สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,608.11 - - - - - -
SET50 1,068.45 - - - - - -
SET100 2,355.80 - - - - - -
sSET 737.74 - - - - - -
SETCLMV 1,000.37 - - - - - -
SETHD 1,182.24 - - - - - -
SETTHSI 1,027.55 - - - - - -
SETWB 993.57 - - - - - -
mai 339.33 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
ข้อมูล ณ วันที่ 17/05/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,468.10 216.07
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 50.79 14.73
P/E (เท่า) 17.28 44.57
P/BV (เท่า) 1.75 1.66
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.19 2.98
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETTHSI

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  - - - - - - - - - -
AH  - - - - - - - - - -
AMATA  - - - - - - - - - -
AOT  - - - - - - - - - -
BAFS  - - - - - - - - - -
BANPU  - - - - - - - - - -
BBL  - - - - - - - - - -
BCP  - - - - - - - - - -
BEM  - - - - - - - - - -
BGRIM  - - - - - - - - - -
BPP  - - - - - - - - - -
CENTEL  - - - - - - - - - -
CK  - - - - - - - - - -
CPALL  - - - - - - - - - -
CPF  - - - - - - - - - -
CPN  - - - - - - - - - -
DELTA  - - - - - - - - - -
DTAC  - - - - - - - - - -
EA  - - - - - - - - - -
EASTW  - - - - - - - - - -
EGCO  - - - - - - - - - -
GFPT  - - - - - - - - - -
HMPRO  - - - - - - - - - -
INTUCH  - - - - - - - - - -
IRPC  - - - - - - - - - -
IVL <XD> - - - - - - - - - -
JWD  - - - - - - - - - -
KBANK  - - - - - - - - - -
KKP  - - - - - - - - - -
LPN  - - - - - - - - - -
MINT  - - - - - - - - - -
NYT  - - - - - - - - - -
PCSGH  - - - - - - - - - -
PM  - - - - - - - - - -
PSH  - - - - - - - - - -
PTG  - - - - - - - - - -
PTT  - - - - - - - - - -
PTTEP  - - - - - - - - - -
PTTGC  - - - - - - - - - -
RATCH  - - - - - - - - - -
SAT  - - - - - - - - - -
SC  - - - - - - - - - -
SCB  - - - - - - - - - -
SCC  - - - - - - - - - -
SPALI  - - - - - - - - - -
STA  - - - - - - - - - -
SYNEX  - - - - - - - - - -
SYNTEC  - - - - - - - - - -
TASCO  - - - - - - - - - -
THCOM  - - - - - - - - - -
TISCO  - - - - - - - - - -
TMB  - - - - - - - - - -
TOP  - - - - - - - - - -
TRUE  - - - - - - - - - -
TTCL  - - - - - - - - - -
TTW  - - - - - - - - - -
TVO  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่