สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/10/2019 09:57:50
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,631.46 - - - - - -
SET50 1,089.35 - - - - - -
SET100 2,397.76 - - - - - -
sSET 738.02 - - - - - -
SETCLMV 1,026.77 - - - - - -
SETHD 1,143.98 - - - - - -
SETTHSI 996.97 - - - - - -
SETWB 1,009.42 - - - - - -
mai 336.43 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด Pre-Open1
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W4  - - - - - - 0.12 0.11 - -
AJA-W1  - - - - - - - ATO - -
AKR-W1  - - - - - - 0.12 0.13 - -
ALT-W1  - - - - - - 0.41 0.45 - -
APEX-W1 <C> - - - - - - 0.02 0.03 - -
APURE-W2  - - - - - - 0.07 0.08 - -
AS-W1 <C> - - - - - - 0.05 0.05 - -
AYUD-W1  - - - - - - 2.70 2.70 - -
B-W3  - - - - - - - ATO - -
B-W4  - - - - - - 0.05 0.05 - -
B-W5  - - - - - - 0.06 0.07 - -
B52-W2 <C> - - - - - - 0.01 ATO - -
BKD-W2  - - - - - - 0.13 0.14 - -
BTS-W4  - - - - - - ATO ATO - -
CGD-W4  - - - - - - 0.09 0.10 - -
CGH-W3  - - - - - - 0.02 0.03 - -
CI-W1  - - - - - - 0.05 0.07 - -
CKP-W1  - - - - - - ATO ATO - -
CRANE-W1  - - - - - - 0.82 0.83 - -
DCC-W1  - - - - - - 0.67 0.68 - -
ECL-W3  - - - - - - 0.43 0.43 - -
EIC-W2  - - - - - - - ATO - -
EIC-W3  - - - - - - 0.01 0.02 - -
EMC-W6  - - - - - - 0.07 0.08 - -
EPCO-W3  - - - - - - 0.69 0.71 - -
GJS-W3  - - - - - - - 0.01 - -
GLOCON-W4  - - - - - - 0.45 0.46 - -
J-W1  - - - - - - 0.32 0.37 - -
JAS-W3  - - - - - - 3.18 3.14 - -
JCK-W5  - - - - - - 0.14 0.18 - -
JMT-W2  - - - - - - ATO ATO - -
MACO-W2  - - - - - - ATO ATO - -
MILL-W3  - - - - - - - ATO - -
MILL-W4  - - - - - - 0.04 0.06 - -
MILL-W5  - - - - - - 0.02 0.03 - -
MINT-W6  - - - - - - 3.60 3.62 - -
NFC-W1  - - - - - - 1.59 1.60 - -
NOK-W1 <C> - - - - - - 0.13 0.13 - -
NUSA-W3  - - - - - - ATO ATO - -
NVD-W1  - - - - - - 0.10 0.11 - -
ORI-W1  - - - - - - ATO ATO - -
PACE-W2 <C> - - - - - - - 0.02 - -
PACE-W3 <C> - - - - - - 0.06 0.08 - -
PDI-W1  - - - - - - 0.63 0.65 - -
PDJ-W3  - - - - - - 0.46 0.53 - -
PDJ-W4  - - - - - - 0.55 0.62 - -
PERM-W1  - - - - - - 0.23 0.25 - -
PPPM-W4 <NP> - - - - - - ATO ATO - -
RICHY-W2  - - - - - - 0.03 0.04 - -
RS-W3  - - - - - - 4.02 4.06 - -
SAMART-W2  - - - - - - 0.64 0.66 - -
SAWAD-W1  - - - - - - ATO ATO - -
SDC-W1  - - - - - - 0.10 ATO - -
SINGER-W1  - - - - - - 2.52 ATO - -
SINGER-W2  - - - - - - ATO 1.81 - -
SMT-W2  - - - - - - 0.11 0.12 - -
SST-W2  - - - - - - 1.24 1.28 - -
SUPER-W4  - - - - - - ATO ATO - -
SVI-W3  - - - - - - 0.52 0.52 - -
TCC-W3  - - - - - - 0.04 0.06 - -
TCC-W4  - - - - - - 0.04 0.04 - -
TCC-W5  - - - - - - 0.15 0.16 - -
TCJ-W2  - - - - - - 0.19 0.21 - -
TCMC-W2  - - - - - - - ATO - -
TFG-W2  - - - - - - ATO 0.65 - -
TGPRO-W3  - - - - - - - ATO - -
TH-W2  - - - - - - 0.06 0.08 - -
THE-W2  - - - - - - - ATO - -
TNITY-W1  - - - - - - 0.31 0.32 - -
TRITN-W3  - - - - - - 0.11 0.13 - -
TTCL-W1  - - - - - - ATO 0.36 - -
TWZ-W5  - - - - - - - ATO - -
U-W1 <SP> - - - - - - - - - -
U-W4  - - - - - - 0.01 ATO - -
VGI-W2  - - - - - - ATO ATO - -
VIBHA-W2  - - - - - - ATO 0.91 - -
VIBHA-W3  - - - - - - 0.22 ATO - -
WAVE-W1  - - - - - - 0.23 0.25 - -
WHA-W1  - - - - - - ATO 13.20 - -
WIIK-W2  - - - - - - 0.10 ATO - -
ZMICO-W4  - - - - - - 0.10 0.10 - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่