สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/05/2019 14:26:53
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,621.43 +10.94 +0.68 1,622.92 1,616.49 7,342,716 24,211.18
SET50 1,079.29 +7.69 +0.72 1,080.91 1,076.22 433,923 16,168.51
SET100 2,378.64 +18.09 +0.77 2,381.39 2,371.06 949,323 20,026.04
sSET 737.09 +5.11 +0.70 737.73 734.09 101,564 456.81
SETCLMV 1,009.14 +7.84 +0.78 1,011.54 1,006.54 265,195 7,725.97
SETHD 1,191.21 +4.51 +0.38 1,195.46 1,187.09 292,948 10,043.06
SETTHSI 1,036.96 +7.43 +0.72 1,038.16 1,033.69 395,795 14,712.86
SETWB 1,005.87 +9.51 +0.95 1,008.21 1,000.25 365,103 4,252.26
mai 339.49 +1.62 +0.48 340.37 338.38 121,716 258.92
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 934 3,865,427
ไม่เปลี่ยนแปลง 419 713,567
ลดลง 466 2,870,750
สถานะตลาด Pre-Open2
ข้อมูล ณ วันที่ 21/05/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,492.02 216.56
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 51.40 14.90
P/E (เท่า) 17.30 43.51
P/BV (เท่า) 1.76 1.67
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.19 2.97
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SET50

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  191.00 191.00 188.50 188.50 -1.50 -0.79 ATO ATO 1,535,585 291,292.31
AOT  67.00 67.50 66.50 67.25 +0.50 +0.75 ATO ATO 7,424,810 497,435.91
BANPU  14.30 14.50 14.20 14.50 +0.30 +2.11 ATO ATO 18,613,351 267,350.69
BBL  201.00 203.00 199.50 200.00 -1.00 -0.50 ATO ATO 2,462,671 494,373.52
BDMS  26.25 26.25 26.00 26.00 +0.25 +0.97 ATO ATO 11,806,877 308,997.17
BEM  11.20 11.20 11.10 11.20 +0.10 +0.90 ATO ATO 2,662,370 29,710.03
BGRIM  31.25 32.00 31.25 31.75 +1.00 +3.25 ATO ATO 5,536,914 174,428.82
BH  167.50 168.00 167.00 167.50 +0.50 +0.30 ATO ATO 579,825 97,222.09
BJC  48.25 48.50 47.75 48.00 +0.25 +0.52 ATO ATO 1,927,964 92,587.75
BPP  19.50 19.60 19.30 19.50 +0.10 +0.52 ATO ATO 1,760,395 34,257.22
BTS  11.40 11.60 11.40 11.50 +0.10 +0.88 ATO ATO 7,429,100 85,365.75
CENTEL  35.00 35.75 35.00 35.50 +0.75 +2.16 37.25 ATO 2,993,701 105,860.09
CPALL  77.00 77.25 76.75 77.00 +0.75 +0.98 ATO ATO 8,607,396 662,586.65
CPF  27.00 27.25 26.75 27.25 +0.50 +1.87 ATO ATO 6,209,264 168,127.44
CPN  73.50 74.75 73.25 74.25 +1.25 +1.71 ATO ATO 5,849,164 434,167.24
DELTA  62.25 63.75 62.00 62.25 -0.50 -0.80 ATO ATO 1,632,519 102,312.64
DTAC  49.50 49.75 49.00 49.50 +0.75 +1.54 ATO ATO 3,629,145 179,426.71
EA  50.75 51.00 50.50 51.00 +1.00 +2.00 ATO ATO 7,815,404 395,902.27
EGCO  281.00 285.00 281.00 285.00 +4.00 +1.42 ATO ATO 1,191,373 337,021.08
GLOBAL  16.10 16.10 15.90 16.10 0.00 0.00 ATO ATO 1,878,052 30,126.64
GLOW  85.00 85.50 84.25 84.25 0.00 0.00 ATO ATO 200,716 17,013.41
GPSC  57.75 57.75 56.75 57.25 0.00 0.00 ATO ATO 2,072,449 118,629.70
GULF  98.50 99.25 98.00 99.25 +1.75 +1.79 ATO ATO 3,959,806 390,694.47
HMPRO  16.60 16.90 16.50 16.70 +0.20 +1.21 ATO ATO 20,820,226 348,257.95
INTUCH  58.75 59.25 57.50 57.75 -0.75 -1.28 ATO ATO 7,297,705 427,625.51
IRPC  4.80 4.82 4.70 4.72 -0.06 -1.26 ATO ATO 62,883,414 298,920.68
IVL <XD> 45.00 46.25 45.00 46.00 +1.00 +2.22 ATO ATO 4,433,524 202,362.31
KBANK  188.00 189.00 188.00 188.50 +0.50 +0.27 ATO ATO 1,461,125 275,435.61
KKP  65.50 66.50 65.50 66.50 +1.00 +1.53 ATO ATO 1,990,444 131,211.96
KTB  19.00 19.00 18.90 19.00 +0.10 +0.53 ATO ATO 6,355,262 120,638.01
KTC  39.50 40.25 39.50 39.50 +0.25 +0.64 ATO ATO 4,908,580 195,669.44
LH  10.50 10.60 10.50 10.60 +0.10 +0.95 ATO ATO 11,449,302 120,812.40
MINT  37.00 37.75 37.00 37.75 +0.75 +2.03 ATO ATO 5,048,371 188,559.24
MTC  48.75 50.00 48.50 49.50 +1.25 +2.59 ATO ATO 6,124,895 302,019.52
PTT  46.25 46.75 46.25 46.50 +0.25 +0.54 ATO ATO 31,777,853 1,476,750.83
PTTEP  131.00 131.50 129.50 129.50 -0.50 -0.38 ATO ATO 3,041,627 396,769.16
PTTGC  62.75 63.25 62.00 62.75 0.00 0.00 ATO ATO 15,809,696 988,216.64
RATCH  61.00 62.00 60.75 61.50 +0.50 +0.82 ATO ATO 3,431,746 210,546.34
ROBINS  51.75 52.75 51.75 52.25 +0.50 +0.97 54.75 ATO 1,664,236 87,121.67
SCB  123.50 126.50 123.50 126.50 +3.00 +2.43 ATO ATO 8,215,445 1,028,337.73
SCC  464.00 468.00 464.00 468.00 +8.00 +1.74 ATO ATO 1,647,529 768,035.78
SPRC  9.45 9.55 9.25 9.30 -0.15 -1.59 ATO ATO 11,029,733 103,670.64
TCAP  52.75 54.25 52.75 54.00 +1.25 +2.37 ATO ATO 2,330,894 125,071.18
TISCO  85.75 87.50 85.75 87.00 +1.25 +1.46 ATO ATO 4,111,418 356,955.21
TMB  1.91 1.92 1.90 1.90 -0.01 -0.52 ATO ATO 30,020,940 57,326.86
TOA  31.25 31.50 31.25 31.25 0.00 0.00 ATO ATO 357,403 11,170.04
TOP  62.75 63.00 60.00 60.25 -2.25 -3.60 ATO ATO 34,828,722 2,123,029.54
TRUE  4.88 4.92 4.86 4.90 +0.04 +0.82 ATO ATO 24,045,112 117,611.37
TU  18.00 18.20 17.70 17.80 0.00 0.00 ATO ATO 9,629,109 173,357.19
WHA  4.18 4.20 4.18 4.20 +0.02 +0.48 4.40 ATO 10,362,530 43,341.74
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่