สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31/07/2021 03:19:50
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,521.92 -15.86 -1.03 1,539.03 1,516.77 32,137,700 87,720.54
SET50 910.61 -8.73 -0.95 919.49 908.20 1,986,247 46,044.52
SET100 2,079.28 -19.81 -0.94 2,100.42 2,072.37 3,251,049 57,693.51
sSET 984.97 -23.41 -2.32 1,009.62 980.48 2,530,827 9,861.30
SETCLMV 996.68 -11.02 -1.09 1,010.28 991.41 1,358,307 29,860.53
SETHD 1,039.17 -10.19 -0.97 1,049.65 1,037.91 1,290,797 18,890.18
SETTHSI 943.86 -8.73 -0.92 952.53 939.93 2,682,373 44,374.22
SETWB 934.99 -8.81 -0.93 945.55 931.38 700,647 13,124.75
mai 495.46 -9.75 -1.93 508.27 493.53 4,465,254 7,946.75
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 401 12,455,173
ไม่เปลี่ยนแปลง 375 3,282,328
ลดลง 1,576 20,743,118
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 30/07/2021
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,502.38 365.15
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 192.30 135.53
P/E (เท่า) 28.74 69.72
P/BV (เท่า) 1.67 2.61
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.37 1.63
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  5.90 5.90 5.60 5.75 -0.05 -0.86 5.70 5.75 288,324 1,647.64
AU  10.10 10.10 9.80 9.85 -0.25 -2.48 9.80 9.90 1,317,824 13,006.83
JCKH <C> 0.52 0.55 0.50 0.52 -0.01 -1.89 0.51 0.52 3,844,709 2,009.47
KASET  1.75 1.77 1.67 1.67 -0.07 -4.02 1.67 1.70 1,039,722 1,778.59
MUD  1.90 1.98 1.87 1.90 -0.08 -4.04 1.88 1.90 493,000 933.21
TACC  6.30 6.35 6.05 6.05 -0.25 -3.97 6.05 6.15 1,983,818 12,202.72
TMILL  3.60 3.60 3.52 3.54 -0.04 -1.12 3.54 3.58 314,051 1,116.54
XO  21.80 21.90 21.10 21.70 +0.10 +0.46 21.70 21.80 4,349,802 93,473.78

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BGT  1.00 1.01 0.96 0.98 -0.02 -2.00 0.98 0.99 417,809 410.12
BIZ  10.20 10.20 9.60 9.65 -0.35 -3.50 9.65 9.70 2,840,710 28,044.27
DOD  13.00 13.10 12.70 12.80 -0.30 -2.29 12.80 12.90 4,081,330 52,646.41
ECF  1.73 1.78 1.70 1.70 -0.04 -2.30 1.70 1.71 22,165,956 38,599.85
EFORL <C> 0.13 0.14 0.12 0.13 0.00 0.00 0.13 0.14 508,488,214 66,151.27
HPT  0.75 0.83 0.74 0.75 +0.01 +1.35 0.75 0.77 11,212,630 8,800.08
IP  21.00 21.50 20.80 20.80 -0.50 -2.35 20.80 20.90 1,231,802 25,875.37
JUBILE  23.00 23.10 22.70 23.00 -0.10 -0.43 22.90 23.00 96,520 2,207.49
MOONG  5.05 5.05 4.94 4.94 -0.06 -1.20 4.94 4.98 79,900 397.15
NPK  14.50 14.50 14.50 14.50 0.00 0.00 14.40 14.90 2,001 29.01
OCEAN  1.65 1.67 1.60 1.60 -0.05 -3.03 1.60 1.61 17,140,779 27,815.53
SMD  13.80 14.00 13.30 13.70 0.00 0.00 13.60 13.70 24,385,207 333,552.36
TM  4.22 4.24 4.06 4.08 -0.14 -3.32 4.08 4.10 4,666,775 19,241.45
WINMED  7.60 7.80 7.05 7.40 -0.30 -3.90 7.35 7.40 44,266,085 326,416.42

