สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/07/2019 00:30:12
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,735.10 +11.66 +0.68 1,738.70 1,732.16 18,943,082 61,925.48
SET50 1,147.90 +7.53 +0.66 1,150.79 1,145.27 1,305,266 37,226.35
SET100 2,546.55 +17.70 +0.70 2,552.48 2,541.03 2,448,596 45,967.69
sSET 826.67 +9.66 +1.18 827.89 821.42 474,850 2,398.56
SETCLMV 1,109.88 +11.78 +1.07 1,113.37 1,104.13 373,337 13,736.03
SETHD 1,261.61 +7.24 +0.58 1,266.12 1,258.99 477,121 11,638.24
SETTHSI 1,099.93 +7.47 +0.68 1,103.72 1,097.87 1,001,920 29,415.18
SETWB 1,074.10 +17.54 +1.66 1,075.11 1,062.43 644,664 13,229.29
mai 375.18 +1.35 +0.36 377.64 374.31 699,227 1,392.48
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 1,091 12,152,993
ไม่เปลี่ยนแปลง 467 1,912,262
ลดลง 616 5,516,370
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 19/07/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,815.28 252.32
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 83.92 23.65
P/E (เท่า) 18.67 45.43
P/BV (เท่า) 1.89 1.88
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.95 2.59
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  4.54 4.82 4.54 4.64 +0.04 +0.87 4.64 4.66 1,346,137 6,322.91
AU  16.50 17.20 16.30 16.90 +0.60 +3.68 16.90 17.00 9,557,794 161,665.18
FC <C> 0.29 0.30 0.28 0.28 -0.02 -6.67 0.28 0.29 415,800 120.38
JCKH  0.63 0.64 0.62 0.64 +0.01 +1.59 0.62 0.64 106,762 67.17
KASET  1.89 1.89 1.88 1.88 +0.01 +0.53 1.85 1.88 300 0.57
MM  2.90 2.90 2.88 2.88 -0.02 -0.69 2.88 2.90 25,200 72.66
SUN  2.32 2.32 2.30 2.32 +0.02 +0.87 2.30 2.32 59,500 137.33
TACC  5.15 5.15 5.00 5.05 0.00 0.00 5.05 5.10 8,614,105 43,699.75
TMILL  3.02 3.04 3.02 3.04 0.00 0.00 3.02 3.04 129,100 389.89
XO  8.00 8.20 8.00 8.15 +0.20 +2.52 8.10 8.15 1,809,310 14,598.79

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BGT  1.04 1.07 1.02 1.02 -0.01 -0.97 1.02 1.06 1,082,000 1,106.55
BIZ  2.58 2.58 2.56 2.56 -0.02 -0.78 2.54 2.56 116,500 298.70
DOD  13.40 13.50 13.10 13.30 0.00 0.00 13.30 13.40 5,472,745 72,969.72
ECF  2.44 2.44 2.42 2.44 0.00 0.00 2.42 2.44 484,700 1,181.36
HPT  0.75 0.76 0.75 0.75 0.00 0.00 0.75 0.76 343,112 259.49
JUBILE  17.40 17.70 17.40 17.70 +0.40 +2.31 17.60 17.70 215,300 3,785.78
MOONG  5.75 5.80 5.70 5.80 +0.05 +0.87 5.75 5.80 377,100 2,170.91
NPK  - - - - - - 25.00 26.00 - -
OCEAN  1.26 1.27 1.25 1.25 -0.01 -0.79 1.25 1.27 668,500 839.76
