สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,659.78 - - - - - -
SET50 1,099.57 - - - - - -
SET100 2,430.97 - - - - - -
sSET 836.44 - - - - - -
SETHD 1,249.36 - - - - - -
SETCLMV 1,051.42 - - - - - -
SETTHSI 1,051.25 - - - - - -
mai 415.97 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
ข้อมูล ณ วันที่ 13/11/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,947.09 272.55
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 92.64 55.50
P/E (เท่า) 15.90 55.64
P/BV (เท่า) 1.90 2.09
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.00 1.86
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SET50

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  - - - - - - - - - -
AOT  - - - - - - - - - -
BANPU  - - - - - - - - - -
BBL  - - - - - - - - - -
BDMS  - - - - - - - - - -
BEAUTY  - - - - - - - - - -
BEM  - - - - - - - - - -
BGRIM  - - - - - - - - - -
BH  - - - - - - - - - -
BJC  - - - - - - - - - -
BPP  - - - - - - - - - -
BTS  - - - - - - - - - -
CBG  - - - - - - - - - -
CENTEL  - - - - - - - - - -
CPALL  - - - - - - - - - -
CPF  - - - - - - - - - -
CPN  - - - - - - - - - -
DELTA  - - - - - - - - - -
DTAC  - - - - - - - - - -
EA  - - - - - - - - - -
EGCO  - - - - - - - - - -
GLOBAL  - - - - - - - - - -
GLOW  - - - - - - - - - -
GPSC  - - - - - - - - - -
HMPRO  - - - - - - - - - -
INTUCH  - - - - - - - - - -
IRPC  - - - - - - - - - -
IVL  - - - - - - - - - -
KBANK  - - - - - - - - - -
KKP  - - - - - - - - - -
KTB  - - - - - - - - - -
KTC  - - - - - - - - - -
LH  - - - - - - - - - -
MINT  - - - - - - - - - -
MTC  - - - - - - - - - -
PTT  - - - - - - - - - -
PTTEP  - - - - - - - - - -
PTTGC  - - - - - - - - - -
RATCH  - - - - - - - - - -
ROBINS  - - - - - - - - - -
SCB  - - - - - - - - - -
SCC  - - - - - - - - - -
SPRC  - - - - - - - - - -
TCAP  - - - - - - - - - -
TISCO  - - - - - - - - - -
TMB  - - - - - - - - - -
TOA  - - - - - - - - - -
TOP  - - - - - - - - - -
TRUE  - - - - - - - - - -
TU  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่