สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/09/2019 00:29:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,640.66 -13.48 -0.81 1,660.81 1,638.47 18,774,638 57,286.44
SET50 1,090.34 -10.20 -0.93 1,106.01 1,087.93 1,518,563 38,638.12
SET100 2,401.68 -23.91 -0.99 2,437.67 2,396.94 2,389,060 44,755.31
sSET 751.78 -6.13 -0.81 760.11 751.52 355,905 1,380.50
SETCLMV 1,026.09 -16.11 -1.55 1,045.67 1,024.33 637,454 14,762.99
SETHD 1,171.51 -16.19 -1.36 1,195.88 1,167.80 630,446 15,619.51
SETTHSI 1,017.73 -11.68 -1.13 1,034.51 1,015.04 1,117,282 30,642.57
SETWB 1,018.61 -7.40 -0.72 1,030.37 1,017.24 497,127 10,679.51
mai 349.25 -5.03 -1.42 355.28 349.05 337,456 731.86
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 459 6,796,921
ไม่เปลี่ยนแปลง 450 1,235,126
ลดลง 1,272 10,930,071
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 19/09/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,962.62 232.14
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 122.44 31.18
P/E (เท่า) 18.70 41.01
P/BV (เท่า) 1.83 1.71
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.08 2.73
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETTHSI

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  230.00 233.00 223.00 224.00 -5.00 -2.18 223.00 224.00 10,997,875 2,505,972.22
AH  18.00 18.00 17.60 17.70 -0.30 -1.67 17.70 17.90 348,614 6,189.31
AMATA  26.00 26.00 25.00 25.25 -0.75 -2.88 25.00 25.25 10,313,608 259,904.65
AOT  74.25 74.75 73.75 74.00 0.00 0.00 73.75 74.00 19,310,704 1,431,886.15
BANPU  11.90 12.00 11.50 11.60 -0.40 -3.33 11.50 11.60 40,560,368 474,168.61
BBL  177.00 180.50 176.50 179.50 +3.00 +1.70 179.00 179.50 12,399,012 2,219,953.79
BCP  27.50 27.75 27.00 27.25 -0.25 -0.91 27.00 27.25 1,542,548 42,087.73
BEM  11.10 11.20 10.90 11.00 -0.10 -0.90 10.90 11.00 46,712,919 514,404.81
BGRIM  42.75 43.00 41.75 42.00 -0.25 -0.59 41.75 42.00 11,359,075 480,058.28
BPP  19.70 19.70 19.20 19.30 -0.30 -1.53 19.20 19.30 4,233,838 81,949.11
CENTEL  31.50 31.50 30.50 31.25 -0.25 -0.79 31.00 31.25 7,671,166 237,643.08
CK  24.10 24.10 23.80 23.80 -0.10 -0.42 23.80 23.90 4,570,032 109,270.79
CPALL  82.75 82.75 81.75 81.75 -1.00 -1.21 81.75 82.00 16,993,259 1,395,638.29
CPF  26.75 26.75 26.00 26.25 -0.50 -1.87 26.25 26.50 32,500,654 854,220.71
CPN  66.25 66.75 65.50 66.00 -0.25 -0.38 65.75 66.00 6,788,372 448,385.34
DELTA  48.25 48.75 47.25 48.00 0.00 0.00 47.75 48.00 434,583 20,797.75
DTAC  60.25 60.50 58.00 58.25 -1.75 -2.92 58.25 58.50 8,993,394 530,756.74
EA  50.00 50.50 47.75 48.25 -2.00 -3.98 48.25 48.50 18,548,101 901,426.04
