สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/08/2019 00:30:21
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,646.68 +13.12 +0.80 1,646.74 1,636.20 18,467,058 51,082.72
SET50 1,088.69 +10.81 +1.00 1,088.90 1,079.87 1,192,127 29,812.40
SET100 2,406.15 +22.69 +0.95 2,406.69 2,387.87 2,089,049 38,494.65
sSET 762.39 +4.45 +0.59 763.25 758.60 298,157 1,343.63
SETCLMV 1,027.89 +14.12 +1.39 1,028.21 1,015.94 412,395 10,330.72
SETHD 1,177.80 +9.18 +0.79 1,179.43 1,169.69 427,783 9,981.18
SETTHSI 1,030.24 +10.20 +1.00 1,030.69 1,022.23 865,827 23,584.63
SETWB 1,048.74 +8.01 +0.77 1,051.25 1,039.78 490,124 9,845.47
mai 351.11 +2.45 +0.70 352.36 348.93 436,650 508.94
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 930 11,355,005
ไม่เปลี่ยนแปลง 560 1,952,490
ลดลง 687 5,539,355
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 23/08/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,025.74 233.79
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 105.89 27.85
P/E (เท่า) 18.73 40.49
P/BV (เท่า) 1.83 1.72
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.09 2.72
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETHD

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  231.00 233.00 229.00 232.00 +2.00 +0.87 231.00 232.00 5,863,278 1,358,522.41
ANAN <XD> 3.32 3.34 3.28 3.28 -0.12 -3.53 3.28 3.30 4,584,421 15,160.17
AP  7.45 7.50 7.15 7.25 -0.15 -2.03 7.20 7.25 6,311,349 45,995.82
BCP  26.75 26.75 26.25 26.50 -0.25 -0.93 26.50 26.75 3,721,681 98,701.83
BEAUTY  2.92 2.96 2.88 2.88 -0.02 -0.69 2.88 2.90 48,858,902 142,205.58
BLAND  1.51 1.52 1.50 1.52 +0.01 +0.66 1.51 1.52 6,002,117 9,061.32
HANA  28.75 29.00 28.50 28.75 +0.25 +0.88 28.50 28.75 342,255 9,846.39
INTUCH  63.50 65.00 63.25 64.75 +1.50 +2.37 64.50 64.75 27,851,383 1,788,558.89
IRPC  3.80 3.84 3.70 3.82 +0.04 +1.06 3.80 3.82 125,694,537 475,765.39
JMT  19.00 19.10 18.40 18.50 -0.20 -1.07 18.50 18.60 7,126,201 133,141.85
KCE  16.20 16.50 16.20 16.40 +0.30 +1.86 16.40 16.50 7,632,855 125,007.05
KKP  70.25 70.50 69.50 70.00 -0.25 -0.36 70.00 70.25 3,443,644 240,964.16
KTB  17.20 17.40 17.20 17.40 +0.20 +1.16 17.30 17.40 16,637,133 287,990.03
LH  10.90 11.10 10.90 10.90 0.00 0.00 10.90 11.00 21,022,001 231,106.96
MAJOR <XD> 25.00 25.25 24.80 25.00 -0.75 -2.91 25.00 25.25 2,672,036 66,838.00
ORI  8.35 8.35 8.25 8.25 -0.10 -1.20 8.25 8.30 7,646,255 63,439.65
PTT  42.50 42.75 42.25 42.50 +0.25 +0.59 42.25 42.50 20,615,978 876,372.19
PTTGC  52.50 53.00 52.25 52.75 +0.75 +1.44 52.50 52.75 11,963,796 629,575.64
QH  3.00 3.04 2.98 3.00 +0.02 +0.67 3.00 3.02 31,646,238 95,268.76
RATCH  69.50 72.75 69.50 72.00 +2.75 +3.97 72.00 72.25 13,227,061 945,173.54
SCB  124.50 125.50 124.00 125.00 +1.50 +1.21 125.00 125.50 4,722,950 589,793.02
SCC  406.00 412.00 406.00 412.00 +6.00 +1.48 412.00 414.00 1,845,749 756,851.46
SGP  8.05 8.15 7.95 8.05 +0.05 +0.62 8.05 8.10 3,051,552 24,542.17
SIRI  1.38 1.39 1.37 1.37 -0.01 -0.72 1.37 1.38 13,170,507 18,169.31
SPRC  8.15 8.20 8.00 8.00 -0.15 -1.84 8.00 8.05 12,640,837 101,759.59
TCAP  51.25 51.25 50.25 50.75 -0.75 -1.46 50.50 50.75 5,093,819 258,212.63
TISCO  100.00 100.50 99.50 100.00 -0.50 -0.50 100.00 100.50 2,006,025 200,451.10
TOP  64.50 65.50 64.25 65.50 +0.75 +1.16 65.25 65.50 3,652,422 237,295.79
TTW  14.50 14.70 14.20 14.50 +0.10 +0.69 14.50 14.60 6,433,149 93,296.30
TVO <XD> 27.00 27.25 26.00 26.50 -0.50 -1.85 26.25 26.50 1,765,489 46,912.47
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่