สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25/04/2019 00:29:52
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,673.43 +2.12 +0.13 1,676.84 1,668.06 10,800,197 47,524.82
SET50 1,113.76 +2.43 +0.22 1,116.50 1,109.29 925,826 32,674.18
SET100 2,458.54 +3.72 +0.15 2,464.66 2,449.08 1,486,003 38,213.92
sSET 791.16 -2.99 -0.38 795.26 789.71 267,664 1,491.93
SETCLMV 1,059.06 -1.50 -0.14 1,062.68 1,053.76 492,437 14,288.74
SETHD 1,244.22 +0.40 +0.03 1,248.00 1,238.84 505,104 16,497.36
SETTHSI 1,070.42 +1.28 +0.12 1,073.35 1,066.07 735,274 27,572.27
SETWB 1,018.65 +1.53 +0.15 1,021.83 1,013.52 349,417 7,814.05
mai 367.98 -0.19 -0.05 369.79 367.57 221,242 398.81
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 558 4,901,694
ไม่เปลี่ยนแปลง 540 1,883,381
ลดลง 811 4,083,746
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC-W1 <SP> - - - - - - - - - -
AJA-W1  0.10 0.11 0.09 0.09 -0.01 -10.00 0.09 0.10 2,172,739 211.12
ALT-W1  0.53 0.53 0.53 0.53 -0.01 -1.85 0.53 0.54 1,850 0.96
APEX-W1 <C> - - - - - - 0.03 0.04 - -
APURE-W2  0.13 0.14 0.13 0.14 +0.01 +7.69 0.13 0.14 61,000 8.04
AS-W1 <C> 0.09 0.09 0.07 0.09 +0.01 +12.50 0.08 0.09 39,200 3.50
AYUD-W1  5.25 5.25 5.15 5.20 0.00 0.00 5.15 5.20 137,700 716.68
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
B-W4  0.14 0.14 0.13 0.14 0.00 0.00 0.13 0.14 376,004 52.24
BTS-W4  1.03 1.08 1.00 1.08 +0.06 +5.88 1.07 1.08 83,887,815 87,327.00
BWG-W4  - - - - - - - 0.01 - -
CGD-W4  0.18 0.19 0.18 0.19 +0.01 +5.56 0.18 0.19 230,000 42.19
CGH-W3  0.04 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 90,100 2.85
CI-W1  0.32 0.32 0.28 0.29 -0.02 -6.45 0.29 0.30 3,719,803 1,112.89
CKP-W1  0.62 0.63 0.59 0.62 0.00 0.00 0.61 0.62 15,111,000 9,150.59
CRANE-W1  - - - - - - 0.75 1.09 - -
DCC-W1  0.85 0.87 0.84 0.86 +0.02 +2.38 0.85 0.86 9,461,020 8,097.53
DCON-W1 <SP> - - - - - - - - - -
DIGI-W1 <C> - - - - - - - 0.01 - -
DIGI-W2 <C> 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 100,000 1.00
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
ECL-W3  0.30 0.31 0.29 0.29 0.00 0.00 0.29 0.30 3,698,725 1,105.35
EIC-W2 <C> - - - - - - - 0.01 - -
EIC-W3 <C> - - - - - - 0.01 0.02 - -
EMC-W6  0.20 0.20 0.19 0.20 0.00 0.00 0.19 0.20 2,407,100 480.30
EPCO-W3  0.28 0.28 0.26 0.26 -0.02 -7.14 0.26 0.27 4,665,200 1,281.77
GJS-W3 <C> - - - - - - - 0.01 - -
GSTEL-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
GSTEL-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  4.18 4.18 4.00 4.00 -0.14 -3.38 4.00 4.14 2,300 9.27
ITD-W1 <SP> - - - - - - - - - -
JAS-W3  3.50 3.52 3.50 3.50 0.00 0.00 3.50 3.52 416,806 1,462.04
JCK-W5  0.41 0.43 0.41 0.43 0.00 0.00 0.41 0.42 400 0.17
JMART-W2  0.06 0.06 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.06 8,259,900 432.24
JMT-W2  2.62 2.62 2.58 2.58 0.00 0.00 2.56 2.60 34,350 88.78
MACO-W2  0.18 0.18 0.17 0.18 0.00 0.00 0.17 0.18 4,197,400 749.93
MIDA-W2  - - - - - - - 0.01 - -
MILL-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 4,700 0.05
MILL-W4  0.12 0.12 0.12 0.12 +0.01 +9.09 0.11 0.12 150 0.02
MILL-W5  0.07 0.07 0.06 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 231,806 14.22
ML-W2  - - - - - - - 0.01 - -
MONO-W1  0.18 0.18 0.16 0.16 -0.02 -11.11 0.16 0.17 6,544,800 1,117.03
