สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/09/2018 18:32:42
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 21/09/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,775.39 290.73
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 76.52 47.24
P/E (เท่า) 17.33 69.79
P/BV (เท่า) 2.00 2.23
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.87 1.75
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  7.75 7.80 7.50 7.50 -0.25 -3.23 7.50 7.65 412,200 3,162.27
AU  8.70 8.75 8.50 8.55 0.00 0.00 8.55 8.60 7,106,966 61,364.53
FC <C> 0.26 0.27 0.25 0.26 0.00 0.00 0.26 0.27 696,566 181.61
JCKH  1.15 1.15 1.12 1.13 -0.02 -1.74 1.13 1.14 346,100 392.50
KASET  2.22 2.22 2.20 2.20 0.00 0.00 2.20 2.22 58,200 128.34
MM  3.94 4.02 3.94 3.96 +0.02 +0.51 3.94 3.96 179,315 709.82
SUN  3.52 3.58 3.50 3.52 +0.02 +0.57 3.52 3.56 1,090,088 3,855.46
TACC  4.22 4.24 4.16 4.20 +0.02 +0.48 4.18 4.20 894,600 3,761.52
TMILL  3.16 3.26 3.16 3.16 -0.02 -0.63 3.16 3.18 826,300 2,636.61
XO  10.50 10.70 10.50 10.50 -0.10 -0.94 10.50 10.60 307,300 3,255.74

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BGT  1.03 1.04 1.02 1.03 +0.01 +0.98 1.03 1.04 314,300 324.12
BIZ  2.76 2.76 2.74 2.74 0.00 0.00 2.74 2.78 31,700 87.39
DOD  14.00 14.10 13.80 13.80 -0.10 -0.72 13.80 14.00 5,738,723 79,947.88
ECF  8.80 8.90 8.75 8.75 0.00 0.00 8.75 8.80 2,876,332 25,332.75
HPT  1.09 1.09 1.07 1.07 -0.02 -1.83 1.07 1.08 153,200 165.44
JUBILE  19.50 19.50 19.20 19.30 -0.20 -1.03 19.30 19.40 58,600 1,132.99
MOONG  6.60 6.60 6.45 6.45 -0.05 -0.77 6.45 6.50 651,380 4,256.78
NPK  - - - - - - 25.25 28.50 - -
OCEAN  1.82 1.84 1.81 1.81 0.00 0.00 1.81 1.82 1,102,820 2,002.59
TM  2.18 2.18 2.16 2.16 -0.02 -0.92 2.16 2.18 239,379 518.32

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  7.25 7.30 6.90 6.90 -0.20 -2.82 6.90 6.95 8,540,720 60,767.08
AF  0.70 0.74 0.70 0.70 -0.01 -1.41 0.70 0.73 464,800 328.23
AIRA  1.99 1.99 1.98 1.98 -0.01 -0.50 1.98 1.99 76,625 151.77
ASN  3.76 3.76 3.68 3.70 +0.02 +0.54 3.70 3.74 29,500 109.45
BROOK  0.58 0.58 0.57 0.57 0.00 0.00 0.57 0.58 1,037,935 592.21
CHAYO  5.70 5.80 5.50 5.50 -0.25 -4.35 5.45 5.50 5,819,731 32,671.43
GCAP  3.94 3.96 3.90 3.94 +0.04 +1.03 3.94 3.96 720,503 2,828.33
LIT  8.35 8.35 8.25 8.25 -0.10 -1.20 8.25 8.30 320,773 2,662.69
SGF  1.88 1.95 1.84 1.85 -0.03 -1.60 1.85 1.86 75,578,654 142,428.45

