สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/06/2019 00:30:00
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,705.98 +22.38 +1.33 1,711.89 1,691.95 22,634,984 107,568.94
SET50 1,135.23 +17.74 +1.59 1,140.20 1,123.18 2,279,839 73,172.99
SET100 2,512.62 +38.58 +1.56 2,523.17 2,487.61 3,578,644 84,793.80
sSET 784.69 +4.62 +0.59 787.06 782.91 473,053 2,042.46
SETCLMV 1,086.89 +15.34 +1.43 1,093.61 1,077.41 796,681 18,929.48
SETHD 1,236.74 +12.66 +1.03 1,242.26 1,230.00 844,423 22,771.92
SETTHSI 1,089.91 +15.63 +1.45 1,093.97 1,079.71 1,812,304 64,756.32
SETWB 1,063.25 +12.99 +1.24 1,069.46 1,052.50 1,196,975 37,627.82
mai 360.31 +3.13 +0.88 362.29 358.13 533,223 937.42
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 1,222 14,416,033
ไม่เปลี่ยนแปลง 398 2,183,091
ลดลง 531 5,885,982
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJA-W1  0.06 0.07 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 514,600 30.05
AKR-W1  0.15 0.16 0.14 0.14 -0.01 -6.67 0.14 0.15 27,186,254 4,017.56
ALT-W1  0.65 0.70 0.57 0.63 -0.04 -5.97 0.63 0.64 13,678,150 8,761.24
APEX-W1 <C> 0.04 0.04 0.04 0.04 +0.01 +33.33 0.03 0.04 1,000 0.04
APURE-W2  0.12 0.13 0.12 0.13 +0.01 +8.33 0.12 0.13 20,070 2.50
AS-W1 <C> 0.05 0.09 0.05 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 729,000 42.80
AYUD-W1  3.30 3.30 3.20 3.22 -0.04 -1.23 3.22 3.24 890,800 2,902.39
B-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,800 0.02
B-W4  0.10 0.11 0.09 0.11 +0.01 +10.00 0.09 0.11 556,298 57.73
B52-W1 <C> - - - - - - - 0.01 - -
B52-W2 <C> - - - - - - - 0.01 - -
BTS-W4  1.16 1.50 1.16 1.46 +0.35 +31.53 1.46 1.47 552,706,666 741,963.91
CGD-W4  0.13 0.26 0.12 0.17 +0.03 +21.43 0.16 0.17 24,841,742 4,964.27
CGH-W3  0.03 0.04 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 12,491,699 369.14
CI-W1  0.17 0.17 0.15 0.15 -0.01 -6.25 0.15 0.16 1,372,100 219.85
CKP-W1  0.94 0.96 0.92 0.93 0.00 0.00 0.93 0.94 56,248,020 53,064.92
CRANE-W1  1.06 1.08 1.03 1.03 -0.02 -1.90 1.03 1.04 822,900 867.54
DCC-W1  0.70 0.74 0.70 0.71 0.00 0.00 0.71 0.72 2,434,936 1,750.91
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
ECL-W3  0.28 0.28 0.26 0.27 0.00 0.00 0.27 0.28 1,622,050 437.62
EIC-W2  - - - - - - - 0.01 - -
EIC-W3  - - - - - - 0.01 0.02 - -
EMC-W6  0.15 0.16 0.15 0.16 0.00 0.00 0.15 0.16 12,627,425 1,902.13
EPCO-W3  0.31 0.32 0.29 0.29 -0.01 -3.33 0.29 0.30 2,352,500 710.11
GJS-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 2,490,000 24.90
GSTEL-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
GSTEL-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  1.70 1.82 1.70 1.80 0.00 0.00 1.74 1.80 59,492 102.09
JAS-W3  3.62 3.66 3.56 3.62 +0.02 +0.56 3.62 3.64 8,656,532 31,354.83
JCK-W5  0.18 0.22 0.16 0.17 -0.01 -5.56 0.17 0.18 1,071,400 205.34
JMT-W2  2.94 3.18 2.78 2.84 0.00 0.00 2.84 2.86 9,384,775 28,175.40
MACO-W2  0.14 0.15 0.14 0.15 +0.01 +7.14 0.14 0.15 11,444,900 1,614.05
MILL-W3  - - - - - - - 0.01 - -
MILL-W4  0.08 0.09 0.08 0.09 +0.01 +12.50 0.08 0.09 60,100 4.81
MILL-W5  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 150,000 4.50
MINT-W6  3.56 3.78 3.50 3.78 +0.26 +7.39 3.78 3.80 8,811,136 32,094.21
MONO-W1  0.12 0.12 0.10 0.10 -0.02 -16.67 0.10 0.11 5,374,100 587.44
