สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 05/06/2020 11:19:17
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,416.24 +5.23 +0.37 1,418.41 1,402.77 9,587,851 43,077.65
SET50 949.76 +3.05 +0.32 950.77 939.26 1,395,600 25,455.58
SET100 2,092.50 +8.20 +0.39 2,094.48 2,069.23 2,391,717 31,051.78
sSET 610.37 +6.24 +1.03 610.88 602.70 1,032,636 1,576.61
SETCLMV 928.64 +8.24 +0.90 929.26 917.35 416,273 9,184.02
SETHD 971.99 +5.16 +0.53 975.88 958.78 489,166 14,386.32
SETTHSI 879.44 +3.47 +0.40 880.98 869.19 1,423,028 25,205.02
SETWB 939.84 +1.03 +0.11 941.83 929.98 263,738 5,244.41
mai 294.47 +1.96 +0.67 294.72 292.21 298,859 490.66
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 680 5,195,576
ไม่เปลี่ยนแปลง 447 1,441,340
ลดลง 653 3,198,799
สถานะตลาด Open(I)
ข้อมูล ณ วันที่ 04/06/2020
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 15,181.50 202.50
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 83.00 19.76
P/E (เท่า) 19.80 21.30
P/BV (เท่า) 1.56 1.42
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.63 3.17
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETTHSI

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  2.44 2.46 2.30 2.34 +0.12 +5.41 2.32 2.34 81,521,113 192,968.74
ADVANC  197.50 202.00 197.50 202.00 +5.00 +2.54 201.00 202.00 9,407,146 1,876,997.05
AMATA  15.60 16.20 15.60 16.00 +0.40 +2.56 15.90 16.00 22,991,454 365,074.22
AOT  67.00 67.00 65.75 66.25 -1.25 -1.85 66.25 66.50 12,075,279 801,578.29
BAFS  26.00 26.50 25.00 25.75 -0.25 -0.96 25.75 26.00 710,114 18,217.22
BANPU  6.80 6.80 6.70 6.75 -0.10 -1.46 6.75 6.80 30,914,130 208,980.21
BBL  128.50 129.50 124.00 126.00 -2.00 -1.56 125.50 126.00 16,251,929 2,058,447.43
BCP  22.80 22.80 22.30 22.60 -0.10 -0.44 22.50 22.60 742,533 16,759.67
BEM  10.00 10.00 9.95 9.95 -0.05 -0.50 9.95 10.00 7,702,844 76,715.71
BGRIM  54.25 54.75 53.75 54.50 0.00 0.00 54.25 54.50 4,145,951 224,953.02
BPP  17.90 18.20 17.80 18.10 +0.20 +1.12 18.10 18.20 613,916 11,034.83
BTS  11.90 12.00 11.80 11.90 +0.10 +0.85 11.90 12.00 11,057,739 131,379.60
CENTEL  24.60 24.80 24.30 24.80 +0.30 +1.22 24.80 24.90 1,817,137 44,679.41
CPALL  72.00 73.25 71.50 73.00 +1.50 +2.10 72.75 73.00 25,937,421 1,877,379.18
CPF  32.25 32.25 31.50 32.00 -0.25 -0.78 32.00 32.25 11,393,076 364,521.46
CPN  52.75 53.00 52.25 52.75 -0.25 -0.47 52.75 53.00 3,158,510 166,201.22
DELTA  56.25 56.25 54.50 56.00 +0.25 +0.45 56.00 56.25 172,663 9,616.75
DRT  5.55 5.55 5.45 5.55 +0.05 +0.91 5.50 5.55 557,200 3,059.10
DTAC  45.00 47.75 45.00 47.25 +2.50 +5.59 47.25 47.50 9,976,629 461,618.18
EA  42.25 42.50 41.75 42.00 -0.25 -0.59 41.75 42.00 1,574,613 66,221.84
EASTW  10.50 10.50 10.40 10.50 0.00 0.00 10.40 10.50 631,160 6,580.24
EGCO  272.00 275.00 271.00 272.00 0.00 0.00 272.00 273.00 571,224 155,699.95
GFPT  12.40 12.50 12.20 12.30 -0.10 -0.81 12.30 12.40 434,701 5,358.76
GGC  9.40 9.50 9.30 9.45 +0.10 +1.07 9.45 9.50 1,631,350 15,315.24