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP <C, NP> 1.39 1.39 1.30 1.32 -0.09 -6.38 1.32 1.33 592,962 792.45
AF  0.82 0.82 0.76 0.77 0.00 0.00 0.77 0.78 4,375,150 3,437.71
AIRA  2.04 2.04 1.98 1.98 -0.06 -2.94 1.98 2.00 120,100 240.01
ASN  3.86 3.86 3.68 3.68 -0.16 -4.17 3.68 3.76 15,804 59.64
BROOK  0.72 0.73 0.68 0.68 -0.02 -2.86 0.68 0.69 541,733,313 380,654.89
GCAP  2.20 2.22 2.12 2.14 -0.06 -2.73 2.14 2.16 820,000 1,767.13
LIT  3.78 3.78 3.62 3.70 -0.06 -1.60 3.64 3.70 643,490 2,375.78
MITSIB  1.31 1.31 1.25 1.30 -0.01 -0.76 1.29 1.30 882,166 1,130.84
SGF  1.03 1.03 0.98 0.98 -0.04 -3.92 0.98 0.99 7,867,500 7,789.75
TQR  14.20 14.30 13.80 14.10 0.00 0.00 14.00 14.10 492,296 6,887.67

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADB  2.46 2.48 2.28 2.28 -0.12 -5.00 2.28 2.32 44,542,339 105,534.77
BM  3.92 4.06 3.90 4.04 +0.10 +2.54 4.04 4.06 13,833,557 54,795.92
CHO  0.80 0.80 0.75 0.76 -0.02 -2.56 0.76 0.77 7,296,103 5,562.64
CHOW  3.64 3.68 3.60 3.68 -0.02 -0.54 3.60 3.68 19,900 72.27
CIG  0.67 0.68 0.64 0.64 -0.04 -5.88 0.64 0.65 2,216,500 1,450.38
COLOR  2.24 2.26 2.12 2.16 -0.08 -3.57 2.14 2.16 3,641,015 7,911.74
CPR  4.52 4.52 4.40 4.42 -0.10 -2.21 4.40 4.42 214,320 952.54
FPI  2.86 2.88 2.54 2.64 -0.18 -6.38 2.62 2.64 2,307,870 6,348.04
GTB  1.14 1.14 1.06 1.06 -0.04 -3.64 1.06 1.10 11,528,409 12,599.64
KCM  1.11 1.11 1.03 1.06 -0.04 -3.64 1.04 1.06 12,670,117 13,426.68
KUMWEL  4.10 4.26 4.02 4.06 -0.04 -0.98 4.06 4.10 15,822,414 65,594.81
KWM  5.40 5.50 5.05 5.25 -0.15 -2.78 5.20 5.25 2,621,202 13,661.18
MBAX  5.85 5.85 5.60 5.65 -0.15 -2.59 5.60 5.65 658,472 3,715.85
MGT  3.68 3.68 3.48 3.50 -0.10 -2.78 3.48 3.50 1,172,027 4,154.37
NDR  3.24 3.28 3.02 3.04 -0.22 -6.75 3.04 3.06 5,783,214 18,017.99
PACO  3.02 3.02 2.90 2.90 -0.10 -3.33 2.90 2.92 11,699,860 34,506.78
PDG  4.58 4.58 4.28 4.36 -0.22 -4.80 4.34 4.36 2,204,455 9,751.66
PIMO  3.58 3.64 3.46 3.50 -0.06 -1.69 3.48 3.50 9,156,116 32,349.56
PJW  5.10 5.15 4.84 4.84 -0.21 -4.16 4.84 4.88 9,039,284 44,833.82
PPM  1.84 1.84 1.77 1.77 -0.07 -3.80 1.77 1.79 327,071 589.13
PRAPAT  1.84 1.87 1.71 1.71 -0.13 -7.07 1.71 1.73 37,385,864 67,484.21
RWI  2.42 2.48 2.24 2.26 -0.16 -6.61 2.26 2.28 25,048,060 58,504.74
SALEE  1.23 1.23 1.07 1.12 -0.11 -8.94 1.11 1.12 5,884,520 6,686.68
SANKO  1.50 1.58 1.47 1.58 +0.08 +5.33 1.57 1.58 4,302,359 6,591.98
SELIC  3.46 3.48 3.24 3.26 -0.18 -5.23 3.26 3.32 2,520,669 8,379.49
SFT  6.80 6.80 6.55 6.60 -0.15 -2.22 6.55 6.60 799,632 5,308.12
SWC  5.80 5.90 5.80 5.85 0.00 0.00 5.80 5.85 256,921 1,507.72
TMC  1.01 1.01 0.98 0.98 -0.03 -2.97 0.98 0.99 342,501 338.76
TMI  1.20 1.21 1.17 1.17 -0.03 -2.50 1.17 1.18 3,499,000 4,140.32