TM  2.82 2.82 2.72 2.76 -0.04 -1.43 2.76 2.78 2,143,305 5,914.66

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  2.78 2.88 2.78 2.82 +0.06 +2.17 2.82 2.84 2,482,300 7,026.67
AF  0.69 0.69 0.67 0.69 0.00 0.00 0.68 0.69 49,200 33.47
AIRA  1.30 1.31 1.29 1.31 +0.01 +0.77 1.30 1.32 364,100 473.69
ASN  5.60 5.70 5.20 5.60 -0.05 -0.88 5.50 5.60 8,400 46.50
BROOK  0.54 0.55 0.53 0.53 +0.01 +1.92 0.53 0.54 5,398,903 2,894.74
CHAYO  5.05 5.10 5.00 5.05 +0.05 +1.00 5.00 5.05 3,468,200 17,518.15
GCAP  2.50 2.52 2.36 2.38 -0.08 -3.25 2.38 2.40 2,570,890 6,240.71
LIT  5.60 5.60 5.50 5.55 +0.05 +0.91 5.55 5.60 313,106 1,739.73
MITSIB  2.54 2.56 2.48 2.50 -0.02 -0.79 2.50 2.52 4,053,500 10,190.20
SGF  1.23 1.26 1.16 1.21 0.00 0.00 1.21 1.22 62,591,565 76,066.17

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  2.22 2.24 2.22 2.24 0.00 0.00 2.24 2.26 200,862 448.97
ACG  1.64 1.64 1.58 1.60 0.00 0.00 1.60 1.61 5,041,600 8,126.05
ADB  0.75 0.78 0.75 0.77 +0.02 +2.67 0.76 0.77 39,600 30.32
BM  2.14 2.14 2.10 2.10 -0.02 -0.94 2.10 2.12 112,400 237.29
CHO  1.00 1.03 0.99 1.00 +0.01 +1.01 0.99 1.00 4,362,300 4,383.20
CHOW  2.20 2.24 2.20 2.24 0.00 0.00 2.24 2.26 228,600 507.26
CIG  0.25 0.26 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.26 129,500 32.42
COLOR  - - - - - - 1.24 1.27 - -
CPR  5.05 5.10 5.05 5.10 +0.10 +2.00 5.05 5.10 31,300 158.44
FPI  2.90 2.92 2.88 2.90 0.00 0.00 2.88 2.90 505,400 1,466.50
GTB  0.59 0.61 0.59 0.61 0.00 0.00 0.60 0.61 123,600 73.96
KCM  0.85 0.86 0.85 0.85 0.00 0.00 0.84 0.85 677,600 576.05
KWM  1.06 1.07 1.05 1.06 -0.01 -0.93 1.06 1.07 207,300 218.44
MBAX  3.98 4.02 3.98 3.98 0.00 0.00 3.96 3.98 222,200 887.84
MGT  1.82 1.84 1.81 1.84 +0.03 +1.66 1.82 1.84 403,800 731.98
NDR  1.67 1.72 1.66 1.67 +0.01 +0.60 1.66 1.67 1,451,925 2,437.97
PDG  3.20 3.28 3.20 3.24 +0.06 +1.89 3.22 3.24 230,600 748.02
PIMO  1.38 1.42 1.34 1.37 0.00 0.00 1.36 1.37 5,884,980 8,069.59
PJW  1.89 1.90 1.89 1.89 0.00 0.00 1.88 1.89 306,800 581.00
PPM  1.28 1.28 1.26 1.26 -0.02 -1.56 1.26 1.27 7,200 9.18
RWI  1.33 1.34 1.32 1.33 0.00 0.00 1.33 1.34 372,300 494.61
SALEE  0.99 0.99 0.98 0.99 0.00 0.00 0.98 0.99 20,501 20.14
SANKO  1.05 1.05 1.04 1.05 +0.01 +0.96 1.04 1.05 111,320 115.99
SELIC  3.06 3.10 3.06 3.08 -0.02 -0.65 3.08 3.10 739,004 2,274.80
SWC  5.45 5.55 5.45 5.55 +0.10 +1.83 5.50 5.55 189,739 1,046.40
TMC  0.64 0.64 0.61 0.63 -0.01 -1.56 0.62 0.63 313,400 194.75
