สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/05/2019 14:15:37
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,621.43 +10.94 +0.68 1,622.92 1,616.49 7,342,716 24,211.18
SET50 1,079.29 +7.69 +0.72 1,080.91 1,076.22 433,923 16,168.51
SET100 2,378.64 +18.09 +0.77 2,381.39 2,371.06 949,323 20,026.04
sSET 737.09 +5.11 +0.70 737.73 734.09 101,564 456.81
SETCLMV 1,009.14 +7.84 +0.78 1,011.54 1,006.54 265,195 7,725.97
SETHD 1,191.21 +4.51 +0.38 1,195.46 1,187.09 292,948 10,043.06
SETTHSI 1,036.96 +7.43 +0.72 1,038.16 1,033.69 395,795 14,712.86
SETWB 1,005.87 +9.51 +0.95 1,008.21 1,000.25 365,103 4,252.26
mai 339.49 +1.62 +0.48 340.37 338.38 121,716 258.92
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 934 3,865,427
ไม่เปลี่ยนแปลง 419 713,567
ลดลง 466 2,870,750
สถานะตลาด Pre-Open2
ข้อมูล ณ วันที่ 21/05/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,492.02 216.56
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 51.40 14.90
P/E (เท่า) 17.30 43.51
P/BV (เท่า) 1.76 1.67
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.19 2.97
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETWB

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  4.02 4.04 4.00 4.04 +0.04 +1.00 4.22 ATO 2,517,353 10,148.22
AOT  67.00 67.50 66.50 67.25 +0.50 +0.75 70.00 ATO 7,424,810 497,435.91
BA  10.90 11.00 10.80 10.80 -0.20 -1.82 10.90 9.90 645,800 7,045.17
BCH  16.80 16.90 16.60 16.90 0.00 0.00 17.70 ATO 11,017,006 184,189.48
BDMS  26.25 26.25 26.00 26.00 +0.25 +0.97 ATO ATO 11,806,877 308,997.17
BEAUTY  3.86 4.02 3.78 3.82 +0.08 +2.14 ATO ATO 218,392,410 852,231.74
BEM  11.20 11.20 11.10 11.20 +0.10 +0.90 ATO ATO 2,662,370 29,710.03
BH  167.50 168.00 167.00 167.50 +0.50 +0.30 172.50 ATO 579,825 97,222.09
BJC  48.25 48.50 47.75 48.00 +0.25 +0.52 ATO ATO 1,927,964 92,587.75
BTS  11.40 11.60 11.40 11.50 +0.10 +0.88 ATO ATO 7,429,100 85,365.75
CBG  57.25 57.50 56.75 57.00 +0.50 +0.88 ATO 55.25 789,005 45,054.58
CENTEL  35.00 35.75 35.00 35.50 +0.75 +2.16 ATO ATO 2,993,701 105,860.09
CHG  2.10 2.10 2.02 2.04 -0.08 -3.77 ATO ATO 29,898,258 61,652.43
COL  23.30 23.50 23.00 23.10 -0.20 -0.86 23.10 23.20 48,462 1,126.83
COM7  19.30 19.50 19.20 19.40 +0.30 +1.57 21.00 ATO 2,421,304 46,838.71
CPALL  77.00 77.25 76.75 77.00 +0.75 +0.98 ATO ATO 8,607,396 662,586.65
CPF  27.00 27.25 26.75 27.25 +0.50 +1.87 ATO ATO 6,209,264 168,127.44
ERW  6.35 6.45 6.35 6.40 +0.10 +1.59 6.60 ATO 2,174,700 13,898.35
GFPT  15.20 15.50 15.20 15.30 +0.10 +0.66 15.80 13.80 1,039,120 15,988.07
GLOBAL  16.10 16.10 15.90 16.10 0.00 0.00 ATO 15.70 1,878,052 30,126.64
HMPRO  16.60 16.90 16.50 16.70 +0.20 +1.21 ATO ATO 20,820,226 348,257.95
KSL  2.84 2.86 2.82 2.84 0.00 0.00 2.84 2.84 25,100 71.46
M  72.00 72.50 72.00 72.50 +0.75 +1.05 ATO 72.25 89,314 6,466.84
MC  7.50 7.55 7.45 7.50 +0.05 +0.67 ATO 7.15 276,910 2,080.34
MEGA  34.00 35.00 33.75 34.75 +1.00 +2.96 35.00 ATO 2,479,225 85,022.28
MINT  37.00 37.75 37.00 37.75 +0.75 +2.03 39.75 ATO 5,048,371 188,559.24
ROBINS  51.75 52.75 51.75 52.25 +0.50 +0.97 54.75 ATO 1,664,236 87,121.67
TKN  8.05 8.25 8.05 8.20 +0.25 +3.14 8.50 ATO 4,175,802 33,959.01
TU  18.00 18.20 17.70 17.80 0.00 0.00 18.90 ATO 9,629,109 173,357.19
TVO  26.50 27.00 26.50 26.75 +0.25 +0.94 ATO ATO 293,905 7,847.58
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่