สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 15/12/2018 00:30:05
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,609.45 -5.54 -0.34 1,620.60 1,602.42 12,610,007 44,918.04
SET50 1,071.65 -2.55 -0.24 1,078.90 1,065.89 813,059 31,770.95
SET100 2,361.25 -7.95 -0.34 2,379.33 2,349.48 1,467,735 36,237.62
sSET 778.90 -6.46 -0.82 785.76 777.63 204,064 633.13
SETHD 1,202.87 -3.39 -0.28 1,213.38 1,196.26 460,652 13,525.32
SETCLMV 1,003.61 -3.97 -0.39 1,012.20 999.42 282,223 8,291.15
SETTHSI 1,021.49 -3.08 -0.30 1,028.11 1,015.49 519,020 26,694.06
mai 384.24 -6.20 -1.59 391.10 384.24 314,788 711.31
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 408 4,375,459
ไม่เปลี่ยนแปลง 492 1,882,469
ลดลง 1,048 6,557,138
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W2  0.01 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 16,100 0.26
ACC-W1  0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 50,000 1.00
AJA-W1  0.17 0.17 0.16 0.16 -0.02 -11.11 0.16 0.17 10,000 1.68
ALT-W1  0.67 0.71 0.67 0.67 -0.01 -1.47 0.67 0.68 34,900 23.50
APEX-W1 <C> 0.05 0.05 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 84,188 3.37
APURE-W2  0.19 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00 0.18 0.20 685,000 130.15
AS-W1 <C> 0.10 0.10 0.09 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 10,100 1.01
AYUD-W1  4.66 4.70 4.40 4.42 -0.24 -5.15 4.42 4.44 712,900 3,232.21
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
B-W4  0.13 0.15 0.13 0.13 -0.01 -7.14 0.13 0.14 119,622 15.59
BTS-W4  0.55 0.58 0.47 0.49 -0.06 -10.91 0.49 0.50 200,076,172 104,689.82
BWG-W4  0.02 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 496,600 9.93
CEN-W4 <SP> - - - - - - - - - -
CGD-W4  0.25 0.26 0.25 0.25 -0.02 -7.41 0.25 0.26 124,900 32.38
CGH-W3  0.04 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 272,100 12.88
CI-W1  0.21 0.22 0.21 0.21 +0.01 +5.00 0.20 0.21 8,000 1.68
CKP-W1  0.56 0.58 0.55 0.57 0.00 0.00 0.57 0.58 12,687,900 7,211.68
CRANE-W1  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.05 1,088 1.08
CWT-W4  0.05 0.06 0.03 0.04 -0.02 -33.33 0.04 0.05 2,601,853 114.80
DCC-W1  0.82 0.83 0.78 0.78 -0.04 -4.88 0.78 0.79 7,098,160 5,636.18
DCON-W1  - - - - - - 2.14 2.80 - -
DIGI-W1 <C> 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 200,100 2.00
DIGI-W2 <C> 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 - 0.02 100,100 1.00
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EIC-W2 <C> - - - - - - - 0.01 - -
EIC-W3 <C> - - - - - - - 0.03 - -
EMC-W6 <C> 0.13 0.14 0.13 0.13 -0.01 -7.14 0.13 0.14 1,246,150 162.05
EVER-W3  0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 28,300 0.58
GJS-W3 <C> - - - - - - - 0.01 - -
GSTEL-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
GSTEL-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  4.78 4.78 4.40 4.70 -0.08 -1.67 4.42 4.70 7,600 34.33
ITD-W1  0.08 0.09 0.08 0.09 0.00 0.00 0.08 0.09 1,416,689 120.30
JAS-W3  2.12 2.20 2.12 2.16 +0.04 +1.89 2.12 2.16 12,545,602 27,017.98
JCK-W5  0.45 0.49 0.41 0.49 0.00 0.00 0.43 0.45 14,600 6.28
JMART-W2  0.49 0.49 0.43 0.45 -0.04 -8.16 0.45 0.46 691,207 313.36
JMT-W2  2.04 2.12 2.02 2.04 0.00 0.00 2.04 2.08 91,629 186.92
MACO-W2  0.19 0.20 0.19 0.19 -0.01 -5.00 0.19 0.20 8,002,600 1,525.24
MIDA-W2  - - - - - - - 0.01 - -
MILL-W3  0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 1,997,600 39.95
MILL-W4  0.15 0.16 0.14 0.15 0.00 0.00 0.14 0.16 62,700 9.40
MILL-W5  0.15 0.15 0.14 0.15 0.00 0.00 0.14 0.16 1,763,200 263.16
