สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25/03/2019 14:54:15
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,624.68 -21.61 -1.31 1,636.93 1,623.91 7,495,749 23,942.18
SET50 1,082.47 -16.38 -1.49 1,091.73 1,081.66 496,520 16,574.90
SET100 2,382.56 -35.59 -1.47 2,402.77 2,381.02 819,910 19,664.13
sSET 767.87 -7.73 -1.00 772.35 767.68 155,730 555.03
SETHD 1,225.58 -18.10 -1.46 1,234.40 1,224.51 254,123 7,313.52
SETCLMV 1,024.12 -12.39 -1.20 1,032.05 1,022.98 186,459 5,391.39
SETTHSI 1,040.91 -15.59 -1.48 1,049.31 1,040.39 401,905 14,170.55
mai 362.46 -2.91 -0.80 364.50 362.45 103,384 193.96
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 313 2,437,847
ไม่เปลี่ยนแปลง 405 748,274
ลดลง 1,193 4,401,508
สถานะตลาด Open(II)
ข้อมูล ณ วันที่ 22/03/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,826.14 249.77
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 32.36 10.37
P/E (เท่า) 17.22 48.68
P/BV (เท่า) 1.83 1.80
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.12 2.72
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  4.30 4.38 4.30 4.36 -0.14 -3.11 4.36 4.38 76,800 331.50
AU  8.25 8.25 8.10 8.15 -0.15 -1.81 8.15 8.20 569,598 4,668.99
FC <C> 0.34 0.35 0.34 0.35 -0.01 -2.78 0.35 0.36 95,800 33.53
JCKH  1.02 1.02 0.98 0.99 -0.02 -1.98 0.98 0.99 53,500 53.69
KASET  1.96 1.96 1.96 1.96 0.00 0.00 1.96 1.97 14,500 28.42
MM  3.60 3.60 3.56 3.60 +0.04 +1.12 3.56 3.60 7,200 25.72
SUN  2.88 2.90 2.88 2.88 0.00 0.00 2.88 2.90 93,800 271.02
TACC  3.04 3.22 3.02 3.18 +0.14 +4.61 3.18 3.20 8,203,701 25,863.27
TMILL  3.02 3.02 2.98 3.02 +0.02 +0.67 2.98 3.02 55,600 166.34
XO  10.90 10.90 10.70 10.80 -0.20 -1.82 10.80 10.90 317,700 3,424.66

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BGT  0.99 0.99 0.99 0.99 -0.01 -1.00 0.99 1.01 40,000 39.60
BIZ  2.86 2.86 2.82 2.84 -0.02 -0.70 2.84 2.86 86,500 245.53
DOD  10.10 10.40 10.10 10.20 -0.10 -0.97 10.10 10.20 1,045,700 10,712.74
ECF  2.44 2.50 2.44 2.46 +0.02 +0.82 2.44 2.46 1,085,500 2,665.20
HPT  0.95 0.95 0.94 0.94 -0.01 -1.05 0.93 0.94 7,800 7.41
JUBILE  14.50 14.50 14.40 14.50 -0.10 -0.68 14.40 14.50 91,601 1,321.33
MOONG  6.20 6.30 6.20 6.20 -0.05 -0.80 6.15 6.20 50,000 310.31
NPK  - - - - - - 28.25 29.00 - -
OCEAN  1.38 1.39 1.36 1.38 -0.01 -0.72 1.37 1.38 1,381,240 1,896.19
TM  2.16 2.16 2.16 2.16 -0.02 -0.92 2.16 2.18 80,500 173.88

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  4.00 4.08 3.92 3.94 -0.08 -1.99 3.94 3.96 1,158,300 4,637.79
AF  0.63 0.65 0.63 0.64 -0.04 -5.88 0.65 0.73 3,201 2.05
AIRA  1.44 1.44 1.44 1.44 0.00 0.00 1.43 1.44 200 0.29
ASN  - - - - - - 3.46 3.62 - -
BROOK  0.51 0.52 0.50 0.50 -0.01 -1.96 0.50 0.51 377,780 191.19
CHAYO  3.96 3.96 3.88 3.90 -0.06 -1.52 3.88 3.90 218,300 853.74
GCAP  2.52 2.52 2.48 2.50 0.00 0.00 2.48 2.50 1,107,300 2,763.47
LIT  6.05 6.10 6.05 6.05 -0.10 -1.63 6.00 6.05 98,400 596.02
SGF  1.30 1.31 1.29 1.30 -0.01 -0.76 1.29 1.30 314,900 409.37

