สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2022 09:50:17
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,643.44 - - - - - -
SET50 992.13 - - - - - -
SET100 2,255.14 - - - - - -
sSET 1,123.64 - - - - - -
SETCLMV 1,004.50 - - - - - -
SETHD 1,188.40 - - - - - -
SETTHSI 1,046.97 - - - - - -
SETWB 926.60 - - - - - -
mai 635.28 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด Pre-Open1
ข้อมูล ณ วันที่ 26/01/2022
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 19,439.46 515.25
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 23.83 18.19
P/E (เท่า) 20.63 63.83
P/BV (เท่า) 1.77 3.75
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.12 1.08
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SET50

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  - - - - - - ATO ATO - -
AOT  - - - - - - ATO ATO - -
AWC  - - - - - - ATO ATO - -
BANPU  - - - - - - ATO ATO - -
BBL  - - - - - - ATO ATO - -
BDMS  - - - - - - ATO ATO - -
BEM  - - - - - - ATO ATO - -
BGRIM  - - - - - - ATO ATO - -
BH  - - - - - - ATO ATO - -
BTS  - - - - - - ATO ATO - -
CBG  - - - - - - ATO ATO - -
COM7  - - - - - - ATO ATO - -
CPALL  - - - - - - ATO ATO - -
CPF  - - - - - - ATO ATO - -
CPN  - - - - - - ATO ATO - -
CRC  - - - - - - 35.00 ATO - -
DTAC  - - - - - - ATO ATO - -
EA  - - - - - - ATO ATO - -
EGCO  - - - - - - ATO 167.00 - -
GLOBAL  - - - - - - ATO ATO - -
GPSC  - - - - - - ATO ATO - -
GULF  - - - - - - ATO ATO - -
HMPRO  - - - - - - ATO 13.40 - -
INTUCH  - - - - - - ATO ATO - -
IRPC  - - - - - - ATO ATO - -
IVL  - - - - - - ATO ATO - -
KBANK  - - - - - - ATO ATO - -
KCE  - - - - - - ATO ATO - -
KTB  - - - - - - ATO ATO - -
KTC  - - - - - - ATO ATO - -
LH  - - - - - - ATO ATO - -
MINT  - - - - - - 32.00 ATO - -
MTC  - - - - - - ATO ATO - -
OR  - - - - - - ATO ATO - -
OSP  - - - - - - ATO ATO - -
PTT  - - - - - - ATO ATO - -
PTTEP  - - - - - - ATO ATO - -
PTTGC  - - - - - - ATO ATO - -
RATCH  - - - - - - ATO ATO - -
SAWAD  - - - - - - ATO ATO - -
SCB  - - - - - - ATO ATO - -
SCC  - - - - - - ATO ATO - -
SCGP  - - - - - - ATO ATO - -
STGT  - - - - - - ATO ATO - -
TIDLOR  - - - - - - ATO ATO - -
TISCO  - - - - - - ATO ATO - -
TOP  - - - - - - ATO ATO - -
TRUE  - - - - - - ATO ATO - -
TTB  - - - - - - ATO ATO - -
TU  - - - - - - ATO ATO - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่