สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/01/2019 00:30:07
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,583.77 +3.47 +0.22 1,588.75 1,577.86 12,078,308 48,270.79
SET50 1,060.95 +3.03 +0.29 1,063.91 1,055.68 1,040,688 37,215.41
SET100 2,323.69 +5.09 +0.22 2,331.92 2,313.29 1,628,482 41,400.88
sSET 737.31 +0.36 +0.05 740.27 736.30 184,870 620.51
SETHD 1,191.90 -0.14 -0.01 1,194.11 1,185.11 377,950 16,434.70
SETCLMV 951.40 +6.57 +0.70 953.73 945.82 371,876 8,846.88
SETTHSI 1,017.30 +2.32 +0.23 1,020.68 1,012.89 832,009 31,807.62
mai 357.62 +0.83 +0.23 358.97 356.77 561,921 737.23
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 672 5,844,745
ไม่เปลี่ยนแปลง 527 1,444,536
ลดลง 674 5,143,788
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 18/01/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,182.16 242.21
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 6.61 1.65
P/E (เท่า) 14.93 44.72
P/BV (เท่า) 1.80 1.84
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.18 2.09
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETCLMV

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATA  20.60 20.70 20.40 20.70 +0.30 +1.47 20.60 20.70 16,296,034 335,128.93
AMATAV  4.42 4.56 4.42 4.54 +0.12 +2.71 4.54 4.56 1,065,331 4,822.76
BANPU  16.80 16.80 16.40 16.50 -0.10 -0.60 16.50 16.60 26,032,080 431,557.82
BCP  32.25 32.50 32.00 32.25 0.00 0.00 32.00 32.25 1,282,570 41,317.91
BDMS  23.60 23.80 23.40 23.60 0.00 0.00 23.50 23.60 27,309,769 643,515.02
BEC  5.30 5.40 5.15 5.25 0.00 0.00 5.25 5.30 5,535,479 29,225.74
BGRIM  28.00 28.50 27.75 28.00 +0.25 +0.90 28.00 28.25 5,187,657 145,838.79
BJC  46.50 47.00 45.25 45.75 -0.25 -0.54 45.50 45.75 12,646,244 581,040.25
BPP  22.40 22.50 22.30 22.30 0.00 0.00 22.30 22.40 1,586,610 35,500.19
CBG  32.50 33.75 32.00 32.00 -0.50 -1.54 32.00 32.25 1,566,740 51,228.49
CK  24.30 24.80 24.30 24.70 +0.30 +1.23 24.70 24.80 2,762,742 67,950.62
CKP  4.44 4.56 4.40 4.44 0.00 0.00 4.44 4.46 118,683,505 531,860.97
GLOW  89.75 90.75 89.25 90.75 +1.25 +1.40 90.25 90.75 3,740,681 336,750.04
ICHI  3.00 3.08 3.00 3.02 +0.04 +1.34 3.02 3.04 1,644,401 4,997.86
IRPC  5.80 5.90 5.75 5.85 +0.10 +1.74 5.80 5.85 35,642,550 208,057.94
KSL  3.20 3.20 3.16 3.20 +0.02 +0.63 3.18 3.20 388,507 1,239.23
MEGA  29.25 29.50 28.75 28.75 -0.50 -1.71 28.75 29.00 928,600 26,955.05
MILL  1.37 1.39 1.37 1.38 +0.01 +0.73 1.38 1.39 82,112 113.22
MINT  36.00 36.75 35.75 36.50 +1.00 +2.82 36.25 36.50 13,945,185 506,565.24
PTT  48.00 48.50 47.75 48.25 +1.00 +2.12 48.25 48.50 43,115,740 2,072,140.81
PTTGC  68.00 69.50 67.75 69.00 +1.50 +2.22 68.75 69.00 19,167,471 1,317,420.20
SAMART  6.30 6.40 6.25 6.40 +0.10 +1.59 6.35 6.40 1,052,000 6,674.31
SCC  438.00 442.00 438.00 442.00 +4.00 +0.91 440.00 442.00 1,865,930 820,730.60
SCCC  226.00 226.00 221.00 225.00 +1.00 +0.45 224.00 225.00 91,833 20,577.56
SGP  9.65 10.10 9.65 10.00 +0.40 +4.17 9.95 10.00 12,022,262 118,923.62
SPRC  10.30 10.40 10.20 10.30 0.00 0.00 10.20 10.30 7,639,139 78,446.28
TASCO  14.40 14.50 14.30 14.50 +0.20 +1.40 14.40 14.50 968,403 13,958.42
THCOM  6.45 6.60 6.40 6.60 +0.20 +3.12 6.55 6.60 2,633,807 17,107.37
TOP  69.00 69.75 68.50 69.50 +1.00 +1.46 69.50 69.75 5,435,570 377,263.68
TTCL  6.15 6.15 6.00 6.15 +0.05 +0.82 6.10 6.15 827,211 5,030.25
TWPC  7.80 7.80 7.75 7.75 -0.05 -0.64 7.75 7.80 25,000 193.98
UTP  9.90 9.95 9.75 9.80 -0.05 -0.51 9.80 9.85 505,600 4,985.26
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่