สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/10/2021 03:19:52
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,643.42 +5.87 +0.36 1,646.50 1,639.16 27,243,637 71,285.02
SET50 988.81 +2.95 +0.30 991.66 985.73 1,343,868 33,786.55
SET100 2,251.16 +6.44 +0.29 2,257.70 2,245.12 2,679,389 48,106.72
sSET 1,034.03 +10.35 +1.01 1,034.03 1,025.97 1,828,248 5,974.00
SETCLMV 1,045.89 +3.37 +0.32 1,049.08 1,044.82 963,015 23,239.72
SETHD 1,130.45 +7.58 +0.68 1,133.26 1,125.63 1,073,914 18,519.86
SETTHSI 1,038.17 +3.95 +0.38 1,039.93 1,034.73 2,006,809 36,505.13
SETWB 981.25 +1.17 +0.12 985.31 976.58 506,927 9,702.94
mai 559.65 +0.82 +0.15 560.81 557.08 3,592,983 5,009.14
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 826 13,365,149
ไม่เปลี่ยนแปลง 672 5,489,091
ลดลง 993 11,927,077
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 21/10/2021
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 18,979.12 417.13
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 279.13 235.71
P/E (เท่า) 20.99 58.65
P/BV (เท่า) 1.77 2.91
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.18 1.42
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  5.75 5.85 5.45 5.55 -0.10 -1.77 5.50 5.55 192,800 1,089.50
AU  10.50 10.60 10.40 10.40 -0.10 -0.95 10.40 10.50 1,238,559 12,995.67
JCKH <C> 0.46 0.47 0.46 0.47 +0.01 +2.17 0.46 0.47 6,133,810 2,838.11
KASET  1.79 1.80 1.76 1.76 -0.02 -1.12 1.76 1.77 1,665,201 2,963.21
MUD  2.20 2.26 2.20 2.22 0.00 0.00 2.20 2.22 114,400 252.77
TACC  7.85 7.90 7.80 7.85 0.00 0.00 7.80 7.85 1,146,562 9,000.87
TMILL  3.96 4.02 3.96 4.00 0.00 0.00 4.00 4.02 82,607 328.93
XO  17.70 18.20 17.40 18.20 +0.60 +3.41 18.20 18.30 3,001,484 53,588.27

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BGT  1.25 1.27 1.25 1.27 +0.01 +0.79 1.26 1.27 472,400 593.49
BIZ  11.80 11.90 11.60 11.70 -0.20 -1.68 11.60 11.70 1,040,610 12,157.07
DOD  12.70 12.90 12.70 12.70 0.00 0.00 12.70 12.80 2,575,893 32,959.75
ECF  1.86 1.86 1.83 1.86 +0.01 +0.54 1.85 1.86 7,577,440 13,982.01
EFORL  0.25 0.25 0.23 0.23 -0.02 -8.00 0.23 0.24 355,421,050 85,452.15
HPT  1.04 1.05 1.01 1.03 0.00 0.00 1.02 1.03 28,527,040 29,343.71
IP  21.30 21.60 21.20 21.60 +0.30 +1.41 21.60 21.70 351,861 7,538.63
JUBILE  24.60 24.80 24.50 24.80 +0.20 +0.81 24.70 24.80 51,768 1,278.88
MOONG  4.98 4.98 4.90 4.96 -0.02 -0.40 4.94 4.96 28,500 140.81
NPK  - - - - - - 14.50 15.00 - -
OCEAN  1.57 1.57 1.55 1.57 +0.01 +0.64 1.55 1.57 2,620,301 4,091.55
SMD  12.50 13.00 12.50 12.70 +0.10 +0.79 12.70 12.80 399,820 5,109.72
TM  3.82 3.88 3.74 3.78 -0.04 -1.05 3.76 3.78 8,382,743 31,941.24
WINMED  5.95 5.95 5.85 5.85 -0.05 -0.85 5.85 5.90 542,712 3,202.25

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP <C, NP> 1.68 1.71 1.65 1.68 +0.02 +1.20 1.67 1.68 943,401 1,589.05