TMI  0.77 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00 0.76 0.78 267,500 205.98
TMW  64.75 64.75 64.50 64.50 -0.25 -0.39 64.50 64.75 17,931 1,157.89
TPAC  12.50 12.50 12.30 12.40 0.00 0.00 12.20 12.40 133,301 1,652.49
TPLAS  1.46 1.48 1.45 1.48 +0.02 +1.37 1.46 1.48 113,900 166.08
UAC  3.16 3.16 3.12 3.14 -0.02 -0.63 3.12 3.14 418,043 1,308.71
UBIS  6.15 6.20 6.15 6.20 0.00 0.00 6.15 6.25 1,500 9.24
UEC  1.22 1.22 1.20 1.21 -0.01 -0.82 1.20 1.21 106,700 128.17
UKEM  0.60 0.61 0.60 0.60 0.00 0.00 0.59 0.60 564,800 338.89
UREKA  1.06 1.07 1.05 1.05 -0.01 -0.94 1.05 1.06 268,400 283.55
YUASA  14.00 14.00 13.90 13.90 0.00 0.00 13.90 14.10 1,200 16.69
ZIGA  1.66 1.70 1.65 1.66 0.00 0.00 1.66 1.69 415,300 693.52

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALL  4.76 4.94 4.76 4.88 +0.12 +2.52 4.88 4.90 16,718,593 81,684.58
ARIN  1.17 1.20 1.14 1.14 -0.02 -1.72 1.14 1.15 35,047,620 40,824.45
ARROW  8.35 8.40 8.35 8.40 +0.05 +0.60 8.40 8.45 92,700 775.43
BKD  2.86 2.86 2.84 2.86 0.00 0.00 2.84 2.86 115,800 329.38
BSM  0.44 0.44 0.43 0.44 0.00 0.00 0.43 0.44 871,800 375.26
BTW  1.44 1.45 1.43 1.45 +0.01 +0.69 1.44 1.45 46,100 66.48
CAZ  2.48 2.48 2.42 2.44 +0.04 +1.67 2.44 2.46 1,574,100 3,869.43
CHEWA  0.81 0.81 0.80 0.81 0.00 0.00 0.80 0.81 1,004,600 804.60
CMC  1.34 1.36 1.34 1.36 +0.01 +0.74 1.35 1.36 835,400 1,127.77
CRD  1.00 1.00 0.99 1.00 0.00 0.00 0.99 1.00 149,100 148.02
DIMET  0.65 0.67 0.62 0.62 -0.03 -4.62 0.62 0.64 836,600 535.21
FLOYD  1.75 1.75 1.74 1.74 -0.01 -0.57 1.74 1.75 31,900 55.81
HYDRO <C> 0.56 0.56 0.55 0.55 -0.01 -1.79 0.55 0.56 160,700 89.19
JSP  0.41 0.41 0.40 0.40 0.00 0.00 0.40 0.41 2,597,900 1,054.56
K  1.38 1.42 1.37 1.40 +0.02 +1.45 1.40 1.41 516,200 717.62
META  1.49 1.51 1.48 1.50 +0.01 +0.67 1.49 1.50 1,775,500 2,660.51
PPS  0.77 0.79 0.77 0.79 +0.02 +2.60 0.78 0.79 725,925 564.45
PROUD  1.51 1.53 1.47 1.47 -0.03 -2.00 1.47 1.48 546,800 816.40
SMART  1.12 1.12 1.08 1.10 -0.03 -2.65 1.10 1.11 326,200 355.82
STAR  3.90 4.04 3.90 4.02 +0.08 +2.03 3.90 4.02 169,000 672.43
STI  4.90 4.92 4.88 4.88 -0.04 -0.81 4.88 4.92 70,500 345.02
T <C> 0.05 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 366,100 17.98
TAPAC  6.20 6.25 5.95 6.20 +0.05 +0.81 6.15 6.20 1,756,561 10,721.28
THANA  1.89 1.89 1.83 1.83 -0.06 -3.17 1.83 1.84 57,500 105.57
TIGER  2.68 2.72 2.68 2.70 -0.02 -0.74 2.68 2.70 4,700 12.62
TITLE  3.40 3.44 3.40 3.40 +0.02 +0.59 3.40 3.42 731,800 2,497.60

