สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25/03/2019 14:34:11
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,631.18 -15.11 -0.92 1,636.93 1,629.76 6,316,389 19,704.99
SET50 1,087.37 -11.48 -1.04 1,091.73 1,085.78 414,283 13,543.90
SET100 2,393.37 -24.78 -1.02 2,402.77 2,390.04 650,736 16,119.96
sSET 769.77 -5.83 -0.75 772.35 769.34 138,149 481.81
SETHD 1,230.52 -13.16 -1.06 1,234.40 1,227.72 203,691 5,761.00
SETCLMV 1,027.70 -8.81 -0.85 1,032.05 1,025.05 145,229 4,094.59
SETTHSI 1,045.24 -11.26 -1.07 1,049.31 1,044.06 336,114 11,528.10
mai 363.39 -1.98 -0.54 364.50 363.25 91,295 170.93
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 324 2,027,984
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 778,384
ลดลง 1,088 3,592,421
สถานะตลาด Open(II)
ข้อมูล ณ วันที่ 22/03/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,826.14 249.77
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 32.36 10.37
P/E (เท่า) 17.22 48.68
P/BV (เท่า) 1.83 1.80
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.12 2.72
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETCLMV

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATA  20.90 21.30 20.90 21.20 0.00 0.00 21.10 21.20 5,974,909 125,927.63
AMATAV  5.25 5.35 5.25 5.30 +0.05 +0.95 5.25 5.30 72,200 382.62
BANPU  16.00 16.30 16.00 16.00 -0.30 -1.84 16.00 16.10 9,940,736 160,156.85
BCP  32.75 32.75 32.25 32.50 -0.75 -2.26 32.50 32.75 1,088,372 35,416.80
BDMS  24.30 24.40 24.10 24.30 -0.20 -0.82 24.30 24.40 18,248,813 443,050.10
BEC  6.50 6.60 6.45 6.60 0.00 0.00 6.55 6.60 2,680,000 17,540.90
BGRIM  29.50 29.75 29.25 29.50 0.00 0.00 29.25 29.50 1,003,007 29,583.98
BJC  49.75 50.50 49.75 50.00 -0.50 -0.99 50.00 50.25 2,506,221 125,894.76
BPP  22.50 22.70 22.40 22.60 0.00 0.00 22.50 22.60 545,095 12,261.19
CBG  57.00 57.75 56.50 57.00 0.00 0.00 57.00 57.25 608,908 34,791.33
CK  25.00 25.25 25.00 25.00 -0.25 -0.99 25.00 25.25 1,563,610 39,432.00
CKP  4.86 4.90 4.84 4.88 -0.04 -0.81 4.88 4.90 11,612,500 56,530.07
GLOW  90.75 91.00 90.75 90.75 -0.25 -0.27 90.75 91.00 680,108 61,761.51
ICHI  3.64 3.64 3.60 3.62 -0.04 -1.09 3.62 3.64 924,499 3,348.32
IRPC  5.75 5.80 5.70 5.70 -0.15 -2.56 5.70 5.75 32,308,899 185,689.11
KSL  3.08 3.08 3.04 3.04 -0.04 -1.30 3.04 3.06 135,794 415.45
MEGA  32.25 32.50 32.25 32.25 -0.25 -0.77 32.25 32.50 112,400 3,626.02
MILL  1.21 1.22 1.21 1.22 -0.01 -0.81 1.21 1.22 89,501 108.40
MINT  38.50 39.00 38.50 38.50 -0.50 -1.28 38.50 38.75 2,348,624 90,751.31
PTT  48.25 48.50 48.00 48.00 -0.75 -1.54 48.00 48.25 24,402,927 1,176,800.22
PTTGC  67.75 68.25 67.75 67.75 -1.00 -1.45 67.75 68.00 9,174,176 623,482.62
SAMART  7.45 7.50 7.40 7.45 -0.10 -1.32 7.45 7.50 73,000 543.84
SCC  478.00 482.00 478.00 480.00 -4.00 -0.83 480.00 482.00 496,124 238,126.51
SCCC  224.00 224.00 222.00 222.00 -3.00 -1.33 222.00 223.00 65,413 14,597.82
SGP  9.35 9.50 9.25 9.40 0.00 0.00 9.35 9.40 1,534,104 14,384.22
SPRC  11.10 11.10 10.80 10.90 -0.30 -2.68 10.90 11.00 7,891,087 86,240.36
TASCO  15.40 15.50 15.30 15.50 0.00 0.00 15.40 15.50 860,201 13,282.27
THCOM  7.25 7.30 7.20 7.25 -0.15 -2.03 7.20 7.25 420,406 3,038.86
TOP  70.25 71.25 70.00 70.25 -1.75 -2.43 70.25 70.50 6,964,141 491,230.97
TTCL  7.05 7.15 6.95 7.05 0.00 0.00 7.05 7.10 686,300 4,837.24
TWPC  8.35 8.35 8.30 8.30 0.00 0.00 8.30 8.35 7,231 60.02
UTP  10.10 10.20 10.00 10.10 0.00 0.00 10.00 10.10 227,900 2,302.56
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่