สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 15/12/2018 00:30:05
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,609.45 -5.54 -0.34 1,620.60 1,602.42 12,610,007 44,918.04
SET50 1,071.65 -2.55 -0.24 1,078.90 1,065.89 813,059 31,770.95
SET100 2,361.25 -7.95 -0.34 2,379.33 2,349.48 1,467,735 36,237.62
sSET 778.90 -6.46 -0.82 785.76 777.63 204,064 633.13
SETHD 1,202.87 -3.39 -0.28 1,213.38 1,196.26 460,652 13,525.32
SETCLMV 1,003.61 -3.97 -0.39 1,012.20 999.42 282,223 8,291.15
SETTHSI 1,021.49 -3.08 -0.30 1,028.11 1,015.49 519,020 26,694.06
mai 384.24 -6.20 -1.59 391.10 384.24 314,788 711.31
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 408 4,375,459
ไม่เปลี่ยนแปลง 492 1,882,469
ลดลง 1,048 6,557,138
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 14/12/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,436.72 257.77
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 102.91 60.57
P/E (เท่า) 15.19 47.85
P/BV (เท่า) 1.83 1.96
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.13 1.96
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETHD

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  165.00 170.50 165.00 170.00 +3.50 +2.10 169.50 170.00 10,659,320 1,787,930.45
AP  6.20 6.40 6.15 6.25 +0.05 +0.81 6.20 6.25 13,076,457 81,845.89
BBL  208.00 209.00 205.00 207.00 -2.00 -0.96 206.00 207.00 3,985,905 823,495.50
BCP  33.25 33.50 32.75 33.25 0.00 0.00 33.00 33.25 1,367,497 45,238.30
BLAND  1.67 1.68 1.66 1.67 -0.01 -0.60 1.67 1.68 7,140,700 11,934.99
CPF  24.80 24.90 24.60 24.80 +0.10 +0.40 24.70 24.80 10,920,353 270,436.12
EGCO  243.00 244.00 238.00 243.00 -1.00 -0.41 242.00 243.00 1,802,945 434,291.97
GLOW  85.50 85.75 84.75 85.25 -0.25 -0.29 85.00 85.25 1,273,078 108,587.85
HANA  34.75 35.25 34.50 35.00 +0.25 +0.72 34.75 35.00 589,400 20,535.85
KKP  70.00 70.00 69.00 69.00 -1.00 -1.43 69.00 69.25 3,631,827 251,869.24
KTB  20.40 20.40 19.90 20.40 0.00 0.00 20.30 20.40 35,496,384 717,916.40
LH  9.95 10.00 9.65 9.80 -0.20 -2.00 9.75 9.80 86,358,143 844,028.48
LPN  6.95 7.10 6.90 7.05 +0.05 +0.71 7.05 7.10 7,218,301 50,855.84
MAJOR  22.30 22.60 22.30 22.50 +0.20 +0.90 22.40 22.50 840,605 18,865.64
PTT  47.50 48.25 47.25 47.75 +0.25 +0.53 47.50 47.75 51,396,559 2,451,943.33
PTTGC  76.50 76.75 75.00 75.75 -0.75 -0.98 75.50 75.75 12,685,327 962,697.48
QH  2.88 2.90 2.78 2.84 -0.06 -2.07 2.84 2.86 76,794,702 217,332.08
RATCH  49.25 49.50 49.00 49.00 -0.50 -1.01 49.00 49.25 496,205 24,344.17
SCB  142.00 142.00 138.50 138.50 -4.00 -2.81 138.50 139.00 8,628,748 1,204,183.18
SCC  428.00 432.00 426.00 428.00 +4.00 +0.94 426.00 428.00 2,478,673 1,063,263.88
SGP  8.10 8.20 7.95 7.95 -0.25 -3.05 7.95 8.00 7,975,575 64,286.59
SIRI  1.31 1.33 1.29 1.29 -0.03 -2.27 1.29 1.30 59,407,929 77,519.45
SPRC  11.10 11.20 10.70 10.90 -0.30 -2.68 10.90 11.00 21,867,236 239,748.78
TASCO  15.10 15.40 14.90 15.10 0.00 0.00 15.00 15.10 2,865,814 43,363.05
TCAP  53.00 53.00 52.00 52.50 -0.75 -1.41 52.25 52.50 2,494,665 131,064.08
TISCO  81.00 81.50 80.75 81.25 0.00 0.00 81.25 81.50 4,518,755 366,646.11
TOP  68.25 69.75 68.25 68.25 -0.25 -0.36 68.25 68.50 9,624,041 662,638.01
TTW  12.20 12.30 12.10 12.20 0.00 0.00 12.20 12.30 565,820 6,900.19
TU  17.30 17.40 16.80 17.00 -0.50 -2.86 16.90 17.00 11,255,287 191,747.94
TVO  27.25 27.50 26.75 26.75 -0.50 -1.83 26.75 27.00 1,818,757 49,160.03
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่