สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/07/2019 00:30:12
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,735.10 +11.66 +0.68 1,738.70 1,732.16 18,943,082 61,925.48
SET50 1,147.90 +7.53 +0.66 1,150.79 1,145.27 1,305,266 37,226.35
SET100 2,546.55 +17.70 +0.70 2,552.48 2,541.03 2,448,596 45,967.69
sSET 826.67 +9.66 +1.18 827.89 821.42 474,850 2,398.56
SETCLMV 1,109.88 +11.78 +1.07 1,113.37 1,104.13 373,337 13,736.03
SETHD 1,261.61 +7.24 +0.58 1,266.12 1,258.99 477,121 11,638.24
SETTHSI 1,099.93 +7.47 +0.68 1,103.72 1,097.87 1,001,920 29,415.18
SETWB 1,074.10 +17.54 +1.66 1,075.11 1,062.43 644,664 13,229.29
mai 375.18 +1.35 +0.36 377.64 374.31 699,227 1,392.48
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 1,091 12,152,993
ไม่เปลี่ยนแปลง 467 1,912,262
ลดลง 616 5,516,370
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 19/07/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,815.28 252.32
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 83.92 23.65
P/E (เท่า) 18.67 45.43
P/BV (เท่า) 1.89 1.88
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.95 2.59
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETTHSI

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  217.00 218.00 215.00 218.00 +3.00 +1.40 217.00 218.00 3,773,032 818,294.32
AH  18.70 18.90 18.60 18.60 -0.10 -0.53 18.60 18.70 285,028 5,331.47
AMATA  23.80 24.20 23.70 24.10 +0.50 +2.12 24.00 24.10 13,165,747 315,691.96
AOT  73.50 74.00 72.75 72.75 -0.25 -0.34 72.75 73.00 13,840,142 1,013,430.68
BANPU  14.60 14.70 14.50 14.60 +0.10 +0.69 14.60 14.70 9,875,646 144,540.46
BBL  195.00 195.00 190.00 190.00 -2.50 -1.30 190.00 190.50 10,525,304 2,024,685.72
BCP  31.00 31.25 30.25 30.50 -0.50 -1.61 30.50 30.75 2,704,482 82,985.75
BEM  10.70 11.00 10.60 11.00 +0.40 +3.77 10.90 11.00 155,789,912 1,688,891.06
BGRIM  36.00 36.25 35.75 35.75 +0.25 +0.70 35.75 36.00 3,826,889 137,655.71
BPP  22.20 22.30 22.10 22.10 0.00 0.00 22.10 22.20 3,425,656 75,989.84
CENTEL  34.50 35.25 34.25 34.75 +0.25 +0.72 34.50 34.75 4,257,849 147,718.53
CK  27.75 28.25 27.75 28.25 +0.50 +1.80 28.00 28.25 5,668,787 158,968.00
CPALL  87.75 88.25 87.25 87.75 +0.50 +0.57 87.50 87.75 24,402,831 2,141,402.95
CPF  28.75 29.75 28.50 29.25 +0.50 +1.74 29.00 29.25 57,493,288 1,675,759.40
CPN  74.75 74.75 73.50 74.00 0.00 0.00 73.75 74.00 5,360,268 396,863.56
DELTA  60.00 60.00 58.25 58.50 -0.75 -1.27 58.50 58.75 725,112 42,774.58
DTAC  59.50 59.50 58.50 58.75 -0.50 -0.84 58.75 59.00 8,483,902 500,332.56
EA  54.00 54.25 53.75 54.00 +0.50 +0.93 53.75 54.00 6,497,010 350,677.44
