สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/09/2018 16:32:42
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,754.95 +2.84 +0.16 1,766.62 1,753.32 17,201,853 64,375.04
SET50 1,158.49 +1.18 +0.10 1,166.78 1,156.80 1,465,370 38,989.95
SET100 2,576.92 +4.43 +0.17 2,595.23 2,573.47 3,547,544 52,349.72
sSET 922.22 +1.67 +0.18 932.96 921.57 1,126,625 2,289.01
SETHD 1,327.91 +0.50 +0.04 1,336.28 1,325.03 739,691 17,266.83
SETCLMV 1,126.01 +2.89 +0.26 1,135.47 1,124.02 566,675 14,721.89
SETTHSI 1,115.45 +0.74 +0.07 1,123.11 1,114.13 713,387 25,894.75
mai 452.55 +2.24 +0.50 454.83 451.62 453,906 1,183.08
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 771 6,429,033
ไม่เปลี่ยนแปลง 558 5,215,093
ลดลง 780 5,951,422
สถานะตลาด Pre-close
ข้อมูล ณ วันที่ 20/09/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,734.69 290.40
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 76.52 47.24
P/E (เท่า) 17.29 69.69
P/BV (เท่า) 1.99 2.22
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.87 1.75
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETCLMV

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATA  22.80 23.00 22.50 22.60 0.00 0.00 ATC ATC 32,990,810 750,919.29
AMATAV  6.10 6.25 6.05 6.15 +0.05 +0.82 ATC 6.15 1,521,799 9,395.47
BANPU  19.60 20.00 19.50 19.70 +0.20 +1.03 ATC ATC 65,506,823 1,296,812.82
BCP  35.75 36.00 35.25 35.50 -0.25 -0.70 ATC ATC 2,822,281 100,255.65
BDMS  25.50 25.75 25.25 25.50 +0.25 +0.99 ATC ATC 36,811,540 939,549.32
BGRIM  27.75 28.00 27.25 27.50 0.00 0.00 ATC ATC 6,440,716 178,315.05
BJC  59.75 61.25 59.75 61.00 +1.50 +2.52 ATC ATC 12,149,455 735,284.61
BPP  26.00 26.50 25.75 26.00 +0.25 +0.97 ATC ATC 11,583,222 303,391.55
CBG  55.25 55.50 53.75 53.75 -1.00 -1.83 ATC ATC 2,132,497 116,584.48
CK  28.00 28.00 27.50 27.75 0.00 0.00 ATC ATC 10,081,049 279,806.53
CKP  5.05 5.20 4.94 5.00 -0.05 -0.99 ATC ATC 90,133,404 457,906.65
GLOW  90.25 90.25 88.50 88.50 -1.75 -1.94 ATC ATC 2,335,093 208,790.38
ICHI  4.44 4.86 4.42 4.66 +0.26 +5.91 ATC ATC 17,290,905 81,459.49
IRPC  7.05 7.10 6.95 6.95 0.00 0.00 ATC ATC 84,633,498 593,966.30
KSL  3.42 3.48 3.40 3.44 +0.04 +1.18 ATC ATC 2,123,900 7,318.83
LOXLEY  2.24 2.26 2.22 2.24 +0.02 +0.90 ATC ATC 2,272,500 5,066.44
MEGA  37.25 37.50 36.75 37.25 +0.25 +0.68 ATC ATC 1,691,826 62,906.49
MILL  1.70 1.72 1.68 1.68 -0.02 -1.18 1.68 1.70 6,128,774 10,406.41
MINT  40.00 40.75 40.00 40.00 0.00 0.00 ATC ATC 5,229,458 210,684.01
PTT  53.75 54.00 53.25 53.50 0.00 0.00 ATC ATC 80,464,853 4,313,815.53
PTTGC  81.75 82.50 81.25 81.25 0.00 0.00 ATC ATC 16,807,312 1,374,143.01
SAMART  8.40 8.65 8.35 8.40 +0.05 +0.60 ATC ATC 9,223,879 78,199.56
SCC  454.00 458.00 452.00 456.00 +6.00 +1.33 ATC ATC 1,993,329 908,658.39
SCCC  251.00 255.00 249.00 250.00 -2.00 -0.79 ATC ATC 607,391 153,524.35
SGP  12.50 12.60 12.30 12.30 -0.10 -0.81 ATC ATC 16,836,327 209,323.34
SPRC  15.30 15.40 15.10 15.20 0.00 0.00 ATC ATC 19,465,779 297,711.71
TASCO  15.90 16.30 15.90 16.20 +0.40 +2.53 ATC ATC 10,431,032 168,497.52
THCOM  10.20 10.60 10.10 10.20 +0.10 +0.99 ATC ATC 6,512,621 67,375.15
TOP  89.25 90.00 87.25 87.50 -1.50 -1.69 ATC ATC 8,911,514 784,319.35
TWPC  8.80 8.90 8.75 8.85 +0.05 +0.57 8.85 8.40 430,300 3,813.14
UTP  11.40 11.50 11.20 11.40 0.00 0.00 ATC ATC 1,054,906 11,991.39
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่