สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/08/2019 00:30:21
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,646.68 +13.12 +0.80 1,646.74 1,636.20 18,467,058 51,082.72
SET50 1,088.69 +10.81 +1.00 1,088.90 1,079.87 1,192,127 29,812.40
SET100 2,406.15 +22.69 +0.95 2,406.69 2,387.87 2,089,049 38,494.65
sSET 762.39 +4.45 +0.59 763.25 758.60 298,157 1,343.63
SETCLMV 1,027.89 +14.12 +1.39 1,028.21 1,015.94 412,395 10,330.72
SETHD 1,177.80 +9.18 +0.79 1,179.43 1,169.69 427,783 9,981.18
SETTHSI 1,030.24 +10.20 +1.00 1,030.69 1,022.23 865,827 23,584.63
SETWB 1,048.74 +8.01 +0.77 1,051.25 1,039.78 490,124 9,845.47
mai 351.11 +2.45 +0.70 352.36 348.93 436,650 508.94
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 930 11,355,005
ไม่เปลี่ยนแปลง 560 1,952,490
ลดลง 687 5,539,355
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 23/08/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,025.74 233.79
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 105.01 27.70
P/E (เท่า) 18.73 40.49
P/BV (เท่า) 1.83 1.72
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.09 2.72
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETWB

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  3.14 3.16 3.08 3.14 0.00 0.00 3.14 3.16 7,957,596 24,888.11
AOT  70.50 71.00 70.25 71.00 +0.75 +1.07 70.75 71.00 14,252,669 1,007,796.55
BA  8.90 9.00 8.90 8.95 +0.05 +0.56 8.95 9.00 358,103 3,200.97
BCH  15.90 16.00 15.80 15.90 +0.10 +0.63 15.90 16.00 7,522,251 119,608.62
BDMS  23.20 23.70 23.10 23.70 +0.60 +2.60 23.60 23.70 50,238,547 1,181,165.92
BEAUTY  2.92 2.96 2.88 2.88 -0.02 -0.69 2.88 2.90 48,858,902 142,205.58
BEM <XD> 11.20 11.40 11.10 11.30 +0.20 +1.80 11.20 11.30 119,197,959 1,341,990.19
BH <XD> 141.00 142.00 140.50 141.00 +0.50 +0.36 141.00 141.50 1,227,966 173,199.71
BJC  55.50 56.50 55.00 56.00 +0.75 +1.36 56.00 56.25 8,210,292 459,232.38
BTS  13.00 13.50 13.00 13.30 0.00 0.00 13.20 13.30 65,321,036 863,085.26
CBG <XD> 77.75 78.00 76.25 76.75 -0.25 -0.32 76.75 77.00 1,414,223 108,808.51
CENTEL  31.50 32.25 31.25 31.50 0.00 0.00 31.50 31.75 3,083,555 97,914.64
CHG  2.48 2.50 2.44 2.48 0.00 0.00 2.46 2.48 27,559,143 68,016.48
COL  20.10 20.10 19.80 20.10 +0.10 +0.50 20.00 20.10 172,446 3,441.38
COM7  26.00 26.25 25.75 26.00 -0.25 -0.95 26.00 26.25 2,679,444 69,710.79
CPALL  86.00 86.75 85.75 86.75 +1.25 +1.46 86.50 86.75 18,766,356 1,620,014.33
CPF  29.75 30.00 29.50 29.75 0.00 0.00 29.75 30.00 22,927,636 682,814.52
ERW  5.65 5.80 5.65 5.70 0.00 0.00 5.70 5.75 4,498,915 25,746.76
GFPT  18.00 18.80 18.00 18.80 +0.80 +4.44 18.70 18.80 10,104,903 187,188.38
GLOBAL  15.30 15.50 15.20 15.30 0.00 0.00 15.20 15.30 6,316,720 96,677.86
HMPRO  17.60 17.70 17.40 17.60 +0.10 +0.57 17.50 17.60 15,003,368 263,722.48
M  74.75 74.75 72.75 73.00 -2.25 -2.99 73.00 73.25 1,847,599 135,731.36
MEGA  29.50 30.00 29.50 30.00 +0.50 +1.69 30.00 30.25 1,816,407 54,273.68
MINT  38.00 38.75 38.00 38.25 0.00 0.00 38.25 38.50 10,099,444 387,247.30
PRM  8.65 8.90 8.60 8.75 +0.15 +1.74 8.70 8.75 13,990,000 122,719.87
ROBINS  63.25 63.75 63.25 63.50 +0.25 +0.40 63.50 63.75 2,663,466 169,089.02
RS  16.50 16.90 16.50 16.70 +0.30 +1.83 16.70 16.80 13,709,400 229,830.19
THG  24.10 24.20 24.00 24.20 +0.10 +0.41 24.10 24.20 999,900 24,082.85
TU  17.70 18.00 17.70 17.80 +0.10 +0.56 17.80 17.90 7,478,049 133,153.75
TVO <XD> 27.00 27.25 26.00 26.50 -0.50 -1.85 26.25 26.50 1,765,489 46,912.47
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่