73

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALL  3.20 3.20 3.08 3.10 -0.10 -3.12 3.10 3.12 1,538,300 4,809.62
ARIN  0.58 0.59 0.57 0.59 +0.01 +1.72 0.58 0.59 121,300 70.36
ARROW  8.30 8.30 8.00 8.15 -0.10 -1.21 8.05 8.15 68,200 548.97
BC  1.50 1.50 1.44 1.48 -0.02 -1.33 1.47 1.48 324,600 472.00
BSM  0.29 0.29 0.28 0.29 0.00 0.00 0.28 0.29 809,901 231.45
BTW  0.60 0.60 0.59 0.60 0.00 0.00 0.59 0.61 56,000 33.05
CAZ  2.40 2.54 2.38 2.52 +0.12 +5.00 2.50 2.52 923,468 2,273.41
CHEWA  0.41 0.41 0.40 0.41 +0.01 +2.50 0.40 0.41 538,001 220.43
CMC  0.83 0.83 0.83 0.83 +0.01 +1.22 0.83 0.84 122,000 101.26
CRD  0.64 0.65 0.61 0.64 0.00 0.00 0.63 0.64 76,800 48.57
DIMET <SP> - - - - - - - - - -
FLOYD  1.33 1.33 1.32 1.33 +0.02 +1.53 1.31 1.33 74,800 99.04
HYDRO <C> 0.30 0.33 0.29 0.30 +0.01 +3.45 0.29 0.30 157,700 49.17
JSP  0.25 0.25 0.24 0.25 0.00 0.00 0.25 0.26 7,818,600 1,952.69
K  - - - - - - 1.21 1.25 - -
KUN  0.93 0.94 0.91 0.93 0.00 0.00 0.92 0.93 706,000 649.56
META  1.28 1.30 1.28 1.30 +0.01 +0.78 1.29 1.30 338,200 437.32
PPS  0.39 0.40 0.38 0.39 -0.01 -2.50 0.39 0.40 269,801 105.22
PROUD  1.20 1.20 1.17 1.20 0.00 0.00 1.17 1.20 5,700 6.69
SMART  1.04 1.05 1.01 1.04 0.00 0.00 1.03 1.04 989,826 1,015.52
STAR  3.04 3.04 2.88 2.88 -0.12 -4.00 2.88 2.92 26,100 76.07
STC  0.63 0.65 0.63 0.64 0.00 0.00 0.63 0.64 702,800 447.84
STI  4.40 4.40 4.40 4.40 0.00 0.00 4.22 4.40 1,000 4.40
T <C> 0.05 0.05 0.04 0.05 +0.01 +25.00 0.04 0.05 15,300 0.62
TAPAC  6.95 7.00 6.95 7.00 0.00 0.00 6.95 7.00 393,925 2,739.30
THANA  1.27 1.33 1.21 1.22 -0.06 -4.69 1.22 1.25 1,834,500 2,372.03
TIGER  2.04 2.06 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.04 1,996,900 4,043.80
TITLE  3.08 3.10 3.00 3.04 -0.04 -1.30 3.02 3.04 374,301 1,136.26

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  0.65 0.67 0.64 0.66 -0.01 -1.49 0.65 0.66 42,400 27.77
AGE  0.90 0.91 0.88 0.90 +0.03 +3.45 0.90 0.91 5,419,102 4,859.37
AIE  0.30 0.32 0.30 0.31 +0.01 +3.33 0.31 0.32 7,465,550 2,308.64
PSTC  0.69 0.70 0.68 0.69 0.00 0.00 0.68 0.69 21,880,001 15,102.55
QTC  4.80 4.88 4.74 4.84 +0.04 +0.83 4.82 4.84 707,000 3,390.98
SAAM  0.84 0.84 0.80 0.80 -0.03 -3.61 0.80 0.81 123,000 99.77
SEAOIL  3.36 3.42 3.18 3.26 -0.14 -4.12 3.26 3.28 4,210,700 13,783.16
SR  0.92 0.93 0.91 0.92 0.00 0.00 0.88 0.92 16,600 15.26
TAKUNI  0.39 0.39 0.37 0.39 +0.01 +2.63 0.38 0.39 570,000 218.64
TPCH  11.40 11.50 11.10 11.40 -0.20 -1.72 11.30 11.40 1,463,000 16,471.28
TRT  1.76 1.79 1.74 1.79 0.00 0.00 1.75 1.79 52,201 91.80
UMS <C> 0.21 0.21 0.20 0.20 -0.01 -4.76 0.18 0.20 9,200 1.84
UWC  0.02 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 741,700 15.07

