สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/09/2018 11:48:39
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,759.06 +6.95 +0.40 1,762.76 1,756.62 7,599,537 27,142.15
SET50 1,161.55 +4.24 +0.37 1,164.15 1,159.16 562,354 15,234.03
SET100 2,583.66 +11.17 +0.43 2,589.35 2,579.13 1,639,266 21,951.11
sSET 924.28 +3.73 +0.41 932.45 921.99 472,368 1,016.77
SETHD 1,331.23 +3.82 +0.29 1,334.99 1,328.26 311,599 6,418.44
SETCLMV 1,129.85 +6.73 +0.60 1,134.99 1,127.50 270,838 6,706.37
SETTHSI 1,118.48 +3.77 +0.34 1,121.17 1,117.01 251,505 9,545.32
mai 453.09 +2.78 +0.62 454.83 452.09 241,324 664.30
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 948 4,512,794
ไม่เปลี่ยนแปลง 543 1,512,577
ลดลง 464 1,791,615
สถานะตลาด Open(I)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W2  0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 6,800 0.41
ACC-W1  0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 5,000 0.15
AJA-W1  0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.19 0.20 55,000 11.00
ALT-W1  0.67 0.68 0.62 0.63 -0.01 -1.56 0.63 0.64 1,835,700 1,187.47
APURE-W2  0.29 0.29 0.28 0.29 0.00 0.00 0.28 0.29 1,785,120 505.48
AQ-W4 <C> - - - - - - - 0.01 - -
AS-W1 <C> 0.25 0.26 0.24 0.26 -0.01 -3.70 0.24 0.26 10,736 2.68
AYUD-W1  3.30 3.30 3.24 3.28 0.00 0.00 3.26 3.28 117,600 385.56
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
B-W4  0.17 0.19 0.17 0.19 +0.02 +11.76 0.18 0.19 423,951 76.36
BTS-W3  - - - - - - - 0.01 - -
BWG-W4  0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00 0.08 0.09 493,000 44.37
CEN-W4  0.04 0.04 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 290,500 11.62
CGD-W4  0.31 0.32 0.30 0.31 0.00 0.00 0.30 0.31 2,312,100 716.36
CGH-W3  0.07 0.08 0.07 0.08 +0.01 +14.29 0.07 0.08 498,569 34.99
CI-W1  0.45 0.45 0.44 0.44 -0.02 -4.35 0.45 0.46 700 0.31
CKP-W1  0.55 0.58 0.55 0.57 +0.03 +5.56 0.56 0.57 7,560,600 4,273.90
CRANE-W1  1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 1.69 1.80 10,000 18.00
CWT-W4  0.58 0.58 0.55 0.56 -0.02 -3.45 0.55 0.56 1,156,511 654.17
DCC-W1  1.12 1.12 1.11 1.11 0.00 0.00 1.11 1.12 4,749,840 5,298.11
DCON-W1  - - - - - - 3.56 4.28 - -
DIGI-W1 <C> 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 25,000 0.75
DIGI-W2 <C> - - - - - - 0.01 0.02 - -
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EIC-W2 <C> - - - - - - - 0.02 - -
EIC-W3 <C> 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 67,800 1.36
EVER-W3  0.09 0.11 0.08 0.09 0.00 0.00 0.09 0.10 16,453,000 1,534.38
GJS-W3 <C> - - - - - - 0.01 0.02 - -
GSTEL-W1 <SP> - - - - - - - - - -
GSTEL-W2 <SP> - - - - - - - - - -
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  6.20 6.20 5.95 5.95 -0.05 -0.83 5.95 6.00 24,900 149.04
ITD-W1  0.14 0.16 0.13 0.15 +0.02 +15.38 0.14 0.15 9,754,462 1,437.83
JAS-W3  2.42 2.44 2.40 2.42 +0.02 +0.83 2.40 2.42 1,264,879 3,057.83
JCK-W5  - - - - - - 0.46 0.48 - -
JMART-W2  1.65 1.66 1.63 1.66 +0.02 +1.22 1.64 1.65 213,000 351.04
JMT-W2  1.96 1.99 1.96 1.97 -0.01 -0.51 1.96 1.97 1,429,917 2,815.79
MACO-W2  0.26 0.28 0.26 0.27 +0.01 +3.85 0.26 0.27 8,429,600 2,268.94
MIDA-W2  - - - - - - 0.01 0.02 - -
MILL-W3  0.03 0.03 0.03 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 100,000 3.00
MILL-W4  0.28 0.29 0.28 0.29 +0.01 +3.57 0.28 0.29 944,545 273.83
