สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/08/2019 00:30:21
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,646.68 +13.12 +0.80 1,646.74 1,636.20 18,467,058 51,082.72
SET50 1,088.69 +10.81 +1.00 1,088.90 1,079.87 1,192,127 29,812.40
SET100 2,406.15 +22.69 +0.95 2,406.69 2,387.87 2,089,049 38,494.65
sSET 762.39 +4.45 +0.59 763.25 758.60 298,157 1,343.63
SETCLMV 1,027.89 +14.12 +1.39 1,028.21 1,015.94 412,395 10,330.72
SETHD 1,177.80 +9.18 +0.79 1,179.43 1,169.69 427,783 9,981.18
SETTHSI 1,030.24 +10.20 +1.00 1,030.69 1,022.23 865,827 23,584.63
SETWB 1,048.74 +8.01 +0.77 1,051.25 1,039.78 490,124 9,845.47
mai 351.11 +2.45 +0.70 352.36 348.93 436,650 508.94
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 930 11,355,005
ไม่เปลี่ยนแปลง 560 1,952,490
ลดลง 687 5,539,355
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W4  0.19 0.19 0.15 0.17 -0.01 -5.56 0.16 0.17 172,896,767 28,660.40
AJA-W1  0.04 0.05 0.04 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 56,000 2.30
AKR-W1  0.18 0.18 0.17 0.17 0.00 0.00 0.17 0.18 5,638,750 973.16
ALT-W1  0.51 0.55 0.51 0.55 +0.02 +3.77 0.54 0.55 31,002 16.22
APEX-W1 <C> 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 500,000 10.00
APURE-W2  0.12 0.12 0.11 0.12 0.00 0.00 0.12 0.13 155,680 18.53
AS-W1 <C> 0.07 0.08 0.07 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 7,300 0.52
AYUD-W1  3.62 3.66 3.62 3.62 +0.02 +0.56 3.62 3.64 592,800 2,155.93
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
B-W4  0.08 0.08 0.07 0.07 -0.01 -12.50 0.07 0.08 69,346 4.86
B52-W1 <SP, C> - - - - - - - - - -
B52-W2 <C> - - - - - - - 0.01 - -
BKD-W2  0.14 0.15 0.14 0.14 -0.01 -6.67 0.14 0.15 2,798,466 402.48
BTS-W4  2.68 2.92 2.56 2.76 -0.04 -1.43 2.76 2.78 107,726,985 302,293.48
CGD-W4  0.13 0.14 0.12 0.13 +0.01 +8.33 0.12 0.13 1,260,900 163.12
CGH-W3  0.03 0.03 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.02 0.03 217,396 6.52
CI-W1  0.09 0.09 0.08 0.09 0.00 0.00 0.09 0.10 820,500 73.84
CKP-W1  1.03 1.12 1.02 1.11 +0.09 +8.82 1.11 1.12 101,021,806 109,146.78
CRANE-W1  1.65 1.75 1.65 1.72 +0.07 +4.24 1.70 1.72 1,990,200 3,394.94
DCC-W1  0.68 0.68 0.66 0.66 -0.01 -1.49 0.66 0.68 2,059,820 1,364.74
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
ECL-W3  0.49 0.53 0.49 0.51 +0.02 +4.08 0.51 0.52 12,387,500 6,415.09
EIC-W2  - - - - - - - 0.01 - -
EIC-W3  0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.03 8,900 0.18
EMC-W6  0.13 0.13 0.12 0.13 0.00 0.00 0.12 0.13 15,400 1.86
EPCO-W3  0.84 0.89 0.82 0.82 -0.02 -2.38 0.82 0.83 15,837,400 13,600.42
GJS-W3  - - - - - - - 0.01 - -
GSTEEL-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
GSTEEL-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  1.35 1.46 1.29 1.37 +0.04 +3.01 1.37 1.38 5,904,324 8,239.08
J-W1  0.55 0.61 0.54 0.54 -0.02 -3.57 0.53 0.54 2,735,900 1,562.24
JAS-W3  3.70 3.76 3.68 3.76 +0.10 +2.73 3.74 3.76 8,624,923 32,248.72
JCK-W5  0.25 0.25 0.23 0.23 0.00 0.00 0.23 0.25 36,100 8.52
JMT-W2  3.42 3.42 3.32 3.32 +0.02 +0.61 3.32 3.34 98,105 331.36
MACO-W2  0.22 0.25 0.22 0.25 +0.02 +8.70 0.24 0.25 57,456,500 13,654.92
MILL-W3  - - - - - - - 0.01 - -
MILL-W4  0.06 0.07 0.06 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 33,188 1.99
MILL-W5  0.03 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 94,900 2.90