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  2.16 2.18 2.16 2.16 -0.04 -1.82 2.16 2.20 13,462 29.27
ADB  0.87 0.88 0.87 0.87 0.00 0.00 0.86 0.88 17,700 15.43
BM  2.96 2.96 2.96 2.96 +0.04 +1.37 2.92 2.96 100 0.30
CHO  1.16 1.16 1.14 1.15 -0.01 -0.86 1.14 1.15 631,300 722.72
CHOW  2.38 2.38 2.36 2.36 -0.04 -1.67 2.36 2.38 355,500 845.37
CIG  0.28 0.28 0.26 0.26 -0.01 -3.70 0.26 0.27 244,300 65.03
COLOR  1.24 1.24 1.24 1.24 -0.03 -2.36 1.24 1.29 4,100 5.08
CPR  5.00 5.00 4.94 4.98 -0.07 -1.39 4.98 5.00 59,300 295.19
FPI  2.34 2.34 2.28 2.28 -0.06 -2.56 2.28 2.30 259,400 605.78
GTB  0.60 0.60 0.59 0.59 -0.01 -1.67 0.59 0.60 49,300 29.56
KCM  1.03 1.04 1.02 1.03 0.00 0.00 1.02 1.03 380,000 390.48
KWM  1.23 1.26 1.23 1.24 -0.01 -0.80 1.24 1.25 3,555,400 4,421.26
LVT <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
MBAX  4.16 4.20 4.16 4.18 -0.02 -0.48 4.16 4.18 102,100 425.05
MGT  1.76 1.76 1.71 1.72 -0.04 -2.27 1.72 1.74 23,500 41.02
NDR  1.99 1.99 1.99 1.99 -0.01 -0.50 1.98 1.99 1,400 2.79
PDG  2.84 2.84 2.84 2.84 0.00 0.00 2.82 2.84 18,100 51.40
PIMO  3.10 3.10 3.02 3.02 -0.08 -2.58 3.02 3.06 288,000 882.47
PJW  1.48 1.50 1.47 1.49 -0.01 -0.67 1.48 1.49 121,700 181.28
PPM  1.29 1.30 1.29 1.30 +0.01 +0.78 1.30 1.32 13,000 16.87
RWI  1.57 1.57 1.56 1.56 -0.01 -0.64 1.55 1.56 3,200 5.00
SALEE  0.99 1.00 0.98 0.98 -0.01 -1.01 0.97 0.98 189,100 186.84
SANKO  1.05 1.05 1.03 1.05 0.00 0.00 1.04 1.05 11,400 11.96
SELIC  2.98 2.98 2.94 2.94 -0.06 -2.00 2.94 2.96 495,200 1,466.70
SWC  8.10 8.25 8.10 8.15 0.00 0.00 8.10 8.15 36,500 296.76
TMC  0.72 0.73 0.71 0.72 0.00 0.00 0.71 0.72 111,600 79.82
TMI  0.85 0.86 0.83 0.85 0.00 0.00 0.84 0.85 1,944,200 1,650.79
TMW  66.75 66.75 66.00 66.75 +1.00 +1.52 66.00 66.50 1,801 119.62
TPAC  - - - - - - 9.85 10.00 - -
TPLAS  1.56 1.60 1.56 1.57 0.00 0.00 1.56 1.57 328,300 518.83
UAC  3.18 3.20 3.14 3.14 -0.06 -1.88 3.12 3.14 442,700 1,402.48
UBIS  6.15 6.15 5.95 5.95 -0.20 -3.25 5.95 6.00 119,700 716.08
UEC  1.22 1.23 1.22 1.23 -0.01 -0.81 1.22 1.23 330,500 406.32
UKEM  0.71 0.71 0.70 0.70 -0.01 -1.41 0.70 0.71 234,450 166.16
UREKA  1.53 1.55 1.51 1.51 -0.01 -0.66 1.50 1.51 554,702 847.13
YUASA  15.00 15.00 14.90 14.90 -0.10 -0.67 14.90 15.00 8,101 121.21
ZIGA  2.00 2.00 1.99 1.99 -0.01 -0.50 1.98 1.99 14,500 28.97

