สรุปภาพรวมตลาด
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/02/2020 17:08:07
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,495.09 +3.85 +0.26 1,495.17 1,476.89 16,699,484 56,082.23
SET50 1,003.51 +3.52 +0.35 1,003.66 989.65 1,472,798 36,213.72
SET100 2,201.09 +7.44 +0.34 2,201.23 2,170.95 1,947,570 41,512.22
sSET 648.11 +0.83 +0.13 648.11 641.20 332,459 1,127.07
SETCLMV 891.42 -6.67 -0.74 893.18 877.99 652,522 12,729.68
SETHD 1,071.05 -1.55 -0.14 1,071.20 1,058.53 737,833 15,729.35
SETTHSI 919.71 +4.12 +0.45 920.15 907.49 1,370,519 33,228.57
SETWB 930.42 +2.50 +0.27 931.63 916.39 484,569 12,785.36
mai 298.49 +0.30 +0.10 298.49 295.40 228,506 486.22
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 821 7,875,349
ไม่เปลี่ยนแปลง 594 1,741,254
ลดลง 905 7,233,908
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 20/02/2020
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,049.75 206.24
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 31.69 4.00
P/E (เท่า) 18.05 22.31
P/BV (เท่า) 1.69 1.50
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.26 2.86
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETCLMV

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATA  16.10 16.60 16.00 16.50 +0.30 +1.85 16.50 16.60 6,489,022 105,539.90
BANPU  9.70 9.75 8.80 9.10 -0.75 -7.61 9.10 9.15 107,528,139 983,984.89
BCP  26.50 26.75 26.00 26.50 -0.25 -0.93 26.50 26.75 3,962,336 104,666.54
BDMS  24.00 24.30 24.00 24.20 -0.20 -0.82 24.20 24.30 18,656,565 450,813.49
BEC  5.00 5.05 4.96 5.00 0.00 0.00 4.98 5.00 2,652,146 13,222.44
BGRIM  52.00 53.25 51.50 52.75 +0.75 +1.44 52.75 53.00 13,459,569 704,669.24
BH  128.00 128.50 125.00 127.50 -2.50 -1.92 127.00 127.50 1,746,985 221,108.34
BJC  38.25 39.00 38.00 38.50 0.00 0.00 38.50 38.75 4,773,137 183,237.29
BPP  14.30 14.40 13.80 13.90 -0.70 -4.79 13.90 14.00 6,879,127 96,545.07
CBG  87.00 87.00 82.00 83.00 -4.50 -5.14 83.00 83.25 12,617,683 1,051,951.58
CK  20.30 21.00 20.10 21.00 +0.60 +2.94 20.90 21.00 10,318,352 211,892.98
CKP  4.08 4.14 4.00 4.12 +0.02 +0.49 4.10 4.12 9,442,705 38,480.72
EGCO  292.00 293.00 285.00 289.00 -4.00 -1.37 288.00 289.00 1,976,545 569,597.90
GL  4.04 4.06 4.00 4.06 +0.02 +0.50 4.06 4.08 1,315,323 5,304.70
GLOBAL  13.70 13.70 12.90 13.30 -0.50 -3.62 13.30 13.40 9,782,266 130,130.31
ICHI  5.10 5.10 5.00 5.10 0.00 0.00 5.10 5.15 1,535,532 7,771.42
IRPC  2.80 2.82 2.60 2.68 -0.14 -4.96 2.66 2.68 299,322,849 801,943.57
KBANK  133.00 134.50 133.00 134.50 +0.50 +0.37 134.00 134.50 7,424,178 993,860.85
KKP  68.25 69.00 68.25 68.75 +0.25 +0.36 68.50 68.75 1,788,132 122,649.12
MEGA  27.75 28.50 27.25 28.50 +0.25 +0.88 28.00 28.50 1,014,412 28,248.11
MINT  31.50 32.25 31.50 32.00 +0.50 +1.59 31.75 32.00 7,399,538 235,389.93
PTT  43.75 44.50 43.75 44.50 -0.25 -0.56 44.25 44.50 45,153,363 1,991,726.16
PTTGC  49.25 50.00 49.00 50.00 +0.25 +0.50 49.75 50.00 12,612,657 624,709.14
RATCH  63.00 63.75 62.50 63.25 0.00 0.00 63.25 63.50 4,035,741 254,796.92
SAMART  7.85 7.95 7.70 7.95 +0.05 +0.63 7.90 7.95 4,464,754 34,813.70
SCC  352.00 356.00 343.00 350.00 -6.00 -1.69 349.00 350.00 4,107,309 1,434,824.08
SEAFCO  6.00 6.20 6.00 6.15 +0.10 +1.65 6.15 6.20 2,499,270 15,238.12
SGP  8.70 8.80 8.70 8.75 +0.05 +0.57 8.75 8.80 3,296,723 28,766.31
SPRC  8.90 9.00 8.75 8.85 -0.15 -1.67 8.85 8.95 15,948,271 141,281.63
TASCO  21.90 22.20 21.80 22.10 +0.20 +0.91 22.10 22.20 12,007,840 265,278.08
THAI  5.05 5.10 4.94 4.98 -0.12 -2.35 4.98 5.00 6,100,895 30,506.06
TOP  51.50 52.00 51.25 51.50 -0.25 -0.48 51.50 51.75 8,056,042 415,348.18
UTP  9.60 9.75 9.55 9.75 +0.20 +2.09 9.70 9.75 790,100 7,640.85
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่