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  3.24 3.26 3.24 3.24 0.00 0.00 3.24 3.26 160,375 521.81
ADB  1.20 1.23 1.19 1.20 +0.01 +0.84 1.20 1.21 1,924,700 2,331.17
BM  3.34 3.34 3.32 3.32 0.00 0.00 3.32 3.34 256,500 855.86
CHO  1.22 1.23 1.21 1.21 0.00 0.00 1.21 1.22 567,500 691.17
CHOW  4.74 4.76 4.74 4.76 0.00 0.00 4.74 4.76 4,329 20.58
CIG  0.38 0.38 0.37 0.37 -0.01 -2.63 0.37 0.38 767,900 291.00
COLOR  1.31 1.32 1.30 1.32 +0.01 +0.76 1.31 1.32 229,000 299.49
CPR  5.75 5.85 5.75 5.80 +0.10 +1.75 5.80 5.85 280,800 1,633.59
FPI  2.34 2.34 2.32 2.34 0.00 0.00 2.32 2.34 172,400 401.02
GTB  0.66 0.69 0.65 0.68 +0.02 +3.03 0.67 0.68 2,236,400 1,492.65
KCM  1.24 1.27 1.23 1.24 +0.01 +0.81 1.23 1.24 3,854,600 4,825.53
LVT <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
MBAX  4.00 4.02 3.98 4.02 +0.04 +1.01 4.00 4.02 87,200 348.37
MGT  2.16 2.26 2.16 2.16 +0.02 +0.93 2.16 2.18 2,362,000 5,241.36
NDR  2.32 2.32 2.22 2.26 -0.04 -1.74 2.26 2.28 706,232 1,588.92
PDG  3.60 3.62 3.60 3.60 0.00 0.00 3.60 3.62 75,400 271.71
PIMO  4.36 4.40 4.30 4.38 +0.02 +0.46 4.38 4.42 344,616 1,508.01
PJW  1.92 1.93 1.90 1.90 -0.02 -1.04 1.90 1.91 461,200 879.18
PPM  1.89 1.90 1.88 1.89 -0.01 -0.53 1.88 1.89 131,500 248.81
RWI  1.66 1.67 1.66 1.66 -0.01 -0.60 1.66 1.67 304,150 504.91
SALEE  1.13 1.14 1.13 1.13 -0.01 -0.88 1.13 1.14 161,100 183.57
SANKO  1.35 1.37 1.35 1.35 -0.01 -0.74 1.35 1.37 539,400 732.14
SELIC  2.48 2.70 2.44 2.50 +0.04 +1.63 2.50 2.52 9,685,200 24,950.43
SWC  27.00 27.00 25.25 26.00 +1.60 +6.56 26.00 26.25 347,124 9,034.96
TMC  0.89 0.93 0.89 0.91 +0.01 +1.11 0.91 0.92 1,788,000 1,637.77
TMI  0.82 0.84 0.81 0.83 +0.02 +2.47 0.82 0.83 1,762,133 1,458.01
TMW  68.75 68.75 67.50 68.00 -0.50 -0.73 67.75 68.00 16,801 1,142.11
TPAC  12.90 12.90 12.70 12.90 0.00 0.00 12.80 12.90 27,600 354.90
TPLAS  2.14 2.14 2.00 2.02 -0.10 -4.72 2.00 2.02 13,709,719 28,473.63
UAC  4.60 4.68 4.60 4.68 +0.06 +1.30 4.66 4.68 507,925 2,360.71
UBIS  4.64 4.66 4.56 4.62 -0.02 -0.43 4.58 4.62 26,000 119.48
UEC  1.54 1.55 1.53 1.53 0.00 0.00 1.53 1.54 6,600 10.16
UKEM  0.92 0.93 0.90 0.92 +0.02 +2.22 0.91 0.92 1,954,425 1,793.43
UREKA  0.96 0.98 0.95 0.96 +0.02 +2.13 0.96 0.97 7,037,530 6,778.09
YUASA  16.90 16.90 16.70 16.80 -0.10 -0.59 16.80 16.90 19,701 330.99
ZIGA  3.48 3.56 3.46 3.54 +0.08 +2.31 3.54 3.56 2,288,200 8,043.24

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ARROW  8.90 8.95 8.85 8.90 0.00 0.00 8.90 8.95 117,100 1,043.88
BKD  3.16 3.16 3.10 3.14 -0.02 -0.63 3.12 3.14 1,583,400 4,963.76
BSM  0.76 0.76 0.75 0.76 0.00 0.00 0.75 0.76 450,400 339.13
BTW  1.85 1.87 1.83 1.84 +0.01 +0.55 1.84 1.85 187,100 346.95
CHEWA  1.35 1.37 1.32 1.33 -0.02 -1.48 1.33 1.34 7,909,836 10,628.73
CRD  1.13 1.14 1.11 1.11 0.00 0.00 1.11 1.12 1,552,100 1,742.94
DIMET  1.08 1.08 1.06 1.07 +0.01 +0.94 1.06 1.07 924,800 982.06
FLOYD  2.32 2.40 2.32 2.32 +0.02 +0.87 2.32 2.36 4,201,400 9,866.22
FOCUS  1.09 1.11 1.09 1.09 0.00 0.00 1.09 1.11 2,201,400 2,415.98
HYDRO <C> 1.19 1.21 1.19 1.20 0.00 0.00 1.20 1.21 606,000 727.16
JSP  0.59 0.60 0.58 0.58 -0.01 -1.69 0.58 0.59 5,341,200 3,130.60
K  2.94 2.98 2.88 2.90 -0.02 -0.68 2.88 2.90 51,509 149.09
META  2.10 2.14 2.10 2.12 +0.02 +0.95 2.10 2.12 4,330,200 9,150.77
PPS  0.99 1.00 0.97 1.00 +0.01 +1.01 0.99 1.00 4,739,102 4,672.29
SMART  0.95 0.96 0.95 0.96 0.00 0.00 0.95 0.96 125,207 119.35
STAR  5.75 5.75 5.65 5.75 +0.05 +0.88 5.65 5.75 110,200 630.44
T <C> 0.05 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 1,342,000 67.10
TAPAC  8.25 8.35 8.15 8.25 -0.05 -0.60 8.20 8.25 973,100 8,023.50
THANA  2.78 2.78 2.64 2.68 -0.12 -4.29 2.68 2.70 1,491,071 4,012.27
TITLE  9.45 9.50 9.35 9.40 0.00 0.00 9.35 9.40 891,880 8,382.38