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A5 <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKP  1.09 1.09 1.08 1.08 -0.01 -0.92 1.08 1.10 30,000 32.58
AMA  5.05 5.15 5.00 5.15 +0.17 +3.41 5.00 5.15 51,104 261.67
ARIP  0.38 0.38 0.36 0.37 -0.01 -2.63 0.36 0.37 163,601 60.04
ATP30  1.32 1.32 1.30 1.32 +0.01 +0.76 1.31 1.32 275,020 361.63
AUCT  6.95 7.10 6.95 7.05 +0.10 +1.44 7.00 7.05 802,200 5,632.26
BOL  2.90 2.92 2.82 2.86 -0.06 -2.05 2.86 2.88 948,200 2,722.25
CHUO <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CMO  1.06 1.08 1.06 1.06 -0.01 -0.93 1.05 1.06 15,325 16.25
D  3.74 3.76 3.74 3.74 0.00 0.00 3.72 3.74 125,900 470.97
DCORP <NP> 0.36 0.37 0.36 0.36 +0.01 +2.86 0.36 0.37 649,501 234.78
EFORL <C> 0.04 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 2,749,400 114.26
ETE  0.77 0.77 0.75 0.75 -0.02 -2.60 0.75 0.76 87,901 67.09
FSMART  6.90 7.20 6.90 7.05 +0.25 +3.68 7.00 7.05 2,625,137 18,542.72
FVC  0.38 0.38 0.37 0.38 0.00 0.00 0.37 0.38 793,200 300.13
GSC  0.70 0.73 0.70 0.73 +0.01 +1.39 0.72 0.73 9,290 6.73
HARN  2.26 2.26 2.20 2.20 -0.08 -3.51 2.20 2.22 1,181,000 2,614.34
IMH  2.74 2.74 2.68 2.70 -0.06 -2.17 2.70 2.72 279,900 759.50
JKN  4.62 4.74 4.62 4.70 +0.04 +0.86 4.68 4.70 1,508,200 7,057.34
KIAT  0.31 0.31 0.30 0.30 0.00 0.00 0.30 0.31 3,121,901 937.15
KOOL  0.89 0.90 0.87 0.89 0.00 0.00 0.88 0.89 429,300 379.72
LDC  0.99 0.99 0.98 0.99 0.00 0.00 0.98 0.99 55,700 54.75
MORE  0.37 0.38 0.37 0.37 -0.01 -2.63 0.37 0.38 10,911,100 4,056.23
MPG <C> 0.30 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.30 0.32 100 0.03
MVP  1.68 1.68 1.65 1.65 -0.03 -1.79 1.65 1.66 18,000 30.21
NBC  0.50 0.53 0.49 0.50 0.00 0.00 0.49 0.50 843,500 422.97
NCL  0.96 0.99 0.92 0.99 0.00 0.00 0.94 0.99 18,600 17.81
NEWS <C> 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 10,100 0.10
NINE  1.97 1.97 1.97 1.97 0.00 0.00 1.97 2.02 200 0.39
OTO  3.08 3.12 3.08 3.12 +0.04 +1.30 3.10 3.12 105,100 325.11
PHOL  1.90 1.99 1.90 1.93 +0.09 +4.89 1.93 1.94 3,067,501 5,963.45
PICO  4.16 4.16 4.06 4.06 +0.04 +1.00 4.06 4.08 22,700 93.49
QLT  5.00 5.05 4.86 4.98 +0.02 +0.40 4.86 4.96 24,801 120.95
RP  1.35 1.36 1.34 1.34 -0.02 -1.47 1.33 1.37 45,900 61.53
SE  1.78 1.78 1.73 1.77 +0.01 +0.57 1.72 1.77 2,400 4.17
SONIC  0.95 0.95 0.92 0.95 0.00 0.00 0.94 0.95 194,200 181.24
SPA  12.20 12.20 11.80 12.00 -0.20 -1.64 11.90 12.00 1,363,701 16,341.72
THMUI  0.53 0.54 0.51 0.51 -0.01 -1.92 0.51 0.52 92,800 47.96
TNDT  3.60 3.70 3.60 3.70 +0.04 +1.09 3.52 3.70 6,600 24.12
TNH  34.00 34.00 33.50 33.50 0.00 0.00 32.75 33.50 228 7.67
TNP  2.14 2.30 2.10 2.20 +0.04 +1.85 2.20 2.22 1,405,500 3,099.21
TSF <SP, NC> - - - - - - - - - -
TVD  1.10 1.11 1.07 1.07 -0.05 -4.46 1.07 1.08 839,200 912.07
TVT  0.56 0.56 0.55 0.55 -0.01 -1.79 0.55 0.56 372,300 208.40
VL  1.28 1.30 1.28 1.29 -0.01 -0.77 1.28 1.29 9,126,803 11,795.73
WINNER  2.04 2.06 2.02 2.06 +0.02 +0.98 2.04 2.06 67,400 137.19
YGG  4.66 4.70 4.66 4.70 +0.06 +1.29 4.68 4.70 260,601 1,220.00

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APP  1.93 1.94 1.91 1.93 0.00 0.00 1.93 1.95 89,300 172.00
COMAN  2.84 2.88 2.80 2.84 0.00 0.00 2.80 2.84 117,300 329.41
ICN  1.68 1.68 1.62 1.62 -0.05 -2.99 1.62 1.64 396,848 650.93
INSET  2.60 2.62 2.56 2.62 0.00 0.00 2.60 2.62 5,891,500 15,304.41
IRCP  0.47 0.47 0.46 0.46 -0.01 -2.13 0.46 0.47 220,000 102.57
ITEL  2.48 2.56 2.44 2.56 +0.08 +3.23 2.56 2.58 1,539,432 3,858.70
NETBAY  31.25 31.50 30.00 31.50 +0.25 +0.80 31.25 31.50 360,800 11,048.98
PLANET  1.04 1.04 1.00 1.04 +0.01 +0.97 1.03 1.04 125,200 125.43
SIMAT  1.97 1.97 1.85 1.87 -0.08 -4.10 1.87 1.89 4,217,406 8,063.31
SKY  14.50 14.80 14.50 14.60 0.00 0.00 14.40 14.60 353,200 5,137.34
SPVI  3.10 3.16 2.86 3.04 -0.12 -3.80 3.04 3.06 17,987,931 53,609.04
TPS  2.08 2.10 2.04 2.08 0.00 0.00 2.06 2.08 580,800 1,194.92
UPA  0.18 0.18 0.17 0.18 0.00 0.00 0.17 0.18 431,400 74.75
VCOM  2.78 2.82 2.76 2.78 -0.02 -0.71 2.76 2.78 9,400 25.97
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่