EASTW  13.30 13.40 13.20 13.30 +0.10 +0.76 13.20 13.30 2,483,522 33,040.22
EGCO  335.00 336.00 328.00 329.00 -6.00 -1.79 329.00 330.00 1,809,153 599,152.93
GFPT  18.30 18.50 18.20 18.30 +0.10 +0.55 18.30 18.40 2,722,049 49,917.65
HMPRO  17.30 17.60 17.20 17.60 +0.50 +2.92 17.40 17.60 28,767,205 501,262.25
INTUCH  64.50 64.50 64.00 64.50 +0.50 +0.78 64.25 64.50 5,199,533 334,233.58
IRPC  4.92 4.94 4.90 4.92 +0.02 +0.41 4.92 4.94 32,415,730 159,493.34
IVL  42.25 42.50 41.50 42.00 +0.25 +0.60 42.00 42.25 18,280,852 766,699.14
JWD  10.10 10.50 10.00 10.50 +0.65 +6.60 10.40 10.50 11,739,416 121,200.65
KBANK  181.50 183.00 180.00 180.00 0.00 0.00 180.00 181.00 11,437,707 2,077,495.70
KKP  72.25 72.75 70.50 71.00 -0.75 -1.05 71.00 71.25 12,072,640 864,507.56
LPN  7.35 7.45 7.30 7.30 -0.05 -0.68 7.30 7.35 8,079,680 59,496.62
MINT  41.00 42.50 40.75 42.50 +1.75 +4.29 42.00 42.50 26,592,172 1,112,912.55
NYT  4.98 5.00 4.92 5.00 +0.04 +0.81 4.96 5.00 830,494 4,118.80
PM  9.30 9.40 9.30 9.40 +0.05 +0.53 9.35 9.40 233,028 2,179.44
PSH  22.40 22.50 22.20 22.50 +0.20 +0.90 22.40 22.50 4,965,690 111,200.14
PTG  21.70 21.80 21.30 21.60 0.00 0.00 21.50 21.60 15,319,418 330,116.00
PTT  48.00 48.00 47.50 47.75 0.00 0.00 47.50 47.75 32,630,396 1,557,795.52
PTTEP  136.00 136.00 134.50 135.00 +0.50 +0.37 134.50 135.00 5,403,106 730,015.37
PTTGC  62.00 62.25 61.50 61.75 +0.25 +0.41 61.75 62.00 14,426,861 892,570.40
RATCH  66.00 66.50 65.75 65.75 -0.25 -0.38 65.75 66.00 5,190,379 342,537.89
SAT  18.60 18.80 18.50 18.70 +0.20 +1.08 18.70 18.80 382,261 7,124.24
SC  2.90 2.94 2.90 2.92 +0.02 +0.69 2.90 2.92 1,061,490 3,095.63
SCB  142.00 142.50 140.50 141.50 +2.00 +1.43 141.00 141.50 11,364,272 1,607,753.15
SCC  454.00 454.00 450.00 450.00 -2.00 -0.44 450.00 452.00 1,501,303 679,214.73
SPALI  23.50 24.00 23.50 23.80 +0.30 +1.28 23.80 23.90 6,298,819 149,982.53
STA  12.40 12.80 12.40 12.50 +0.20 +1.63 12.50 12.60 15,975,130 200,493.79
SYNEX  11.00 11.30 10.80 11.00 +0.10 +0.92 11.00 11.10 1,759,430 19,456.91
TASCO  20.70 20.80 20.30 20.50 -0.20 -0.97 20.50 20.60 11,137,525 228,326.65
THCOM  5.85 6.00 5.85 5.95 +0.10 +1.71 5.95 6.00 762,107 4,522.87
TISCO  98.75 99.50 98.25 98.50 +0.75 +0.77 98.50 98.75 6,038,705 596,922.43
TMB  1.93 1.96 1.92 1.94 +0.03 +1.57 1.93 1.94 123,683,381 239,486.81
TOP  69.75 71.50 69.75 70.50 +1.50 +2.17 70.50 70.75 10,974,699 772,732.30
TRUE  6.55 6.75 6.55 6.75 +0.25 +3.85 6.70 6.75 231,617,501 1,545,051.60
TTW  13.60 13.80 13.60 13.60 0.00 0.00 13.60 13.70 2,599,813 35,536.31
TVO  28.25 28.50 28.00 28.25 0.00 0.00 28.25 28.50 772,614 21,824.02
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่