สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,631.46 - - - - - -
SET50 1,089.35 - - - - - -
SET100 2,397.76 - - - - - -
sSET 738.02 - - - - - -
SETCLMV 1,026.77 - - - - - -
SETHD 1,143.98 - - - - - -
SETTHSI 996.97 - - - - - -
SETWB 1,009.42 - - - - - -
mai 336.43 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
ข้อมูล ณ วันที่ 22/10/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,157.20 228.86
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 141.07 34.22
P/E (เท่า) 18.80 39.72
P/BV (เท่า) 1.85 1.69
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.06 2.76
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETHD

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  - - - - - - - - - -
ANAN  - - - - - - - - - -
AP  - - - - - - - - - -
BCP  - - - - - - - - - -
BEAUTY  - - - - - - - - - -
BLAND  - - - - - - - - - -
HANA <XD> - - - - - - - - - -
INTUCH  - - - - - - - - - -
IRPC  - - - - - - - - - -
JMT  - - - - - - - - - -
KCE  - - - - - - - - - -
KKP  - - - - - - - - - -
KTB  - - - - - - - - - -
LH  - - - - - - - - - -
MAJOR  - - - - - - - - - -
ORI  - - - - - - - - - -
PTT  - - - - - - - - - -
PTTGC  - - - - - - - - - -
QH  - - - - - - - - - -
RATCH  - - - - - - - - - -
SCB  - - - - - - - - - -
SCC  - - - - - - - - - -
SGP  - - - - - - - - - -
SIRI  - - - - - - - - - -
SPRC  - - - - - - - - - -
TCAP  - - - - - - - - - -
TISCO  - - - - - - - - - -
TOP  - - - - - - - - - -
TTW  - - - - - - - - - -
TVO  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่