สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28/01/2020 11:21:05
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,525.66 +1.51 +0.10 1,528.68 1,519.15 6,518,133 19,886.00
SET50 1,025.56 +1.03 +0.10 1,027.67 1,020.64 459,616 12,856.96
SET100 2,242.58 +3.63 +0.16 2,247.08 2,231.17 630,660 14,274.11
sSET 657.44 +1.75 +0.27 659.37 653.10 168,423 454.41
SETCLMV 921.90 +4.98 +0.54 924.50 913.93 179,373 3,994.39
SETHD 1,069.41 +5.66 +0.53 1,071.25 1,060.74 195,302 5,007.95
SETTHSI 937.55 +2.01 +0.21 939.53 932.44 381,164 11,995.43
SETWB 961.88 +0.07 +0.01 965.30 956.55 163,194 5,284.65
mai 299.81 0.00 0.00 300.47 298.35 86,138 145.51
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 625 2,356,476
ไม่เปลี่ยนแปลง 628 1,568,263
ลดลง 781 2,678,734
สถานะตลาด Open(I)
ข้อมูล ณ วันที่ 27/01/2020
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,161.21 209.32
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 16.80 2.21
P/E (เท่า) 18.65 22.46
P/BV (เท่า) 1.73 1.51
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.25 2.97
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SET50

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  217.00 218.00 215.00 216.00 0.00 0.00 216.00 217.00 1,353,622 293,212.23
AOT  68.00 68.50 67.75 68.00 -0.75 -1.09 68.00 68.25 35,290,559 2,403,443.71
AWC  5.55 5.65 5.50 5.60 0.00 0.00 5.60 5.65 21,071,920 117,417.18
BANPU  10.20 10.40 10.10 10.20 0.00 0.00 10.20 10.30 11,466,484 117,534.93
BBL  143.00 144.00 142.50 143.50 0.00 0.00 143.00 143.50 2,112,619 302,537.50
BDMS  25.50 25.75 25.00 25.50 0.00 0.00 25.25 25.50 9,949,440 252,489.51
BEM  11.00 11.00 10.90 10.90 0.00 0.00 10.90 11.00 10,248,931 112,550.04
BGRIM  65.00 65.50 64.50 65.00 0.00 0.00 65.00 65.25 3,396,507 220,992.60
BH  141.50 142.50 141.50 141.50 0.00 0.00 141.50 142.00 231,275 32,849.54
BJC  39.00 39.75 38.75 39.50 0.00 0.00 39.50 39.75 1,401,050 55,090.70
BPP  15.10 15.40 15.10 15.20 -0.10 -0.65 15.20 15.30 1,209,561 18,397.93
BTS <XD> 13.10 13.20 13.00 13.10 -0.10 -0.76 13.00 13.10 10,756,838 140,867.47
CBG  88.50 89.50 88.50 88.75 +0.25 +0.28 88.50 88.75 988,825 87,960.50
CPALL  71.00 72.00 70.50 71.25 -0.25 -0.35 71.00 71.25 13,128,918 934,132.97
CPF  30.00 30.25 30.00 30.25 0.00 0.00 30.00 30.25 10,075,301 304,013.27
CPN  57.00 57.75 56.00 56.50 -1.00 -1.74 56.25 56.50 3,997,413 227,273.60
DELTA  54.00 54.00 53.00 53.50 -0.75 -1.38 53.00 53.50 400,428 21,366.92
DTAC  44.50 45.75 44.50 45.50 +0.50 +1.11 45.25 45.50 1,681,129 76,004.13
EA  43.00 43.75 42.50 42.75 -0.50 -1.16 42.75 43.00 2,561,088 110,513.08
EGCO  324.00 327.00 322.00 323.00 -1.00 -0.31 323.00 324.00 230,339 74,624.19
GLOBAL  14.40 14.70 14.30 14.60 +0.10 +0.69 14.60 14.70 1,779,709 25,771.37
GPSC  92.25 93.25 91.75 92.50 +0.50 +0.54 92.50 92.75 7,430,685 687,590.29
GULF  195.50 195.50 194.00 195.00 0.00 0.00 194.50 195.00 2,888,170 562,338.98
HMPRO  14.70 15.10 14.60 15.00 +0.30 +2.04 14.90 15.00 10,104,764 150,329.09
INTUCH  58.50 59.25 58.50 58.75 -0.25 -0.42 58.75 59.00 2,244,940 131,960.78
IRPC  2.82 2.92 2.82 2.90 +0.08 +2.84 2.90 2.92 61,097,040 176,443.15
IVL  27.25 28.50 27.25 28.25 +0.75 +2.73 28.00 28.25 11,972,463 334,488.11
KBANK  135.00 136.00 134.50 135.50 0.00 0.00 135.50 136.00 2,090,744 283,181.34
KTB  16.10 16.20 16.00 16.20 +0.10 +0.62 16.10 16.20 7,543,334 121,418.77
KTC  33.50 34.75 33.50 34.25 +0.50 +1.48 34.00 34.25 2,105,660 71,874.15
LH  9.50 9.65 9.50 9.60 +0.10 +1.05 9.55 9.60 14,473,189 138,620.13
MINT  31.00 32.25 31.00 31.25 0.00 0.00 31.25 31.50 11,794,198 373,212.79
MTC  64.75 65.00 64.00 64.75 -0.50 -0.77 64.50 64.75 2,644,993 170,657.20
OSP  45.50 46.00 44.50 44.75 0.00 0.00 44.75 45.00 3,420,561 154,489.02
PTT  43.25 43.75 43.25 43.75 +0.25 +0.57 43.50 43.75 15,935,575 692,476.64
PTTEP  124.00 124.50 123.00 124.50 +2.00 +1.63 124.00 124.50 3,482,883 431,779.41
PTTGC  48.25 49.25 48.00 49.00 +0.25 +0.51 48.75 49.00 6,223,612 302,635.01
RATCH  72.00 73.00 72.00 72.25 -0.25 -0.34 72.25 72.50 902,500 65,357.35
SAWAD  72.50 73.00 71.75 72.75 -0.50 -0.68 72.50 72.75 2,243,910 162,443.65
SCB  97.75 98.50 97.50 98.00 0.00 0.00 98.00 98.25 5,495,151 538,670.62
SCC  350.00 353.00 350.00 352.00 -1.00 -0.28 352.00 353.00 619,619 217,835.80
TCAP  51.00 51.25 50.75 51.00 -0.25 -0.49 50.75 51.00 556,553 28,358.53
TISCO  100.00 101.00 100.00 101.00 0.00 0.00 100.50 101.00 453,658 45,631.12
TMB  1.42 1.44 1.41 1.43 +0.01 +0.70 1.43 1.44 45,451,005 64,949.83
TOA  37.00 38.00 37.00 37.50 0.00 0.00 37.25 37.50 339,802 12,643.00
TOP  48.75 50.75 48.75 50.00 +1.50 +3.09 50.00 50.25 9,963,594 497,914.84
TRUE  3.80 3.90 3.80 3.90 +0.06 +1.56 3.88 3.90 22,017,171 84,714.13
TU  14.20 14.30 13.80 13.90 -0.40 -2.80 13.90 14.00 11,495,700 160,631.75
VGI  9.25 9.30 9.20 9.20 -0.15 -1.60 9.20 9.25 2,502,400 23,130.88
WHA  3.14 3.18 3.14 3.16 0.00 0.00 3.16 3.18 48,206,011 152,375.92
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่