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  0.97 0.98 0.97 0.98 +0.01 +1.03 0.97 0.98 183,800 179.74
AGE  1.09 1.10 1.07 1.07 -0.01 -0.93 1.07 1.08 2,535,319 2,738.63
AIE  0.68 0.70 0.67 0.68 0.00 0.00 0.67 0.68 8,943,605 6,108.05
PSTC  0.67 0.69 0.67 0.68 0.00 0.00 0.68 0.69 20,130,800 13,584.78
QTC  5.60 5.65 5.40 5.40 -0.15 -2.70 5.40 5.45 1,319,100 7,260.34
SAAM  1.33 1.33 1.29 1.29 -0.03 -2.27 1.29 1.31 80,600 105.42
SEAOIL  5.65 5.75 5.65 5.65 0.00 0.00 5.65 5.70 163,037 926.00
SR  1.25 1.25 1.20 1.20 -0.03 -2.44 1.20 1.21 456,900 558.14
TAKUNI  0.60 0.61 0.59 0.60 +0.01 +1.69 0.59 0.60 697,000 419.04
TPCH  12.80 12.90 12.50 12.80 +0.10 +0.79 12.70 12.80 3,062,654 38,706.44
TRT  2.00 2.02 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.02 81,000 162.01
UMS <C> 0.43 0.47 0.43 0.47 +0.01 +2.17 0.44 0.47 2,000 0.88
UWC  0.05 0.05 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 4,137,700 193.24

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A5 <NC> 1.20 1.22 1.18 1.21 0.00 0.00 1.18 1.21 150,200 180.09
AKP  1.50 1.50 1.48 1.48 0.00 0.00 1.48 1.50 90,300 134.54
AMA  9.55 9.55 9.00 9.25 -0.10 -1.07 9.20 9.25 5,605,260 51,994.62
ARIP  0.50 0.50 0.49 0.49 -0.01 -2.00 0.49 0.51 258,000 127.28
ATP30  1.51 1.56 1.50 1.54 +0.03 +1.99 1.53 1.55 2,349,900 3,603.42
AUCT  7.55 7.65 7.55 7.55 0.00 0.00 7.55 7.60 1,134,900 8,615.63
BOL  2.66 2.66 2.58 2.58 +0.02 +0.78 2.58 2.60 77,300 201.30
CHUO <NP, NC> 0.19 0.20 0.19 0.19 -0.01 -5.00 0.19 0.20 1,064,530 204.85
CMO  1.39 1.40 1.38 1.39 0.00 0.00 1.38 1.39 155,601 216.35
D  6.70 6.75 6.70 6.70 -0.05 -0.74 6.70 6.75 151,200 1,013.47
DCORP <NP> 0.60 0.62 0.60 0.60 0.00 0.00 0.60 0.61 1,387,600 848.88
EFORL <C> 0.05 0.05 0.04 0.05 +0.01 +25.00 0.04 0.05 12,836,900 637.52
ETE  1.12 1.12 1.09 1.10 -0.01 -0.90 1.09 1.10 551,900 608.22
FSMART  8.30 8.60 8.30 8.50 +0.20 +2.41 8.50 8.55 3,098,310 26,271.99
FVC  0.59 0.60 0.58 0.59 0.00 0.00 0.58 0.59 3,587,401 2,107.30
GSC  1.01 1.03 0.97 0.97 -0.03 -3.00 0.97 0.99 1,064,512 1,049.43
HARN  2.48 2.50 2.46 2.46 0.00 0.00 2.46 2.48 574,200 1,422.51
JKN  9.00 9.05 8.70 8.75 -0.15 -1.69 8.75 8.80 7,637,705 67,620.26
KIAT  0.41 0.41 0.40 0.41 0.00 0.00 0.40 0.41 700,701 280.30
KOOL  1.35 1.37 1.31 1.31 -0.02 -1.50 1.31 1.33 1,971,100 2,633.88
LDC  0.98 0.99 0.97 0.98 0.00 0.00 0.98 0.99 260,452 255.41
MORE  0.15 0.15 0.13 0.14 -0.01 -6.67 0.14 0.15 21,793,200 3,051.83
