สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/01/2019 00:30:07
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,583.77 +3.47 +0.22 1,588.75 1,577.86 12,078,308 48,270.79
SET50 1,060.95 +3.03 +0.29 1,063.91 1,055.68 1,040,688 37,215.41
SET100 2,323.69 +5.09 +0.22 2,331.92 2,313.29 1,628,482 41,400.88
sSET 737.31 +0.36 +0.05 740.27 736.30 184,870 620.51
SETHD 1,191.90 -0.14 -0.01 1,194.11 1,185.11 377,950 16,434.70
SETCLMV 951.40 +6.57 +0.70 953.73 945.82 371,876 8,846.88
SETTHSI 1,017.30 +2.32 +0.23 1,020.68 1,012.89 832,009 31,807.62
mai 357.62 +0.83 +0.23 358.97 356.77 561,921 737.23
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 672 5,844,745
ไม่เปลี่ยนแปลง 527 1,444,536
ลดลง 674 5,143,788
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 18/01/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,182.16 242.21
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 6.61 1.65
P/E (เท่า) 14.93 44.72
P/BV (เท่า) 1.80 1.84
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.18 2.09
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETTHSI

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  170.50 172.50 170.00 172.00 +1.00 +0.58 171.50 172.00 4,060,784 696,889.64
AH  19.10 19.10 18.80 18.90 -0.10 -0.53 18.90 19.00 255,556 4,853.02
AMATA  20.60 20.70 20.40 20.70 +0.30 +1.47 20.60 20.70 16,296,034 335,128.93
AOT  68.00 68.50 67.50 68.50 +0.75 +1.11 68.25 68.50 16,160,770 1,099,894.65
BAFS  33.25 33.50 33.00 33.00 -0.25 -0.75 33.00 33.50 114,211 3,794.32
BANPU  16.80 16.80 16.40 16.50 -0.10 -0.60 16.50 16.60 26,032,080 431,557.82
BBL  203.00 203.00 198.00 199.50 -3.50 -1.72 199.00 199.50 10,021,695 2,003,504.23
BCP  32.25 32.50 32.00 32.25 0.00 0.00 32.00 32.25 1,282,570 41,317.91
BEM  9.95 10.10 9.90 10.00 +0.05 +0.50 9.95 10.00 45,871,088 457,588.53
BGRIM  28.00 28.50 27.75 28.00 +0.25 +0.90 28.00 28.25 5,187,657 145,838.79
BPP  22.40 22.50 22.30 22.30 0.00 0.00 22.30 22.40 1,586,610 35,500.19
CENTEL  38.50 39.25 38.50 39.25 +1.00 +2.61 39.00 39.25 2,430,600 94,671.12
CK  24.30 24.80 24.30 24.70 +0.30 +1.23 24.70 24.80 2,762,742 67,950.62
CPALL  74.75 75.75 74.50 74.75 +0.50 +0.67 74.75 75.00 39,698,206 2,981,887.05
CPF  26.50 26.75 26.25 26.50 -0.25 -0.93 26.25 26.50 21,539,171 568,535.44
CPN  77.25 77.25 76.25 77.00 +0.50 +0.65 76.75 77.00 3,497,571 268,884.68
DELTA  69.50 69.50 69.00 69.25 0.00 0.00 69.00 69.25 1,765,484 122,393.78
DTAC  42.00 42.25 41.50 41.75 0.00 0.00 41.50 41.75 2,106,585 88,242.29
EA  46.00 46.25 44.75 45.00 -0.50 -1.10 45.00 45.25 11,997,089 544,828.88
EASTW  10.80 10.80 10.70 10.80 +0.10 +0.93 10.70 10.80 1,241,810 13,374.50
EGCO  251.00 254.00 250.00 253.00 +4.00 +1.61 252.00 253.00 1,512,054 381,985.02