NEP-W3 <C> 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,100 0.01
NFC-W1  1.61 1.71 1.57 1.60 -0.09 -5.33 1.59 1.60 40,096 64.19
NOK-W1 <C> 0.26 0.26 0.21 0.25 +0.03 +13.64 0.25 0.26 142,225 35.51
NPPG-W4  0.60 0.64 0.59 0.63 +0.04 +6.78 0.63 0.64 18,698,526 11,453.11
NUSA-W3  - - - - - - 0.16 0.18 - -
NVD-W1  0.25 0.26 0.22 0.23 -0.02 -8.00 0.23 0.24 13,136,100 3,066.92
ORI-W1  0.61 0.64 0.61 0.64 +0.04 +6.67 0.63 0.64 14,368,175 9,058.76
PACE-W2 <C> 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 31,800 0.95
PDI-W1  0.78 0.80 0.78 0.78 0.00 0.00 0.78 0.79 2,281,850 1,793.15
PDJ-W3  0.60 0.61 0.60 0.61 -0.01 -1.61 0.61 0.69 4,531 2.72
PDJ-W4  0.62 0.62 0.60 0.61 -0.04 -6.15 0.61 0.64 8,662 5.23
RICHY-W1 <SP> - - - - - - - - - -
RICHY-W2  0.06 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 1,941,900 108.30
RS-W3  5.65 5.65 5.35 5.55 +0.25 +4.72 5.40 5.55 76,020 417.36
S-W1  - - - - - - - 0.01 - -
SAMART-W2  0.72 0.75 0.69 0.69 -0.02 -2.82 0.69 0.70 12,261,893 8,770.95
SAWAD-W1  7.15 8.65 7.15 8.25 +1.30 +18.71 8.20 8.25 1,466,800 11,861.91
SDC-W1  0.18 0.19 0.18 0.19 +0.01 +5.56 0.18 0.19 460,000 87.20
SINGER-W1  1.55 1.61 1.55 1.57 +0.06 +3.97 1.57 1.60 453,754 717.52
SINGER-W2  1.18 1.31 1.18 1.25 +0.07 +5.93 1.24 1.25 11,705,105 14,610.17
SMT-W1 <SP> - - - - - - - - - -
SMT-W2  0.36 0.37 0.35 0.36 +0.01 +2.86 0.35 0.36 1,647,993 587.49
SPORT-W7 <C> - - - - - - - 0.01 - -
SST-W2  1.40 1.42 1.38 1.38 -0.01 -0.72 1.38 1.40 190,696 266.55
SUPER-W4  0.04 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 5,016,640 225.24
SVI-W3  1.17 1.17 1.07 1.10 +0.02 +1.85 1.08 1.11 26,400 29.71
TCC-W3  0.09 0.10 0.09 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 575,100 57.36
TCC-W4  0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 482,400 48.24
TCC-W5  0.20 0.21 0.20 0.21 +0.01 +5.00 0.20 0.21 422,022 84.61
TCJ-W2  0.53 0.55 0.51 0.51 -0.02 -3.77 0.50 0.51 1,000,900 520.78
TCMC-W2  0.13 0.14 0.13 0.13 -0.01 -7.14 0.13 0.14 4,232,900 559.02
TFG-W2  0.64 0.66 0.61 0.61 -0.02 -3.17 0.61 0.62 4,833,540 3,055.69
TGPRO-W3  - - - - - - 0.01 0.02 - -
TH-W2  0.16 0.16 0.15 0.16 +0.01 +6.67 0.15 0.16 1,687,633 253.57
THE-W2  0.01 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 234,400 2.40
TNITY-W1  0.49 0.51 0.47 0.50 +0.01 +2.04 0.50 0.51 269,116 130.71
TRITN-W3  0.19 0.20 0.19 0.19 0.00 0.00 0.19 0.20 1,609,465 310.06
TTCL-W1  0.90 0.93 0.90 0.92 +0.03 +3.37 0.91 0.92 4,383,040 4,035.82
TWZ-W5  0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 16,200 0.32
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 2,200,000 22.00
U-W4  - - - - - - - 0.01 - -
VGI-W2  0.86 0.90 0.82 0.88 0.00 0.00 0.88 0.89 113,501,718 97,975.60
VIBHA-W2  0.74 0.74 0.74 0.74 +0.01 +1.37 0.74 0.75 12,066 8.93
VIBHA-W3  0.13 0.13 0.12 0.13 0.00 0.00 0.12 0.13 364,503 45.98
WAVE-W1  0.33 0.36 0.32 0.33 0.00 0.00 0.33 0.34 4,382,930 1,497.35
WHA-W1  12.70 12.90 11.50 11.70 -0.70 -5.65 11.70 11.80 3,973,026 49,044.78
WIIK-W2  0.16 0.17 0.16 0.17 +0.01 +6.25 0.16 0.17 956,956 158.19
WORK-W1  3.22 3.42 3.04 3.04 -0.30 -8.98 3.04 3.18 330,212 1,072.52
ZMICO-W4  0.11 0.12 0.11 0.11 -0.01 -8.33 0.11 0.12 5,052,704 594.53
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่