MILL-W5  0.27 0.27 0.27 0.27 -0.01 -3.57 0.26 0.28 748,531 202.10
ML-W2  0.04 0.05 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 2,053,800 82.16
MONO-W1  0.51 0.52 0.51 0.51 0.00 0.00 0.50 0.51 250,000 127.50
NEP-W3 <C> - - - - - - 0.04 0.11 - -
NOK-W1 <C> 0.52 0.60 0.50 0.56 +0.06 +12.00 0.50 0.56 536,800 289.41
NUSA-W3  - - - - - - 0.11 0.15 - -
NVD-W1  0.54 0.54 0.53 0.53 0.00 0.00 0.53 0.54 73,000 39.00
ORI-W1  2.28 2.28 2.26 2.28 0.00 0.00 2.26 2.28 84,000 190.21
PACE-W2 <C, NP> 0.19 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00 0.19 0.20 47,600 9.04
PDI-W1  1.29 1.31 1.27 1.29 +0.01 +0.78 1.28 1.29 707,566 914.67
PDJ-W2  - - - - - - 1.32 1.34 - -
PDJ-W3  - - - - - - 1.28 1.33 - -
PDJ-W4  - - - - - - 1.29 1.34 - -
PLE-W3  0.13 0.16 0.13 0.16 +0.03 +23.08 0.15 0.16 3,587,600 520.97
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RICHY-W1  0.30 0.33 0.30 0.33 +0.04 +13.79 0.33 0.34 689,460 218.41
RICHY-W2  0.19 0.20 0.19 0.19 +0.01 +5.56 0.19 0.20 999,600 190.33
RS-W3  9.00 9.05 8.95 9.00 +0.10 +1.12 8.95 9.05 8,600 77.47
S-W1  0.14 0.15 0.14 0.15 +0.01 +7.14 0.14 0.15 1,267,600 189.23
SAMART-W2  0.71 0.77 0.71 0.76 +0.06 +8.57 0.75 0.76 15,525,357 11,609.43
SAWAD-W1  6.15 6.20 6.15 6.20 +0.05 +0.81 6.15 6.20 8,800 54.22
SDC-W1  0.26 0.31 0.26 0.28 +0.02 +7.69 0.28 0.29 11,199,300 3,235.82
SMM-W4  - - - - - - - 0.01 - -
SMT-W1  0.07 0.08 0.07 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 50,600 3.55
SMT-W2  0.68 0.69 0.68 0.68 +0.01 +1.49 0.68 0.69 95,100 64.81
SPALI-W4  20.70 21.40 20.70 21.00 +0.40 +1.94 21.00 21.10 394,326 8,258.33
SPORT-W5 <C> 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.02 60,000 0.60
SUPER-W4  0.11 0.11 0.10 0.11 +0.01 +10.00 0.10 0.11 26,530,178 2,827.14
SUSCO-W1  0.09 0.10 0.08 0.09 0.00 0.00 0.08 0.09 8,910,100 841.97
SVI-W3  1.96 2.00 1.95 1.95 0.00 0.00 1.94 1.95 48,300 94.39
TCC-W3  0.13 0.13 0.12 0.13 +0.01 +8.33 0.12 0.13 50,200 6.52
TCC-W4  0.13 0.18 0.13 0.15 0.00 0.00 0.15 0.16 997,900 164.42
TCC-W5  0.19 0.19 0.18 0.19 +0.01 +5.56 0.18 0.19 237,847 45.17
TCJ-W2  0.95 1.03 0.95 0.98 +0.04 +4.26 0.98 0.99 2,001,200 2,008.33
TCMC-W2  0.37 0.38 0.37 0.38 +0.01 +2.70 0.37 0.38 173,200 65.80
TFG-W1  - - - - - - 1.56 1.80 - -
TFG-W2  0.79 0.79 0.78 0.78 0.00 0.00 0.78 0.79 600 0.47
TH-W2  - - - - - - 0.14 0.15 - -
THE-W2  0.06 0.06 0.06 0.06 +0.01 +20.00 0.05 0.06 137,000 8.22
TNITY-W1  1.03 1.04 1.02 1.03 +0.01 +0.98 1.02 1.03 185,590 191.33
TNPC-W1  0.46 0.48 0.45 0.46 0.00 0.00 0.45 0.46 1,138,900 530.50
TRITN-W3  0.35 0.35 0.33 0.34 0.00 0.00 0.34 0.35 9,324,554 3,208.61
TSR-W1  0.58 0.59 0.57 0.57 -0.01 -1.72 0.56 0.58 53,100 30.59
TTA-W5  0.16 0.19 0.16 0.17 +0.02 +13.33 0.17 0.18 6,185,154 1,069.69
TTCL-W1  1.61 1.71 1.61 1.66 +0.08 +5.06 1.65 1.66 28,693,869 47,886.78
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 100 0.00
U-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 11,563,000 115.63
VIBHA-W2  1.48 1.48 1.48 1.48 -0.01 -0.67 1.48 1.49 4,199 6.21
VIBHA-W3  0.32 0.32 0.31 0.31 0.00 0.00 0.31 0.32 87,837 28.04
WAVE-W1  0.36 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00 0.35 0.36 4,200 1.51
WHA-W1  7.70 7.90 7.60 7.80 +0.25 +3.31 7.75 7.80 492,700 3,834.63
WORK-W1  9.15 9.15 8.65 8.95 +0.20 +2.29 8.85 9.00 15,600 138.84
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่