สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16/01/2021 03:19:54
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,519.13 -16.85 -1.10 1,544.11 1,513.48 29,709,879 101,413.90
SET50 957.86 -13.49 -1.39 977.38 954.30 1,741,332 60,064.20
SET100 2,142.20 -28.06 -1.29 2,183.49 2,134.05 3,566,708 75,658.64
sSET 735.49 -6.79 -0.91 745.18 732.86 1,242,690 7,372.49
SETCLMV 973.29 -9.77 -0.99 990.38 972.83 1,976,438 40,920.45
SETHD 1,074.69 -11.40 -1.05 1,091.70 1,070.71 697,095 24,237.25
SETTHSI 967.74 -11.54 -1.18 984.82 964.43 2,233,962 62,415.09
SETWB 888.54 -3.04 -0.34 900.38 888.07 717,369 20,803.70
mai 349.47 +0.65 +0.19 350.88 347.55 1,115,240 1,571.15
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 493 12,245,729
ไม่เปลี่ยนแปลง 423 2,536,185
ลดลง 1,148 14,517,874
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 15/01/2021
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,891.41 244.36
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 14.19 2.94
P/E (เท่า) 30.34 76.90
P/BV (เท่า) 1.72 1.80
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.16 2.46
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETCLMV

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  181.00 183.00 180.00 180.00 -0.50 -0.28 180.00 180.50 9,117,272 1,651,478.31
AMATA  16.60 16.70 16.20 16.30 -0.30 -1.81 16.30 16.40 12,936,713 212,252.02
BANPU  9.90 10.00 9.80 10.00 +0.15 +1.52 9.95 10.00 61,573,859 610,742.05
BCP  26.25 26.75 25.50 26.00 -0.25 -0.95 25.75 26.00 10,883,759 282,784.90
BCPG  15.90 16.00 15.50 15.60 -0.30 -1.89 15.60 15.70 14,401,349 226,609.44
BDMS  21.50 21.80 21.40 21.40 0.00 0.00 21.40 21.50 37,899,381 816,704.79
BEC  7.95 8.00 7.90 7.95 0.00 0.00 7.90 7.95 10,646,559 84,606.65
BGRIM  53.00 53.75 52.75 53.25 -0.25 -0.47 53.25 53.50 15,295,577 847,281.12
BH  129.00 130.00 123.00 123.50 -5.00 -3.89 123.50 124.00 4,221,743 529,954.46
BJC  37.25 38.50 37.25 37.25 +0.25 +0.68 37.00 37.25 248,405,560 8,844,955.39
BPP  16.10 16.10 15.90 15.90 -0.20 -1.24 15.90 16.00 1,991,958 31,827.55
CBG  124.00 124.00 121.00 122.50 -0.50 -0.41 122.50 123.00 5,006,380 614,298.21
CK  16.30 16.50 16.20 16.30 0.00 0.00 16.30 16.40 8,553,515 139,671.25
CKP  4.64 4.64 4.52 4.52 -0.10 -2.16 4.52 4.54 24,509,597 111,698.71
CPF  28.50 29.00 28.25 28.50 0.00 0.00 28.50 28.75 41,732,316 1,194,524.37
CRC  30.75 31.25 30.75 30.75 +0.25 +0.82 30.75 31.00 10,776,078 332,757.52
EGCO  195.00 196.00 190.00 191.00 -4.00 -2.05 190.50 191.00 6,823,108 1,303,034.79
GLOBAL  18.00 18.10 17.60 17.90 -0.20 -1.10 17.90 18.00 13,384,496 239,098.53
GULF  35.50 35.75 35.00 35.25 -0.50 -1.40 35.25 35.50 32,128,724 1,132,685.77
ICHI  11.50 11.50 10.70 11.00 -0.50 -4.35 11.00 11.10 57,434,028 636,340.87
INTUCH  58.50 59.50 58.25 58.25 -0.25 -0.43 58.25 58.50 12,117,616 711,728.44
IRPC  3.76 3.80 3.68 3.72 -0.02 -0.53 3.72 3.74 158,053,004 589,177.62
KBANK  119.50 120.00 117.00 118.00 -1.50 -1.26 117.50 118.00 16,881,398 1,994,162.40
KKP  56.50 56.75 55.50 56.00 -0.50 -0.88 55.75 56.00 4,601,107 257,285.65
KSL  2.94 3.00 2.90 2.90 +0.06 +2.11 2.88 2.90 16,852,737 49,403.58
MAJOR  18.20 18.40 17.90 18.10 -0.10 -0.55 18.10 18.20 2,450,017 44,497.04
MEGA  40.00 40.50 39.25 39.25 -0.75 -1.88 39.25 39.75 2,789,703 111,175.46
MINT  25.75 26.00 25.00 25.25 -0.25 -0.98 25.25 25.50 12,656,158 321,378.47
OSP  36.00 36.00 35.00 35.25 -0.50 -1.40 35.00 35.25 10,258,104 363,198.47
PTT  44.25 44.75 43.00 43.25 -0.75 -1.70 43.25 43.50 131,599,851 5,751,072.60
PTTEP  113.50 114.00 109.50 111.00 -2.00 -1.77 111.00 111.50 23,259,343 2,591,450.77
PTTGC  63.50 63.75 62.25 62.50 -0.75 -1.19 62.50 62.75 16,366,814 1,025,561.65
RATCH  53.25 53.25 51.75 52.00 -1.00 -1.89 52.00 52.25 16,446,380 852,912.74
RBF  8.70 8.95 8.70 8.90 +0.20 +2.30 8.85 8.90 13,895,355 122,747.44
SAMART  6.95 6.95 6.65 6.65 -0.15 -2.21 6.65 6.75 2,334,515 15,725.77
SCC  392.00 395.00 389.00 390.00 0.00 0.00 390.00 391.00 3,679,675 1,438,060.66
SCCC  144.50 144.50 143.00 144.00 +0.50 +0.35 143.50 144.00 131,686 18,895.64
SPRC  9.00 9.10 8.55 8.75 -0.20 -2.23 8.70 8.75 28,061,697 245,313.26
SSP  13.20 13.40 13.00 13.20 0.00 0.00 13.20 13.30 4,275,475 56,583.77
SUPER  1.05 1.07 1.01 1.03 -0.02 -1.90 1.02 1.03 701,555,649 728,945.00
TASCO  20.70 20.80 20.20 20.40 -0.70 -3.32 20.30 20.40 131,722,655 2,699,616.06
THCOM  9.25 9.25 8.60 9.05 -0.10 -1.09 9.05 9.10 17,615,869 156,248.07
TOP  60.00 60.50 58.75 59.00 +0.25 +0.43 59.00 59.25 13,725,777 815,070.13
UTP  14.50 15.00 14.50 14.90 +0.40 +2.76 14.90 15.00 7,315,954 108,700.28
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่