สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/09/2019 00:29:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,640.66 -13.48 -0.81 1,660.81 1,638.47 18,774,638 57,286.44
SET50 1,090.34 -10.20 -0.93 1,106.01 1,087.93 1,518,563 38,638.12
SET100 2,401.68 -23.91 -0.99 2,437.67 2,396.94 2,389,060 44,755.31
sSET 751.78 -6.13 -0.81 760.11 751.52 355,905 1,380.50
SETCLMV 1,026.09 -16.11 -1.55 1,045.67 1,024.33 637,454 14,762.99
SETHD 1,171.51 -16.19 -1.36 1,195.88 1,167.80 630,446 15,619.51
SETTHSI 1,017.73 -11.68 -1.13 1,034.51 1,015.04 1,117,282 30,642.57
SETWB 1,018.61 -7.40 -0.72 1,030.37 1,017.24 497,127 10,679.51
mai 349.25 -5.03 -1.42 355.28 349.05 337,456 731.86
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 459 6,796,921
ไม่เปลี่ยนแปลง 450 1,235,126
ลดลง 1,272 10,930,071
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 19/09/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,962.62 232.14
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 122.44 31.18
P/E (เท่า) 18.70 41.01
P/BV (เท่า) 1.83 1.71
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.08 2.73
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  4.20 4.26 4.20 4.24 +0.04 +0.95 4.22 4.24 39,300 166.26
AU  15.20 15.40 14.40 14.40 -0.60 -4.00 14.40 14.50 5,691,206 84,722.11
JCKH <C> 0.39 0.39 0.36 0.36 -0.03 -7.69 0.35 0.36 156,540 58.91
KASET  1.77 1.77 1.76 1.76 0.00 0.00 1.76 1.77 24,000 42.24
MM  3.06 3.42 2.96 2.98 -0.08 -2.61 2.98 3.00 6,239,940 19,722.01
PRIME <C> 0.40 0.41 0.39 0.41 +0.01 +2.50 0.39 0.41 1,807,200 713.86
SUN  1.67 1.68 1.67 1.67 0.00 0.00 1.67 1.68 331,200 553.12
TACC  4.90 4.94 4.84 4.86 -0.08 -1.62 4.86 4.90 3,529,500 17,257.37
TMILL  2.86 2.86 2.84 2.86 -0.02 -0.69 2.84 2.86 173,200 492.68
XO  6.05 6.05 5.95 5.95 -0.10 -1.65 5.95 6.00 321,300 1,924.87

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BGT  1.02 1.03 1.01 1.03 0.00 0.00 1.02 1.03 161,400 164.23
BIZ  2.72 2.80 2.68 2.70 -0.02 -0.74 2.70 2.72 1,091,000 2,974.71
DOD  12.00 12.00 11.40 11.40 -0.70 -5.79 11.40 11.50 4,507,829 52,408.80
ECF  2.34 2.36 2.32 2.36 0.00 0.00 2.34 2.36 1,629,100 3,813.40
HPT  0.70 0.70 0.66 0.67 -0.03 -4.29 0.67 0.70 166,570 110.72
JUBILE  19.40 19.40 18.80 19.00 -0.30 -1.55 18.90 19.00 413,904 7,862.32
MOONG  4.44 4.48 4.44 4.46 +0.02 +0.45 4.44 4.46 142,700 633.77
NPK  - - - - - - 23.00 24.80 - -
