สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 21/09/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,775.39 290.73
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 77.11 47.41
P/E (เท่า) 17.33 69.79
P/BV (เท่า) 2.00 2.23
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.87 1.75
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETCLMV

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATA  22.80 23.00 22.50 22.60 0.00 0.00 22.60 22.70 36,565,110 831,698.47
AMATAV  6.10 6.25 6.05 6.15 +0.05 +0.82 6.10 6.15 1,529,799 9,444.67
BANPU  19.60 20.00 19.50 19.60 +0.10 +0.51 19.60 19.70 76,840,723 1,518,957.26
BCP  35.75 36.00 35.25 35.25 -0.50 -1.40 35.25 35.50 3,263,181 115,797.37
BDMS  25.50 25.75 25.25 25.25 0.00 0.00 25.25 25.50 54,616,140 1,389,115.47
BGRIM  27.75 28.00 27.25 27.75 +0.25 +0.91 27.50 27.75 7,978,516 220,989.00
BJC  59.75 61.25 59.75 60.50 +1.00 +1.68 60.50 60.75 14,203,255 859,539.51
BPP  26.00 26.50 25.75 25.75 0.00 0.00 25.75 26.00 12,043,222 315,236.55
CBG  55.25 55.50 53.75 53.75 -1.00 -1.83 53.75 54.00 2,381,497 129,968.22
CK  28.00 28.00 27.50 27.75 0.00 0.00 27.50 27.75 10,679,749 296,420.45
CKP  5.05 5.20 4.94 5.00 -0.05 -0.99 5.00 5.05 92,485,204 469,665.65
GLOW  90.25 90.25 88.50 88.50 -1.75 -1.94 88.50 88.75 3,600,293 320,760.58
ICHI  4.44 4.86 4.42 4.62 +0.22 +5.00 4.62 4.66 19,115,305 89,888.22
IRPC  7.05 7.10 6.95 6.95 0.00 0.00 6.95 7.00 110,308,198 772,405.47
KSL  3.42 3.48 3.40 3.42 +0.02 +0.59 3.42 3.44 2,185,800 7,530.53
LOXLEY  2.24 2.26 2.22 2.24 +0.02 +0.90 2.22 2.24 2,382,500 5,312.84
MEGA  37.25 37.50 36.75 37.00 0.00 0.00 37.00 37.25 1,806,026 67,131.89
MILL  1.70 1.72 1.68 1.68 -0.02 -1.18 1.68 1.70 6,128,774 10,406.41
MINT  40.00 40.75 39.75 39.75 -0.25 -0.62 39.50 39.75 12,803,658 511,758.46
PTT  53.75 54.00 53.25 53.75 +0.25 +0.47 53.50 53.75 102,739,953 5,511,102.15
PTTGC  81.75 82.50 81.25 81.25 0.00 0.00 81.00 81.50 22,690,712 1,852,169.26
SAMART  8.40 8.65 8.35 8.45 +0.10 +1.20 8.45 8.50 9,865,679 83,622.77
SCC  454.00 458.00 452.00 458.00 +8.00 +1.78 456.00 458.00 3,324,829 1,518,485.39
SCCC  251.00 255.00 249.00 253.00 +1.00 +0.40 252.00 253.00 647,491 163,669.65
SGP  12.50 12.60 12.30 12.30 -0.10 -0.81 12.30 12.40 18,962,027 235,469.45
SPRC  15.30 15.40 15.10 15.20 0.00 0.00 15.20 15.30 21,189,679 323,914.99
TASCO  15.90 16.30 15.90 16.20 +0.40 +2.53 16.10 16.20 11,576,732 187,057.86
THCOM  10.20 10.60 10.00 10.00 -0.10 -0.99 10.00 10.10 7,768,121 79,930.15
TOP  89.25 90.00 87.25 87.50 -1.50 -1.69 87.25 87.50 11,697,714 1,028,111.85
TWPC  8.80 8.90 8.75 8.85 +0.05 +0.57 8.85 8.90 455,100 4,032.62
UTP  11.40 11.50 11.20 11.30 -0.10 -0.88 11.30 11.40 1,230,406 13,974.54
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่