สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16/02/2019 00:30:07
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,636.94 -15.70 -0.95 1,652.06 1,634.87 14,855,978 49,158.93
SET50 1,089.39 -11.02 -1.00 1,099.89 1,086.88 1,247,607 33,323.48
SET100 2,399.38 -26.46 -1.09 2,424.34 2,395.16 1,873,512 39,474.67
sSET 781.58 -6.45 -0.82 790.07 781.51 299,180 1,133.96
SETHD 1,230.22 -11.22 -0.90 1,241.72 1,228.98 380,859 12,110.26
SETCLMV 1,008.64 -14.35 -1.40 1,023.50 1,008.64 370,208 10,287.60
SETTHSI 1,050.06 -13.02 -1.22 1,061.85 1,048.13 906,805 27,933.24
mai 383.22 -3.42 -0.88 388.53 383.22 502,166 789.19
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 362 5,113,940
ไม่เปลี่ยนแปลง 358 1,184,490
ลดลง 1,287 8,725,336
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W2 <SP> - - - - - - - - - -
ACC-W1  0.03 0.04 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 9,665,100 285.81
AJA-W1  0.11 0.11 0.10 0.10 -0.01 -9.09 0.09 0.10 575,700 57.57
ALT-W1  0.71 0.71 0.69 0.69 -0.02 -2.82 0.69 0.72 138,000 96.24
APEX-W1 <C> - - - - - - 0.04 0.05 - -
APURE-W2  0.19 0.20 0.18 0.19 0.00 0.00 0.19 0.20 1,680,010 318.47
AS-W1 <C> 0.12 0.12 0.11 0.11 -0.01 -8.33 0.11 0.12 24,800 2.92
AYUD-W1  4.40 4.54 4.38 4.42 +0.02 +0.45 4.42 4.44 2,470,820 11,029.67
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
B-W4  0.16 0.16 0.15 0.15 -0.01 -6.25 0.15 0.16 701,000 106.25
BTS-W4  0.73 0.82 0.71 0.72 +0.02 +2.86 0.72 0.73 515,450,515 396,765.78
BWG-W4  0.02 0.03 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 10,823,233 216.93
CGD-W4  0.25 0.25 0.24 0.25 +0.01 +4.17 0.24 0.25 159,800 39.93
CGH-W3  0.06 0.06 0.05 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.06 5,453,483 274.76
CI-W1  0.26 0.27 0.23 0.26 -0.01 -3.70 0.24 0.26 517,100 127.71
CKP-W1  0.52 0.52 0.50 0.50 -0.02 -3.85 0.50 0.51 6,761,600 3,438.80
CRANE-W1  - - - - - - 0.92 1.04 - -
DCC-W1  0.83 0.83 0.80 0.80 -0.03 -3.61 0.80 0.81 11,915,920 9,653.11
DCON-W1  - - - - - - 2.40 3.18 - -
DIGI-W1 <C> 0.01 0.02 0.01 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.02 502,400 5.05
DIGI-W2 <C> - - - - - - 0.01 0.02 - -
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EIC-W2 <C> 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 772,400 7.73
EIC-W3 <C> - - - - - - 0.01 0.04 - -
EMC-W6 <C> 0.21 0.22 0.21 0.22 0.00 0.00 0.21 0.22 4,021,126 854.74
EPCO-W3  0.36 0.37 0.32 0.33 -0.03 -8.33 0.33 0.34 5,049,600 1,713.14
EVER-W3  - - - - - - - 0.01 - -
GJS-W3 <C> - - - - - - - 0.01 - -
GSTEL-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
GSTEL-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  4.80 4.88 4.80 4.88 +0.08 +1.67 4.56 4.80 700 3.37
ITD-W1  0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 1,247,227 24.75
JAS-W3  3.42 3.50 3.22 3.30 -0.14 -4.07 3.30 3.32 27,805,699 93,526.11
JCK-W5  0.48 0.50 0.45 0.48 0.00 0.00 0.45 0.48 332,200 159.68
JMART-W2  0.43 0.44 0.39 0.39 -0.03 -7.14 0.39 0.40 2,312,823 947.14
JMT-W2  2.02 2.08 2.00 2.08 +0.06 +2.97 2.02 2.08 69,346 139.50
MACO-W2  0.21 0.22 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20 0.21 6,552,600 1,360.79
MIDA-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 500 0.00
MILL-W3  0.02 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 2,044,800 20.46
MILL-W4  0.15 0.15 0.15 0.15 +0.01 +7.14 0.15 0.16 124,510 18.68
MILL-W5  0.11 0.12 0.10 0.12 +0.01 +9.09 0.11 0.12 3,030,994 333.83
ML-W2  0.01 0.02 0.01 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.02 93,700 0.94
