สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31/07/2021 03:19:50
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,521.92 -15.86 -1.03 1,539.03 1,516.77 32,137,700 87,720.54
SET50 910.61 -8.73 -0.95 919.49 908.20 1,986,247 46,044.52
SET100 2,079.28 -19.81 -0.94 2,100.42 2,072.37 3,251,049 57,693.51
sSET 984.97 -23.41 -2.32 1,009.62 980.48 2,530,827 9,861.30
SETCLMV 996.68 -11.02 -1.09 1,010.28 991.41 1,358,307 29,860.53
SETHD 1,039.17 -10.19 -0.97 1,049.65 1,037.91 1,290,797 18,890.18
SETTHSI 943.86 -8.73 -0.92 952.53 939.93 2,682,373 44,374.22
SETWB 934.99 -8.81 -0.93 945.55 931.38 700,647 13,124.75
mai 495.46 -9.75 -1.93 508.27 493.53 4,465,254 7,946.75
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 401 12,455,173
ไม่เปลี่ยนแปลง 375 3,282,328
ลดลง 1,576 20,743,118
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 30/07/2021
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,502.38 365.15
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 192.30 135.53
P/E (เท่า) 28.74 69.72
P/BV (เท่า) 1.67 2.61
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.37 1.63
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETTHSI

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  2.42 2.44 2.34 2.38 -0.02 -0.83 2.38 2.40 17,505,361 41,552.40
ADVANC  178.00 180.00 177.00 179.50 +1.00 +0.56 179.50 180.00 10,077,328 1,800,999.03
AH  21.50 21.50 20.60 21.00 -0.40 -1.87 20.90 21.00 2,448,717 51,433.94
AMATA  18.30 18.40 17.80 18.20 -0.10 -0.55 18.10 18.20 7,483,018 135,079.39
AOT  57.25 57.25 56.50 56.50 -0.75 -1.31 56.50 56.75 11,934,818 677,852.36
BAFS  25.00 25.00 24.80 24.80 -0.45 -1.78 24.80 25.00 321,884 8,009.34
BANPU  13.50 13.50 13.10 13.30 -0.20 -1.48 13.20 13.30 58,618,184 778,263.02
BBL  102.00 102.50 100.50 102.50 0.00 0.00 102.00 102.50 10,447,334 1,060,487.21
BCP  23.50 23.70 23.00 23.10 -0.50 -2.12 23.10 23.20 3,955,577 92,453.50
BDMS  22.70 22.80 22.50 22.50 -0.30 -1.32 22.50 22.60 20,952,887 472,880.30
BEM  7.70 7.80 7.60 7.65 -0.10 -1.29 7.65 7.70 39,180,867 300,557.90
BGRIM  40.75 41.00 39.00 39.50 -1.00 -2.47 39.50 39.75 11,179,412 443,519.79
BJC  35.25 35.25 33.75 34.00 -1.00 -2.86 34.00 34.25 7,258,002 249,167.68
BPP  17.70 17.80 17.30 17.40 -0.30 -1.69 17.40 17.50 2,661,511 46,458.07
BTS  8.65 8.70 8.45 8.50 -0.10 -1.16 8.50 8.55 60,416,220 515,473.13
CENTEL  29.00 29.00 27.25 28.50 -0.25 -0.87 28.50 28.75 4,787,290 133,921.10
CK  18.20 18.30 17.70 18.30 +0.20 +1.10 18.20 18.30 9,588,366 172,921.91
CKP  6.00 6.00 5.80 5.90 0.00 0.00 5.85 5.90 15,426,354 90,790.23
CPALL  59.75 60.00 59.00 59.00 -0.75 -1.26 59.00 59.25 36,444,997 2,161,829.03
CPF  26.25 26.50 26.00 26.00 -0.50 -1.89 26.00 26.25 27,902,807 728,921.45
CPN  48.00 48.00 46.75 47.00 -1.00 -2.08 47.00 47.25 11,053,720 521,417.43
DELTA  576.00 584.00 570.00 584.00 +12.00 +2.10 580.00 584.00 943,640 546,679.50
DRT  7.20 7.30 7.15 7.20 0.00 0.00 7.20 7.25 417,103 2,998.55
DTAC <XD> 35.75 39.50 34.75 37.75 +2.00 +5.59 37.75 38.00 113,519,076 4,192,953.97
EA  60.00 60.25 59.00 59.50 -0.50 -0.83 59.50 59.75 8,778,178 522,649.33
EASTW  9.95 10.00 9.90 9.95 0.00 0.00 9.90 9.95 1,425,749 14,191.74
EGCO  173.00 173.50 170.00 171.00 -2.00 -1.16 170.50 171.00 1,232,970 211,227.67
GFPT  12.40 12.70 12.10 12.70 +0.20 +1.60 12.50 12.70 17,914,154 223,094.50
GGC  10.20 10.30 10.10 10.30 +0.10 +0.98 10.30 10.40 386,510 3,936.15
GPSC  79.00 79.00 76.25 76.75 -2.75 -3.46 76.75 77.00 21,338,256 1,645,958.78
GULF  33.75 34.00 32.75 33.50 -0.25 -0.74 33.50 33.75 20,773,614 690,935.19
