สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16/11/2019 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,602.23 -7.24 -0.45 1,615.48 1,595.32 19,769,967 44,569.98
SET50 1,081.78 -3.66 -0.34 1,089.77 1,076.17 1,677,521 26,251.57
SET100 2,369.79 -9.30 -0.39 2,388.96 2,357.60 2,949,104 33,651.40
sSET 690.16 -9.29 -1.33 702.07 688.32 247,044 1,228.51
SETCLMV 994.64 -7.22 -0.72 1,007.57 988.56 413,774 11,159.98
SETHD 1,143.73 -6.61 -0.57 1,154.08 1,138.96 394,491 8,770.29
SETTHSI 990.12 -6.05 -0.61 1,000.61 984.83 1,565,829 23,303.54
SETWB 1,004.00 +2.99 +0.30 1,008.01 997.01 527,438 8,110.39
mai 319.49 -2.72 -0.84 324.23 318.35 519,462 1,141.03
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 586 6,690,928
ไม่เปลี่ยนแปลง 482 2,420,386
ลดลง 1,163 11,146,858
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 15/11/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,920.86 219.66
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 157.99 36.51
P/E (เท่า) 19.70 23.60
P/BV (เท่า) 1.81 1.62
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.10 2.88
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SET50

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  232.00 232.00 229.00 231.00 -1.00 -0.43 230.00 231.00 4,866,988 1,122,592.55
AOT  79.25 80.00 79.00 80.00 +1.00 +1.27 79.75 80.00 11,046,919 879,507.78
AWC  5.70 5.70 5.50 5.55 -0.15 -2.63 5.55 5.60 71,151,318 399,382.88
BANPU  11.60 11.70 11.30 11.40 -0.20 -1.72 11.30 11.40 33,159,108 380,203.47
BBL  174.00 175.50 173.00 173.00 -0.50 -0.29 173.00 173.50 1,840,698 320,189.77
BDMS  24.00 24.10 23.80 23.90 -0.10 -0.42 23.90 24.00 12,766,388 305,281.72
BEM  10.80 10.80 10.70 10.80 +0.10 +0.93 10.70 10.80 22,388,957 241,251.32
BGRIM  51.75 52.25 51.25 51.75 +0.25 +0.49 51.50 51.75 10,184,794 526,796.65
BH  128.50 129.50 127.50 128.50 +0.50 +0.39 128.50 129.00 1,463,056 187,963.11
BJC  45.75 46.25 45.50 45.75 -0.25 -0.54 45.50 45.75 5,022,349 230,438.08
BPP  18.50 18.60 18.20 18.50 0.00 0.00 18.40 18.50 1,463,539 26,860.65
BTS  14.00 14.20 13.80 14.00 +0.10 +0.72 13.90 14.00 47,322,881 663,712.90
CBG  84.25 85.50 83.75 85.00 +0.50 +0.59 84.75 85.00 2,744,690 231,915.50
CPALL  79.25 79.50 77.00 77.75 -1.00 -1.27 77.50 77.75 19,061,178 1,485,383.79
CPF  26.00 26.75 25.75 26.25 +0.25 +0.96 26.00 26.25 39,423,407 1,034,213.69
CPN  65.00 65.50 64.25 64.50 -0.25 -0.39 64.25 64.50 3,808,551 246,329.37
DELTA  45.00 45.50 44.75 45.50 +0.50 +1.11 45.25 45.50 335,749 15,159.77
DTAC  62.25 62.50 60.50 61.00 -1.25 -2.01 61.00 61.25 2,183,956 133,859.00
EA  43.50 44.25 43.00 43.75 +0.25 +0.57 43.50 43.75 11,964,311 521,751.15
EGCO  353.00 354.00 347.00 352.00 0.00 0.00 351.00 352.00 1,148,209 402,451.74
GLOBAL  16.50 16.80 16.40 16.70 +0.10 +0.60 16.60 16.70 7,973,730 132,729.97
GPSC  85.00 85.75 83.75 85.25 +0.25 +0.29 85.00 85.25 8,778,470 744,476.86
GULF  168.50 169.00 166.50 168.00 0.00 0.00 167.50 168.00 3,691,660 618,518.08
HMPRO  17.10 17.20 17.00 17.10 +0.10 +0.59 17.00 17.10 9,117,933 155,689.43
INTUCH  66.00 66.25 65.25 65.75 -0.25 -0.38 65.50 65.75 6,619,630 434,718.73
IRPC  3.42 3.46 3.30 3.34 -0.10 -2.91 3.34 3.36 80,375,609 269,728.29
IVL  30.25 30.75 29.75 30.25 +0.25 +0.83 30.25 30.50 20,190,558 609,314.29
KBANK  150.50 151.50 149.00 149.00 0.00 0.00 149.00 149.50 6,785,726 1,018,188.03
KTB  16.70 16.80 16.60 16.70 +0.10 +0.60 16.60 16.70 7,530,410 125,507.43
KTC  41.50 41.75 40.25 40.75 -0.75 -1.81 40.50 40.75 5,666,545 231,293.56
LH  10.00 10.10 9.85 9.95 0.00 0.00 9.90 9.95 29,156,603 289,883.02
MINT  35.75 36.25 35.50 36.00 +0.25 +0.70 35.75 36.00 5,806,315 208,286.22
MTC  60.50 60.75 60.00 60.00 -0.25 -0.41 60.00 60.25 1,445,852 87,051.50
OSP  42.25 42.75 42.00 42.00 0.00 0.00 42.00 42.25 11,394,138 482,695.82
PTT  45.00 45.00 44.50 44.75 0.00 0.00 44.50 44.75 29,268,022 1,307,536.57
PTTEP  122.00 122.50 120.00 120.50 -1.50 -1.23 120.50 121.00 6,605,226 798,094.03
PTTGC  53.50 53.50 52.00 52.25 -1.00 -1.88 52.00 52.25 16,649,233 872,176.74
RATCH  73.25 74.00 72.75 73.50 +0.25 +0.34 73.25 73.50 3,885,415 285,671.98
ROBINS  65.50 65.75 65.25 65.50 0.00 0.00 65.25 65.50 592,615 38,801.68
SAWAD  63.50 64.00 62.50 62.75 -0.50 -0.79 62.75 63.25 4,228,986 267,653.35
SCB  117.50 118.00 116.50 117.50 +0.50 +0.43 117.00 117.50 4,361,497 511,960.02
SCC  386.00 387.00 376.00 379.00 -7.00 -1.81 378.00 379.00 3,373,225 1,283,669.25
TCAP  53.25 54.00 53.00 53.50 0.00 0.00 53.50 53.75 3,037,906 162,614.29
TISCO  96.00 97.00 96.00 96.50 +0.25 +0.26 96.25 96.50 1,423,836 137,654.14
TMB  1.43 1.44 1.41 1.42 -0.01 -0.70 1.41 1.42 247,564,972 352,195.35
TOA  42.50 43.50 41.75 42.00 -0.25 -0.59 41.75 42.00 1,741,935 74,113.91
TOP  68.25 68.75 65.50 66.50 -2.00 -2.92 66.50 66.75 11,882,958 793,632.67
TRUE  5.00 5.00 4.52 4.56 -0.49 -9.70 4.56 4.58 780,179,233 3,642,381.21
TU  13.30 13.40 12.90 13.40 +0.20 +1.52 13.30 13.40 20,435,875 270,075.14
WHA  4.64 4.64 4.56 4.58 -0.02 -0.43 4.58 4.60 29,626,245 135,916.08
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่