GPSC  79.25 79.75 78.25 78.50 -0.75 -0.95 78.25 78.50 4,444,186 351,582.96
GULF  38.00 38.50 37.75 38.25 +0.25 +0.66 38.00 38.25 6,897,554 262,653.51
HMPRO  15.70 15.80 15.30 15.40 -0.40 -2.53 15.40 15.50 5,689,870 88,018.85
ICHI  6.70 6.75 6.45 6.50 -0.15 -2.26 6.45 6.50 5,007,462 32,788.76
INTUCH  54.75 56.50 54.50 56.25 +2.00 +3.69 56.00 56.25 16,856,635 933,688.14
IRPC  2.94 3.00 2.92 3.00 +0.08 +2.74 2.98 3.00 124,057,639 368,574.13
IVL  30.75 31.00 30.25 30.50 -0.25 -0.81 30.50 30.75 3,684,917 112,645.11
JWD  6.85 6.85 6.70 6.75 -0.05 -0.74 6.75 6.80 482,135 3,262.73
KBANK  119.00 120.00 116.00 117.50 +2.50 +2.17 117.00 117.50 21,163,507 2,494,881.50
KKP  50.00 50.50 48.50 49.00 -1.00 -2.00 48.75 49.00 6,878,508 341,504.41
KTB  12.00 12.10 11.70 11.90 -0.10 -0.83 11.80 11.90 64,589,732 766,731.27
KTC  38.25 39.00 38.00 38.75 +0.75 +1.97 38.50 38.75 5,529,175 213,256.21
LPN <XD> 5.20 5.25 5.10 5.15 0.00 0.00 5.15 5.20 10,927,729 56,616.64
MINT  21.20 21.20 20.60 20.90 -0.10 -0.48 20.80 20.90 22,322,978 466,849.90
MTC  56.75 57.00 55.50 56.00 -0.50 -0.88 56.00 56.25 4,015,214 225,832.90
NYT  3.14 3.14 3.08 3.12 +0.02 +0.65 3.10 3.12 515,900 1,599.07
PM  7.00 7.05 6.95 7.00 0.00 0.00 6.95 7.00 197,900 1,385.68
PSH  13.30 13.30 12.80 13.10 -0.10 -0.76 13.10 13.20 2,434,814 31,865.99
PTG  16.80 16.80 16.30 16.70 -0.20 -1.18 16.60 16.70 8,607,442 142,420.44
PTT  38.00 38.25 37.50 38.00 0.00 0.00 38.00 38.25 23,194,006 879,200.90
PTTEP  92.50 92.75 90.75 92.75 0.00 0.00 92.50 92.75 8,225,238 754,810.49
PTTGC  48.00 48.25 47.25 47.75 0.00 0.00 47.75 48.00 13,450,862 642,434.26
RATCH  67.50 68.50 67.50 68.00 +0.50 +0.74 68.00 68.25 2,531,133 172,029.91
S  1.87 1.91 1.84 1.86 -0.01 -0.53 1.85 1.86 14,125,600 26,387.26
SAT  11.70 11.80 11.60 11.70 0.00 0.00 11.60 11.70 274,200 3,197.00
SC  2.22 2.24 2.18 2.22 +0.04 +1.83 2.22 2.24 5,544,826 12,260.01
SCB  89.50 92.50 89.25 90.00 +2.25 +2.56 90.00 90.25 30,532,652 2,771,433.65
SCC  361.00 363.00 359.00 362.00 +2.00 +0.56 362.00 363.00 787,001 284,215.36
SPALI  16.20 16.30 15.80 16.10 0.00 0.00 16.00 16.10 2,622,002 42,184.94
STA  25.75 26.75 25.50 26.50 +1.25 +4.95 26.25 26.50 24,837,464 650,899.91
TASCO  24.00 24.10 23.50 23.80 -0.10 -0.42 23.70 23.80 6,515,388 154,445.07
TFG  4.40 4.44 4.38 4.42 +0.02 +0.45 4.42 4.44 2,640,382 11,665.17
TISCO  83.25 83.50 80.25 81.50 -1.50 -1.81 81.50 81.75 4,496,465 368,067.04
TMB  1.30 1.31 1.26 1.29 -0.01 -0.77 1.28 1.29 454,559,010 583,272.41
TOP  47.25 47.75 46.50 47.50 +0.25 +0.53 47.25 47.50 5,970,018 281,762.61
TRUE  3.84 4.02 3.84 4.00 +0.16 +4.17 3.98 4.00 243,482,559 957,500.36
TTW  14.20 14.30 14.10 14.10 -0.10 -0.70 14.10 14.20 1,646,267 23,384.39
TU  13.50 13.50 13.30 13.40 0.00 0.00 13.30 13.40 4,450,462 59,680.90
TVO  28.00 28.00 27.50 27.75 0.00 0.00 27.75 28.00 307,938 8,530.09
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่