GFPT  13.30 13.50 13.20 13.30 +0.10 +0.76 13.20 13.30 1,516,620 20,278.93
HMPRO  15.10 15.10 14.70 15.00 0.00 0.00 14.90 15.00 19,171,990 285,771.98
INTUCH  47.75 48.25 47.25 47.50 0.00 0.00 47.50 47.75 11,661,843 555,092.77
IRPC  5.80 5.90 5.75 5.85 +0.10 +1.74 5.80 5.85 35,642,550 208,057.94
IVL  47.50 48.25 47.25 47.75 +0.75 +1.60 47.50 47.75 20,520,698 978,849.49
JWD  7.25 7.25 7.15 7.20 0.00 0.00 7.15 7.20 84,200 606.80
KBANK  186.00 186.50 181.50 183.00 -1.50 -0.81 182.50 183.00 21,104,592 3,873,350.43
KKP  67.50 67.50 66.25 66.25 -1.00 -1.49 66.25 66.50 2,654,334 176,551.52
LPN  6.35 6.45 6.35 6.40 +0.05 +0.79 6.40 6.45 4,515,743 28,900.25
MINT  36.00 36.75 35.75 36.50 +1.00 +2.82 36.25 36.50 13,945,185 506,565.24
NYT  5.05 5.10 5.00 5.00 -0.05 -0.99 5.00 5.05 36,300 182.86
PCSGH  7.00 7.10 7.00 7.05 0.00 0.00 7.05 7.10 89,500 631.32
PM  8.60 8.65 8.55 8.60 -0.05 -0.58 8.55 8.60 262,719 2,260.18
PSH  16.70 16.90 16.70 16.70 0.00 0.00 16.70 16.80 834,202 13,961.31
PTG  9.30 9.40 9.25 9.30 +0.05 +0.54 9.30 9.35 8,707,200 81,348.26
PTT  48.00 48.50 47.75 48.25 +1.00 +2.12 48.25 48.50 43,115,740 2,072,140.81
PTTEP  124.50 126.50 124.00 125.00 +2.00 +1.63 124.50 125.00 14,157,533 1,773,266.78
PTTGC  68.00 69.50 67.75 69.00 +1.50 +2.22 68.75 69.00 19,167,471 1,317,420.20
RATCH  52.75 52.75 52.25 52.50 0.00 0.00 52.50 52.75 885,781 46,541.75
SAT  17.90 17.90 17.30 17.50 -0.40 -2.23 17.50 17.60 1,045,908 18,279.43
SC  2.72 2.76 2.68 2.72 +0.04 +1.49 2.72 2.74 11,212,104 30,475.68
SCB  131.00 131.00 128.00 128.50 -8.00 -5.86 128.50 129.00 33,876,542 4,386,854.02
SCC  438.00 442.00 438.00 442.00 +4.00 +0.91 440.00 442.00 1,865,930 820,730.60
SPALI  18.80 19.00 18.30 18.50 -0.40 -2.12 18.40 18.50 6,006,241 111,563.42
STA  14.10 14.20 13.90 14.10 0.00 0.00 14.00 14.10 819,200 11,519.77
SYNEX  11.70 12.10 11.70 11.80 +0.10 +0.85 11.80 11.90 271,360 3,223.69
SYNTEC  2.74 2.76 2.72 2.74 0.00 0.00 2.74 2.76 926,900 2,537.01
TASCO  14.40 14.50 14.30 14.50 +0.20 +1.40 14.40 14.50 968,403 13,958.42
THCOM  6.45 6.60 6.40 6.60 +0.20 +3.12 6.55 6.60 2,633,807 17,107.37
TISCO  79.50 80.00 79.50 79.75 0.00 0.00 79.50 79.75 2,818,620 224,631.06
TMB  2.26 2.28 2.18 2.18 -0.08 -3.54 2.18 2.20 186,980,867 413,499.13
TOP  69.00 69.75 68.50 69.50 +1.00 +1.46 69.50 69.75 5,435,570 377,263.68
TRUE  4.68 4.76 4.66 4.70 +0.02 +0.43 4.70 4.72 124,970,812 589,316.81
TTCL  6.15 6.15 6.00 6.15 +0.05 +0.82 6.10 6.15 827,211 5,030.25
TTW  12.30 12.50 12.30 12.40 +0.10 +0.81 12.40 12.50 3,071,635 38,067.84
TVO  27.00 27.50 26.75 27.00 +0.25 +0.93 27.00 27.25 574,148 15,545.21
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่