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ARROW  8.45 8.45 8.45 8.45 -0.05 -0.59 8.45 8.55 19,100 161.40
BKD  2.98 3.00 2.98 2.98 -0.04 -1.32 2.98 3.00 4,901 14.62
BSM  0.59 0.59 0.57 0.57 -0.01 -1.72 0.57 0.58 110,700 63.18
BTW  - - - - - - 1.48 1.52 - -
CAZ  4.56 4.70 4.54 4.64 +0.08 +1.75 4.64 4.66 1,710,500 7,961.61
CHEWA  1.12 1.13 1.11 1.12 -0.01 -0.88 1.11 1.12 554,172 620.11
CMC  1.75 1.77 1.74 1.76 -0.02 -1.12 1.75 1.76 2,916,600 5,113.97
CRD  1.00 1.00 0.99 1.00 -0.02 -1.96 0.99 1.00 294,100 293.90
DIMET  0.91 0.91 0.90 0.90 -0.02 -2.17 0.90 0.91 36,500 32.90
FLOYD  2.00 2.02 2.00 2.00 +0.01 +0.50 1.99 2.00 28,600 57.22
FOCUS  1.68 1.68 1.64 1.64 -0.03 -1.80 1.63 1.64 138,100 228.00
HYDRO <C> 0.65 0.65 0.65 0.65 -0.02 -2.99 0.65 0.66 30,600 19.89
JSP  0.46 0.46 0.45 0.45 -0.01 -2.17 0.45 0.46 289,500 131.04
K  2.40 2.40 2.38 2.38 0.00 0.00 2.38 2.40 7,500 17.90
META  1.74 1.74 1.72 1.73 -0.01 -0.57 1.72 1.73 318,500 550.37
PPS  0.72 0.72 0.71 0.72 -0.01 -1.37 0.71 0.72 128,301 92.28
SMART  1.13 1.14 1.13 1.13 -0.02 -1.74 1.12 1.13 102,700 116.12
STAR  4.50 4.56 4.44 4.56 -0.12 -2.56 4.46 4.60 2,500 11.22
STI  5.05 5.05 4.96 5.00 0.00 0.00 4.98 5.00 67,800 341.01
T <C> 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 3,460,000 173.00
TAPAC  6.00 6.00 5.95 6.00 -0.05 -0.83 5.95 6.00 1,084,400 6,490.29
THANA  2.20 2.20 2.18 2.18 -0.02 -0.91 2.16 2.18 91,900 200.93
TIGER  3.02 3.02 2.94 2.98 -0.04 -1.32 2.98 3.00 68,100 203.53
TITLE  8.00 8.00 7.80 7.80 -0.10 -1.27 7.80 7.85 269,400 2,111.62

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  0.94 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00 0.94 0.96 20,000 18.80
AGE  0.91 0.91 0.90 0.90 0.00 0.00 0.90 0.91 64,050 57.77
AIE <SP, NC> - - - - - - - - - -
PSTC  0.63 0.64 0.63 0.63 0.00 0.00 0.63 0.64 1,394,000 878.23
QTC  5.10 5.10 5.10 5.10 -0.05 -0.97 5.05 5.10 7,300 37.23
SAAM  1.47 1.49 1.47 1.47 0.00 0.00 1.47 1.48 57,900 85.36
SEAOIL  4.12 4.14 4.06 4.08 -0.04 -0.97 4.08 4.10 253,400 1,035.32
SR  1.81 1.85 1.81 1.85 -0.02 -1.07 1.83 1.85 105,600 192.53
SSP  7.60 7.60 7.50 7.55 -0.05 -0.66 7.50 7.55 219,802 1,657.42
TAKUNI  0.78 0.78 0.77 0.77 0.00 0.00 0.75 0.77 31,800 24.50
TPCH  9.75 9.90 9.75 9.75 -0.05 -0.51 9.70 9.75 812,900 7,972.18
TRT  1.69 1.69 1.65 1.67 -0.03 -1.76 1.66 1.67 154,400 256.42
TSE  2.42 2.46 2.40 2.42 -0.06 -2.42 2.40 2.42 1,335,310 3,241.40
UMS <C> 0.57 0.62 0.56 0.62 -0.01 -1.59 0.59 0.62 24,000 13.96
UWC  0.06 0.07 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 17,455,200 1,047.68