AF  1.29 1.34 1.28 1.30 -0.02 -1.52 1.29 1.30 12,546,078 16,408.79
AIRA  2.20 2.20 2.20 2.20 0.00 0.00 2.20 2.22 608,300 1,338.26
ASN  3.54 3.56 3.50 3.54 0.00 0.00 3.54 3.56 7,200 25.49
BROOK  0.83 0.83 0.77 0.77 -0.03 -3.75 0.77 0.78 621,798,251 494,848.52
GCAP  1.90 1.90 1.86 1.86 -0.04 -2.11 1.86 1.89 941,300 1,767.32
LIT  3.64 3.64 3.58 3.60 -0.02 -0.55 3.60 3.62 105,800 381.70
MITSIB  1.23 1.23 1.21 1.22 +0.01 +0.83 1.21 1.22 166,501 201.75
SGF  1.32 1.33 1.30 1.30 0.00 0.00 1.30 1.31 11,876,100 15,560.57
TQR  15.60 15.80 15.40 15.50 -0.10 -0.64 15.50 15.70 90,700 1,413.23

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADB  2.14 2.22 2.12 2.14 +0.02 +0.94 2.12 2.14 38,147,515 82,806.70
BM  4.26 4.58 4.26 4.56 +0.26 +6.05 4.56 4.58 13,856,237 61,458.00
CHO  0.96 0.97 0.93 0.94 -0.03 -3.09 0.94 0.95 73,890,839 70,006.81
CHOW  3.74 3.76 3.60 3.72 -0.02 -0.53 3.60 3.72 62,200 231.45
CIG  0.83 0.85 0.83 0.84 +0.01 +1.20 0.83 0.84 3,191,200 2,672.13
COLOR  2.20 2.20 2.16 2.18 0.00 0.00 2.16 2.20 561,310 1,221.11
CPR  3.96 4.06 3.96 4.06 +0.04 +1.00 4.04 4.06 69,500 276.97
FPI  2.34 2.42 2.34 2.40 +0.04 +1.69 2.38 2.40 276,400 656.11
GTB  1.06 1.09 1.05 1.08 +0.02 +1.89 1.07 1.08 6,676,300 7,149.92
KCM  1.15 1.15 1.10 1.11 -0.01 -0.89 1.10 1.11 16,649,800 18,832.57
KUMWEL  3.10 3.20 3.10 3.12 +0.04 +1.30 3.10 3.12 2,891,258 9,105.87
KWM  4.64 4.74 4.64 4.66 +0.04 +0.87 4.66 4.68 1,921,410 8,980.68
MBAX  5.15 5.25 5.15 5.20 +0.05 +0.97 5.20 5.25 594,803 3,093.60
MGT  3.20 3.24 3.16 3.22 0.00 0.00 3.22 3.24 1,130,700 3,608.84
NDR  2.86 2.88 2.84 2.84 -0.04 -1.39 2.84 2.86 335,100 955.06
PACO  3.02 3.04 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 3.02 1,048,701 3,163.10
PDG  4.14 4.18 4.14 4.18 +0.02 +0.48 4.16 4.18 13,607 56.74
PIMO  3.74 3.78 3.72 3.74 0.00 0.00 3.74 3.76 2,059,945 7,707.17
PJW  4.08 4.20 4.08 4.12 +0.04 +0.98 4.12 4.14 2,439,153 10,097.33
PPM  3.30 3.32 3.28 3.28 -0.02 -0.61 3.28 3.30 288,000 948.55
PRAPAT  1.76 1.80 1.75 1.75 -0.01 -0.57 1.75 1.77 4,832,400 8,574.79
RWI  2.16 2.22 2.12 2.14 0.00 0.00 2.14 2.16 5,409,330 11,677.90
SALEE  1.16 1.16 1.12 1.15 0.00 0.00 1.14 1.15 1,108,000 1,257.56
SANKO  1.85 1.93 1.82 1.93 +0.08 +4.32 1.92 1.93 4,018,183 7,555.02
SELIC  3.78 3.80 3.70 3.76 -0.02 -0.53 3.74 3.76 289,429 1,086.11
SFT  6.70 6.75 6.65 6.65 0.00 0.00 6.65 6.75 301,115 2,018.64
SWC  8.80 8.80 8.40 8.45 -0.10 -1.17 8.45 8.55 86,405 731.30
TMC  1.33 1.33 1.32 1.33 +0.01 +0.76 1.32 1.33 235,300 311.41
TMI  1.24 1.24 1.22 1.23 0.00 0.00 1.22 1.23 1,307,870 1,610.07
TMW  38.25 38.25 37.75 38.25 0.00 0.00 37.75 38.25 1,600 60.80
TPAC  20.00 20.20 19.90 20.00 +0.10 +0.50 19.90 20.00 151,100 3,018.68
