สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/10/2021 03:19:52
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,643.42 +5.87 +0.36 1,646.50 1,639.16 27,243,637 71,285.02
SET50 988.81 +2.95 +0.30 991.66 985.73 1,343,868 33,786.55
SET100 2,251.16 +6.44 +0.29 2,257.70 2,245.12 2,679,389 48,106.72
sSET 1,034.03 +10.35 +1.01 1,034.03 1,025.97 1,828,248 5,974.00
SETCLMV 1,045.89 +3.37 +0.32 1,049.08 1,044.82 963,015 23,239.72
SETHD 1,130.45 +7.58 +0.68 1,133.26 1,125.63 1,073,914 18,519.86
SETTHSI 1,038.17 +3.95 +0.38 1,039.93 1,034.73 2,006,809 36,505.13
SETWB 981.25 +1.17 +0.12 985.31 976.58 506,927 9,702.94
mai 559.65 +0.82 +0.15 560.81 557.08 3,592,983 5,009.14
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 826 13,365,149
ไม่เปลี่ยนแปลง 672 5,489,091
ลดลง 993 11,927,077
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 21/10/2021
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 18,979.12 417.13
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 279.13 235.71
P/E (เท่า) 20.99 58.65
P/BV (เท่า) 1.77 2.91
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.18 1.42
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETTHSI

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  2.88 2.94 2.86 2.90 -0.02 -0.68 2.90 2.92 43,262,006 125,142.65
ADVANC  189.00 189.00 187.50 188.00 0.00 0.00 188.00 188.50 2,583,467 486,331.32
AH  20.60 21.50 20.60 21.50 +0.80 +3.86 21.40 21.50 3,404,792 72,533.72
AMATA  20.50 20.70 20.30 20.60 +0.10 +0.49 20.50 20.60 8,273,595 169,333.22
AOT  66.00 66.25 65.00 65.75 +0.25 +0.38 65.50 65.75 18,231,814 1,193,952.07
BAFS  28.50 29.00 28.50 28.75 0.00 0.00 28.75 29.00 1,175,710 33,723.04
BANPU  12.30 12.60 12.30 12.50 +0.20 +1.63 12.40 12.50 133,115,811 1,656,415.62
BBL  121.00 123.00 120.50 122.00 +1.50 +1.24 122.00 122.50 17,639,616 2,148,625.11
BCP  30.75 30.75 29.50 30.00 -0.25 -0.83 29.75 30.00 11,764,090 354,074.85
BDMS  23.40 23.60 23.00 23.50 +0.30 +1.29 23.50 23.60 39,612,727 924,220.68
BEM  9.00 9.05 8.90 8.95 -0.05 -0.56 8.95 9.00 23,730,429 212,454.43
BGRIM  41.25 41.50 41.00 41.25 +0.25 +0.61 41.25 41.50 3,363,758 138,874.32
BJC  33.75 34.25 33.50 33.75 +0.25 +0.75 33.75 34.00 6,271,711 212,369.05
BPP  17.60 17.80 17.50 17.50 -0.10 -0.57 17.50 17.60 2,898,177 50,926.22
BTS  9.45 9.55 9.45 9.55 +0.10 +1.06 9.50 9.55 25,567,116 243,119.55
CENTEL  35.75 36.00 35.25 35.75 0.00 0.00 35.50 35.75 1,649,435 58,740.14
CK  21.50 21.70 21.40 21.60 0.00 0.00 21.60 21.70 2,431,605 52,435.61
CKP  5.15 5.25 5.15 5.15 0.00 0.00 5.15 5.20 10,304,753 53,434.50
CPALL  64.75 65.00 64.25 64.75 0.00 0.00 64.75 65.00 10,280,266 664,003.87
CPF  25.75 25.75 25.50 25.50 0.00 0.00 25.50 25.75 9,960,468 254,876.39
CPN  58.50 58.75 57.75 58.50 +0.25 +0.43 58.50 58.75 7,682,355 448,139.44
DELTA  460.00 460.00 446.00 452.00 -4.00 -0.88 450.00 452.00 1,108,740 500,137.23
DRT  7.40 7.45 7.35 7.45 +0.05 +0.68 7.45 7.50 506,316 3,758.95
DTAC  39.75 40.00 39.25 39.75 0.00 0.00 39.50 39.75 7,264,760 287,615.45
EA  65.00 65.50 64.75 65.00 0.00 0.00 64.75 65.00 5,306,886 345,117.45
EASTW  9.95 10.30 9.90 10.30 +0.35 +3.52 10.20 10.30 5,636,489 57,270.43
EGCO  178.00 178.50 177.50 178.00 +0.50 +0.28 178.00 178.50 488,289 86,914.83
GFPT  12.30 12.30 11.70 11.90 -0.30 -2.46 11.90 12.00 8,813,600 105,234.03
GGC  12.90 13.00 12.70 13.00 +0.20 +1.56 12.90 13.00 200,047 2,579.94
GPSC  76.75 77.75 76.25 77.00 +0.50 +0.65 76.75 77.00 9,870,503 759,471.47
GULF  42.75 43.00 42.25 42.50 0.00 0.00 42.50 42.75 14,701,899 624,199.28
