สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/09/2018 16:45:26
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,370,211 78,574.30
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด OffHour
ข้อมูล ณ วันที่ 20/09/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,734.69 290.40
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 76.52 47.24
P/E (เท่า) 17.29 69.69
P/BV (เท่า) 1.99 2.22
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.87 1.75
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETHD

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  201.00 202.00 200.00 202.00 +1.00 +0.50 201.00 202.00 5,847,845 1,178,296.20
AP  9.50 9.50 9.30 9.35 -0.10 -1.06 9.30 9.35 3,568,096 33,395.24
BBL  209.00 210.00 208.00 208.00 0.00 0.00 208.00 209.00 7,370,821 1,539,082.58
BCP  35.75 36.00 35.25 35.25 -0.50 -1.40 35.25 35.50 3,263,181 115,797.37
BLAND  1.84 1.88 1.84 1.85 +0.01 +0.54 1.84 1.85 110,667,563 205,645.79
CPF  25.75 26.25 25.25 25.50 -0.25 -0.97 25.50 25.75 53,505,037 1,373,481.31
EGCO  237.00 241.00 235.00 238.00 +1.00 +0.42 237.00 238.00 1,747,800 415,936.04
GLOW  90.25 90.25 88.50 88.50 -1.75 -1.94 88.50 88.75 3,600,293 320,760.58
HANA  39.00 39.75 38.50 39.25 +0.50 +1.29 39.25 39.50 5,107,686 200,071.11
KKP  76.00 76.25 75.00 75.00 -0.75 -0.99 75.00 75.25 3,785,358 286,135.15
KTB  20.20 20.40 20.10 20.30 +0.20 +1.00 20.20 20.30 31,810,944 644,468.38
LH  11.40 11.50 11.20 11.30 -0.10 -0.88 11.30 11.40 89,053,326 1,008,827.63
LPN  11.20 11.30 10.90 11.10 -0.10 -0.89 11.10 11.20 15,639,035 173,522.77
MAJOR  24.80 25.00 24.60 24.70 -0.10 -0.40 24.70 24.80 1,250,128 30,931.67
PTT  53.75 54.00 53.25 53.75 +0.25 +0.47 53.50 53.75 102,739,953 5,511,102.15
PTTGC  81.75 82.50 81.25 81.25 0.00 0.00 81.00 81.25 22,690,712 1,852,169.26
QH  3.62 3.66 3.56 3.58 -0.04 -1.10 3.56 3.58 77,273,954 278,458.24
RATCH  51.50 51.75 51.00 51.75 +0.25 +0.49 51.50 51.75 2,429,806 124,890.34
SCB  149.50 151.00 149.00 149.00 -0.50 -0.33 148.50 149.00 12,761,634 1,913,970.02
SCC  454.00 458.00 452.00 458.00 +8.00 +1.78 456.00 458.00 3,324,829 1,518,485.39
SGP  12.50 12.60 12.30 12.30 -0.10 -0.81 12.30 12.40 18,962,027 235,469.45
SIRI  1.70 1.75 1.69 1.74 +0.05 +2.96 1.73 1.74 214,172,041 370,227.32
SPRC  15.30 15.40 15.10 15.20 0.00 0.00 15.20 15.30 21,189,679 323,914.99
TASCO  15.90 16.30 15.90 16.20 +0.40 +2.53 16.10 16.20 11,576,732 187,057.86
TCAP  53.50 53.75 53.00 53.00 -0.25 -0.47 53.00 53.25 3,018,814 160,227.55
TISCO  84.00 84.50 83.75 84.00 +0.75 +0.90 84.00 84.25 6,670,774 561,619.76
TOP  89.25 90.00 87.25 87.50 -1.50 -1.69 87.25 87.50 11,697,714 1,028,111.85
TTW  12.60 12.70 12.50 12.70 +0.10 +0.79 12.60 12.70 2,953,039 37,285.09
TU  18.20 18.20 17.60 17.80 -0.20 -1.11 17.80 17.90 11,978,895 213,627.30
TVO  30.25 30.25 29.50 29.75 -0.50 -1.65 29.50 29.75 2,323,116 69,270.88
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่