TMW  33.50 33.50 32.75 33.00 -0.50 -1.49 32.75 33.00 30,707 1,015.96
TPAC  18.10 18.20 17.60 17.60 -0.70 -3.83 17.60 17.70 544,319 9,726.01
TPLAS  4.86 5.05 4.70 4.70 -0.02 -0.42 4.70 4.72 15,827,745 77,428.17
UBIS  7.00 7.05 6.85 7.05 +0.10 +1.44 7.00 7.05 350,000 2,435.38
UEC  2.34 2.42 2.18 2.22 -0.10 -4.31 2.22 2.24 11,449,549 25,997.07
UKEM  3.72 3.76 3.52 3.56 -0.16 -4.30 3.56 3.58 107,922,158 391,956.94
UREKA  1.04 1.04 0.92 0.92 -0.11 -10.68 0.92 0.93 28,558,045 27,322.45
YUASA  16.90 16.90 16.20 16.20 -0.50 -2.99 16.20 16.30 296,263 4,841.39
ZIGA  4.92 4.92 4.70 4.86 -0.04 -0.82 4.84 4.86 7,886,128 38,107.59

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALL  3.06 3.06 3.02 3.02 -0.02 -0.66 3.02 3.04 4,754,198 14,392.38
ARIN  2.00 2.12 1.84 1.94 -0.04 -2.02 1.93 1.94 21,220,035 41,766.52
ARROW  8.05 8.05 8.00 8.00 -0.05 -0.62 8.00 8.05 187,196 1,498.98
BC  1.83 1.85 1.74 1.76 -0.08 -4.35 1.76 1.78 1,814,250 3,227.79
BSM  0.41 0.42 0.38 0.41 0.00 0.00 0.40 0.41 4,355,100 1,726.22
BTW  1.01 1.05 0.99 1.00 -0.01 -0.99 1.00 1.01 2,351,407 2,390.52
CAZ  2.46 2.46 2.28 2.28 -0.18 -7.32 2.28 2.30 974,205 2,295.42
CHEWA  0.85 0.85 0.79 0.80 -0.06 -6.98 0.79 0.80 7,740,090 6,243.85
CMC  1.33 1.33 1.28 1.30 -0.03 -2.26 1.28 1.30 1,301,614 1,685.66
CRD  0.72 0.72 0.70 0.72 0.00 0.00 0.71 0.72 108,700 76.91
DHOUSE  1.21 1.21 1.19 1.21 -0.01 -0.82 1.20 1.21 1,821,028 2,182.93
DIMET <C> 0.63 0.68 0.63 0.64 0.00 0.00 0.64 0.65 79,633,307 51,601.99
FLOYD  1.78 1.79 1.67 1.67 -0.10 -5.65 1.67 1.73 892,202 1,538.02
HYDRO <C> 0.36 0.36 0.35 0.36 0.00 0.00 0.35 0.36 741,041 262.54
IND  1.77 1.77 1.68 1.70 -0.06 -3.41 1.70 1.71 2,152,100 3,692.00
JAK  1.66 1.66 1.61 1.62 -0.03 -1.82 1.62 1.63 683,404 1,109.76
JSP  0.35 0.35 0.33 0.34 0.00 0.00 0.33 0.34 7,056,100 2,389.83
K  1.27 1.28 1.24 1.26 -0.02 -1.56 1.26 1.27 829,426 1,046.62
KUN  3.02 3.10 2.92 2.96 -0.02 -0.67 2.96 3.00 12,649,855 38,128.45
META  0.54 0.55 0.52 0.52 0.00 0.00 0.52 0.53 9,738,522 5,229.21
PPS  0.58 0.58 0.55 0.56 -0.02 -3.45 0.56 0.57 2,656,756 1,497.87
PROS  2.86 2.90 2.82 2.82 -0.06 -2.08 2.82 2.84 1,162,092 3,287.23
PROUD  1.00 1.01 0.97 0.98 -0.02 -2.00 0.97 0.98 213,001 209.21
SK  1.33 1.33 1.26 1.26 -0.08 -5.97 1.26 1.27 11,269,390 14,519.81
SMART  0.87 0.88 0.84 0.86 -0.01 -1.15 0.85 0.86 3,734,208 3,182.68
STAR <C> 2.84 3.00 2.80 2.92 -0.06 -2.01 2.92 3.06 171,135 495.86
STC  0.78 0.80 0.76 0.77 -0.02 -2.53 0.76 0.77 1,108,100 853.42
STI  7.35 7.35 7.20 7.25 -0.05 -0.68 7.25 7.30 870,802 6,311.71
T <C> 0.07 0.07 0.05 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 247,842,800 14,880.67
TAPAC  4.48 4.48 4.24 4.32 -0.18 -4.00 4.32 4.34 2,713,948 11,785.46
THANA  1.37 1.41 1.35 1.35 -0.01 -0.74 1.35 1.36 496,453 681.92
