สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25/03/2019 15:51:21
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,619.35 -26.94 -1.64 1,636.93 1,619.14 10,635,166 34,586.61
SET50 1,077.69 -21.16 -1.93 1,091.73 1,077.51 706,602 24,611.50
SET100 2,372.84 -45.31 -1.87 2,402.77 2,372.46 1,152,817 28,474.73
sSET 766.83 -8.77 -1.13 772.35 766.43 204,576 697.91
SETHD 1,222.20 -21.48 -1.73 1,234.40 1,220.90 355,792 10,996.51
SETCLMV 1,019.70 -16.81 -1.62 1,032.05 1,018.62 278,652 8,199.17
SETTHSI 1,037.16 -19.34 -1.83 1,049.31 1,036.90 570,592 21,110.52
mai 361.73 -3.64 -1.00 364.50 361.67 125,588 250.29
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 321 3,896,543
ไม่เปลี่ยนแปลง 338 463,289
ลดลง 1,322 6,384,418
สถานะตลาด Open(II)
ข้อมูล ณ วันที่ 22/03/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,826.14 249.77
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 32.36 10.37
P/E (เท่า) 17.22 48.68
P/BV (เท่า) 1.83 1.80
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.12 2.72
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETTHSI

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  182.00 183.50 180.50 181.00 -5.00 -2.69 180.50 181.00 3,957,365 720,160.23
AH  18.90 18.90 18.60 18.70 -0.20 -1.06 18.70 18.80 636,450 11,927.98
AMATA  20.90 21.30 20.90 21.00 -0.20 -0.94 20.90 21.00 8,469,311 178,375.49
AOT  67.75 68.00 67.00 67.25 -1.00 -1.47 67.25 67.50 16,478,630 1,113,996.35
BAFS  34.50 34.50 34.00 34.25 -0.50 -1.44 34.00 34.25 204,476 6,991.87
BANPU  16.00 16.30 15.80 15.90 -0.40 -2.45 15.80 15.90 14,670,540 235,632.08
BBL  207.00 209.00 207.00 207.00 -1.00 -0.48 206.00 207.00 2,032,822 422,304.29
BCP  32.75 32.75 32.25 32.50 -0.75 -2.26 32.25 32.50 1,489,694 48,433.24
BEM  10.20 10.20 10.00 10.00 -0.10 -0.99 10.00 10.10 33,518,027 338,848.79
BGRIM  29.50 29.75 29.00 29.00 -0.50 -1.69 29.00 29.25 1,576,107 46,343.83
BPP  22.50 22.70 22.40 22.40 -0.20 -0.88 22.30 22.40 982,304 22,061.31
CENTEL  42.75 43.25 42.50 42.50 -1.00 -2.30 42.50 42.75 4,916,641 210,810.95
CK  25.00 25.25 24.90 24.90 -0.35 -1.39 24.90 25.00 3,899,130 97,829.75
CPALL  75.00 75.50 74.00 74.25 -1.75 -2.30 74.00 74.25 36,828,870 2,747,965.73
CPF  26.00 26.25 25.50 25.50 -0.75 -2.86 25.50 25.75 11,946,203 309,458.55
CPN  72.25 73.50 72.00 72.00 -1.00 -1.37 72.00 72.25 7,542,113 548,093.97
DELTA  70.50 70.75 70.25 70.50 -0.25 -0.35 70.50 70.75 3,211,870 226,428.52
DTAC  51.25 51.50 50.00 50.25 -1.50 -2.90 50.00 50.25 3,180,903 161,567.10
EA  48.50 48.75 47.50 47.75 -1.25 -2.55 47.75 48.00 9,870,539 475,510.14
EASTW  11.10 11.10 10.90 11.00 -0.10 -0.90 10.90 11.00 146,716 1,613.41
EGCO  280.00 291.00 280.00 283.00 0.00 0.00 283.00 284.00 990,447 282,891.14
