สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16/11/2019 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,602.23 -7.24 -0.45 1,615.48 1,595.32 19,769,967 44,569.98
SET50 1,081.78 -3.66 -0.34 1,089.77 1,076.17 1,677,521 26,251.57
SET100 2,369.79 -9.30 -0.39 2,388.96 2,357.60 2,949,104 33,651.40
sSET 690.16 -9.29 -1.33 702.07 688.32 247,044 1,228.51
SETCLMV 994.64 -7.22 -0.72 1,007.57 988.56 413,774 11,159.98
SETHD 1,143.73 -6.61 -0.57 1,154.08 1,138.96 394,491 8,770.29
SETTHSI 990.12 -6.05 -0.61 1,000.61 984.83 1,565,829 23,303.54
SETWB 1,004.00 +2.99 +0.30 1,008.01 997.01 527,438 8,110.39
mai 319.49 -2.72 -0.84 324.23 318.35 519,462 1,141.03
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 586 6,690,928
ไม่เปลี่ยนแปลง 482 2,420,386
ลดลง 1,163 11,146,858
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

Go
Go
Go
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่