สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 14/11/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,659.78 +4.93 +0.30 1,664.51 1,642.83 15,353,923 46,699.42
SET50 1,099.57 +4.79 +0.44 1,104.03 1,086.66 936,105 30,625.69
SET100 2,430.97 +10.11 +0.42 2,440.35 2,402.18 1,875,693 36,839.25
sSET 836.44 -7.92 -0.94 838.11 832.76 340,422 1,068.70
SETHD 1,249.36 +3.52 +0.28 1,255.97 1,236.54 403,811 12,336.68
SETCLMV 1,051.42 +8.27 +0.79 1,052.21 1,032.08 411,894 10,411.94
SETTHSI 1,051.25 +2.36 +0.22 1,054.93 1,041.22 544,856 20,904.66
mai 415.97 -0.01 -0.00 415.97 413.16 288,822 496.97
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 624 7,461,892
ไม่เปลี่ยนแปลง 556 1,953,978
ลดลง 839 6,123,169
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 13/11/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,947.09 272.55
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 92.02 55.40
P/E (เท่า) 15.90 55.64
P/BV (เท่า) 1.90 2.09
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.00 1.86
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETCLMV

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATA  22.90 23.80 22.80 23.70 +0.50 +2.16 23.60 23.70 18,371,065 429,935.06
AMATAV  5.85 5.95 5.80 5.90 0.00 0.00 5.85 5.90 354,905 2,079.73
BANPU  17.40 17.60 17.30 17.30 -0.20 -1.14 17.30 17.40 38,575,507 670,852.98
BCP  32.75 33.25 32.50 32.50 -0.50 -1.52 32.50 32.75 2,920,639 95,617.41
BDMS  24.50 24.60 24.20 24.40 -0.20 -0.81 24.40 24.50 19,402,019 473,851.36
BGRIM  26.75 27.50 26.50 27.00 0.00 0.00 27.00 27.25 8,039,498 216,449.89
BJC  54.50 56.25 54.25 55.75 +0.75 +1.36 55.75 56.00 6,445,801 357,668.16
BPP  22.90 23.70 22.90 23.50 0.00 0.00 23.40 23.50 2,558,593 59,475.42
CBG  44.50 49.00 43.50 48.50 +4.00 +8.99 48.50 48.75 4,748,439 224,073.58
CK  25.50 26.00 25.25 25.75 0.00 0.00 25.50 25.75 4,383,558 112,338.29
CKP  5.10 5.30 5.05 5.25 +0.10 +1.94 5.20 5.25 50,666,210 263,498.28
GLOW  86.25 88.00 85.25 87.00 +0.75 +0.87 86.75 87.00 1,424,576 123,687.61
ICHI  3.92 3.92 3.88 3.90 0.00 0.00 3.90 3.92 389,350 1,516.31
IRPC  5.75 5.85 5.70 5.85 +0.10 +1.74 5.80 5.85 102,578,548 594,493.35
KSL  3.14 3.20 3.14 3.20 +0.04 +1.27 3.18 3.20 677,900 2,156.53
LOXLEY  2.00 2.02 1.99 2.00 -0.02 -0.99 1.99 2.00 922,400 1,846.61
MEGA  35.25 36.00 35.25 35.75 +0.25 +0.70 35.75 36.00 538,100 19,194.42
MILL  1.75 1.77 1.71 1.71 -0.04 -2.29 1.71 1.73 2,520,406 4,394.73
MINT  36.50 37.00 35.50 35.75 -1.00 -2.72 35.75 36.00 22,542,814 813,159.87
PTT  49.50 50.50 49.50 50.00 +0.25 +0.50 49.75 50.00 60,144,969 3,007,891.51
PTTGC  77.25 79.00 77.00 79.00 +0.25 +0.32 78.75 79.00 12,950,502 1,012,030.88
SAMART  6.50 6.55 6.30 6.55 -0.10 -1.50 6.35 6.55 3,558,500 22,941.01
SCC  424.00 436.00 422.00 436.00 +10.00 +2.35 434.00 436.00 1,936,954 833,963.38
SCCC  235.00 237.00 235.00 237.00 +1.00 +0.42 237.00 238.00 47,029 11,107.54
SGP  9.90 10.20 9.90 10.00 0.00 0.00 10.00 10.10 3,597,903 36,051.34
SPRC  12.60 12.90 12.50 12.70 -0.10 -0.78 12.60 12.70 26,453,913 334,710.94
TASCO  14.30 14.60 14.20 14.60 +0.10 +0.69 14.50 14.60 2,211,310 31,881.72
THCOM  8.30 8.55 8.25 8.35 0.00 0.00 8.35 8.40 655,000 5,476.44
TOP  79.00 79.50 78.00 78.50 -1.25 -1.57 78.50 78.75 7,531,757 592,024.55
TWPC  8.15 8.30 8.10 8.25 +0.05 +0.61 8.25 8.30 191,300 1,575.26
UTP  11.60 11.70 11.20 11.40 +0.10 +0.88 11.40 11.50 4,290,823 49,299.19
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่