TPLAS  3.40 3.48 3.40 3.44 +0.04 +1.18 3.44 3.46 809,426 2,784.34
UBIS  7.70 7.75 7.50 7.60 -0.05 -0.65 7.60 7.65 9,573,541 72,965.72
UEC  2.80 2.90 2.76 2.78 -0.04 -1.42 2.78 2.80 5,701,034 16,197.54
UKEM  3.24 3.32 3.16 3.20 +0.02 +0.63 3.18 3.20 45,049,522 145,799.09
UREKA  3.22 3.26 3.16 3.26 +0.06 +1.88 3.24 3.26 7,008,284 22,556.87
YUASA  16.90 16.90 16.70 16.70 0.00 0.00 16.70 16.90 2,274 37.99
ZIGA  4.44 4.64 4.44 4.58 +0.18 +4.09 4.58 4.60 20,542,925 93,618.49

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALL  2.84 2.88 2.82 2.88 +0.04 +1.41 2.86 2.88 4,897,501 14,030.12
ARIN  2.12 2.20 2.10 2.18 +0.04 +1.87 2.16 2.18 2,581,900 5,589.53
ARROW  8.40 8.45 8.40 8.40 +0.05 +0.60 8.40 8.45 66,100 556.14
BC  1.59 1.59 1.57 1.57 -0.01 -0.63 1.57 1.58 317,200 499.44
BSM  0.46 0.49 0.46 0.47 +0.01 +2.17 0.46 0.47 21,513,340 10,177.03
BTW  1.09 1.11 1.08 1.10 +0.01 +0.92 1.10 1.11 1,595,300 1,744.42
CAZ  4.18 4.32 4.06 4.08 -0.12 -2.86 4.08 4.10 37,190,041 154,800.97
CHEWA  1.11 1.23 1.09 1.23 +0.13 +11.82 1.23 1.24 237,191,608 276,386.39
CMC  1.88 1.96 1.84 1.87 -0.01 -0.53 1.87 1.88 86,625,957 164,758.05
CPANEL  7.35 7.40 7.30 7.35 +0.05 +0.68 7.30 7.35 343,526 2,527.35
CRD  1.23 1.25 1.22 1.23 0.00 0.00 1.23 1.24 1,557,704 1,920.88
DHOUSE  1.23 1.26 1.22 1.25 +0.03 +2.46 1.24 1.25 3,384,502 4,209.84
DIMET <C> 0.70 0.70 0.69 0.70 +0.01 +1.45 0.69 0.70 13,605,345 9,464.58
FLOYD  1.75 1.78 1.73 1.76 +0.03 +1.73 1.76 1.77 48,500 84.98
HYDRO <C> 0.37 0.38 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37 0.38 2,973,100 1,107.91
IND  2.10 2.14 2.02 2.02 -0.06 -2.88 2.02 2.04 16,340,646 33,771.60
JAK  1.71 1.82 1.70 1.75 +0.04 +2.34 1.75 1.76 17,958,560 32,000.37
JSP  0.43 0.45 0.42 0.43 0.00 0.00 0.42 0.43 102,694,355 44,492.73
K  1.51 1.52 1.46 1.47 -0.03 -2.00 1.47 1.48 2,460,134 3,652.40
KUN  2.88 2.92 2.86 2.90 +0.04 +1.40 2.88 2.90 348,144 1,006.53
META  0.59 0.60 0.59 0.59 0.00 0.00 0.59 0.60 2,801,712 1,657.02
PPS  0.83 0.86 0.82 0.85 +0.03 +3.66 0.84 0.85 21,424,006 18,039.56
PROS  3.16 3.20 3.16 3.20 +0.04 +1.27 3.18 3.20 1,295,611 4,126.21
PROUD  1.47 1.60 1.47 1.52 +0.05 +3.40 1.51 1.52 3,756,853 5,754.93
SK  1.40 1.40 1.36 1.36 -0.03 -2.16 1.36 1.38 12,672,901 17,461.06
SMART  1.22 1.24 1.20 1.20 -0.02 -1.64 1.20 1.21 16,752,803 20,301.11
STAR <NC> 1.05 1.09 0.98 1.00 -0.13 -11.50 1.00 1.01 20,336,382 20,785.02
STC  0.95 0.96 0.91 0.92 -0.03 -3.16 0.92 0.93 10,073,506 9,399.70
STI  7.90 8.00 7.85 8.00 +0.10 +1.27 7.90 8.00 65,800 521.38
T <C> 0.49 0.55 0.45 0.54 +0.02 +3.85 0.53 0.54 416,668,688 211,759.15
TAPAC  4.16 4.26 4.16 4.22 +0.04 +0.96 4.20 4.22 1,194,200 5,028.60
THANA  1.73 1.79 1.64 1.68 +0.03 +1.82 1.68 1.69 31,221,897 53,223.87