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  1.08 1.10 1.06 1.07 0.00 0.00 1.06 1.07 1,191,300 1,280.87
AGE  1.42 1.45 1.41 1.44 +0.03 +2.13 1.43 1.44 3,502,090 5,010.31
AIE <SP, NC> - - - - - - - - - -
PSTC  0.74 0.74 0.71 0.72 -0.01 -1.37 0.71 0.72 55,147,400 40,034.27
QTC  6.60 6.60 6.00 6.00 -0.50 -7.69 6.00 6.05 1,298,802 8,179.40
SEAOIL  2.12 2.16 2.10 2.12 0.00 0.00 2.12 2.14 491,400 1,039.57
SR  2.18 2.18 2.14 2.18 -0.02 -0.91 2.14 2.18 87,900 190.86
SSP  9.00 9.05 8.90 9.00 +0.05 +0.56 8.95 9.00 3,778,956 33,997.92
TAKUNI  0.92 0.93 0.88 0.89 -0.01 -1.11 0.89 0.90 6,953,300 6,283.70
TPCH  10.80 10.80 10.50 10.50 -0.20 -1.87 10.50 10.60 3,070,450 32,541.36
TRT  2.48 2.50 2.46 2.48 +0.02 +0.81 2.46 2.48 65,100 161.30
TSE  3.12 3.24 3.10 3.18 +0.06 +1.92 3.16 3.18 3,458,815 10,991.36
UMS <C> 0.80 0.83 0.80 0.81 +0.07 +9.46 0.81 0.82 37,000 29.84
UWC  0.07 0.08 0.06 0.08 +0.01 +14.29 0.07 0.08 6,832,452 479.96

