สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/10/2018 00:30:18
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,667.91 -15.00 -0.89 1,681.92 1,664.09 14,603,821 62,259.86
SET50 1,096.19 -9.74 -0.88 1,105.52 1,094.13 1,111,893 39,200.07
SET100 2,434.98 -22.90 -0.93 2,456.47 2,429.20 2,165,610 47,935.90
sSET 877.97 -11.49 -1.29 891.71 875.07 1,047,075 1,790.09
SETHD 1,255.51 -9.74 -0.77 1,263.88 1,253.11 577,069 14,985.25
SETCLMV 1,056.61 -13.34 -1.25 1,068.60 1,053.08 498,263 13,204.72
SETTHSI 1,053.64 -8.08 -0.76 1,060.98 1,050.85 640,745 28,235.41
mai 426.79 -4.40 -1.02 430.82 425.37 788,983 1,602.62
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 328 4,297,099
ไม่เปลี่ยนแปลง 386 1,915,701
ลดลง 1,349 8,865,406
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W2  0.07 0.07 0.05 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.06 459,400 25.72
ACC-W1  0.03 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.02 0.04 302,200 9.09
AJA-W1  0.21 0.23 0.21 0.23 +0.01 +4.55 0.22 0.23 1,057,300 226.75
ALT-W1  1.07 1.07 1.00 1.00 -0.07 -6.54 1.00 1.01 1,188,625 1,223.88
APEX-W1  0.05 0.05 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 270,900 11.21
APURE-W2  0.25 0.25 0.23 0.23 0.00 0.00 0.22 0.23 1,215,710 291.50
AQ-W4 <SP, C> - - - - - - - - - -
AS-W1 <C> 0.25 0.25 0.24 0.24 -0.01 -4.00 0.24 0.25 23,900 5.78
AYUD-W1  7.30 7.55 6.95 7.15 -0.05 -0.69 7.15 7.20 8,882,329 64,892.87
B-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 50,000 0.50
B-W4  0.19 0.25 0.19 0.20 0.00 0.00 0.20 0.21 25,257,558 5,678.38
BTS-W3 <SP> - - - - - - - - - -
BWG-W4  0.08 0.08 0.07 0.07 -0.01 -12.50 0.07 0.08 631,743 44.29
CEN-W4  0.04 0.04 0.02 0.02 -0.03 -60.00 0.01 0.02 9,749,400 226.71
CGD-W4  0.28 0.29 0.28 0.28 -0.01 -3.45 0.28 0.29 2,182,900 616.50
CGH-W3  0.06 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 3,797,477 189.88
CI-W1  0.46 0.52 0.46 0.49 0.00 0.00 0.46 0.49 15,558 7.51
CKP-W1  0.63 0.63 0.61 0.62 -0.02 -3.12 0.61 0.62 5,016,300 3,092.75
CRANE-W1  - - - - - - 1.36 1.46 - -
CWT-W4  0.36 0.38 0.32 0.33 -0.02 -5.71 0.32 0.33 2,341,910 835.90
DCC-W1  0.89 0.91 0.87 0.87 -0.03 -3.33 0.87 0.88 5,738,690 5,036.64
DCON-W1  - - - - - - 3.48 4.28 - -
DIGI-W1 <C> 0.03 0.03 0.02 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 500,200 10.01
DIGI-W2 <C> - - - - - - 0.01 0.02 - -
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EIC-W2 <C> - - - - - - - 0.01 - -
EIC-W3 <C> - - - - - - 0.01 0.02 - -
EVER-W3  0.06 0.06 0.05 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 1,193,100 61.83
GJS-W3 <C> - - - - - - 0.01 0.02 - -
GSTEL-W1 <SP> - - - - - - - - - -
GSTEL-W2 <SP> - - - - - - - - - -
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  6.00 6.00 5.90 6.00 +0.10 +1.69 5.50 6.00 24,000 143.50
ITD-W1  0.12 0.13 0.12 0.12 0.00 0.00 0.11 0.12 5,288,091 636.79
JAS-W3  2.32 2.32 2.30 2.30 -0.02 -0.86 2.30 2.32 2,430,482 5,615.35
JCK-W5  0.47 0.49 0.46 0.47 -0.01 -2.08 0.46 0.47 243,700 113.94
JMART-W2  1.12 1.12 0.98 0.99 -0.13 -11.61 0.99 1.00 6,559,409 6,752.87
JMT-W2  1.99 1.99 1.87 1.93 -0.05 -2.53 1.89 1.93 1,738,600 3,327.31
MACO-W2  0.25 0.25 0.23 0.23 -0.02 -8.00 0.23 0.24 12,429,000 2,948.84
MIDA-W2  0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 10,852,500 108.53
MILL-W3  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 260,000 7.72
MILL-W4  0.29 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00 0.28 0.29 2,550,000 799.50
MILL-W5  0.25 0.27 0.25 0.26 -0.01 -3.70 0.26 0.27 1,824,432 479.19