MONO-W1  0.29 0.29 0.27 0.27 -0.01 -3.57 0.27 0.28 2,601,500 721.46
NEP-W3 <C> - - - - - - 0.02 0.03 - -
NFC-W1  2.84 2.84 2.70 2.72 -0.10 -3.55 2.72 2.74 98,675 270.54
NOK-W1 <C> 0.39 0.39 0.31 0.31 -0.08 -20.51 0.31 0.38 35,450 13.42
NPPG-W4  0.90 0.93 0.81 0.82 -0.04 -4.65 0.82 0.83 206,297,255 176,214.97
NUSA-W3  0.24 0.25 0.24 0.25 0.00 0.00 0.25 0.26 147,000 36.68
NVD-W1  0.32 0.33 0.31 0.32 -0.01 -3.03 0.31 0.32 131,000 41.31
ORI-W1  0.70 0.71 0.68 0.68 -0.02 -2.86 0.68 0.69 5,295,619 3,665.84
PACE-W2 <C> 0.08 0.08 0.07 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 155,799 10.90
PDI-W1  0.87 0.87 0.83 0.83 -0.03 -3.49 0.83 0.84 359,812 302.47
PDJ-W3  0.86 0.86 0.86 0.86 0.00 0.00 0.86 0.92 4,324 3.71
PDJ-W4  0.84 0.86 0.84 0.86 +0.05 +6.17 0.86 0.87 75,275 64.73
RICHY-W1  0.12 0.12 0.10 0.11 -0.01 -8.33 0.10 0.11 549,900 59.80
RICHY-W2  0.13 0.14 0.13 0.14 0.00 0.00 0.13 0.14 828,800 107.75
RS-W3  5.70 5.75 5.50 5.50 -0.20 -3.51 5.50 5.55 247,100 1,387.41
S-W1  0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 400,132 8.00
SAMART-W2  0.60 0.60 0.50 0.51 -0.08 -13.56 0.50 0.51 10,314,131 5,415.14
SAWAD-W1  8.10 8.10 7.75 7.75 -0.35 -4.32 7.70 7.75 109,505 866.85
SDC-W1  0.26 0.27 0.24 0.24 -0.01 -4.00 0.24 0.26 1,463,200 369.92
SMT-W1  0.03 0.03 0.01 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.02 243,200 4.35
SMT-W2  0.56 0.61 0.51 0.51 -0.05 -8.93 0.51 0.53 5,009,152 2,837.04
SPORT-W5 <C> - - - - - - - 0.01 - -
SPORT-W7 <C> 0.03 0.03 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.02 0.03 14,800 0.44
SST-W2  1.57 1.60 1.56 1.57 -0.02 -1.26 1.56 1.57 128,825 203.13
SUPER-W4  0.05 0.06 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 5,302,509 264.45
SVI-W3  2.08 2.12 2.02 2.02 0.00 0.00 2.02 2.04 40,700 83.73
TCC-W3  0.14 0.14 0.13 0.14 +0.01 +7.69 0.13 0.14 154,400 21.62
TCC-W4  0.14 0.15 0.14 0.15 0.00 0.00 0.14 0.15 330,500 49.27
TCC-W5  0.30 0.30 0.27 0.27 -0.03 -10.00 0.27 0.29 321,461 90.32
TCJ-W2  0.68 0.69 0.68 0.69 -0.01 -1.43 0.67 0.68 44,000 29.93
TCMC-W2  0.25 0.26 0.20 0.21 -0.04 -16.00 0.21 0.22 37,025,505 8,271.51
TFG-W1  0.55 0.55 0.50 0.50 -0.09 -15.25 0.49 0.57 122,500 62.67
TFG-W2  0.40 0.40 0.40 0.40 +0.02 +5.26 0.38 0.40 11,610 4.64
TGPRO-W3  0.02 0.02 0.01 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.02 1,150,000 13.00
TH-W2  0.19 0.19 0.17 0.19 +0.01 +5.56 0.18 0.19 306,400 55.84
THE-W2  0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 710,600 19.32
TNITY-W1  0.72 0.72 0.70 0.71 -0.01 -1.39 0.70 0.71 208,000 146.90
TNPC-W1  0.19 0.19 0.16 0.16 -0.01 -5.88 0.15 0.16 277,800 46.08
TRITN-W3  0.23 0.23 0.22 0.22 0.00 0.00 0.22 0.23 2,999,300 661.85
TTA-W5 <SP> - - - - - - - - - -
TTCL-W1  0.84 0.84 0.79 0.79 -0.05 -5.95 0.78 0.79 899,920 730.29
TWZ-W5  0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 38,921,400 1,167.65
U-W1  - - - - - - - 0.01 - -
U-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 156,000 1.56
VGI-W2  0.41 0.46 0.41 0.43 +0.03 +7.50 0.43 0.44 73,329,420 32,023.16
VIBHA-W2  1.02 1.02 1.01 1.01 -0.01 -0.98 1.00 1.03 68,100 69.39
VIBHA-W3  0.18 0.18 0.17 0.18 0.00 0.00 0.17 0.18 617,576 108.57
WAVE-W1  0.36 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00 0.35 0.36 58,100 20.92
WHA-W1  7.85 7.85 7.60 7.60 -0.30 -3.80 7.60 7.85 199,812 1,535.02
WIIK-W2  0.25 0.25 0.24 0.24 -0.01 -4.00 0.24 0.25 1,981,231 487.05
WORK-W1  6.60 6.90 6.45 6.45 -0.15 -2.27 6.45 6.55 92,521 616.37
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่