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADAM <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKP  1.67 1.67 1.65 1.65 -0.01 -0.60 1.65 1.66 103,900 172.41
AMA  6.25 6.30 6.15 6.20 0.00 0.00 6.15 6.20 1,168,000 7,274.10
ARIP  0.49 0.51 0.49 0.50 0.00 0.00 0.50 0.51 357,600 178.36
ATP30  1.72 1.73 1.71 1.71 0.00 0.00 1.71 1.72 326,100 558.17
AUCT  6.55 6.60 6.50 6.50 0.00 0.00 6.50 6.55 375,912 2,453.82
BOL  1.92 1.93 1.92 1.92 0.00 0.00 1.92 1.93 26,100 50.14
CHUO <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CMO  1.52 1.52 1.50 1.51 -0.01 -0.66 1.50 1.51 129,800 195.39
D  11.30 11.80 11.20 11.80 +0.50 +4.42 11.60 11.80 1,270,651 14,698.45
DCORP  2.76 2.80 2.76 2.76 +0.02 +0.73 2.76 2.78 275,700 766.04
DNA <NP> 0.58 0.59 0.58 0.59 +0.01 +1.72 0.58 0.59 3,882,600 2,251.92
EFORL <C> 0.07 0.08 0.07 0.07 0.00 0.00 0.07 0.08 9,264,433 650.19
ETE  1.91 1.98 1.91 1.92 +0.02 +1.05 1.92 1.93 4,799,900 9,312.67
FSMART  8.65 8.80 8.65 8.70 +0.05 +0.58 8.65 8.70 770,300 6,690.85
FVC  1.09 1.11 1.09 1.09 +0.01 +0.93 1.09 1.10 1,023,400 1,123.20
HARN  2.70 2.70 2.64 2.66 -0.02 -0.75 2.64 2.66 177,900 474.29
JKN  11.80 11.90 11.30 11.30 -0.30 -2.59 11.30 11.40 11,744,606 136,201.37
KIAT  0.50 0.51 0.49 0.49 -0.01 -2.00 0.49 0.50 2,818,346 1,405.73
KOOL  1.85 1.87 1.82 1.83 0.00 0.00 1.82 1.83 1,880,200 3,473.43
LDC  1.15 1.16 1.12 1.14 -0.01 -0.87 1.13 1.15 482,600 547.75
MPG <C> 0.17 0.18 0.17 0.17 -0.01 -5.56 0.16 0.17 483,000 83.52
MVP  3.04 3.24 3.04 3.10 +0.06 +1.97 3.10 3.12 40,720,338 127,955.53
NBC <C> 0.79 0.82 0.74 0.79 -0.03 -3.66 0.77 0.79 252,100 195.37
NCL  1.72 1.73 1.70 1.73 +0.03 +1.76 1.71 1.73 132,900 228.59
NEWS <C> 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 378,300 3.79
NINE  2.50 2.56 2.48 2.54 +0.02 +0.79 2.54 2.56 4,877,100 12,269.45
OTO  3.20 3.20 3.12 3.12 -0.08 -2.50 3.12 3.18 807,100 2,550.51
PHOL  2.22 2.24 2.20 2.20 -0.02 -0.90 2.20 2.24 102,302 226.22
PICO  4.66 4.66 4.58 4.64 -0.02 -0.43 4.58 4.64 39,086 180.08
PORT  7.00 7.15 6.95 7.05 +0.05 +0.71 7.00 7.05 1,344,700 9,466.36
QLT  4.40 4.44 4.40 4.44 +0.04 +0.91 4.40 4.44 104,300 460.32
RP  3.12 3.12 3.10 3.10 -0.02 -0.64 3.08 3.10 36,800 114.12
SE  2.24 2.28 2.22 2.22 -0.02 -0.89 2.22 2.24 186,800 416.71
SPA  16.10 16.50 16.00 16.10 +0.10 +0.62 16.10 16.30 3,282,575 53,554.71
THMUI  1.82 1.83 1.81 1.82 +0.01 +0.55 1.81 1.82 3,171,900 5,775.73
TNDT  4.98 4.98 4.90 4.96 +0.06 +1.22 4.90 4.96 8,100 39.90
TNH  39.00 39.50 39.00 39.50 +0.50 +1.28 39.25 39.50 12,307 482.68
TNP  1.90 1.91 1.88 1.88 -0.02 -1.05 1.88 1.89 416,000 784.56
TSF <C> 0.05 0.05 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 341,300 16.37
TVD  1.65 1.66 1.63 1.64 -0.01 -0.61 1.63 1.64 367,054 604.71
TVT  1.04 1.04 1.02 1.03 0.00 0.00 1.03 1.04 252,100 259.88
WINNER  3.54 3.56 3.52 3.54 0.00 0.00 3.52 3.54 87,399 309.01

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
COMAN  3.72 3.84 3.70 3.74 0.00 0.00 3.74 3.76 1,054,200 3,970.17
ICN  2.34 2.38 2.32 2.34 +0.02 +0.86 2.32 2.34 909,700 2,130.34
IRCP  0.98 1.05 0.97 0.99 +0.02 +2.06 0.99 1.00 6,455,078 6,515.16
ITEL  3.56 3.60 3.54 3.56 +0.04 +1.14 3.54 3.58 582,588 2,075.81
NETBAY  33.75 36.00 33.50 35.75 +2.50 +7.52 35.50 36.00 1,112,747 39,146.34
PLANET  1.52 1.54 1.52 1.54 0.00 0.00 1.52 1.54 4,300 6.54
SIMAT  2.16 2.20 2.14 2.14 0.00 0.00 2.14 2.16 1,688,700 3,641.88
SKY  14.50 14.50 14.20 14.30 -0.20 -1.38 14.20 14.30 1,402,400 20,095.60
SPVI  1.59 1.61 1.57 1.57 -0.01 -0.63 1.57 1.58 3,193,500 5,080.57
UPA  0.55 0.58 0.54 0.55 +0.01 +1.85 0.55 0.56 31,508,300 17,591.21
VCOM  3.40 3.42 3.36 3.38 -0.02 -0.59 3.36 3.38 737,800 2,496.54
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่