สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/07/2019 00:30:12
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,735.10 +11.66 +0.68 1,738.70 1,732.16 18,943,082 61,925.48
SET50 1,147.90 +7.53 +0.66 1,150.79 1,145.27 1,305,266 37,226.35
SET100 2,546.55 +17.70 +0.70 2,552.48 2,541.03 2,448,596 45,967.69
sSET 826.67 +9.66 +1.18 827.89 821.42 474,850 2,398.56
SETCLMV 1,109.88 +11.78 +1.07 1,113.37 1,104.13 373,337 13,736.03
SETHD 1,261.61 +7.24 +0.58 1,266.12 1,258.99 477,121 11,638.24
SETTHSI 1,099.93 +7.47 +0.68 1,103.72 1,097.87 1,001,920 29,415.18
SETWB 1,074.10 +17.54 +1.66 1,075.11 1,062.43 644,664 13,229.29
mai 375.18 +1.35 +0.36 377.64 374.31 699,227 1,392.48
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 1,091 12,152,993
ไม่เปลี่ยนแปลง 467 1,912,262
ลดลง 616 5,516,370
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 19/07/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,815.28 252.32
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 83.92 23.65
P/E (เท่า) 18.67 45.43
P/BV (เท่า) 1.89 1.88
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.95 2.59
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETCLMV

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATA  23.80 24.20 23.70 24.10 +0.50 +2.12 24.00 24.10 13,165,747 315,691.96
BANPU  14.60 14.70 14.50 14.60 +0.10 +0.69 14.60 14.70 9,875,646 144,540.46
BCP  31.00 31.25 30.25 30.50 -0.50 -1.61 30.50 30.75 2,704,482 82,985.75
BDMS  25.25 25.25 24.90 25.00 +0.10 +0.40 24.90 25.00 26,541,652 663,737.97
BEC  10.00 10.50 9.95 10.40 +0.50 +5.05 10.40 10.50 22,512,910 231,471.83
BGRIM  36.00 36.25 35.75 35.75 +0.25 +0.70 35.75 36.00 3,826,889 137,655.71
BH  174.00 174.00 171.50 172.50 0.00 0.00 172.00 172.50 655,502 113,127.01
BJC  50.50 51.75 50.25 51.50 +1.50 +3.00 51.25 51.50 10,201,500 522,296.24
BPP  22.20 22.30 22.10 22.10 0.00 0.00 22.10 22.20 3,425,656 75,989.84
CBG  75.50 78.75 75.25 78.25 +3.50 +4.68 78.25 78.50 5,823,354 451,210.46
CK  27.75 28.25 27.75 28.25 +0.50 +1.80 28.00 28.25 5,668,787 158,968.00
CKP  7.00 7.00 6.80 6.90 -0.05 -0.72 6.90 6.95 31,330,275 216,899.08
EGCO  335.00 336.00 328.00 329.00 -6.00 -1.79 329.00 330.00 1,809,153 599,152.93
GL  6.80 6.90 6.75 6.80 +0.05 +0.74 6.80 6.85 2,313,440 15,762.61
GLOBAL  17.40 17.60 17.20 17.30 +0.10 +0.58 17.30 17.40 5,920,595 102,851.16
ICHI  7.20 7.50 7.10 7.45 +0.40 +5.67 7.45 7.50 15,954,091 116,312.12
IRPC  4.92 4.94 4.90 4.92 +0.02 +0.41 4.92 4.94 32,415,730 159,493.34
KBANK  181.50 183.00 180.00 180.00 0.00 0.00 180.00 181.00 11,437,707 2,077,495.70
KKP  72.25 72.75 70.50 71.00 -0.75 -1.05 71.00 71.25 12,072,640 864,507.56
MEGA  35.25 36.50 35.25 36.00 +1.25 +3.60 36.00 36.25 3,203,675 115,107.97
MINT  41.00 42.50 40.75 42.50 +1.75 +4.29 42.00 42.50 26,592,172 1,112,912.55
PTT  48.00 48.00 47.50 47.75 0.00 0.00 47.50 47.75 32,630,396 1,557,795.52
PTTGC  62.00 62.25 61.50 61.75 +0.25 +0.41 61.75 62.00 14,426,861 892,570.40
RATCH  66.00 66.50 65.75 65.75 -0.25 -0.38 65.75 66.00 5,190,379 342,537.89
SAMART  10.50 10.60 10.30 10.60 +0.20 +1.92 10.50 10.60 3,358,239 35,188.91
SCC  454.00 454.00 450.00 450.00 -2.00 -0.44 450.00 452.00 1,501,303 679,214.73
SCCC  240.00 243.00 239.00 243.00 +3.00 +1.25 242.00 243.00 94,618 22,834.24
SEAFCO  8.25 8.50 8.25 8.50 +0.35 +4.29 8.45 8.50 10,137,182 85,380.09
SGP  9.65 9.85 9.65 9.80 +0.25 +2.62 9.75 9.80 4,963,415 48,436.50
SPRC  10.20 10.40 10.10 10.20 +0.10 +0.99 10.20 10.30 19,232,300 196,680.82
TASCO  20.70 20.80 20.30 20.50 -0.20 -0.97 20.50 20.60 11,137,525 228,326.65
THAI  10.30 10.50 10.30 10.50 +0.20 +1.94 10.40 10.50 1,506,277 15,698.15
THCOM  5.85 6.00 5.85 5.95 +0.10 +1.71 5.95 6.00 762,107 4,522.87
TOP  69.75 71.50 69.75 70.50 +1.50 +2.17 70.50 70.75 10,974,699 772,732.30
UTP  11.10 11.40 11.00 11.10 +0.20 +1.83 11.10 11.20 7,227,508 81,015.35
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่