สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25/03/2019 15:13:06
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,626.86 -19.43 -1.18 1,636.93 1,623.58 8,569,925 27,523.92
SET50 1,084.30 -14.55 -1.32 1,091.73 1,081.27 562,585 19,211.60
SET100 2,386.42 -31.73 -1.31 2,402.77 2,380.48 953,935 22,631.28
sSET 767.45 -8.15 -1.05 772.35 767.08 173,699 608.24
SETHD 1,227.01 -16.67 -1.34 1,234.40 1,224.09 293,188 8,668.59
SETCLMV 1,024.62 -11.89 -1.15 1,032.05 1,022.22 221,913 6,417.23
SETTHSI 1,042.68 -13.82 -1.31 1,049.31 1,040.04 460,559 16,483.05
mai 363.03 -2.34 -0.64 364.50 362.11 109,660 208.99
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 316 2,804,444
ไม่เปลี่ยนแปลง 399 844,515
ลดลง 1,229 5,014,848
สถานะตลาด Open(II)
ข้อมูล ณ วันที่ 22/03/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,826.14 249.77
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 32.36 10.37
P/E (เท่า) 17.22 48.68
P/BV (เท่า) 1.83 1.80
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.12 2.72
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SET50

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  182.00 183.50 181.00 181.50 -4.50 -2.42 181.50 182.00 2,818,108 513,801.63
AOT  67.75 68.00 67.50 67.75 -0.50 -0.73 67.50 67.75 11,033,208 747,267.07
BANPU  16.00 16.30 15.90 16.00 -0.30 -1.84 15.90 16.00 12,518,838 201,409.70
BBL  207.00 209.00 207.00 208.00 0.00 0.00 207.00 208.00 1,483,322 308,547.39
BDMS  24.30 24.40 24.10 24.30 -0.20 -0.82 24.20 24.30 26,873,921 652,278.66
BEM  10.20 10.20 10.00 10.10 0.00 0.00 10.00 10.10 32,918,912 332,818.37
BGRIM  29.50 29.75 29.25 29.25 -0.25 -0.85 29.25 29.50 1,014,607 29,923.38
BH  177.00 178.00 176.00 176.00 -2.50 -1.40 176.00 176.50 430,306 76,063.29
BJC  49.75 50.50 49.50 50.00 -0.50 -0.99 49.75 50.00 3,727,457 186,750.86
BPP  22.50 22.70 22.40 22.50 -0.10 -0.44 22.40 22.50 944,702 21,219.02
BTS  10.80 10.90 10.70 10.90 0.00 0.00 10.80 10.90 7,864,500 85,105.87
CENTEL  42.75 43.25 42.50 43.00 -0.50 -1.15 42.75 43.00 3,687,641 158,151.05
CPALL  75.00 75.50 74.00 74.50 -1.50 -1.97 74.25 74.50 31,738,366 2,369,949.84
CPF  26.00 26.25 25.75 26.00 -0.25 -0.95 25.75 26.00 9,270,432 240,561.17
CPN  72.25 73.50 72.00 72.75 -0.25 -0.34 72.50 72.75 5,895,081 429,005.44
DELTA  70.50 70.75 70.25 70.50 -0.25 -0.35 70.50 70.75 2,467,370 173,939.99
DTAC  51.25 51.50 50.50 50.75 -1.00 -1.93 50.50 50.75 2,342,582 119,331.62
EA  48.50 48.75 47.50 48.00 -1.00 -2.04 48.00 48.25 7,983,431 384,943.23
EGCO  280.00 291.00 280.00 284.00 +1.00 +0.35 284.00 285.00 882,947 252,420.82
GLOBAL  17.80 17.90 17.40 17.40 -0.60 -3.33 17.40 17.50 2,948,404 52,129.23
GLOW  90.75 91.00 90.75 91.00 0.00 0.00 90.75 91.00 1,508,823 136,979.48
GPSC  57.00 57.25 56.50 56.75 -0.75 -1.30 56.50 56.75 759,087 43,100.51
GULF  92.00 92.75 91.00 91.25 -1.25 -1.35 91.00 91.25 2,855,726 262,579.97
HMPRO  15.10 15.20 15.10 15.20 -0.10 -0.65 15.10 15.20 7,094,854 107,430.02
INTUCH  57.00 57.00 56.00 56.50 -1.00 -1.74 56.50 56.75 6,487,536 366,386.58
IRPC  5.75 5.80 5.65 5.70 -0.15 -2.56 5.70 5.75 61,407,197 351,535.06
IVL  49.00 49.50 48.50 48.75 -1.00 -2.01 48.75 49.00 20,560,645 1,008,211.00
KBANK  191.50 192.00 190.00 190.50 -2.50 -1.30 190.50 191.00 3,817,163 729,454.81
KKP  69.75 70.00 69.25 69.50 -0.50 -0.71 69.25 69.50 1,700,403 118,441.23
KTB  19.00 19.10 18.80 18.90 -0.30 -1.56 18.80 18.90 21,896,385 414,947.93
KTC  33.75 35.25 33.75 34.25 0.00 0.00 34.00 34.25 14,456,660 497,503.80
LH  10.50 10.60 10.40 10.60 -0.10 -0.93 10.50 10.60 12,907,928 135,809.00
MINT  38.50 39.00 38.25 38.75 -0.25 -0.64 38.50 38.75 3,896,634 150,305.05
MTC  45.25 46.00 44.75 45.25 -1.00 -2.16 45.00 45.25 4,685,312 212,149.37
PTT  48.25 48.50 47.50 47.75 -1.00 -2.05 47.75 48.00 40,615,230 1,952,426.12
PTTEP  125.00 125.50 124.00 124.50 -2.00 -1.58 124.00 124.50 6,805,891 849,396.00
PTTGC  67.75 68.25 67.25 67.25 -1.50 -2.18 67.25 67.50 13,784,445 934,799.62
RATCH  55.75 58.25 55.75 57.25 +1.00 +1.78 57.00 57.25 4,463,996 255,129.73
ROBINS  57.50 58.00 56.75 57.00 -1.00 -1.72 56.75 57.00 1,139,776 65,374.62
SCB  133.50 134.50 132.00 133.00 -2.00 -1.48 132.50 133.00 5,572,657 743,294.42
SCC  478.00 482.00 478.00 480.00 -4.00 -0.83 478.00 480.00 1,101,034 528,485.31
SPRC  11.10 11.10 10.80 10.90 -0.30 -2.68 10.80 10.90 9,049,199 98,845.49
TCAP  55.50 55.50 54.50 54.50 -1.25 -2.24 54.50 54.75 1,904,080 104,796.20
TISCO  89.50 89.75 89.00 89.00 -0.75 -0.84 89.00 89.25 2,150,461 192,122.09
TMB  2.10 2.12 2.08 2.10 -0.02 -0.94 2.08 2.10 51,536,352 108,120.76
TOA  31.50 32.00 31.50 31.75 0.00 0.00 31.50 31.75 452,401 14,336.23
TOP  70.25 71.25 70.00 70.50 -1.50 -2.08 70.50 70.75 9,663,190 681,015.37
TRUE  4.78 4.82 4.76 4.78 -0.06 -1.24 4.76 4.78 38,131,162 182,753.02
TU  18.70 19.10 18.70 18.90 0.00 0.00 18.80 18.90 9,902,706 187,289.88
WHA  4.16 4.22 4.14 4.16 -0.04 -0.95 4.16 4.18 31,409,874 131,359.42
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่