MINT-W6  4.18 4.20 4.12 4.14 0.00 0.00 4.14 4.16 2,139,525 8,911.97
MONO-W1  0.02 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 10,828,458 224.12
NEP-W3 <SP, C> - - - - - - - - - -
NFC-W1  1.65 1.72 1.63 1.63 -0.01 -0.61 1.63 1.67 181,700 303.30
NOK-W1 <C> 0.16 0.20 0.14 0.19 +0.05 +35.71 0.14 0.19 5,300 0.76
NPPG-W4  0.51 0.52 0.48 0.51 +0.01 +2.00 0.51 0.52 10,476,640 5,256.61
NUSA-W3  0.16 0.17 0.16 0.17 +0.01 +6.25 0.16 0.17 1,585,600 253.70
NVD-W1  0.14 0.14 0.13 0.13 0.00 0.00 0.13 0.14 313,600 40.77
ORI-W1  0.90 0.91 0.88 0.89 -0.02 -2.20 0.89 0.90 13,478,300 12,080.23
PACE-W2 <C> 0.02 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 4,303,433 86.07
PDI-W1  0.87 0.88 0.85 0.86 0.00 0.00 0.85 0.86 642,533 555.60
PDJ-W3  0.50 0.51 0.50 0.51 +0.01 +2.00 0.51 0.53 1,500 0.76
PDJ-W4  0.49 0.49 0.49 0.49 -0.02 -3.92 0.49 0.52 1,000 0.49
PERM-W1  0.31 0.32 0.30 0.31 +0.01 +3.33 0.30 0.31 2,125,200 665.54
RICHY-W2  0.06 0.07 0.05 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 375,820 22.55
RS-W3  5.05 5.25 5.05 5.10 +0.10 +2.00 5.05 5.10 747,900 3,845.45
SAMART-W2  0.74 0.74 0.70 0.72 -0.01 -1.37 0.72 0.73 1,591,618 1,147.98
SAWAD-W1  7.50 7.60 7.50 7.55 +0.10 +1.34 7.50 7.55 51,390 387.25
SDC-W1  0.13 0.14 0.13 0.14 0.00 0.00 0.14 0.15 281,400 38.40
SINGER-W1  2.66 2.66 2.54 2.62 -0.02 -0.76 2.62 2.64 271,900 709.69
SINGER-W2  2.06 2.06 2.00 2.02 -0.04 -1.94 2.02 2.06 1,049,800 2,137.49
SMT-W2  0.30 0.31 0.29 0.29 -0.02 -6.45 0.29 0.31 45,375 13.52
SPORT-W7 <SP, C> - - - - - - - - - -
SST-W2  1.45 1.45 1.38 1.38 -0.02 -1.43 1.37 1.39 866 1.21
SUPER-W4  0.04 0.05 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 550,020 23.69
SVI-W3  0.99 1.01 0.94 0.96 -0.01 -1.03 0.96 0.97 585,400 573.59
TCC-W3  - - - - - - 0.07 0.08 - -
TCC-W4  - - - - - - 0.07 0.08 - -
TCC-W5  0.20 0.20 0.17 0.19 0.00 0.00 0.17 0.19 7,107 1.23
TCJ-W2  0.49 0.56 0.47 0.47 -0.01 -2.08 0.47 0.48 5,623,700 2,909.51
TCMC-W2  0.07 0.08 0.06 0.07 +0.01 +16.67 0.07 0.08 4,380,100 304.42
TFG-W2  0.83 0.93 0.83 0.90 +0.08 +9.76 0.89 0.90 17,810,000 16,028.69
TGPRO-W3  - - - - - - - 0.01 - -
TH-W2  0.17 0.17 0.16 0.16 0.00 0.00 0.16 0.17 8,000 1.34
THE-W2  0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 100 0.00
TNITY-W1  0.42 0.43 0.42 0.42 0.00 0.00 0.41 0.43 45,306 19.04
TRITN-W3  0.19 0.19 0.16 0.17 -0.02 -10.53 0.17 0.18 4,391,077 777.50
TTCL-W1  0.89 0.93 0.89 0.90 0.00 0.00 0.90 0.91 963,204 869.94
TWZ-W5  0.02 0.02 0.01 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.02 500,400 5.01
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 100,000 1.00
U-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 56,946,500 569.46
VGI-W2  1.46 1.59 1.44 1.56 +0.13 +9.09 1.56 1.57 310,026,161 475,325.32
VIBHA-W2  1.10 1.14 1.08 1.08 -0.01 -0.92 1.08 1.15 101,166 111.00
VIBHA-W3  0.27 0.28 0.27 0.27 +0.01 +3.85 0.26 0.27 4,448,682 1,204.65
WAVE-W1  0.33 0.35 0.33 0.33 0.00 0.00 0.33 0.35 362,800 121.25
WHA-W1  12.00 13.20 12.00 12.90 +1.00 +8.40 12.80 12.90 2,359,900 29,943.32
WIIK-W2  0.16 0.16 0.16 0.16 -0.01 -5.88 0.15 0.16 270,999 43.36
WORK-W1  1.25 3.82 1.25 1.63 +0.63 +63.00 1.63 1.65 12,878,668 31,187.98
ZMICO-W4  0.10 0.11 0.10 0.10 -0.01 -9.09 0.10 0.11 691,860 69.19
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่