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADAM <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKP  1.92 1.92 1.88 1.89 -0.01 -0.53 1.88 1.89 61,600 116.31
AMA  4.40 4.40 4.36 4.36 -0.06 -1.36 4.34 4.36 28,200 123.45
ARIP  0.50 0.50 0.49 0.49 -0.01 -2.00 0.49 0.50 145,800 72.54
ATP30  1.53 1.53 1.49 1.49 -0.03 -1.97 1.49 1.50 311,650 468.94
AUCT  5.80 5.85 5.80 5.80 -0.10 -1.69 5.80 5.85 218,195 1,273.02
BOL  2.14 2.14 2.10 2.10 -0.04 -1.87 2.10 2.12 64,800 137.82
CHUO <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CMO  1.30 1.30 1.29 1.29 -0.02 -1.53 1.29 1.30 86,000 111.50
D  7.45 7.45 7.35 7.40 -0.05 -0.67 7.35 7.40 117,700 871.34
DCORP  0.61 0.62 0.60 0.60 -0.01 -1.64 0.60 0.61 364,902 221.75
EFORL <C> 0.05 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 2,175,300 108.97
ETE  1.32 1.32 1.31 1.31 0.00 0.00 1.31 1.32 68,700 90.04
FSMART  7.10 7.15 7.05 7.05 -0.05 -0.70 7.05 7.10 137,200 973.65
FVC  0.86 0.89 0.85 0.86 -0.01 -1.15 0.85 0.86 3,572,600 3,105.50
GSC  1.73 1.74 1.69 1.70 -0.05 -2.86 1.70 1.71 2,840,930 4,875.42
HARN  2.38 2.38 2.30 2.32 -0.06 -2.52 2.32 2.34 191,400 446.25
JKN  8.00 8.05 7.90 7.90 -0.10 -1.25 7.85 7.90 1,130,400 9,004.20
KIAT  0.45 0.45 0.43 0.43 -0.01 -2.27 0.43 0.44 131,600 57.39
KOOL  1.45 1.45 1.43 1.44 -0.02 -1.37 1.43 1.44 335,000 482.72
LDC  1.02 1.02 1.01 1.01 -0.03 -2.88 1.01 1.02 117,100 118.27
MORE <NP> 0.27 0.28 0.26 0.27 0.00 0.00 0.26 0.27 3,082,900 813.88
MPG <C> 0.51 0.51 0.50 0.50 -0.02 -3.85 0.50 0.51 349,400 176.19
MVP  1.82 1.84 1.77 1.80 -0.01 -0.55 1.80 1.81 850,100 1,534.01
NBC <SP, C> - - - - - - - - - -
NCL  1.52 1.55 1.50 1.52 0.00 0.00 1.50 1.52 48,100 73.06
NEWS <C> 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 4,787,000 47.87
NINE  1.96 1.99 1.96 1.96 -0.02 -1.01 1.96 1.97 26,600 52.32
OTO  2.60 2.64 2.60 2.62 -0.02 -0.76 2.60 2.62 120,625 313.95
PHOL  1.80 1.80 1.79 1.79 -0.02 -1.10 1.78 1.79 22,500 40.45
PICO  4.50 4.50 4.46 4.46 0.00 0.00 4.44 4.46 5,100 22.85
PORT  4.52 4.62 4.52 4.56 +0.06 +1.33 4.54 4.58 607,104 2,768.37
QLT  4.06 4.06 4.04 4.04 0.00 0.00 4.04 4.06 119,500 482.78
RP  2.38 2.38 2.30 2.30 -0.08 -3.36 2.30 2.32 255,998 594.48
SE  1.93 1.93 1.93 1.93 -0.02 -1.03 1.91 1.93 15,200 29.34
SISB  7.30 7.30 7.15 7.20 -0.10 -1.37 7.20 7.25 2,090,200 15,075.70
SONIC  1.29 1.29 1.28 1.29 0.00 0.00 1.28 1.29 23,200 29.91
SPA  13.10 13.30 13.10 13.20 0.00 0.00 13.10 13.20 78,000 1,029.59
THMUI  1.27 1.29 1.27 1.27 0.00 0.00 1.26 1.28 20,700 26.34
TNDT  4.16 4.18 4.16 4.16 -0.08 -1.89 4.16 4.24 11,900 49.51
TNH  37.00 37.00 36.75 37.00 0.00 0.00 36.75 37.00 23,100 851.40
TNP  1.52 1.53 1.50 1.51 0.00 0.00 1.50 1.51 122,705 186.59
TSF <SP, C> - - - - - - - - - -
TVD  1.49 1.49 1.48 1.48 0.00 0.00 1.48 1.50 7,714 11.48
TVT  1.00 1.01 0.98 0.98 -0.02 -2.00 0.98 0.99 118,500 117.39
WINNER  2.80 2.90 2.80 2.82 +0.04 +1.44 2.80 2.84 11,000 31.27

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
COMAN  4.18 4.24 4.12 4.20 -0.02 -0.47 4.20 4.22 22,520 94.04
ICN  1.88 1.90 1.88 1.90 0.00 0.00 1.88 1.90 50,400 95.05
IRCP  0.73 0.74 0.72 0.73 -0.02 -2.67 0.72 0.73 462,900 336.49
ITEL  3.32 3.32 3.32 3.32 +0.04 +1.22 3.28 3.32 100 0.33
NETBAY  27.50 27.75 27.25 27.25 -0.25 -0.91 27.25 27.50 143,200 3,938.80
PLANET  - - - - - - 1.47 1.52 - -
SIMAT  1.70 1.70 1.70 1.70 -0.01 -0.58 1.69 1.70 1,200 2.04
SKY  12.20 12.30 12.00 12.20 -0.10 -0.81 12.20 12.30 1,313,300 15,825.24
SPVI  1.35 1.37 1.35 1.35 -0.03 -2.17 1.34 1.35 252,411 342.46
UPA  0.33 0.34 0.32 0.33 0.00 0.00 0.32 0.33 884,400 289.76
VCOM  3.18 3.18 3.14 3.14 -0.04 -1.26 3.12 3.14 15,600 49.23
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่