GFPT  13.60 13.70 13.40 13.50 -0.10 -0.74 13.40 13.50 793,901 10,781.23
HMPRO  15.10 15.20 15.00 15.00 -0.30 -1.96 15.00 15.10 8,400,054 127,115.30
INTUCH  57.00 57.00 56.00 57.00 -0.50 -0.87 56.75 57.00 8,522,809 481,748.01
IRPC  5.75 5.80 5.65 5.65 -0.20 -3.42 5.65 5.70 72,534,797 414,902.43
IVL  49.00 49.50 48.25 48.25 -1.50 -3.02 48.25 48.50 25,508,445 1,248,526.12
JWD  8.20 8.30 8.15 8.15 -0.15 -1.81 8.15 8.20 1,484,123 12,167.31
KBANK  191.50 192.00 189.50 190.00 -3.00 -1.55 190.00 190.50 5,386,959 1,028,172.65
KKP  69.75 70.00 69.25 69.50 -0.50 -0.71 69.25 69.50 1,893,703 131,855.63
LPN  6.70 6.75 6.65 6.70 -0.05 -0.74 6.65 6.70 915,903 6,142.32
MINT  38.50 39.00 37.75 38.00 -1.00 -2.56 38.00 38.25 6,992,312 268,578.90
NYT  5.10 5.10 5.00 5.00 -0.05 -0.99 5.00 5.05 208,701 1,048.20
PCSGH  6.80 6.80 6.75 6.75 -0.05 -0.74 6.75 6.80 225,000 1,528.75
PM  8.65 8.65 8.50 8.55 -0.10 -1.16 8.55 8.60 966,500 8,268.58
PSH  18.00 18.00 17.80 17.90 -0.10 -0.56 17.80 17.90 202,406 3,620.52
PTG  9.90 10.00 9.75 9.80 -0.20 -2.00 9.75 9.80 9,987,595 98,610.18
PTT  48.25 48.50 47.50 47.75 -1.00 -2.05 47.50 47.75 55,276,753 2,651,831.23
PTTEP  125.00 125.50 123.00 123.50 -3.00 -2.37 123.50 124.00 9,546,734 1,188,846.94
PTTGC  67.75 68.25 67.00 67.25 -1.50 -2.18 67.25 67.50 18,553,142 1,255,512.45
RATCH  55.75 58.25 55.75 57.00 +0.75 +1.33 57.00 57.25 4,954,014 283,078.78
SAT  18.00 18.00 17.80 17.90 -0.20 -1.10 17.90 18.00 83,901 1,499.07
SC  3.02 3.02 2.92 2.96 -0.16 -5.13 2.94 2.96 10,715,926 31,767.19
SCB  133.50 134.50 131.50 132.00 -3.00 -2.22 132.00 132.50 7,331,724 975,986.45
SCC  478.00 482.00 478.00 478.00 -6.00 -1.24 478.00 480.00 1,176,813 564,785.61
SPALI  18.30 18.50 18.10 18.30 -0.10 -0.54 18.30 18.40 1,705,672 31,205.92
STA  12.50 12.60 12.40 12.40 -0.30 -2.36 12.40 12.50 2,322,100 29,028.34
SYNEX  11.90 11.90 11.60 11.70 -0.30 -2.50 11.60 11.70 774,130 9,075.07
SYNTEC  2.74 2.74 2.68 2.70 -0.06 -2.17 2.70 2.72 3,340,000 9,012.20
TASCO  15.40 15.50 15.30 15.30 -0.20 -1.29 15.30 15.40 1,280,901 19,747.94
THCOM  7.25 7.30 7.15 7.25 -0.15 -2.03 7.20 7.25 596,614 4,308.01
TISCO  89.50 89.75 88.75 88.75 -1.00 -1.11 88.75 89.00 2,859,266 255,183.00
TMB  2.10 2.12 2.08 2.08 -0.04 -1.89 2.08 2.10 56,363,396 118,183.35
TOP  70.25 71.25 70.00 70.50 -1.50 -2.08 70.25 70.50 11,587,716 816,424.33
TRUE  4.78 4.82 4.72 4.74 -0.10 -2.07 4.72 4.74 60,093,204 286,936.18
TTCL  7.05 7.15 6.95 7.00 -0.05 -0.71 7.00 7.05 764,602 5,386.21
TTW  12.50 12.60 12.10 12.20 -0.40 -3.17 12.20 12.30 8,334,106 102,184.28
TVO  26.75 27.00 26.50 26.75 0.00 0.00 26.75 27.00 580,924 15,541.65
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่