OCEAN  1.13 1.14 1.10 1.10 -0.03 -2.65 1.10 1.11 4,753,800 5,274.31
TM  2.58 2.58 2.36 2.42 -0.14 -5.47 2.42 2.44 2,656,800 6,556.09

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  1.92 1.92 1.82 1.82 -0.09 -4.71 1.82 1.84 3,916,900 7,267.78
AF  0.67 0.67 0.66 0.66 0.00 0.00 0.66 0.67 162,900 107.53
AIRA  1.30 1.30 1.28 1.28 -0.02 -1.54 1.28 1.34 56,000 72.38
ASN  5.55 5.70 5.25 5.45 -0.40 -6.84 5.45 5.70 61,600 335.00
BROOK  0.49 0.49 0.46 0.48 0.00 0.00 0.47 0.48 1,998,900 944.32
CHAYO  5.10 5.10 4.94 4.98 -0.12 -2.35 4.98 5.00 3,261,000 16,313.84
GCAP  2.36 2.38 2.32 2.34 0.00 0.00 2.34 2.36 525,259 1,232.48
LIT  5.45 5.50 5.45 5.45 -0.05 -0.91 5.45 5.50 34,400 188.00
MITSIB  2.52 2.52 2.48 2.48 -0.02 -0.80 2.48 2.50 3,776,700 9,433.92
SGF  1.09 1.09 1.05 1.05 -0.03 -2.78 1.05 1.06 1,422,900 1,509.55

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  2.28 2.30 2.28 2.30 0.00 0.00 2.28 2.30 99,650 227.23
ACG  1.39 1.44 1.38 1.38 -0.01 -0.72 1.38 1.40 321,101 449.86
ADB  0.59 0.60 0.59 0.59 -0.01 -1.67 0.59 0.60 267,100 157.59
BM  2.14 2.14 2.12 2.12 -0.02 -0.93 2.12 2.14 40,500 86.66
CHO  0.84 0.84 0.82 0.84 0.00 0.00 0.83 0.84 281,500 234.68
CHOW  1.88 1.89 1.86 1.86 -0.02 -1.06 1.85 1.86 132,600 249.07
CIG  0.23 0.23 0.21 0.22 0.00 0.00 0.21 0.22 189,600 41.76
COLOR  1.14 1.14 1.13 1.13 -0.02 -1.74 1.13 1.14 184,201 209.68
CPR  4.56 4.56 4.52 4.54 0.00 0.00 4.52 4.54 10,200 46.24
FPI  2.50 2.50 2.46 2.48 -0.02 -0.80 2.46 2.48 136,800 340.21
GTB  0.58 0.60 0.57 0.59 +0.01 +1.72 0.59 0.60 357,800 208.80
KCM  0.70 0.70 0.68 0.69 -0.01 -1.43 0.68 0.69 820,504 562.89
KUMWEL  0.99 0.99 0.98 0.99 0.00 0.00 0.98 0.99 348,700 344.04
KWM  0.92 0.92 0.89 0.89 -0.03 -3.26 0.89 0.91 75,300 68.22
MBAX  3.78 3.80 3.72 3.80 0.00 0.00 3.76 3.80 51,200 191.50
MGT  1.82 1.85 1.82 1.85 0.00 0.00 1.83 1.85 76,600 139.98
NDR  1.40 1.40 1.34 1.34 -0.05 -3.60 1.34 1.39 41,500 56.04
PDG  3.10 3.14 3.10 3.14 +0.02 +0.64 3.10 3.14 5,400 16.74
PIMO  1.46 1.47 1.42 1.42 -0.06 -4.05 1.42 1.43 6,001,400 8,654.12
PJW  1.56 1.57 1.56 1.57 0.00 0.00 1.56 1.58 24,772 38.77
PPM  - - - - - - 1.10 1.20 - -
RWI  1.34 1.38 1.33 1.38 0.00 0.00 1.33 1.38 211,500 282.54
SALEE  1.03 1.05 1.03 1.03 -0.01 -0.96 1.02 1.03 1,317,510 1,367.64
SANKO  0.97 0.97 0.96 0.97 +0.01 +1.04 0.96 0.97 117,500 113.06
SELIC  2.78 2.78 2.68 2.70 -0.06 -2.17 2.70 2.72 438,900 1,192.71
