สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,354.31 - - - - - -
SET50 888.98 - - - - - -
SET100 1,975.39 - - - - - -
sSET 601.11 - - - - - -
SETCLMV 931.83 - - - - - -
SETHD 926.61 - - - - - -
SETTHSI 829.65 - - - - - -
SETWB 909.57 - - - - - -
mai 298.14 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W4  - - - - - - - - - -
AKR-W1  - - - - - - - - - -
ALT-W1  - - - - - - - - - -
APEX-W1 <C> - - - - - - - - - -
APURE-W2  - - - - - - - - - -
B-W3  - - - - - - - - - -
B-W4  - - - - - - - - - -
B-W5  - - - - - - - - - -
BKD-W2  - - - - - - - - - -
BTS-W5  - - - - - - - - - -
CGD-W4  - - - - - - - - - -
CGH-W3  - - - - - - - - - -
DCC-W1  - - - - - - - - - -
ECL-W3  - - - - - - - - - -
EMC-W6  - - - - - - - - - -
EP-W3  - - - - - - - - - -
GLOCON-W4  - - - - - - - - - -
III-W1  - - - - - - - - - -
J-W1  - - - - - - - - - -
JMART-W3  - - - - - - - - - -
JMART-W4  - - - - - - - - - -
JMT-W2  - - - - - - - - - -
MACO-W2  - - - - - - - - - -
MILL-W4  - - - - - - - - - -
MINT-W6  - - - - - - - - - -
NER-W1  - - - - - - - - - -
NEX-W2  - - - - - - - - - -
NFC-W1  - - - - - - - - - -
NVD-W1  - - - - - - - - - -
ORI-W1  - - - - - - - - - -
PACE-W2 <SP, C, NP> - - - - - - - - - -
PACE-W3 <SP, C, NP> - - - - - - - - - -
PDI-W1  - - - - - - - - - -
PDJ-W4  - - - - - - - - - -
PERM-W1  - - - - - - - - - -
PORT-W1  - - - - - - - - - -
PPPM-W4 <C, NP> - - - - - - - - - -
PRIME-W1  - - - - - - - - - -
PRIME-W2  - - - - - - - - - -
SAMART-W2  - - - - - - - - - -
SDC-W1  - - - - - - - - - -
SINGER-W1  - - - - - - - - - -
SINGER-W2  - - - - - - - - - -
SST-W2  - - - - - - - - - -
SUPER-W4  - - - - - - - - - -
TCC-W3  - - - - - - - - - -
TCC-W4  - - - - - - - - - -
TCC-W5  - - - - - - - - - -
TGPRO-W3  - - - - - - - - - -
TNITY-W1  - - - - - - - - - -
TRITN-W3  - - - - - - - - - -
TTCL-W1  - - - - - - - - - -
U-W4  - - - - - - - - - -
VGI-W2  - - - - - - - - - -
VIBHA-W3  - - - - - - - - - -
W-W2 <SP, C> - - - - - - - - - -
W-W3 <C> - - - - - - - - - -
WIIK-W2  - - - - - - - - - -
ZMICO-W4  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่