สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/09/2018 11:43:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,759.43 +7.32 +0.42 1,762.76 1,756.62 7,428,240 26,244.02
SET50 1,161.43 +4.12 +0.36 1,164.15 1,159.16 551,185 14,657.23
SET100 2,583.91 +11.42 +0.44 2,589.35 2,579.13 1,605,520 21,211.68
sSET 924.60 +4.05 +0.44 932.45 921.99 465,738 992.47
SETHD 1,330.63 +3.22 +0.24 1,334.99 1,328.26 309,913 6,365.30
SETCLMV 1,130.21 +7.09 +0.63 1,134.99 1,127.50 267,153 6,613.70
SETTHSI 1,118.71 +4.00 +0.36 1,121.17 1,117.01 248,297 9,446.00
mai 453.60 +3.29 +0.73 454.83 452.09 230,422 642.97
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 967 4,514,541
ไม่เปลี่ยนแปลง 524 1,380,403
ลดลง 457 1,739,856
สถานะตลาด Open(I)
ข้อมูล ณ วันที่ 20/09/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,734.69 290.40
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 76.52 47.24
P/E (เท่า) 17.29 69.69
P/BV (เท่า) 1.99 2.22
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.87 1.75
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SET

Go
Go
Go

ข้อมูลล่าสุด21/09/2018 11:43:09   SET Index

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่