TIGER  2.48 2.56 2.48 2.50 0.00 0.00 2.50 2.52 15,900 40.20
TITLE  2.28 2.34 2.26 2.26 +0.02 +0.89 2.26 2.28 2,300,590 5,288.15

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  1.54 1.58 1.54 1.56 +0.02 +1.30 1.56 1.57 819,215 1,276.75
AIE  5.20 5.40 5.20 5.35 +0.20 +3.88 5.30 5.35 4,486,020 23,763.44
PSTC  2.70 2.74 2.68 2.72 +0.02 +0.74 2.70 2.72 12,890,340 34,957.16
SAAM  5.60 5.60 5.55 5.55 +0.05 +0.91 5.55 5.60 355,600 1,974.80
SEAOIL  3.48 3.48 3.26 3.36 -0.08 -2.33 3.34 3.36 3,658,210 12,183.38
SR  1.44 1.49 1.43 1.46 +0.02 +1.39 1.45 1.46 4,557,402 6,658.63
STOWER <C> 0.10 0.11 0.10 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 45,359,233 4,726.74
TAKUNI  1.51 1.56 1.47 1.49 -0.03 -1.97 1.49 1.50 75,798,429 115,331.06
TPCH  10.90 11.00 10.90 10.90 0.00 0.00 10.90 11.00 42,100 462.46
TRT  3.18 3.22 3.08 3.14 -0.08 -2.48 3.14 3.16 678,601 2,140.34
UMS <C> 1.53 1.66 1.52 1.57 +0.05 +3.29 1.54 1.57 729,230 1,159.57
UPA  0.38 0.38 0.37 0.37 -0.01 -2.63 0.37 0.38 62,604,821 23,242.41

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A5 <SP, NC> - - - - - - - - - -
ADD  24.80 24.90 24.70 24.90 +0.30 +1.22 24.90 25.00 85,108 2,110.98
AKP  2.12 2.14 2.10 2.10 0.00 0.00 2.10 2.12 965,865 2,040.24
AMA  5.55 5.60 5.50 5.55 0.00 0.00 5.50 5.55 367,366 2,036.64
ARIP  0.92 0.95 0.91 0.92 +0.01 +1.10 0.92 0.93 12,769,246 11,935.64
ATP30  1.58 1.61 1.58 1.59 +0.01 +0.63 1.59 1.60 1,580,126 2,523.91
AUCT  9.30 9.35 9.20 9.20 -0.15 -1.60 9.20 9.35 2,307,641 21,334.13
BOL  13.10 13.70 13.10 13.50 +0.50 +3.85 13.50 13.60 929,100 12,492.63
CMO  2.08 2.24 2.04 2.18 +0.10 +4.81 2.18 2.20 11,065,507 23,884.10
D  4.18 4.26 4.18 4.22 +0.04 +0.96 4.20 4.24 663,160 2,800.00
DV8 <C> 0.68 0.69 0.66 0.66 -0.01 -1.49 0.66 0.67 1,200,900 799.12
ETE  2.02 2.02 1.99 1.99 -0.01 -0.50 1.99 2.00 1,554,219 3,112.73
FSMART  10.80 11.10 10.80 11.10 +0.30 +2.78 11.10 11.20 3,616,307 39,736.07
FVC  1.13 1.16 1.11 1.15 +0.02 +1.77 1.15 1.16 40,450,900 46,069.98
GSC  1.78 2.12 1.75 1.97 +0.20 +11.30 1.96 1.97 75,503,356 151,514.32
HARN  2.42 2.44 2.42 2.44 +0.04 +1.67 2.42 2.44 97,700 237.21
HEMP <C> 0.68 0.69 0.67 0.67 -0.01 -1.47 0.67 0.68 9,514,707 6,395.46
IMH  12.40 12.60 12.30 12.60 +0.20 +1.61 12.40 12.60 358,290 4,465.96
KK  3.18 3.18 3.12 3.16 +0.02 +0.64 3.14 3.16 441,710 1,392.75
KOOL  1.04 1.04 1.03 1.03 -0.01 -0.96 1.03 1.04 2,840,500 2,933.70
LDC  1.34 1.35 1.33 1.34 0.00 0.00 1.32 1.34 282,409 377.23
LEO  11.30 11.70 11.30 11.60 +0.40 +3.57 11.50 11.60 2,472,048 28,552.51
MORE  1.62 1.63 1.60 1.62 0.00 0.00 1.61 1.62 24,815,629 40,014.66
MVP  4.48 4.52 4.44 4.48 0.00 0.00 4.46 4.48 803,300 3,598.70
NBC  0.77 0.80 0.77 0.79 +0.02 +2.60 0.78 0.79 262,514 205.30
NCL  3.88 3.90 3.82 3.86 0.00 0.00 3.84 3.86 6,608,300 25,424.19