TIGER  2.58 2.66 2.54 2.54 -0.10 -3.79 2.54 2.58 114,900 297.17
TITLE  2.08 2.08 1.93 1.95 -0.15 -7.14 1.95 1.97 937,450 1,834.60

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  1.46 1.46 1.35 1.45 -0.01 -0.68 1.44 1.45 2,113,740 2,957.05
AIE  1.30 1.30 1.23 1.23 -0.06 -4.65 1.23 1.24 25,984,415 32,574.85
PSTC  2.30 2.36 2.26 2.30 +0.02 +0.88 2.28 2.30 12,969,790 29,843.76
SAAM  6.40 6.50 5.85 6.10 -0.40 -6.15 6.10 6.35 3,195,614 19,602.03
SEAOIL  3.04 3.06 2.90 2.94 -0.08 -2.65 2.94 2.98 4,058,270 12,129.29
SR  1.32 1.42 1.30 1.30 -0.02 -1.52 1.29 1.30 4,963,823 6,765.18
STOWER <C> 0.07 0.07 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 46,715,011 3,082.73
TAKUNI  1.21 1.22 1.10 1.15 -0.06 -4.96 1.15 1.16 7,831,709 9,154.04
TPCH  11.20 11.20 10.90 11.00 -0.20 -1.79 10.90 11.00 1,300,387 14,273.81
TRT  2.32 2.42 2.14 2.20 -0.12 -5.17 2.20 2.24 12,118,874 27,878.95
UMS <C> 1.28 1.30 1.21 1.26 +0.01 +0.80 1.25 1.26 251,600 315.26
UPA  0.41 0.41 0.37 0.39 -0.03 -7.14 0.38 0.39 581,530,539 226,651.66

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A5 <SP, NC> - - - - - - - - - -
ADD  30.25 30.50 29.00 29.50 0.00 0.00 29.50 29.75 2,315,694 68,920.59
AKP  2.00 2.02 1.86 1.86 -0.14 -7.00 1.86 1.87 10,230,664 19,582.59
AMA  5.40 5.40 5.20 5.20 -0.20 -3.70 5.20 5.25 680,005 3,598.74
ARIP  1.03 1.07 0.98 1.00 -0.02 -1.96 1.00 1.01 18,326,832 18,768.32
ATP30  1.26 1.26 1.23 1.23 -0.01 -0.81 1.23 1.24 1,104,121 1,365.18
AUCT  9.60 9.95 9.50 9.70 +0.10 +1.04 9.70 9.75 2,454,301 23,916.89
BOL  9.90 9.95 9.60 9.70 -0.05 -0.51 9.70 9.80 679,970 6,623.52
CMO  1.16 1.19 1.12 1.15 -0.03 -2.54 1.12 1.15 160,800 184.45
D  3.90 3.92 3.88 3.88 -0.04 -1.02 3.88 3.90 158,099 614.54
DV8 <C> 0.50 0.52 0.50 0.51 +0.01 +2.00 0.50 0.51 470,500 235.82
ETE  2.08 2.08 2.00 2.02 -0.06 -2.88 2.00 2.02 1,110,100 2,243.25
FSMART  10.90 11.00 10.20 10.50 -0.50 -4.55 10.50 10.60 3,991,125 42,214.84
FVC  1.04 1.04 0.93 0.99 -0.03 -2.94 0.98 0.99 20,515,292 20,163.96
GSC  1.52 1.55 1.48 1.48 -0.03 -1.99 1.48 1.49 1,365,700 2,077.50
HARN  2.52 2.52 2.40 2.44 -0.06 -2.40 2.42 2.44 1,357,857 3,304.77
HEMP <C> 0.61 0.66 0.59 0.66 +0.04 +6.45 0.65 0.66 41,688,301 26,049.34
IMH  9.45 9.50 8.70 9.05 -0.45 -4.74 9.05 9.15 7,853,598 70,795.09
KK  3.30 3.30 3.18 3.20 -0.10 -3.03 3.18 3.20 539,900 1,735.42
KOOL  0.82 0.83 0.80 0.81 -0.02 -2.41 0.80 0.81 4,137,546 3,361.87
LDC  1.29 1.33 1.28 1.31 +0.02 +1.55 1.29 1.31 866,401 1,131.87
LEO  11.30 11.30 10.90 11.00 -0.30 -2.65 10.90 11.00 2,297,627 25,397.46
MORE  1.28 1.28 1.20 1.20 -0.08 -6.25 1.20 1.22 116,141,552 142,522.61
MVP  3.88 4.62 3.82 4.26 +0.58 +15.76 4.26 4.30 62,686,223 271,347.10
NBC  0.69 0.71 0.68 0.68 -0.04 -5.56 0.68 0.69 1,175,602 806.56
