สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16/01/2021 03:19:54
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,519.13 -16.85 -1.10 1,544.11 1,513.48 29,709,879 101,413.90
SET50 957.86 -13.49 -1.39 977.38 954.30 1,741,332 60,064.20
SET100 2,142.20 -28.06 -1.29 2,183.49 2,134.05 3,566,708 75,658.64
sSET 735.49 -6.79 -0.91 745.18 732.86 1,242,690 7,372.49
SETCLMV 973.29 -9.77 -0.99 990.38 972.83 1,976,438 40,920.45
SETHD 1,074.69 -11.40 -1.05 1,091.70 1,070.71 697,095 24,237.25
SETTHSI 967.74 -11.54 -1.18 984.82 964.43 2,233,962 62,415.09
SETWB 888.54 -3.04 -0.34 900.38 888.07 717,369 20,803.70
mai 349.47 +0.65 +0.19 350.88 347.55 1,115,240 1,571.15
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 493 12,245,729
ไม่เปลี่ยนแปลง 423 2,536,185
ลดลง 1,148 14,517,874
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 15/01/2021
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,891.41 244.36
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 14.19 2.94
P/E (เท่า) 30.34 76.90
P/BV (เท่า) 1.72 1.80
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.16 2.46
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETTHSI

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  2.34 2.40 2.32 2.36 +0.02 +0.85 2.36 2.38 31,130,610 73,571.00
ADVANC  181.00 183.00 180.00 180.00 -0.50 -0.28 180.00 180.50 9,117,272 1,651,478.31
AMATA  16.60 16.70 16.20 16.30 -0.30 -1.81 16.30 16.40 12,936,713 212,252.02
AOT  61.25 61.50 60.75 60.75 -0.50 -0.82 60.75 61.00 18,158,090 1,109,004.10
BAFS  23.60 23.80 23.40 23.40 -0.30 -1.27 23.40 23.70 324,305 7,627.76
BANPU  9.90 10.00 9.80 10.00 +0.15 +1.52 9.95 10.00 61,573,859 610,742.05
BBL  125.00 125.50 123.00 124.00 -1.00 -0.80 124.00 124.50 5,953,755 739,029.46
BCP  26.25 26.75 25.50 26.00 -0.25 -0.95 25.75 26.00 10,883,759 282,784.90
BDMS  21.50 21.80 21.40 21.40 0.00 0.00 21.40 21.50 37,899,381 816,704.79
BEM  8.20 8.25 8.20 8.25 +0.05 +0.61 8.20 8.25 24,482,372 202,364.95
BGRIM  53.00 53.75 52.75 53.25 -0.25 -0.47 53.25 53.50 15,295,577 847,281.12
BJC  37.25 38.50 37.25 37.25 +0.25 +0.68 37.00 37.25 248,405,560 8,844,955.39
BPP  16.10 16.10 15.90 15.90 -0.20 -1.24 15.90 16.00 1,991,958 31,827.55
BTS  9.75 9.80 9.65 9.65 -0.10 -1.03 9.65 9.70 32,405,618 314,683.22
CENTEL  24.70 24.90 24.30 24.70 -0.10 -0.40 24.60 24.70 2,585,826 63,576.47
CK  16.30 16.50 16.20 16.30 0.00 0.00 16.30 16.40 8,553,515 139,671.25
CKP  4.64 4.64 4.52 4.52 -0.10 -2.16 4.52 4.54 24,509,597 111,698.71
CPALL  60.00 60.00 59.25 59.50 0.00 0.00 59.25 59.50 47,163,307 2,817,615.26
CPF  28.50 29.00 28.25 28.50 0.00 0.00 28.50 28.75 41,732,316 1,194,524.37
CPN  50.25 50.50 48.75 48.75 -1.00 -2.01 48.75 49.00 12,901,283 637,225.12
DELTA  610.00 632.00 544.00 580.00 -50.00 -7.94 578.00 580.00 2,543,054 1,469,321.54
DRT  6.05 6.10 6.00 6.05 0.00 0.00 6.00 6.05 310,046 1,873.75
DTAC  34.25 35.25 34.25 35.00 +0.75 +2.19 34.75 35.00 12,402,934 431,987.64
EA  64.50 65.25 61.75 62.25 -2.75 -4.23 62.25 62.50 54,270,788 3,410,719.56
EASTW  9.20 9.20 9.15 9.20 0.00 0.00 9.15 9.20 1,598,800 14,707.12
EGCO  195.00 196.00 190.00 191.00 -4.00 -2.05 190.50 191.00 6,823,108 1,303,034.79
GFPT  14.00 14.10 13.50 13.60 -0.50 -3.55 13.60 13.70 7,070,306 96,887.61
GGC  9.95 10.00 9.85 9.85 0.00 0.00 9.85 9.90 911,300 9,028.50
GPSC  83.50 84.00 81.25 81.50 -2.50 -2.98 81.50 81.75 39,673,426 3,260,455.97