SWC  4.36 4.36 4.18 4.28 -0.08 -1.83 4.24 4.26 100,900 429.13
TMC  0.64 0.64 0.62 0.62 0.00 0.00 0.62 0.63 112,000 70.47
TMI  0.77 0.78 0.75 0.76 0.00 0.00 0.75 0.76 2,689,200 2,070.03
TMW  48.25 48.75 48.25 48.75 +0.25 +0.52 48.50 48.75 12,600 610.60
TPAC  9.95 10.10 9.95 10.10 +0.20 +2.02 10.00 10.10 14,400 143.30
TPLAS  1.38 1.41 1.37 1.39 -0.02 -1.42 1.39 1.40 32,000 44.43
UAC  3.10 3.10 3.08 3.08 -0.02 -0.65 3.08 3.10 115,437 357.55
UBIS  5.85 6.00 5.85 6.00 +0.10 +1.69 5.90 6.00 1,000 5.94
UEC  1.04 1.06 1.04 1.06 +0.01 +0.95 1.04 1.05 45,200 47.01
UKEM  0.56 0.56 0.54 0.54 -0.01 -1.82 0.54 0.55 1,690,400 916.43
UREKA  0.93 0.93 0.90 0.90 -0.03 -3.23 0.88 0.90 152,900 138.97
YUASA  14.30 15.60 14.00 14.00 -0.30 -2.10 14.00 14.50 217,140 3,162.44
ZIGA  1.50 1.50 1.46 1.46 -0.03 -2.01 1.46 1.48 215,800 318.17

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALL  4.14 4.16 4.14 4.14 0.00 0.00 4.14 4.16 136,900 567.44
ARIN  0.63 0.63 0.59 0.59 -0.04 -6.35 0.59 0.60 4,953,900 2,989.18
ARROW  9.15 9.30 9.15 9.25 0.00 0.00 9.25 9.30 20,800 191.42
BSM  0.39 0.39 0.37 0.39 0.00 0.00 0.38 0.39 377,200 146.36
BTW  1.09 1.09 1.05 1.05 -0.04 -3.67 1.04 1.05 286,400 301.81
CAZ  2.30 2.32 2.28 2.28 -0.04 -1.72 2.28 2.30 434,120 992.79
CHEWA  0.70 0.70 0.69 0.69 -0.01 -1.43 0.69 0.70 25,900 18.06
CMC  1.05 1.05 1.04 1.04 -0.01 -0.95 1.04 1.05 1,185,500 1,235.94
CRD  0.95 0.95 0.94 0.95 0.00 0.00 0.94 0.95 36,200 34.14
DIMET  0.75 0.85 0.74 0.82 +0.08 +10.81 0.82 0.83 36,913,336 30,087.65
FLOYD  1.63 1.65 1.62 1.62 -0.01 -0.61 1.61 1.62 51,700 84.23
HYDRO <C> 0.43 0.43 0.41 0.42 0.00 0.00 0.41 0.42 2,189,700 919.60
JSP  0.32 0.33 0.31 0.31 -0.01 -3.12 0.31 0.32 3,004,200 944.65
K  1.12 1.12 1.11 1.11 -0.01 -0.89 1.11 1.12 63,308 70.52
META  1.38 1.39 1.37 1.39 0.00 0.00 1.38 1.39 377,400 520.10
PPS  0.68 0.68 0.64 0.65 -0.04 -5.80 0.65 0.66 3,396,800 2,233.73
PROUD  - - - - - - 1.40 1.43 - -
SMART <XW> 1.06 1.08 1.06 1.08 +0.01 +0.93 1.06 1.08 81,800 87.05
STAR  2.82 2.88 2.76 2.76 -0.12 -4.17 2.76 2.88 178,200 501.80
STI  4.72 4.74 4.70 4.72 0.00 0.00 4.70 4.72 22,200 104.39
T <C> 0.06 0.06 0.05 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.06 17,750,406 1,015.02
TAPAC  6.20 6.20 6.15 6.15 0.00 0.00 6.10 6.15 480,643 2,965.88
THANA  1.69 1.70 1.67 1.67 -0.02 -1.18 1.67 1.70 134,600 225.68
TIGER  2.16 2.16 2.14 2.16 0.00 0.00 2.14 2.16 109,300 233.97