NEP-W3 <C> 0.02 0.02 0.02 0.02 +0.01 +100.00 - 0.02 2,400 0.05
NFC-W1  1.90 1.90 1.84 1.84 -0.06 -3.16 1.84 1.87 41,306 76.67
NOK-W1 <C> 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.26 7,825 1.96
NPPG-W4  0.74 0.74 0.71 0.71 -0.02 -2.74 0.71 0.72 3,746,106 2,694.76
NUSA-W3  0.24 0.24 0.22 0.22 -0.01 -4.35 0.22 0.23 535,400 123.14
NVD-W1  0.28 0.28 0.26 0.27 0.00 0.00 0.26 0.27 441,140 120.13
ORI-W1  0.67 0.67 0.64 0.64 -0.03 -4.48 0.64 0.66 6,118,075 3,975.85
PACE-W2 <C> 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 200 0.01
PDI-W1  0.75 0.76 0.75 0.76 +0.01 +1.33 0.75 0.76 22,266 16.70
PDJ-W3  0.79 0.82 0.79 0.82 +0.02 +2.50 0.80 0.82 6,355 5.09
PDJ-W4  0.79 0.79 0.72 0.77 -0.02 -2.53 0.77 0.89 22,168 16.96
RICHY-W1  0.10 0.10 0.08 0.08 -0.01 -11.11 0.08 0.09 655,266 56.22
RICHY-W2  0.12 0.12 0.11 0.11 -0.01 -8.33 0.11 0.12 462,010 53.93
RS-W3  6.60 7.05 6.60 6.80 +0.25 +3.82 6.80 6.90 1,842,600 12,675.25
S-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 100 0.00
SAMART-W2  0.50 0.50 0.49 0.49 -0.01 -2.00 0.49 0.50 689,533 340.46
SAWAD-W1  7.60 7.70 7.50 7.50 0.00 0.00 7.50 7.65 46,100 350.53
SDC-W1  0.20 0.22 0.20 0.20 -0.01 -4.76 0.20 0.21 48,200 9.65
SMT-W1  - - - - - - - 0.01 - -
SMT-W2  0.63 0.63 0.59 0.62 0.00 0.00 0.61 0.62 2,533,550 1,558.51
SPORT-W5 <SP, C> - - - - - - - - - -
SPORT-W7 <C> - - - - - - 0.02 0.03 - -
SST-W2  1.35 1.38 1.22 1.28 -0.07 -5.19 1.28 1.29 123,248 161.97
SUPER-W4  0.05 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 2,157,900 107.89
SVI-W3  1.65 1.69 1.61 1.69 +0.08 +4.97 1.62 1.69 36,200 59.54
TCC-W3  0.13 0.13 0.11 0.12 0.00 0.00 0.11 0.12 5,700 0.65
TCC-W4  0.11 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 0.11 0.12 108,937 11.98
TCC-W5  0.25 0.26 0.25 0.26 +0.01 +4.00 0.25 0.26 18,268 4.57
TCJ-W2  0.62 0.62 0.60 0.61 +0.01 +1.67 0.59 0.61 10,200 6.12
TCMC-W2  0.21 0.22 0.19 0.20 -0.01 -4.76 0.20 0.21 9,339,600 1,890.74
TFG-W1 <SP> - - - - - - - - - -
TFG-W2  0.56 0.61 0.55 0.60 +0.03 +5.26 0.60 0.61 6,350,202 3,755.43
TGPRO-W3  0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 2,250,200 22.50
TH-W2  0.17 0.17 0.16 0.16 0.00 0.00 0.16 0.17 73,199 11.71
THE-W2  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 340,100 10.20
TNITY-W1  0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00 0.42 0.46 20,014 9.01
TNPC-W1  0.07 0.09 0.07 0.07 +0.01 +16.67 0.07 0.08 3,031,735 223.44
TRITN-W3  0.22 0.23 0.22 0.22 -0.01 -4.35 0.22 0.23 2,587,500 578.26
TTCL-W1  0.90 0.90 0.87 0.87 -0.02 -2.25 0.87 0.89 829,380 728.23
TWZ-W5  0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 9,500 0.28
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 800,000 8.00
U-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 2,000 0.02
VGI-W2  0.67 0.71 0.67 0.69 +0.03 +4.55 0.69 0.70 184,432,849 128,281.23
VIBHA-W2  1.04 1.04 1.04 1.04 +0.05 +5.05 0.99 1.04 5,900 6.14
VIBHA-W3  0.16 0.17 0.15 0.16 0.00 0.00 0.15 0.16 875,137 139.53
WAVE-W1  0.35 0.35 0.32 0.33 -0.02 -5.71 0.33 0.34 1,134,280 383.63
WHA-W1  7.10 7.10 7.00 7.05 0.00 0.00 7.05 7.10 155,500 1,091.66
WIIK-W2  0.20 0.20 0.19 0.19 -0.01 -5.00 0.19 0.20 166,466 31.76
WORK-W1  6.00 6.05 5.60 5.65 -0.30 -5.04 5.65 5.70 408,365 2,382.67
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่