สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 12/10/2019 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,626.00 +18.50 +1.15 1,627.26 1,613.08 20,078,117 61,609.96
SET50 1,083.77 +16.23 +1.52 1,085.12 1,072.81 1,185,149 41,467.82
SET100 2,387.18 +33.20 +1.41 2,390.03 2,364.95 1,860,829 46,439.32
sSET 730.33 +2.45 +0.34 730.92 728.34 234,875 2,575.08
SETCLMV 1,015.80 +4.51 +0.45 1,019.30 1,012.16 548,963 16,570.91
SETHD 1,144.12 +7.25 +0.64 1,146.74 1,135.98 418,644 12,258.59
SETTHSI 1,005.08 +13.54 +1.37 1,006.35 994.30 949,917 28,855.25
SETWB 1,010.18 +7.77 +0.78 1,010.62 1,003.22 396,860 7,923.93
mai 336.53 +1.38 +0.41 336.53 334.82 306,403 473.70
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 977 11,657,475
ไม่เปลี่ยนแปลง 504 1,098,403
ลดลง 689 7,511,056
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 11/10/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,096.42 229.01
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 135.63 33.60
P/E (เท่า) 18.78 39.74
P/BV (เท่า) 1.84 1.69
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.07 2.76
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETWB

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  3.00 3.02 2.94 2.96 -0.04 -1.33 2.94 2.96 10,843,354 32,157.77
AOT  74.00 75.00 74.00 75.00 +1.25 +1.69 74.75 75.00 24,076,150 1,800,219.56
BA  8.20 8.20 8.15 8.20 0.00 0.00 8.15 8.20 548,700 4,498.24
BCH  15.80 16.00 15.70 16.00 +0.20 +1.27 15.90 16.00 12,735,288 202,308.12
BDMS  23.40 23.60 23.30 23.40 +0.10 +0.43 23.40 23.50 26,187,487 613,600.29
BEAUTY  2.22 2.24 2.04 2.04 -0.18 -8.11 2.04 2.06 89,306,149 187,016.64
BEM  10.90 10.90 10.70 10.80 0.00 0.00 10.70 10.80 33,162,450 357,503.69
BH  123.50 125.00 122.50 124.00 +0.50 +0.40 124.00 124.50 894,222 110,887.84
BJC  51.75 52.25 50.75 51.25 0.00 0.00 51.00 51.25 11,083,890 570,449.09
BTS  13.40 13.50 13.30 13.50 +0.10 +0.75 13.40 13.50 22,566,175 303,183.36
CBG  79.50 80.00 78.00 79.00 -0.50 -0.63 78.75 79.00 1,536,041 121,451.14
CENTEL  31.50 32.25 31.25 31.50 -0.25 -0.79 31.50 31.75 3,480,565 109,851.97
CHG  2.44 2.48 2.42 2.46 +0.04 +1.65 2.46 2.48 33,192,994 81,682.81
COL  18.70 18.90 18.50 18.70 0.00 0.00 18.50 18.70 59,555 1,110.67
COM7  25.25 26.25 25.00 26.00 +1.00 +4.00 25.75 26.00 9,287,373 239,652.27
CPALL  80.25 81.25 80.00 81.00 +1.25 +1.57 81.00 81.25 18,055,730 1,458,087.55
CPF  26.25 26.50 26.00 26.50 +0.25 +0.95 26.25 26.50 11,647,717 306,717.95
ERW  5.75 5.80 5.65 5.75 0.00 0.00 5.70 5.75 7,196,200 41,087.42
GFPT  17.40 17.60 17.30 17.40 -0.10 -0.57 17.40 17.50 577,077 10,079.98
GLOBAL  15.20 15.30 15.00 15.30 +0.10 +0.66 15.20 15.30 9,340,996 141,609.77
HMPRO  16.70 16.90 16.50 16.90 +0.20 +1.20 16.80 16.90 18,662,104 312,103.27
M  76.25 76.75 76.00 76.75 +0.50 +0.66 76.50 76.75 243,339 18,608.03
MEGA  30.25 30.50 29.75 30.00 0.00 0.00 30.00 30.25 474,310 14,233.58
MINT  35.75 36.25 35.50 36.00 +0.50 +1.41 36.00 36.25 8,743,765 313,681.80
PRM  8.50 8.75 8.50 8.65 +0.15 +1.76 8.60 8.65 23,142,410 199,570.73
ROBINS  65.25 65.25 64.75 65.00 0.00 0.00 64.75 65.00 1,035,673 67,344.00
RS  15.30 15.50 15.30 15.40 +0.10 +0.65 15.40 15.50 4,659,500 71,512.63
THG  23.30 23.50 23.20 23.50 +0.10 +0.43 23.40 23.50 440,443 10,284.65
TU  15.50 15.70 15.40 15.50 +0.10 +0.65 15.50 15.60 12,523,561 194,268.27
TVO  25.25 25.50 25.00 25.25 0.00 0.00 25.00 25.25 1,156,513 29,166.28
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่