NEWS <C> 0.05 0.06 0.05 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.06 228,268,278 11,439.22
NINE  3.90 3.90 3.90 3.90 -0.04 -1.02 3.90 4.00 100 0.39
OTO  8.80 8.80 8.60 8.80 0.00 0.00 8.75 8.80 1,529,201 13,362.38
PHOL  3.84 3.88 3.82 3.86 0.00 0.00 3.86 3.88 1,446,149 5,564.06
PICO  3.56 3.66 3.50 3.66 +0.10 +2.81 3.62 3.64 46,200 165.61
QLT  4.08 4.14 4.08 4.14 +0.02 +0.49 4.12 4.14 13,677 56.22
RP  2.66 2.66 2.58 2.60 -0.04 -1.52 2.60 2.62 214,800 560.36
SE  1.92 1.98 1.81 1.81 -0.06 -3.21 1.81 1.82 172,967,467 328,582.83
SLM <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SONIC  4.28 4.32 4.26 4.32 +0.06 +1.41 4.30 4.32 3,762,513 16,169.92
SPA  8.05 8.05 7.60 7.75 -0.35 -4.32 7.70 7.75 6,573,021 51,030.07
THMUI  1.48 1.54 1.46 1.51 +0.01 +0.67 1.50 1.51 18,096,400 27,269.46
TNDT  2.50 2.50 2.46 2.46 -0.02 -0.81 2.46 2.50 623,400 1,541.61
TNH  32.50 32.50 32.50 32.50 0.00 0.00 32.25 32.75 5,700 185.25
TNP  5.90 5.90 5.75 5.85 0.00 0.00 5.85 5.90 1,769,218 10,325.36
TSF <SP, NC> - - - - - - - - - -
TVD  1.11 1.11 1.09 1.09 -0.01 -0.91 1.09 1.10 1,559,100 1,708.68
TVT  1.18 1.18 1.13 1.13 -0.04 -3.42 1.13 1.14 3,166,412 3,652.89
VL  1.97 2.00 1.97 1.99 +0.01 +0.51 1.98 1.99 975,762 1,938.42
WINNER  2.70 2.72 2.64 2.64 -0.06 -2.22 2.64 2.68 1,164,453 3,102.08
YGG  21.90 22.00 21.60 21.90 +0.10 +0.46 21.90 22.00 560,515 12,237.93

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APP  3.46 3.48 3.44 3.46 -0.02 -0.57 3.44 3.46 70,700 244.34
BBIK  36.25 41.00 36.25 40.25 +4.00 +11.03 40.00 40.25 5,332,007 205,989.86
COMAN  6.50 6.50 6.25 6.30 -0.15 -2.33 6.30 6.40 1,143,401 7,228.46
DITTO  17.10 17.20 16.90 17.10 +0.10 +0.59 17.00 17.10 649,644 11,061.01
ICN  8.35 8.50 8.00 8.25 -0.15 -1.79 8.25 8.30 24,795,076 203,406.21
IIG  38.00 40.50 37.75 39.50 +1.75 +4.64 39.50 39.75 1,498,771 59,352.83
INSET  6.95 7.10 6.90 7.00 +0.15 +2.19 7.00 7.05 16,360,340 114,487.49
IRCP  1.89 1.90 1.87 1.87 -0.01 -0.53 1.87 1.88 4,514,914 8,490.10
ITEL  5.05 5.15 4.94 5.00 -0.05 -0.99 4.98 5.00 87,020,127 436,233.77
NETBAY  24.90 24.90 24.70 24.70 -0.10 -0.40 24.70 24.80 130,895 3,245.26
PLANET  2.80 2.90 2.80 2.86 +0.06 +2.14 2.86 2.88 3,053,805 8,745.95
PROEN  6.45 6.50 6.45 6.45 0.00 0.00 6.45 6.50 195,617 1,264.47
SECURE  28.75 29.50 28.00 29.25 +0.75 +2.63 29.25 29.50 983,394 28,540.08
SICT  5.10 5.10 5.00 5.05 -0.05 -0.98 5.00 5.05 536,664 2,702.06
SIMAT  4.94 4.98 4.92 4.94 0.00 0.00 4.94 4.96 1,532,121 7,577.41
SPVI  6.10 6.15 6.00 6.05 -0.05 -0.82 6.05 6.10 952,932 5,772.32
TPS  2.56 2.58 2.52 2.54 0.00 0.00 2.52 2.54 1,101,181 2,809.63
VCOM  6.90 7.05 6.90 6.90 0.00 0.00 6.90 6.95 1,132,801 7,860.92
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่