TITLE  3.28 3.28 3.22 3.22 -0.06 -1.83 3.22 3.24 292,100 946.07

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  0.83 0.84 0.83 0.83 0.00 0.00 0.83 0.84 151,100 126.72
AGE  0.99 0.99 0.96 0.96 -0.03 -3.03 0.96 0.98 1,065,143 1,041.53
AIE  0.45 0.45 0.41 0.41 -0.03 -6.82 0.41 0.42 26,128,500 11,065.44
PSTC  0.81 0.81 0.79 0.80 0.00 0.00 0.80 0.81 56,592,202 45,414.57
QTC  4.90 4.90 4.86 4.88 -0.04 -0.81 4.86 4.88 330,800 1,614.55
SAAM  1.27 1.28 1.26 1.26 -0.03 -2.33 1.26 1.28 286,700 362.96
SEAOIL  5.45 5.45 5.25 5.25 -0.15 -2.78 5.25 5.30 269,000 1,426.01
SR  1.07 1.08 1.06 1.06 +0.01 +0.95 1.06 1.08 10,900 11.61
TAKUNI  0.50 0.51 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 0.51 147,100 73.60
TPCH  13.90 14.00 13.30 13.30 -0.50 -3.62 13.30 13.40 4,454,300 60,080.72
TRT  1.87 1.92 1.85 1.86 -0.03 -1.59 1.86 1.92 51,649 97.14
UMS <C> 0.39 0.46 0.39 0.46 -0.03 -6.12 0.40 0.45 17,600 7.62
UWC  0.03 0.04 0.03 0.04 +0.01 +33.33 0.03 0.04 1,400,400 49.05

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A5 <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKP  1.38 1.38 1.36 1.36 -0.02 -1.45 1.36 1.37 230,550 316.15
AMA  7.20 7.25 6.90 6.90 -0.25 -3.50 6.90 6.95 1,288,000 9,038.78
ARIP  0.43 0.44 0.43 0.43 0.00 0.00 0.43 0.44 154,800 67.76
ATP30  1.43 1.43 1.39 1.40 -0.02 -1.41 1.40 1.41 140,550 198.49
AUCT  9.95 9.95 9.05 9.15 -0.70 -7.11 9.15 9.20 11,024,501 104,257.19
BOL  2.98 2.98 2.94 2.94 -0.04 -1.34 2.94 2.96 178,700 528.07
CHUO <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CMO  1.20 1.20 1.19 1.20 0.00 0.00 1.19 1.20 27,600 33.07
D  4.96 4.98 4.96 4.96 0.00 0.00 4.96 4.98 139,100 690.02
DCORP <NP> 0.45 0.46 0.44 0.44 0.00 0.00 0.44 0.45 236,300 106.28
EFORL <C> 0.04 0.05 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 1,573,400 62.94
ETE  0.86 0.86 0.83 0.84 -0.03 -3.45 0.84 0.85 534,600 450.72
FSMART  6.70 6.75 6.55 6.55 -0.20 -2.96 6.55 6.60 862,501 5,722.43
FVC  0.48 0.49 0.48 0.48 0.00 0.00 0.47 0.48 455,500 218.64
GSC  0.86 0.89 0.84 0.88 +0.01 +1.15 0.88 0.89 1,176,400 1,016.74
HARN  2.30 2.30 2.28 2.30 0.00 0.00 2.28 2.30 47,550 109.27
JKN  8.00 8.10 7.90 7.95 -0.05 -0.62 7.95 8.00 4,643,700 37,248.12
KIAT  0.38 0.38 0.37 0.38 0.00 0.00 0.37 0.38 390,800 147.88
KOOL  1.18 1.18 1.15 1.15 -0.02 -1.71 1.15 1.18 217,400 251.97
LDC  1.00 1.02 1.00 1.00 -0.01 -0.99 1.00 1.01 393,300 397.14
