สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 14/12/2019 00:30:14
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,573.91 +10.06 +0.64 1,582.16 1,570.07 18,726,510 71,118.91
SET50 1,066.63 +8.76 +0.83 1,072.76 1,062.63 1,615,761 54,672.78
SET100 2,340.75 +18.95 +0.82 2,353.55 2,332.73 2,132,199 60,152.63
sSET 679.03 +3.78 +0.56 682.12 678.68 164,855 738.19
SETCLMV 981.51 +12.75 +1.32 986.36 978.72 631,592 18,573.97
SETHD 1,138.39 +17.20 +1.53 1,144.19 1,134.32 742,106 18,378.46
SETTHSI 974.81 +8.42 +0.87 981.07 971.99 1,275,499 45,757.63
SETWB 1,003.33 +2.73 +0.27 1,010.48 997.23 401,821 9,220.80
mai 314.89 +1.19 +0.38 316.78 314.47 543,148 738.19
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 854 9,012,643
ไม่เปลี่ยนแปลง 525 1,792,956
ลดลง 902 8,233,696
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W4  0.14 0.16 0.14 0.14 0.00 0.00 0.14 0.15 26,560,700 3,942.42
AKR-W1  0.11 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 2,225,344 244.79
ALT-W1  0.26 0.28 0.24 0.24 -0.04 -14.29 0.25 0.26 122,400 30.58
APEX-W1 <C> 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 43,300 0.87
APURE-W2  0.12 0.12 0.10 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 593,500 64.22
AS-W1 <C> 0.15 0.15 0.13 0.13 -0.01 -7.14 0.13 0.14 88,600 12.64
AYUD-W1  1.63 1.65 1.56 1.58 -0.01 -0.63 1.58 1.60 258,705 412.50
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
B-W4  - - - - - - 0.03 0.04 64 0.00
B-W5  0.03 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 925,262 33.76
B52-W2 <C> - - - - - - - 0.01 - -
BKD-W2  0.13 0.13 0.12 0.13 0.00 0.00 0.12 0.13 20,400 2.45
CGD-W4  0.10 0.10 0.09 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 672,602 61.63
CGH-W3  0.03 0.03 0.02 0.03 +0.01 +50.00 0.01 0.03 2,306,966 46.16
CI-W1  0.03 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 225,600 6.80
CKP-W1  0.38 0.40 0.36 0.37 +0.01 +2.78 0.37 0.38 60,834,424 23,121.75
CRANE-W1  0.78 0.78 0.73 0.75 +0.01 +1.35 0.73 0.75 56,300 41.18
DCC-W1  0.61 0.61 0.60 0.61 0.00 0.00 0.60 0.61 63,000 38.39
ECL-W3  0.29 0.32 0.29 0.30 +0.01 +3.45 0.30 0.31 3,583,000 1,079.50
EIC-W2  - - - - - - - 0.01 - -
EIC-W3  - - - - - - 0.01 0.02 - -
EMC-W6  0.05 0.06 0.05 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 26,700 1.44
EPCO-W3  0.60 0.60 0.59 0.59 +0.01 +1.72 0.59 0.60 262,633 155.73
GJS-W3  - - - - - - - 0.01 - -
GLOCON-W4  0.25 0.26 0.24 0.24 -0.01 -4.00 0.23 0.24 2,681,300 649.87
J-W1  0.32 0.32 0.32 0.32 -0.01 -3.03 0.30 0.32 2,000 0.64
JAS-W3  1.63 1.65 1.60 1.60 -0.01 -0.62 1.60 1.61 2,379,136 3,842.43
JCK-W5  0.13 0.14 0.11 0.11 -0.01 -8.33 0.11 0.12 913,400 107.87
JMT-W2  4.56 4.60 4.42 4.42 -0.10 -2.21 4.42 4.50 534,100 2,416.87
MACO-W2  0.19 0.20 0.18 0.19 +0.01 +5.56 0.18 0.19 6,435,000 1,234.22
MILL-W3 <SP> - - - - - - - - - -
MILL-W4  0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 77,510 2.33
MILL-W5  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 60,000 0.60
MINT-W6  3.40 3.50 3.36 3.36 0.00 0.00 3.36 3.40 352,906 1,215.97
NFC-W1  0.83 0.90 0.83 0.90 +0.04 +4.65 0.87 0.90 4,301 3.82
