สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28/01/2020 12:03:08
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,531.39 +7.24 +0.48 1,531.92 1,519.15 8,386,727 25,155.42
SET50 1,030.00 +5.47 +0.53 1,030.56 1,020.64 604,619 16,306.15
SET100 2,252.21 +13.26 +0.59 2,253.34 2,231.17 825,350 18,201.18
sSET 660.46 +4.77 +0.73 660.46 653.10 221,980 618.97
SETCLMV 927.82 +10.90 +1.19 928.04 913.93 241,943 5,357.83
SETHD 1,073.40 +9.65 +0.91 1,073.85 1,060.74 256,748 6,617.72
SETTHSI 942.43 +6.89 +0.74 943.12 932.44 501,914 15,189.49
SETWB 963.79 +1.98 +0.21 966.06 956.55 201,524 6,481.38
mai 299.95 +0.14 +0.05 300.47 298.35 104,323 167.82
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 804 4,158,618
ไม่เปลี่ยนแปลง 540 1,084,207
ลดลง 745 3,247,076
สถานะตลาด Open(I)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W4  0.10 0.11 0.09 0.11 +0.01 +10.00 0.10 0.11 396,800 39.67
AKR-W1  0.11 0.11 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.11 1,812,400 182.24
ALT-W1  0.21 0.21 0.20 0.20 0.00 0.00 0.17 0.20 80,100 16.02
APEX-W1 <C> - - - - - - 0.02 0.03 - -
APURE-W2  0.07 0.08 0.07 0.08 +0.01 +14.29 0.07 0.08 50,200 3.52
AS-W1 <C> - - - - - - 0.08 0.09 - -
AYUD-W1  0.56 0.62 0.55 0.62 +0.04 +6.90 0.60 0.63 110,600 63.96
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
B-W4  0.03 0.03 0.03 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 1,000 0.03
B-W5  0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 300 0.01
B52-W2 <C> - - - - - - - 0.01 - -
BKD-W2  0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.11 100,000 10.00
CGD-W4  0.10 0.10 0.09 0.09 -0.01 -10.00 0.09 0.10 193,000 18.63
CGH-W3  0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 2,600 0.05
CI-W1  0.02 0.03 0.01 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 500,400 6.52
CKP-W1  0.09 0.10 0.08 0.09 +0.01 +12.50 0.08 0.09 7,318,280 654.73
CRANE-W1  0.60 0.62 0.60 0.62 +0.04 +6.90 0.54 0.62 1,100 0.66
DCC-W1  0.58 0.58 0.57 0.58 0.00 0.00 0.57 0.58 469,800 271.71
ECL-W3  0.13 0.14 0.12 0.13 +0.01 +8.33 0.13 0.14 819,500 102.52
EIC-W2  - - - - - - - 0.01 - -
EIC-W3  - - - - - - 0.01 0.02 - -
EMC-W6  0.03 0.03 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.04 75,000 2.25
EPCO-W3  0.42 0.42 0.40 0.40 -0.01 -2.44 0.39 0.40 52,627 21.31
GJS-W3 <SP> - - - - - - - - - -
GLOCON-W4  0.28 0.28 0.26 0.27 -0.01 -3.57 0.26 0.28 715,400 192.11
J-W1  - - - - - - 0.18 0.20 - -
JAS-W3  1.72 1.76 1.72 1.75 +0.02 +1.16 1.75 1.76 2,966,528 5,181.63
JCK-W5  0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 121,000 7.26
JMT-W2  4.62 4.70 4.62 4.70 +0.18 +3.98 4.70 4.72 84,100 393.01
MACO-W2  0.15 0.16 0.15 0.16 +0.01 +6.67 0.15 0.16 7,633,300 1,145.00
MILL-W4  0.03 0.03 0.03 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 722,000 21.66