MORE  0.17 0.17 0.16 0.16 0.00 0.00 0.16 0.17 2,564,802 410.90
MPG <C> 0.35 0.36 0.34 0.34 -0.02 -5.56 0.34 0.35 154,300 54.08
MVP  1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 1.80 1.81 36,300 65.34
NBC  0.76 0.79 0.73 0.75 -0.02 -2.60 0.75 0.77 88,500 65.94
NCL  1.14 1.15 1.13 1.15 +0.03 +2.68 1.14 1.15 32,201 36.65
NEWS <C> 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 4,875,600 49.28
NINE  2.48 2.48 2.40 2.48 +0.02 +0.81 2.42 2.48 51,302 124.57
OTO  3.00 3.00 2.94 2.94 -0.06 -2.00 2.94 2.96 60,500 178.92
PHOL  1.81 1.85 1.81 1.83 0.00 0.00 1.82 1.83 165,400 302.76
PICO  4.06 4.06 4.04 4.04 -0.08 -1.94 4.02 4.12 3,000 12.12
PORT  3.56 3.56 3.38 3.50 -0.04 -1.13 3.44 3.50 1,547,098 5,354.37
QLT  4.06 4.06 3.88 3.98 -0.02 -0.50 3.88 3.98 63,100 250.76
RP  2.06 2.06 2.00 2.00 -0.06 -2.91 2.00 2.04 81,462 164.91
SE  1.82 1.82 1.80 1.80 -0.02 -1.10 1.80 1.82 12,400 22.33
SONIC  1.26 1.26 1.24 1.26 +0.01 +0.80 1.24 1.26 153,300 191.55
SPA  14.10 14.20 14.00 14.00 -0.10 -0.71 14.00 14.10 377,491 5,318.85
THMUI  0.77 0.78 0.75 0.75 -0.03 -3.85 0.74 0.75 1,360,700 1,036.08
TNDT  4.24 4.34 4.24 4.34 -0.02 -0.46 4.24 4.30 7,000 29.72
TNH  35.25 35.25 34.75 35.25 0.00 0.00 34.75 35.25 2,700 94.30
TNP  2.22 2.24 2.12 2.12 -0.10 -4.50 2.12 2.16 3,600,780 7,793.23
TSF <SP, NC> - - - - - - - - - -
TVD  1.25 1.26 1.25 1.25 -0.01 -0.79 1.24 1.25 17,100 21.40
TVT  0.80 0.80 0.78 0.78 0.00 0.00 0.78 0.79 18,900 14.76
VL  1.51 1.51 1.47 1.48 -0.02 -1.33 1.48 1.49 2,932,900 4,356.27
WINNER  2.82 2.84 2.82 2.82 -0.04 -1.40 2.82 2.84 17,000 48.12

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
COMAN  2.92 3.04 2.92 3.02 +0.10 +3.42 3.00 3.02 193,000 581.11
ICN  1.67 1.68 1.66 1.66 -0.01 -0.60 1.66 1.68 234,100 391.36
IRCP  0.56 0.57 0.55 0.55 -0.01 -1.79 0.55 0.57 286,500 160.40
ITEL  3.22 3.24 3.18 3.18 -0.02 -0.62 3.18 3.20 316,800 1,011.37
NETBAY  32.50 33.50 32.50 33.50 +1.00 +3.08 33.25 33.50 294,102 9,730.72
PLANET  1.18 1.18 1.18 1.18 +0.01 +0.85 1.18 1.19 600 0.71
SIMAT  1.43 1.43 1.39 1.39 -0.03 -2.11 1.39 1.41 224,400 315.67
SKY  16.40 16.40 16.20 16.30 -0.10 -0.61 16.30 16.40 1,206,844 19,673.11
SPVI  1.78 1.80 1.75 1.77 -0.01 -0.56 1.77 1.79 1,415,359 2,509.14
UPA  0.26 0.26 0.24 0.25 0.00 0.00 0.25 0.26 4,553,100 1,141.60
VCOM  3.04 3.06 2.98 2.98 -0.06 -1.97 2.98 3.04 62,400 188.34
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่