HANA  80.50 80.75 78.75 79.25 -0.50 -0.63 79.25 79.50 8,290,365 660,280.36
HMPRO  14.30 14.40 14.20 14.40 0.00 0.00 14.30 14.40 26,168,268 374,501.38
HTC  36.75 40.00 36.25 40.00 +3.75 +10.34 39.50 40.00 2,676,026 103,704.02
INTUCH  71.75 72.00 71.25 71.50 0.00 0.00 71.50 71.75 4,948,366 354,157.29
IRPC  4.66 4.70 4.60 4.64 +0.02 +0.43 4.62 4.64 170,239,923 791,036.57
IVL  45.00 45.50 44.75 45.00 +0.25 +0.56 45.00 45.25 7,574,152 341,527.50
JWD  14.90 14.90 14.80 14.90 0.00 0.00 14.90 15.00 1,110,806 16,484.66
KBANK  143.50 143.50 141.50 141.50 -1.00 -0.70 141.50 142.00 21,741,072 3,096,967.57
KKP  58.50 59.25 58.00 59.00 +1.00 +1.72 59.00 59.25 8,982,587 528,340.05
KTB  11.80 11.90 11.60 11.80 +0.10 +0.85 11.70 11.80 23,198,447 272,593.69
KTC  56.00 58.50 56.00 58.00 +2.00 +3.57 58.00 58.25 29,164,378 1,658,903.67
LPN  5.05 5.15 5.05 5.15 +0.17 +3.41 5.10 5.15 37,785,339 193,204.89
MAJOR  21.90 21.90 21.50 21.60 -0.30 -1.37 21.60 21.70 3,364,327 72,799.47
MINT  33.50 33.75 33.00 33.50 +0.25 +0.75 33.50 33.75 8,075,020 269,786.89
MTC  60.50 60.75 59.75 60.25 0.00 0.00 60.00 60.25 3,023,737 182,135.99
NYT  4.10 4.14 4.08 4.10 +0.02 +0.49 4.10 4.12 1,764,035 7,242.50
PM  10.10 10.10 10.00 10.10 +0.10 +1.00 10.00 10.10 311,890 3,148.65
PSH  13.20 14.10 13.10 13.50 +0.20 +1.50 13.50 13.60 18,812,743 256,739.84
PTG  15.60 15.70 15.40 15.50 -0.20 -1.27 15.50 15.60 29,859,081 463,155.77
PTT  39.75 40.00 39.50 40.00 +0.50 +1.27 39.75 40.00 45,163,963 1,798,450.74
PTTEP  124.50 125.50 123.50 125.50 +2.00 +1.62 125.00 125.50 11,342,075 1,417,427.87
PTTGC  66.50 66.75 65.25 66.00 -0.25 -0.38 65.75 66.00 12,229,918 805,311.44
RATCH  46.00 46.25 45.50 46.00 0.00 0.00 45.75 46.00 8,015,281 368,302.59
S  2.08 2.12 2.06 2.10 +0.04 +1.94 2.08 2.10 6,974,274 14,603.69
SAT  19.70 21.60 19.70 21.60 +2.00 +10.20 21.50 21.60 12,781,255 267,823.14
SC  3.48 3.60 3.36 3.50 +0.04 +1.16 3.48 3.50 39,437,341 137,747.81
SCB  126.00 126.50 124.00 124.00 -1.50 -1.20 124.00 124.50 11,769,840 1,469,121.55
SCC  395.00 398.00 394.00 396.00 +2.00 +0.51 396.00 397.00 2,877,823 1,140,731.30
SCCC  167.50 174.00 166.00 172.50 +7.00 +4.23 171.00 172.50 1,617,029 277,499.78
SIRI  1.25 1.29 1.25 1.28 +0.04 +3.23 1.28 1.29 287,499,315 366,536.65
SPALI  20.60 22.60 20.60 21.60 +1.20 +5.88 21.60 21.70 71,828,004 1,546,909.53
STA  35.25 36.25 34.75 35.50 +0.50 +1.43 35.50 35.75 23,289,868 828,866.22
SYNEX  24.40 24.40 24.10 24.20 -0.20 -0.82 24.20 24.30 1,229,864 29,789.57
TASCO  18.40 18.50 18.30 18.40 0.00 0.00 18.40 18.50 12,814,207 235,719.25
THCOM  10.80 10.90 10.70 10.80 0.00 0.00 10.80 10.90 1,781,541 19,240.27
TISCO  92.50 93.50 92.00 93.00 +0.75 +0.81 93.00 93.25 6,435,416 598,476.72
TOA  32.75 33.25 32.50 33.25 +0.25 +0.76 33.00 33.25 3,457,874 113,830.08
TOP  57.75 59.00 57.50 58.25 +1.00 +1.75 58.25 58.50 14,117,840 823,850.40
TRUE  4.06 4.08 4.02 4.08 +0.02 +0.49 4.06 4.08 262,582,276 1,062,016.68
TSTH  1.69 1.73 1.69 1.70 +0.02 +1.19 1.70 1.71 35,849,991 61,389.17
TTB  1.14 1.15 1.13 1.13 -0.01 -0.88 1.13 1.14 162,020,526 184,212.77
TTW  11.60 11.70 11.60 11.70 0.00 0.00 11.60 11.70 9,795,666 114,535.89
TU  21.00 21.10 20.80 20.80 -0.10 -0.48 20.70 20.80 21,570,372 451,304.29
TVO  31.50 31.50 31.25 31.25 -0.25 -0.79 31.25 31.50 2,248,058 70,330.41
WHA  3.40 3.42 3.34 3.34 -0.04 -1.18 3.34 3.36 85,546,489 287,579.42
WHAUP  4.18 4.24 4.18 4.24 +0.06 +1.44 4.24 4.26 8,054,401 34,053.54
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่