สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,608.11 - - - - - -
SET50 1,068.45 - - - - - -
SET100 2,355.80 - - - - - -
sSET 737.74 - - - - - -
SETCLMV 1,000.37 - - - - - -
SETHD 1,182.24 - - - - - -
SETTHSI 1,027.55 - - - - - -
SETWB 993.57 - - - - - -
mai 339.33 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
ข้อมูล ณ วันที่ 17/05/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,468.10 216.07
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 50.79 14.73
P/E (เท่า) 17.28 44.57
P/BV (เท่า) 1.75 1.66
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.19 2.98
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETCLMV

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATA  - - - - - - - - - -
AMATAV  - - - - - - - - - -
BANPU  - - - - - - - - - -
BCP  - - - - - - - - - -
BDMS  - - - - - - - - - -
BEC  - - - - - - - - - -
BGRIM  - - - - - - - - - -
BJC  - - - - - - - - - -
BPP  - - - - - - - - - -
CBG  - - - - - - - - - -
CK  - - - - - - - - - -
CKP  - - - - - - - - - -
GLOW  - - - - - - - - - -
ICHI  - - - - - - - - - -
IRPC  - - - - - - - - - -
KSL  - - - - - - - - - -
MEGA  - - - - - - - - - -
MILL  - - - - - - - - - -
MINT  - - - - - - - - - -
PTT  - - - - - - - - - -
PTTGC  - - - - - - - - - -
SAMART  - - - - - - - - - -
SCC  - - - - - - - - - -
SCCC  - - - - - - - - - -
SGP  - - - - - - - - - -
SPRC  - - - - - - - - - -
TASCO  - - - - - - - - - -
THCOM  - - - - - - - - - -
TOP  - - - - - - - - - -
TTCL  - - - - - - - - - -
TWPC  - - - - - - - - - -
UTP  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่