EASTW  12.40 12.40 12.30 12.30 -0.10 -0.81 12.30 12.40 395,500 4,882.79
EGCO  355.00 357.00 352.00 354.00 -1.00 -0.28 354.00 355.00 695,924 246,508.19
GFPT  17.40 17.80 17.20 17.50 +0.30 +1.74 17.50 17.60 9,176,941 160,887.48
HMPRO  17.40 17.50 17.10 17.10 -0.30 -1.72 17.10 17.20 14,588,848 251,373.97
INTUCH  68.25 68.75 65.75 66.50 -1.00 -1.48 66.25 66.50 26,168,107 1,766,746.97
IRPC  3.90 3.90 3.68 3.70 -0.22 -5.61 3.70 3.72 189,182,215 712,427.64
IVL  32.00 32.50 31.50 31.75 0.00 0.00 31.75 32.00 27,161,669 871,133.67
JWD  8.90 8.90 8.60 8.65 -0.20 -2.26 8.65 8.70 2,475,800 21,494.69
KBANK  165.00 166.00 163.00 165.00 +1.00 +0.61 164.50 165.00 6,975,440 1,147,808.65
KKP  67.00 67.25 66.25 66.25 -0.75 -1.12 66.25 66.50 2,588,715 171,992.67
LPN  5.90 5.95 5.85 5.90 0.00 0.00 5.85 5.90 2,433,565 14,347.26
MINT  38.25 38.25 35.75 36.25 -1.75 -4.61 36.00 36.25 29,305,854 1,073,335.59
NYT  4.56 4.56 4.50 4.50 -0.06 -1.32 4.50 4.52 903,400 4,082.69
PM  8.80 8.80 8.70 8.70 -0.10 -1.14 8.70 8.75 148,100 1,297.02
PSH  17.80 18.00 17.30 17.30 -0.50 -2.81 17.30 17.40 6,241,096 109,861.84
PTG  19.00 19.20 18.60 18.70 -0.20 -1.06 18.70 18.80 11,950,422 224,643.72
PTT  45.50 45.75 45.00 45.25 -0.50 -1.09 45.00 45.25 46,597,907 2,112,468.20
PTTEP  124.00 125.00 123.00 123.50 -0.50 -0.40 123.00 123.50 9,221,664 1,140,915.32
PTTGC  54.25 54.25 52.25 52.75 -1.00 -1.86 52.50 52.75 33,882,563 1,791,959.92
RATCH  73.00 73.50 72.00 73.00 0.00 0.00 72.75 73.00 5,208,598 379,408.81
SAT  16.60 16.80 16.60 16.70 +0.10 +0.60 16.70 16.80 324,731 5,409.06
SC  2.60 2.62 2.60 2.60 -0.02 -0.76 2.60 2.62 1,018,859 2,650.14
SCB  121.50 122.00 118.50 119.50 -1.00 -0.83 119.00 119.50 14,740,282 1,765,321.75
SCC  418.00 420.00 414.00 416.00 -2.00 -0.48 414.00 416.00 1,887,027 784,396.97
SPALI  18.20 18.20 17.80 17.90 -0.20 -1.10 17.80 17.90 4,933,630 88,839.98
STA  11.00 11.10 10.60 10.60 -0.40 -3.64 10.60 10.70 3,775,334 40,557.97
SYNEX  9.15 9.20 8.90 8.95 -0.25 -2.72 8.95 9.00 1,084,310 9,748.51
TASCO  20.80 20.90 20.20 20.40 -0.20 -0.97 20.40 20.50 6,574,701 134,772.12
THCOM  4.92 4.92 4.86 4.88 -0.04 -0.81 4.88 4.90 371,974 1,821.43
TISCO  101.50 102.50 100.50 101.00 -1.00 -0.98 101.00 101.50 1,040,465 105,377.63
TMB  1.73 1.74 1.69 1.70 -0.02 -1.16 1.70 1.71 170,544,265 291,626.49
TOP  70.50 70.50 67.75 68.25 -2.00 -2.85 68.00 68.25 13,791,795 944,585.56
TRUE  5.60 5.65 5.35 5.45 -0.15 -2.68 5.40 5.45 210,951,041 1,159,981.98
TTW  13.60 13.80 13.50 13.70 +0.10 +0.74 13.70 13.80 2,963,534 40,507.81
TVO  26.25 26.50 26.00 26.25 0.00 0.00 26.25 26.50 730,703 19,207.63
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่