HANA  74.00 76.25 72.50 76.25 +2.75 +3.74 76.00 76.25 11,554,695 859,244.50
HMPRO  13.30 13.50 13.10 13.30 +0.10 +0.76 13.30 13.40 23,436,132 311,676.60
HTC  34.25 34.75 34.00 34.25 0.00 0.00 34.25 34.50 188,293 6,459.40
INTUCH  64.50 64.75 64.50 64.50 -0.25 -0.39 64.50 64.75 3,402,929 219,585.17
IRPC  3.54 3.56 3.46 3.52 -0.06 -1.68 3.50 3.52 121,907,451 427,107.71
IVL  37.50 37.50 36.00 36.25 -1.25 -3.33 36.25 36.50 23,024,975 841,281.70
JWD  16.90 16.90 16.10 16.30 -0.50 -2.98 16.30 16.40 8,385,904 137,421.84
KBANK  102.50 103.00 101.50 103.00 -0.50 -0.48 102.50 103.00 25,484,149 2,607,990.62
KKP  51.50 51.50 50.50 51.00 -0.50 -0.97 51.00 51.25 2,533,727 128,766.80
KTB  10.50 10.50 10.10 10.10 -0.50 -4.72 10.10 10.20 39,194,260 401,016.01
KTC  63.00 63.25 61.75 61.75 -1.25 -1.98 61.75 62.00 6,481,246 402,865.19
LPN  4.90 4.92 4.84 4.88 -0.02 -0.41 4.86 4.88 4,473,027 21,824.79
MAJOR  20.10 20.10 19.50 19.50 -0.80 -3.94 19.50 19.60 2,836,433 55,762.80
MINT  29.75 30.25 29.25 29.75 0.00 0.00 29.75 30.00 24,896,393 741,302.69
MTC  60.25 60.50 58.50 59.75 -0.50 -0.83 59.50 59.75 6,676,169 395,262.18
NYT  4.94 5.10 4.86 5.05 +0.13 +2.64 5.05 5.10 22,209,788 109,917.18
PM  13.80 14.20 13.20 13.50 -0.40 -2.88 13.50 13.60 1,932,863 26,217.58
PSH  12.70 12.70 12.50 12.60 0.00 0.00 12.50 12.60 866,250 10,884.35
PTG  15.80 15.90 15.50 15.70 +0.10 +0.64 15.70 15.80 11,675,016 183,023.35
PTT  35.00 35.25 34.50 34.75 -0.75 -2.11 34.75 35.00 81,591,748 2,849,977.47
PTTEP  106.00 106.50 103.00 103.00 -4.50 -4.19 103.00 103.50 17,355,006 1,808,963.88
PTTGC  57.00 57.25 56.25 56.75 -0.75 -1.30 56.50 56.75 16,026,448 910,486.83
RATCH  43.50 43.75 42.25 42.50 -1.00 -2.30 42.50 42.75 13,055,329 556,973.14
S  1.93 1.95 1.86 1.88 -0.05 -2.59 1.88 1.89 9,391,206 17,778.09
SAT  21.00 21.20 20.60 20.70 -0.50 -2.36 20.70 20.80 1,376,021 28,734.69
SC  3.00 3.02 2.96 2.98 -0.02 -0.67 2.98 3.00 9,810,322 29,336.52
SCB  94.00 94.25 92.50 93.50 -0.75 -0.80 93.25 93.50 12,299,393 1,147,526.34
SCC  420.00 426.00 414.00 414.00 +4.00 +0.98 414.00 416.00 5,322,586 2,234,703.17
SCCC  165.00 165.50 160.00 161.50 +1.00 +0.62 161.00 161.50 558,424 90,399.09
SIRI  1.24 1.25 1.17 1.17 -0.06 -4.88 1.17 1.18 418,406,447 502,891.42
SPALI  21.10 21.30 20.70 21.10 -0.20 -0.94 21.10 21.20 9,598,408 201,806.66
STA  37.75 38.25 37.50 37.75 +0.25 +0.67 37.50 37.75 12,871,640 486,515.15
SYNEX  24.00 24.80 23.80 24.80 +0.60 +2.48 24.20 24.80 5,996,909 145,110.30
TASCO  19.20 19.30 18.80 18.90 -0.30 -1.56 18.90 19.00 6,205,260 118,168.21
THCOM  10.90 11.10 10.60 10.60 -0.30 -2.75 10.60 10.70 5,009,357 53,726.17
TISCO  87.75 88.00 87.00 88.00 0.00 0.00 87.75 88.00 3,589,113 314,082.10
TOA  35.00 36.00 34.50 36.00 +1.00 +2.86 35.50 36.00 2,427,203 85,046.89
TOP  43.50 44.00 42.50 44.00 -3.00 -6.38 43.75 44.00 84,263,398 3,643,360.99
TRUE  3.12 3.28 3.08 3.22 +0.08 +2.55 3.22 3.24 351,883,444 1,125,106.92
TSTH  1.74 1.76 1.63 1.64 -0.09 -5.20 1.64 1.65 105,988,077 177,774.24
TTB  0.98 0.99 0.96 0.97 -0.01 -1.02 0.96 0.97 497,200,615 483,116.05
TTW  11.70 11.80 11.60 11.60 0.00 0.00 11.60 11.70 3,654,725 42,667.29
TU  22.00 22.50 21.90 22.20 +0.10 +0.45 22.20 22.30 21,803,100 485,065.50
TVO  32.00 32.00 31.25 31.50 -0.25 -0.79 31.50 31.75 3,105,582 97,882.20
WHA  3.02 3.06 3.00 3.06 +0.04 +1.32 3.04 3.06 74,774,890 226,208.20
WHAUP  4.26 4.28 4.14 4.20 -0.06 -1.41 4.20 4.22 10,708,593 45,002.35
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่