MPG <C> 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0.46 0.47 154,100 70.89
MVP  2.04 2.06 2.04 2.06 -0.02 -0.96 2.04 2.06 130,600 266.63
NBC <C> 0.46 0.49 0.44 0.46 0.00 0.00 0.45 0.46 914,111 421.25
NCL  1.21 1.25 1.21 1.24 +0.03 +2.48 1.22 1.24 36,900 45.27
NEWS <C> 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 1,687,400 17.06
NINE  2.02 2.38 2.02 2.20 +0.18 +8.91 2.20 2.22 3,253,200 7,262.40
OTO  3.48 3.72 3.40 3.72 +0.24 +6.90 3.70 3.72 1,174,470 4,129.25
PHOL  1.90 1.93 1.88 1.93 +0.01 +0.52 1.92 1.93 365,200 697.28
PICO  4.28 4.30 4.08 4.28 +0.12 +2.88 4.12 4.28 2,900 12.30
PORT  5.05 5.10 4.92 4.94 -0.06 -1.20 4.94 4.98 878,700 4,369.90
QLT  3.90 3.94 3.88 3.88 +0.04 +1.04 3.88 3.94 10,900 42.61
RP  2.30 2.32 2.28 2.28 0.00 0.00 2.28 2.30 101,975 233.61
SE  1.90 1.92 1.90 1.92 +0.02 +1.05 1.91 1.92 140,800 269.35
SONIC  1.32 1.32 1.31 1.32 0.00 0.00 1.31 1.32 381,400 500.86
SPA  14.00 14.00 13.00 13.30 -0.70 -5.00 13.30 13.40 3,119,950 41,759.80
THMUI  1.20 1.22 1.18 1.18 -0.01 -0.84 1.18 1.19 850,200 1,007.12
TNDT  5.65 5.70 5.55 5.60 +0.05 +0.90 5.60 5.65 14,100 78.92
TNH  36.75 36.75 36.50 36.75 0.00 0.00 36.50 37.00 33,100 1,212.20
TNP  1.47 1.52 1.47 1.52 +0.05 +3.40 1.50 1.52 584,503 876.96
TSF <C, NC> 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 25,177,143 251.77
TVD  1.39 1.40 1.35 1.36 -0.03 -2.16 1.36 1.37 331,960 452.73
TVT  0.88 0.90 0.88 0.88 0.00 0.00 0.88 0.89 257,900 228.66
VL  1.71 1.73 1.68 1.71 +0.02 +1.18 1.70 1.71 52,256,400 89,060.92
WINNER  2.84 2.86 2.82 2.84 0.00 0.00 2.82 2.84 198,500 563.62

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
COMAN  3.18 3.20 3.14 3.14 -0.06 -1.88 3.14 3.18 85,500 271.72
ICN  1.98 2.00 1.98 1.99 0.00 0.00 1.99 2.00 556,000 1,107.41
IRCP  0.68 0.69 0.68 0.69 +0.01 +1.47 0.68 0.69 114,900 79.01
ITEL  3.58 3.58 3.52 3.56 0.00 0.00 3.54 3.56 499,540 1,771.46
NETBAY  31.75 32.50 31.50 31.75 +0.25 +0.79 31.75 32.00 312,000 9,944.18
PLANET  1.46 1.47 1.44 1.47 +0.01 +0.68 1.46 1.47 153,400 222.66
SIMAT  1.54 1.55 1.54 1.55 +0.01 +0.65 1.53 1.55 151,432 233.51
SKY  11.80 11.80 11.70 11.70 -0.10 -0.85 11.60 11.70 251,600 2,954.28
SPVI  1.60 1.63 1.58 1.61 +0.01 +0.62 1.61 1.63 1,593,211 2,559.75
UPA  0.30 0.32 0.29 0.29 0.00 0.00 0.29 0.30 15,176,310 4,640.11
VCOM  3.12 3.12 3.06 3.12 +0.02 +0.65 3.08 3.10 19,700 61.37
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่