NOK-W1 <C> 0.05 0.06 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 1,429,300 52.79
NUSA-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 38,200 0.38
NVD-W1  0.12 0.12 0.11 0.12 +0.01 +9.09 0.11 0.12 29,000 3.41
ORI-W1  0.59 0.60 0.58 0.58 0.00 0.00 0.58 0.59 912,510 535.19
PACE-W2 <C, NP> 0.01 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 20,100 0.20
PACE-W3 <C, NP> - - - - - - - 0.08 - -
PDI-W1  0.47 0.52 0.47 0.48 +0.02 +4.35 0.48 0.49 1,169,600 585.92
PDJ-W3  0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0.46 0.51 51,806 23.82
PDJ-W4  0.50 0.51 0.50 0.51 -0.02 -3.77 0.51 0.53 47,462 23.72
PERM-W1  0.17 0.17 0.16 0.16 -0.01 -5.88 0.16 0.17 278,900 45.77
PORT-W1  0.91 0.91 0.85 0.86 -0.02 -2.27 0.86 0.87 9,280,300 8,225.74
PPPM-W4 <NP> 0.20 0.23 0.19 0.19 -0.01 -5.00 0.19 0.20 14,308,833 3,034.75
PRIME-W1  0.03 0.05 0.03 0.05 +0.01 +25.00 0.02 0.05 332,100 9.96
PRIME-W2  0.02 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 402,000 8.04
RICHY-W2  - - - - - - 0.03 0.04 - -
RS-W3  1.69 1.82 1.66 1.70 +0.04 +2.41 1.70 1.71 1,831,856 3,171.18
SAMART-W2  0.56 0.56 0.54 0.54 -0.02 -3.57 0.54 0.55 334,658 185.28
SAWAD-W1  17.60 17.60 16.90 16.90 -0.10 -0.59 16.90 17.10 80,000 1,381.51
SDC-W1  0.09 0.10 0.09 0.10 +0.01 +11.11 0.08 0.10 62,500 5.63
SINGER-W1  1.60 1.68 1.51 1.51 -0.08 -5.03 1.51 1.66 2,100 3.50
SINGER-W2  1.27 1.30 1.27 1.27 +0.07 +5.83 1.20 1.27 6,500 8.27
SMT-W2  0.22 0.23 0.20 0.20 -0.01 -4.76 0.20 0.21 11,410,412 2,386.04
SST-W2  1.02 1.02 0.96 0.96 -0.05 -4.95 0.96 0.99 15,200 14.94
SUPER-W4  0.01 0.02 0.01 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.02 30,912,300 309.16
SVI-W3  1.03 1.08 1.00 1.00 -0.04 -3.85 1.00 1.01 2,928,000 3,046.11
TCC-W3  0.05 0.07 0.05 0.07 +0.02 +40.00 0.06 0.07 390,600 19.54
TCC-W4  0.04 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 1,500,200 60.01
TCC-W5  0.13 0.14 0.13 0.14 0.00 0.00 0.13 0.14 15,300 1.99
TCJ-W2  0.27 0.28 0.26 0.27 0.00 0.00 0.27 0.28 1,236,200 334.75
TFG-W2  0.65 0.69 0.63 0.64 0.00 0.00 0.63 0.64 4,761,770 3,127.30
TGPRO-W3  - - - - - - - 0.01 - -
TH-W2  0.07 0.08 0.06 0.06 -0.01 -14.29 0.06 0.07 199,100 13.84
THE-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,000 0.01
TNITY-W1  0.27 0.27 0.27 0.27 0.00 0.00 0.27 0.28 25,900 6.99
TRITN-W3  0.10 0.10 0.09 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 3,869,813 357.88
TTCL-W1  0.48 0.51 0.46 0.47 +0.01 +2.17 0.47 0.49 586,600 284.17
TWZ-W5  - - - - - - - 0.01 - -
U-W4  - - - - - - - 0.01 - -
VGI-W2  1.61 1.71 1.61 1.68 +0.10 +6.33 1.68 1.69 44,287,852 73,611.61
VIBHA-W2  0.92 0.92 0.86 0.87 -0.08 -8.42 0.87 0.90 10,685 9.32
VIBHA-W3  0.20 0.20 0.19 0.19 0.00 0.00 0.19 0.20 2,134,359 405.80
WAVE-W1  0.19 0.19 0.17 0.18 0.00 0.00 0.18 0.19 538,100 96.25
WHA-W1  7.05 7.05 6.70 6.80 -0.10 -1.45 6.80 6.90 181,012 1,252.83
WIIK-W2  0.14 0.14 0.13 0.13 0.00 0.00 0.13 0.14 2,268,400 305.79
ZMICO-W4  0.08 0.10 0.08 0.10 +0.01 +11.11 0.08 0.10 436,933 39.16
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่