ML-W2  0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 355,000 4.05
MONO-W1  0.38 0.40 0.32 0.33 -0.05 -13.16 0.33 0.34 15,923,800 5,654.79
NEP-W3 <C> - - - - - - 0.03 0.06 - -
NOK-W1 <C> 0.32 0.33 0.32 0.33 0.00 0.00 0.33 0.34 20,700 6.82
NUSA-W3  0.36 0.36 0.34 0.34 -0.01 -2.86 0.34 0.35 1,439,900 506.90
NVD-W1  0.30 0.30 0.27 0.27 -0.02 -6.90 0.27 0.29 475,400 134.68
ORI-W1  0.77 0.81 0.62 0.67 -0.13 -16.25 0.67 0.68 15,402,750 10,741.98
PACE-W2 <C> 0.13 0.13 0.10 0.12 -0.01 -7.69 0.11 0.12 2,361,700 286.20
PDI-W1  1.03 1.18 0.96 0.99 -0.04 -3.88 0.98 0.99 25,451,832 27,621.77
PDJ-W2  1.15 1.15 1.03 1.03 -0.12 -10.43 1.03 1.14 109,474 115.79
PDJ-W3  1.09 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00 1.09 1.10 6,487 7.07
PDJ-W4  1.08 1.08 1.07 1.07 -0.01 -0.93 1.07 1.09 12,375 13.34
PLE-W3 <SP> - - - - - - - - - -
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RICHY-W1  0.16 0.16 0.13 0.13 -0.02 -13.33 0.13 0.15 434,100 62.05
RICHY-W2  0.12 0.12 0.11 0.11 -0.01 -8.33 0.11 0.12 104,000 12.40
RS-W3  5.60 5.95 5.35 5.45 -0.20 -3.54 5.45 5.50 2,262,599 12,841.10
S-W1  0.04 0.05 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.04 0.05 2,022,532 80.56
SAMART-W2  0.43 0.43 0.39 0.39 -0.03 -7.14 0.39 0.40 1,788,133 720.07
SAWAD-W1  8.50 8.70 8.00 8.00 -0.50 -5.88 8.00 8.15 113,600 936.30
SDC-W1  0.16 0.17 0.15 0.17 +0.01 +6.25 0.16 0.17 308,300 49.33
SMT-W1  0.01 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 500,100 5.00
SMT-W2  0.44 0.45 0.44 0.44 0.00 0.00 0.43 0.44 20,600 9.06
SPORT-W5 <C> - - - - - - - 0.01 - -
SPORT-W7 <C> 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 183,000 7.32
SST-W2  1.74 1.76 1.55 1.55 -0.19 -10.92 1.55 1.60 765,432 1,289.10
SUPER-W4  0.05 0.06 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 9,831,600 481.16
SUSCO-W1  - - - - - - - 0.01 - -
SVI-W3  1.96 2.02 1.88 1.88 -0.02 -1.05 1.88 1.92 258,200 505.57
TCC-W3  0.24 0.24 0.21 0.21 -0.01 -4.55 0.20 0.21 9,986,700 2,360.98
TCC-W4  0.22 0.23 0.20 0.20 -0.01 -4.76 0.20 0.21 1,782,500 377.30
TCC-W5  0.32 0.34 0.30 0.30 -0.02 -6.25 0.30 0.32 135,976 42.66
TCJ-W2  0.68 0.71 0.63 0.67 -0.01 -1.47 0.67 0.68 505,300 333.74
TCMC-W2  0.07 0.08 0.06 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 915,100 64.06
TFG-W1  0.60 0.61 0.53 0.58 -0.11 -15.94 0.54 0.60 185,000 107.42
TFG-W2  0.40 0.40 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37 0.39 98,300 36.38
TGPRO-W3  0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 50,000 1.00
TH-W2  0.19 0.21 0.17 0.18 -0.02 -10.00 0.18 0.20 1,884,133 342.91
THE-W2  0.04 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 3,213,500 96.42
TNITY-W1  0.79 0.80 0.78 0.79 -0.02 -2.47 0.79 0.80 760,892 602.87
TNPC-W1  0.30 0.30 0.20 0.23 -0.05 -17.86 0.23 0.24 6,784,861 1,708.13
TRITN-W3  0.25 0.26 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.26 598,002 149.50
TSR-W1 <SP> - - - - - - - - - -
TTA-W5  0.05 0.05 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 10,874,963 362.73
TTCL-W1  1.09 1.13 1.04 1.04 -0.04 -3.70 1.04 1.05 831,205 892.85
U-W1  - - - - - - - 0.01 - -
U-W4  - - - - - - - 0.01 - -
VGI-W2  0.42 0.42 0.39 0.40 -0.01 -2.44 0.39 0.40 38,224,112 15,502.29
VIBHA-W2  1.17 1.17 1.15 1.16 0.00 0.00 1.14 1.17 43,000 49.61
VIBHA-W3  0.22 0.22 0.20 0.20 -0.01 -4.76 0.20 0.21 686,081 142.87
WAVE-W1  0.41 0.42 0.34 0.34 -0.06 -15.00 0.34 0.36 752,300 282.95
WHA-W1  7.85 7.90 7.20 7.50 -0.40 -5.06 7.45 7.50 466,299 3,462.45
WORK-W1  3.90 5.00 3.90 5.00 +1.00 +25.00 3.90 4.90 940 3.76
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่