NCL  3.76 3.98 3.74 3.88 +0.14 +3.74 3.86 3.88 59,119,640 229,179.54
NEWS <C> 0.02 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 27,936,040 438.09
NINE  3.92 3.92 3.90 3.90 +0.06 +1.56 3.90 3.94 5,800 22.63
OTO  7.15 7.50 7.10 7.25 +0.10 +1.40 7.20 7.25 12,490,640 87,710.63
PHOL  5.30 5.35 4.64 4.64 -0.46 -9.02 4.64 4.68 73,651,770 361,120.92
PICO  - - - - - - 3.12 3.22 - -
QLT  4.28 4.30 4.22 4.22 -0.08 -1.86 4.22 4.28 175,101 742.24
RP  2.16 2.24 2.14 2.14 -0.04 -1.83 2.12 2.14 213,302 469.17
SE  1.14 1.14 1.08 1.08 -0.06 -5.26 1.08 1.10 3,876,330 4,251.38
SLM <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SONIC  5.40 5.45 5.10 5.20 -0.25 -4.59 5.20 5.25 24,452,731 128,589.14
SPA  6.60 6.75 6.50 6.60 0.00 0.00 6.55 6.60 1,266,880 8,309.76
THMUI  1.17 1.17 1.09 1.15 -0.05 -4.17 1.14 1.15 16,936,210 19,257.63
TNDT  2.84 2.84 2.64 2.66 -0.14 -5.00 2.66 2.68 3,509,529 9,519.25
TNH  31.00 31.75 31.00 31.50 -0.25 -0.79 31.50 32.00 12,422 389.09
TNP  5.35 5.35 5.15 5.15 -0.20 -3.74 5.15 5.20 2,648,510 13,773.73
TSF <SP, NC> - - - - - - - - - -
TVD  1.04 1.04 1.01 1.01 -0.02 -1.94 1.01 1.02 3,890,163 3,980.64
TVT  0.72 0.73 0.69 0.69 -0.01 -1.43 0.69 0.71 126,701 89.97
VL  2.06 2.08 2.00 2.00 -0.06 -2.91 2.00 2.02 7,227,503 14,596.79
WINNER  3.50 3.54 3.28 3.32 -0.12 -3.49 3.32 3.36 3,480,727 11,914.66
YGG  22.50 22.80 22.10 22.40 +0.10 +0.45 22.40 22.50 1,897,136 42,560.12

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APP  3.38 3.38 3.28 3.30 0.00 0.00 3.30 3.32 581,312 1,917.72
COMAN  5.00 5.10 4.86 4.94 -0.11 -2.18 4.94 4.98 1,538,500 7,627.01
DITTO  16.00 16.20 15.80 16.00 -0.20 -1.23 15.90 16.00 1,953,628 31,172.75
ICN  5.35 5.65 5.30 5.45 +0.15 +2.83 5.40 5.45 34,214,273 187,919.95
IIG  27.00 27.50 26.75 26.75 -0.25 -0.93 26.75 27.00 171,854 4,621.07
INSET  6.85 7.15 6.40 7.10 +0.25 +3.65 7.05 7.10 53,660,111 367,615.71
IRCP  0.91 0.91 0.89 0.89 -0.02 -2.20 0.89 0.90 1,855,042 1,661.66
ITEL  4.26 4.70 4.24 4.34 +0.14 +3.33 4.32 4.34 333,684,960 1,504,839.87
NETBAY  24.70 24.90 24.60 24.60 -0.20 -0.81 24.60 24.80 185,808 4,585.10
PLANET  2.90 3.02 2.86 2.96 +0.10 +3.50 2.94 2.96 6,666,531 19,647.02
PROEN  6.80 6.80 6.55 6.60 -0.20 -2.94 6.60 6.65 1,420,257 9,479.95
SECURE  24.80 25.00 24.30 24.40 -0.50 -2.01 24.40 24.50 308,338 7,580.34
SICT  5.80 5.85 5.20 5.35 -0.75 -12.30 5.30 5.35 27,767,309 151,608.16
SIMAT  6.00 6.00 5.60 5.85 -0.15 -2.50 5.85 5.90 27,299,399 157,140.92
SPVI  6.10 6.20 6.00 6.05 -0.05 -0.82 6.05 6.10 1,902,588 11,557.01
TPS  2.28 2.28 2.16 2.26 0.00 0.00 2.20 2.26 3,089,159 6,842.51
VCOM  5.90 5.90 5.65 5.75 -0.05 -0.86 5.70 5.75 820,009 4,701.31
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่