MILL-W5  - - - - - - - 0.01 - -
MINT-W6  2.28 2.34 2.18 2.22 +0.06 +2.78 2.22 2.24 656,060 1,481.29
NFC-W1  0.48 0.61 0.48 0.61 +0.06 +10.91 0.54 0.60 6,200 3.69
NOK-W1 <C> - - - - - - 0.01 0.02 - -
NUSA-W3 <SP> - - - - - - - - - -
NVD-W1  0.13 0.13 0.13 0.13 -0.01 -7.14 0.12 0.13 14,410 1.87
ORI-W1  0.38 0.39 0.36 0.38 0.00 0.00 0.37 0.38 5,064,800 1,890.47
PACE-W2 <C, NP> 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 -50.00 - 0.01 150,000 1.50
PACE-W3 <C, NP> - - - - - - 0.04 - - -
PDI-W1  0.36 0.36 0.36 0.36 +0.01 +2.86 0.36 0.37 3,000 1.08
PDJ-W3 <SP> - - - - - - - - - -
PDJ-W4  0.38 0.39 0.37 0.37 -0.02 -5.13 0.37 0.39 7,319 2.74
PERM-W1  0.13 0.14 0.13 0.13 -0.01 -7.14 0.13 0.14 49,500 6.47
PORT-W1  0.64 0.67 0.62 0.65 +0.01 +1.56 0.65 0.66 1,017,300 653.43
PPPM-W4 <NP> 0.16 0.18 0.16 0.17 0.00 0.00 0.16 0.17 1,076,800 184.76
PRIME-W1  - - - - - - 0.01 0.03 - -
PRIME-W2  - - - - - - 0.01 0.02 - -
RICHY-W2  - - - - - - 0.02 0.03 - -
RS-W3  0.89 0.94 0.86 0.91 +0.04 +4.60 0.91 0.92 847,500 760.95
SAMART-W2  0.52 0.55 0.52 0.55 +0.02 +3.77 0.53 0.55 166,299 87.92
SAWAD-W1  27.00 27.75 26.75 27.25 -0.25 -0.91 27.00 27.50 16,200 438.32
SDC-W1  0.08 0.08 0.08 0.08 -0.01 -11.11 0.07 0.08 3,700 0.30
SINGER-W1  1.50 1.89 1.50 1.89 +0.27 +16.67 1.52 1.89 300 0.53
SINGER-W2  1.53 1.55 1.53 1.55 +0.11 +7.64 1.44 1.55 13,400 20.75
SMT-W2  0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 721,000 43.26
SST-W2  0.69 0.69 0.68 0.68 +0.02 +3.03 0.67 0.68 200 0.14
SUPER-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 150,000 1.50
SVI-W3  0.33 0.37 0.33 0.35 +0.03 +9.38 0.35 0.36 350,200 122.68
TCC-W3  - - - - - - 0.03 0.05 - -
TCC-W4  - - - - - - 0.03 0.04 - -
TCC-W5  0.13 0.13 0.13 0.13 0.00 0.00 0.12 0.13 1,000 0.13
TCJ-W2  0.15 0.16 0.10 0.12 -0.04 -25.00 0.11 0.13 148,700 18.24
TFG-W2  0.07 0.08 0.07 0.07 0.00 0.00 0.07 0.08 606,190 42.54
TGPRO-W3  - - - - - - - 0.01 - -
TH-W2  0.03 0.03 0.02 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 200,300 4.01
THE-W2  - - - - - - - 0.01 - -
TNITY-W1  - - - - - - 0.17 0.19 - -
TRITN-W3  0.11 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 202,300 22.25
TTCL-W1  0.40 0.41 0.40 0.41 0.00 0.00 0.40 0.41 22,000 9.01
TWZ-W5 <SP> - - - - - - - - - -
U-W4  - - - - - - - 0.01 - -
VGI-W2  1.22 1.25 1.20 1.22 -0.01 -0.81 1.21 1.22 4,278,905 5,216.87
VIBHA-W2  - - - - - - 0.70 0.79 - -
VIBHA-W3  0.17 0.18 0.17 0.17 0.00 0.00 0.17 0.18 62,100 11.16
WAVE-W1  0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 83,400 3.34
WHA-W1  0.33 0.38 0.21 0.28 -0.09 -24.32 0.28 0.29 11,678,233 3,536.08
WIIK-W2  0.13 0.13 0.13 0.13 -0.01 -7.14 0.13 0.14 839,200 109.10
ZMICO-W4  0.06 0.07 0.06 0.07 +0.01 +16.67 0.06 0.07 20,000 1.22
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่