GULF  35.50 35.75 35.00 35.25 -0.50 -1.40 35.25 35.50 32,128,724 1,132,685.77
HANA  48.25 50.25 48.25 49.75 +1.25 +2.58 49.75 50.00 21,276,346 1,047,164.97
HMPRO  13.80 14.00 13.80 13.80 0.00 0.00 13.80 13.90 22,235,241 308,102.82
HTC  34.50 35.00 33.50 33.50 -0.75 -2.19 33.50 33.75 1,295,921 44,265.52
INTUCH  58.50 59.50 58.25 58.25 -0.25 -0.43 58.25 58.50 12,117,616 711,728.44
IRPC  3.76 3.80 3.68 3.72 -0.02 -0.53 3.72 3.74 158,053,004 589,177.62
IVL  36.75 37.00 36.25 36.50 -0.50 -1.35 36.50 36.75 19,078,409 698,281.08
JWD  9.15 9.20 8.70 8.75 -0.40 -4.37 8.75 8.80 13,965,449 124,756.59
KBANK  119.50 120.00 117.00 118.00 -1.50 -1.26 117.50 118.00 16,881,398 1,994,162.40
KKP  56.50 56.75 55.50 56.00 -0.50 -0.88 55.75 56.00 4,601,107 257,285.65
KTB  12.70 12.70 12.30 12.40 -0.20 -1.59 12.40 12.50 35,834,811 447,322.89
KTC  78.25 79.50 77.25 78.50 +0.25 +0.32 78.50 78.75 20,466,547 1,603,958.43
LPN  4.92 4.92 4.84 4.88 -0.04 -0.81 4.88 4.90 5,317,143 25,965.49
MAJOR  18.20 18.40 17.90 18.10 -0.10 -0.55 18.10 18.20 2,450,017 44,497.04
MINT  25.75 26.00 25.00 25.25 -0.25 -0.98 25.25 25.50 12,656,158 321,378.47
MTC  65.00 66.00 63.75 65.00 -0.75 -1.14 65.00 65.25 12,435,395 807,257.39
PSH  12.80 12.90 12.70 12.80 +0.10 +0.79 12.70 12.90 633,016 8,093.62
PTG  17.00 17.40 16.90 17.20 +0.60 +3.61 17.10 17.20 76,278,034 1,306,477.92
PTT  44.25 44.75 43.00 43.25 -0.75 -1.70 43.25 43.50 131,599,851 5,751,072.60
PTTEP  113.50 114.00 109.50 111.00 -2.00 -1.77 111.00 111.50 23,259,343 2,591,450.77
PTTGC  63.50 63.75 62.25 62.50 -0.75 -1.19 62.50 62.75 16,366,814 1,025,561.65
RATCH  53.25 53.25 51.75 52.00 -1.00 -1.89 52.00 52.25 16,446,380 852,912.74
S  1.77 1.77 1.71 1.74 0.00 0.00 1.73 1.74 15,718,475 27,345.83
SAT  16.60 16.60 16.00 16.10 -0.30 -1.83 16.10 16.20 1,900,810 30,904.31
SC  2.88 2.88 2.80 2.84 -0.04 -1.39 2.84 2.86 5,684,589 16,101.36
SCB  93.50 94.25 92.50 92.75 -0.50 -0.54 92.75 93.00 11,151,558 1,039,932.28
SCC  392.00 395.00 389.00 390.00 0.00 0.00 390.00 391.00 3,679,675 1,438,060.66
SCCC  144.50 144.50 143.00 144.00 +0.50 +0.35 143.50 144.00 131,686 18,895.64
SIRI  0.88 0.89 0.86 0.87 -0.01 -1.14 0.87 0.88 64,019,141 55,724.29
SPALI  20.50 20.60 20.00 20.20 -0.20 -0.98 20.20 20.30 8,422,023 170,152.14
STA  29.00 30.00 28.75 29.75 +1.00 +3.48 29.75 30.00 26,161,371 775,560.10
SYNEX  17.10 17.20 16.20 16.60 -0.40 -2.35 16.50 16.60 14,446,806 240,353.14
TASCO  20.70 20.80 20.20 20.40 -0.70 -3.32 20.30 20.40 131,722,655 2,699,616.06
THCOM  9.25 9.25 8.60 9.05 -0.10 -1.09 9.05 9.10 17,615,869 156,248.07
TISCO  95.00 95.25 93.00 93.50 -1.50 -1.58 93.50 93.75 7,982,807 750,557.31
TMB  1.18 1.18 1.16 1.18 0.00 0.00 1.17 1.18 296,908,556 347,847.48
TOA  35.50 35.75 35.00 35.25 0.00 0.00 35.25 35.50 4,496,031 159,042.77
TOP  60.00 60.50 58.75 59.00 +0.25 +0.43 59.00 59.25 13,725,777 815,070.13
TRUE  3.46 3.52 3.44 3.44 -0.02 -0.58 3.44 3.46 66,770,846 232,009.58
TTW  12.10 12.20 12.10 12.10 -0.10 -0.82 12.10 12.20 6,587,831 79,782.67
TU  14.80 14.90 14.60 14.70 +0.10 +0.68 14.70 14.80 35,432,173 523,462.19
TVO  35.75 36.00 35.00 35.25 0.00 0.00 35.25 35.50 2,589,934 91,823.60
WHA  3.12 3.14 3.08 3.10 0.00 0.00 3.10 3.12 63,314,635 196,598.98
WHAUP  4.20 4.22 4.18 4.20 0.00 0.00 4.20 4.22 5,091,264 21,348.39
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่