สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/06/2019 00:30:00
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,705.98 +22.38 +1.33 1,711.89 1,691.95 22,634,984 107,568.94
SET50 1,135.23 +17.74 +1.59 1,140.20 1,123.18 2,279,839 73,172.99
SET100 2,512.62 +38.58 +1.56 2,523.17 2,487.61 3,578,644 84,793.80
sSET 784.69 +4.62 +0.59 787.06 782.91 473,053 2,042.46
SETCLMV 1,086.89 +15.34 +1.43 1,093.61 1,077.41 796,681 18,929.48
SETHD 1,236.74 +12.66 +1.03 1,242.26 1,230.00 844,423 22,771.92
SETTHSI 1,089.91 +15.63 +1.45 1,093.97 1,079.71 1,812,304 64,756.32
SETWB 1,063.25 +12.99 +1.24 1,069.46 1,052.50 1,196,975 37,627.82
mai 360.31 +3.13 +0.88 362.29 358.13 533,223 937.42
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 1,222 14,416,033
ไม่เปลี่ยนแปลง 398 2,183,091
ลดลง 531 5,885,982
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 19/06/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,494.82 239.13
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 63.90 18.23
P/E (เท่า) 18.40 43.17
P/BV (เท่า) 1.86 1.79
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.00 2.72
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETHD

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  200.00 203.00 200.00 203.00 +4.00 +2.01 202.00 203.00 5,906,992 1,191,511.11
AP  7.90 7.95 7.85 7.85 0.00 0.00 7.85 7.90 4,646,561 36,687.62
BBL  201.00 203.00 200.00 201.00 +1.00 +0.50 201.00 202.00 6,073,817 1,223,913.62
BCP  30.00 30.50 29.75 30.00 +0.25 +0.84 30.00 30.25 3,685,152 111,242.67
BLAND  1.64 1.65 1.63 1.64 +0.01 +0.61 1.63 1.64 15,672,301 25,710.27
CPF  28.75 28.75 28.25 28.50 0.00 0.00 28.50 28.75 37,078,537 1,057,504.07
EGCO  326.00 328.00 319.00 319.00 -4.00 -1.24 319.00 320.00 1,595,324 512,343.42
HANA  26.00 26.50 25.75 26.25 +1.25 +5.00 26.25 26.50 4,936,207 128,972.34
IRPC  4.84 5.05 4.82 5.00 +0.20 +4.17 5.00 5.05 267,502,837 1,320,856.73
KKP  68.25 69.00 68.00 68.75 +1.00 +1.48 68.75 69.00 8,031,022 551,096.58
KTB  19.40 19.50 19.30 19.50 +0.20 +1.04 19.40 19.50 22,554,300 438,194.05
LH  11.00 11.10 10.90 11.10 +0.10 +0.91 11.00 11.10 84,813,657 935,034.77
MAJOR  29.75 30.75 29.75 30.25 +0.50 +1.68 30.00 30.25 4,096,911 123,821.91
ORI  7.60 7.75 7.60 7.70 +0.15 +1.99 7.70 7.75 22,569,550 173,798.51
PTT  47.75 48.50 47.75 48.00 +0.50 +1.05 48.00 48.25 96,106,128 4,624,903.63
PTTGC  64.00 64.25 63.50 63.50 0.00 0.00 63.50 63.75 30,363,177 1,936,972.54
QH  3.10 3.12 3.06 3.10 +0.02 +0.65 3.10 3.12 43,852,242 135,611.44
RATCH  64.50 64.75 64.00 64.00 -0.25 -0.39 63.75 64.00 6,525,004 419,710.46
SCB  134.00 136.00 133.50 135.00 +1.50 +1.12 134.50 135.00 15,527,426 2,097,376.71
SCC  466.00 468.00 464.00 468.00 +6.00 +1.30 466.00 468.00 4,040,453 1,884,380.43
SGP  10.30 10.60 10.10 10.50 +0.50 +5.00 10.40 10.50 40,254,052 416,849.22
SIRI  1.41 1.42 1.40 1.41 0.00 0.00 1.41 1.42 19,360,624 27,348.52
SPRC  9.40 9.60 9.40 9.50 +0.10 +1.06 9.50 9.55 33,270,502 315,938.49
TASCO  19.30 19.40 19.20 19.40 +0.30 +1.57 19.30 19.40 6,574,333 126,968.33
TCAP  56.25 56.50 55.50 56.25 +0.25 +0.45 56.00 56.25 1,828,679 102,695.81
TISCO  90.75 91.50 90.50 91.00 +1.00 +1.11 91.00 91.25 3,842,985 349,622.10
TOP  61.50 62.75 61.25 62.00 +1.50 +2.48 62.00 62.25 29,727,177 1,843,932.61
TTW  13.80 13.80 13.70 13.70 -0.10 -0.72 13.70 13.80 4,587,984 63,140.70
TU  18.60 18.70 18.30 18.40 0.00 0.00 18.40 18.50 15,962,261 295,030.85
TVO  27.00 27.00 26.25 26.75 0.00 0.00 26.50 26.75 2,231,321 59,454.27
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่