ML-W2  0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 20,000 0.40
MONO-W1  0.40 0.40 0.36 0.38 -0.02 -5.00 0.38 0.39 3,458,483 1,313.25
NEP-W3 <C> - - - - - - 0.03 0.07 - -
NOK-W1 <C> 0.49 0.50 0.49 0.49 0.00 0.00 0.49 0.50 13,900 6.86
NUSA-W3  - - - - - - 0.11 0.16 - -
NVD-W1  0.34 0.36 0.31 0.32 -0.03 -8.57 0.32 0.33 410,800 136.02
ORI-W1  1.99 1.99 1.85 1.87 -0.12 -6.03 1.87 1.89 804,749 1,525.44
PACE-W2 <C> 0.15 0.15 0.14 0.14 -0.01 -6.67 0.13 0.14 165,400 23.16
PDI-W1  1.11 1.11 1.06 1.09 -0.03 -2.68 1.07 1.09 138,041 149.95
PDJ-W2  1.25 1.25 1.14 1.21 -0.05 -3.97 1.21 1.27 6,550 7.70
PDJ-W3  1.23 1.24 1.23 1.24 -0.01 -0.80 1.23 1.29 6,406 7.84
PDJ-W4  1.23 1.23 1.20 1.20 -0.04 -3.23 1.22 1.26 22,512 27.53
PLE-W3  0.10 0.11 0.10 0.11 +0.01 +10.00 0.10 0.11 1,486,300 159.25
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RICHY-W1  0.40 0.40 0.35 0.36 0.00 0.00 0.34 0.36 336,400 119.15
RICHY-W2  0.18 0.18 0.17 0.18 0.00 0.00 0.17 0.18 359,600 62.14
RS-W3  6.00 6.05 5.00 5.00 -0.60 -10.71 5.00 5.35 75,100 425.84
S-W1  0.11 0.11 0.10 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 2,185,200 224.87
SAMART-W2  0.59 0.60 0.58 0.58 -0.01 -1.69 0.58 0.59 2,770,233 1,620.27
SAWAD-W1  9.10 9.65 8.80 9.05 -0.05 -0.55 9.05 9.10 754,505 6,966.63
SDC-W1  0.17 0.18 0.17 0.17 -0.01 -5.56 0.15 0.17 201,400 34.24
SMM-W4 <SP> - - - - - - - - - -
SMT-W1  0.05 0.06 0.05 0.06 +0.01 +20.00 0.05 0.06 415,435 20.78
SMT-W2  0.56 0.56 0.55 0.55 -0.02 -3.51 0.55 0.56 158,200 87.95
SPALI-W4 <SP> - - - - - - - - - -
SPORT-W5 <C> 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 374,100 3.74
SST-W2  2.48 2.58 2.24 2.24 -0.22 -8.94 2.24 2.30 3,695,995 8,946.57
SUPER-W4  0.08 0.08 0.07 0.07 0.00 0.00 0.07 0.08 18,375,800 1,401.02
SUSCO-W1  0.06 0.07 0.05 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 2,779,900 176.07
SVI-W3  2.92 2.94 2.78 2.82 -0.14 -4.73 2.80 2.82 3,547,200 10,112.48
TCC-W3  0.22 0.23 0.21 0.21 0.00 0.00 0.21 0.23 30,100 6.32
TCC-W4  0.23 0.23 0.22 0.23 0.00 0.00 0.22 0.23 356,000 78.88
TCC-W5  0.54 0.55 0.52 0.53 0.00 0.00 0.53 0.54 784,661 416.16
TCJ-W2  0.86 0.94 0.84 0.85 -0.05 -5.56 0.85 0.87 548,300 499.08
TCMC-W2  0.32 0.33 0.29 0.32 0.00 0.00 0.31 0.32 4,431,200 1,389.72
TFG-W1  1.45 1.45 1.45 1.45 -0.05 -3.33 1.45 1.50 3,200 4.64
TFG-W2  0.72 0.74 0.69 0.69 -0.05 -6.76 0.69 0.73 121,900 85.81
TGPRO-W3  0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 144,755,300 2,895.11
TH-W2  0.29 0.33 0.29 0.30 0.00 0.00 0.30 0.31 4,842,500 1,486.48
THE-W2  0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 335,200 16.76
TNITY-W1  0.90 0.90 0.90 0.90 -0.01 -1.10 0.88 0.90 33,400 30.06
TNPC-W1  0.42 0.42 0.40 0.40 -0.01 -2.44 0.39 0.40 331,300 132.97
TRITN-W3  0.29 0.29 0.21 0.26 -0.03 -10.34 0.25 0.26 47,855,726 11,462.29
TSR-W1  0.29 0.40 0.29 0.29 0.00 0.00 0.29 0.30 23,253,500 7,743.31
TTA-W5  0.16 0.16 0.14 0.14 -0.02 -12.50 0.14 0.16 2,224,816 338.75
TTCL-W1  1.23 1.24 1.17 1.19 -0.04 -3.25 1.19 1.20 1,307,500 1,562.69
U-W1  - - - - - - - 0.01 - -
U-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 554,600 5.55
VGI-W2  0.46 0.46 0.40 0.42 -0.03 -6.67 0.42 0.43 15,431,209 6,609.84
VIBHA-W2  1.41 1.42 1.38 1.38 -0.03 -2.13 1.38 1.40 346,500 484.87
VIBHA-W3  0.30 0.31 0.29 0.30 -0.01 -3.23 0.30 0.31 2,486,722 744.29
WAVE-W1  0.43 0.43 0.42 0.42 -0.01 -2.33 0.41 0.42 56,500 23.88
WHA-W1  7.90 7.90 7.40 7.50 -0.40 -5.06 7.50 7.60 719,411 5,454.14
WORK-W1  6.20 6.95 6.15 6.65 0.00 0.00 6.20 6.60 1,600 10.06
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่