สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/06/2019 00:30:00
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,705.98 +22.38 +1.33 1,711.89 1,691.95 22,634,984 107,568.94
SET50 1,135.23 +17.74 +1.59 1,140.20 1,123.18 2,279,839 73,172.99
SET100 2,512.62 +38.58 +1.56 2,523.17 2,487.61 3,578,644 84,793.80
sSET 784.69 +4.62 +0.59 787.06 782.91 473,053 2,042.46
SETCLMV 1,086.89 +15.34 +1.43 1,093.61 1,077.41 796,681 18,929.48
SETHD 1,236.74 +12.66 +1.03 1,242.26 1,230.00 844,423 22,771.92
SETTHSI 1,089.91 +15.63 +1.45 1,093.97 1,079.71 1,812,304 64,756.32
SETWB 1,063.25 +12.99 +1.24 1,069.46 1,052.50 1,196,975 37,627.82
mai 360.31 +3.13 +0.88 362.29 358.13 533,223 937.42
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 1,222 14,416,033
ไม่เปลี่ยนแปลง 398 2,183,091
ลดลง 531 5,885,982
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 19/06/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,494.82 239.13
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 63.90 18.23
P/E (เท่า) 18.40 43.17
P/BV (เท่า) 1.86 1.79
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.00 2.72
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  19.60 19.80 19.30 19.50 +0.20 +1.04 19.50 19.70 577,710 11,330.20
AIT  23.00 23.20 23.00 23.10 +0.10 +0.43 23.10 23.20 295,573 6,830.84
AJ  9.45 9.55 9.40 9.55 0.00 0.00 9.45 9.55 33,322 314.69
ALT  2.96 3.06 2.96 2.96 +0.02 +0.68 2.96 2.98 548,500 1,636.17
AMATAV  5.05 5.15 5.00 5.10 +0.10 +2.00 5.05 5.10 420,256 2,125.86
APCS  4.70 4.72 4.58 4.72 0.00 0.00 4.64 4.72 237,300 1,096.89
ASAP  2.90 2.90 2.74 2.82 -0.06 -2.08 2.82 2.84 2,650,730 7,430.70
ASIAN  7.25 7.50 7.25 7.40 +0.15 +2.07 7.40 7.45 2,198,001 16,202.62
ASK  24.40 24.40 24.30 24.40 +0.10 +0.41 24.30 24.40 105,912 2,580.00
ASP  2.70 2.72 2.68 2.70 0.00 0.00 2.70 2.72 4,509,160 12,179.34
AYUD  40.50 41.25 40.25 40.50 0.00 0.00 40.25 40.50 6,400 258.78
BFIT  18.60 19.20 18.60 19.10 +0.50 +2.69 19.00 19.10 797,871 15,127.10
BIG  1.11 1.14 1.10 1.12 +0.01 +0.90 1.12 1.13 6,808,800 7,649.86
BJCHI  2.38 2.44 2.38 2.38 0.00 0.00 2.38 2.40 1,886,274 4,522.13
BR  3.10 3.16 3.10 3.12 +0.02 +0.65 3.10 3.12 2,629,114 8,223.46
BWG  0.93 0.96 0.93 0.95 +0.03 +3.26 0.95 0.96 16,338,340 15,477.21
CCET  1.85 1.85 1.82 1.82 -0.03 -1.62 1.82 1.84 405,211 741.47
CGD  1.08 1.18 1.08 1.10 +0.02 +1.85 1.09 1.10 25,593,786 29,194.09
COL  22.80 23.40 22.80 22.80 0.00 0.00 22.80 23.00 403,741 9,300.33
DCC  1.99 2.02 1.98 1.99 +0.01 +0.51 1.99 2.00 2,767,204 5,529.40
DDD  25.25 27.00 25.25 26.50 +1.25 +4.95 26.50 26.75 3,824,360 100,110.79
EASTW  12.30 12.50 12.30 12.40 0.00 0.00 12.40 12.50 1,860,218 23,015.92
EKH  6.70 6.75 6.70 6.70 0.00 0.00 6.70 6.75 1,059,800 7,100.93
ESTAR  0.51 0.51 0.50 0.51 +0.01 +2.00 0.50 0.51 299,800 151.26
GGC  11.90 12.10 11.80 11.90 +0.20 +1.71 11.90 12.00 5,865,605 70,203.48
GRAND  0.81 0.83 0.81 0.83 +0.02 +2.47 0.83 0.84 1,793,766 1,475.80
HTC  20.30 20.50 20.20 20.20 -0.10 -0.49 20.20 20.40 352,505 7,178.01
HUMAN  7.80 7.80 7.65 7.80 +0.10 +1.30 7.75 7.80 562,801 4,355.99
ICHI  5.20 5.30 5.20 5.25 +0.10 +1.94 5.20 5.25 4,692,339 24,676.33
IHL  5.35 5.45 5.35 5.35 0.00 0.00 5.35 5.40 832,066 4,493.06
III  5.85 6.05 5.85 5.95 +0.15 +2.59 5.95 6.00 3,710,967 22,186.74
ITD  2.36 2.44 2.36 2.44 +0.10 +4.27 2.42 2.44 57,599,530 139,009.61
JCK  1.37 1.39 1.37 1.38 +0.01 +0.73 1.37 1.38 351,746 485.11
JMART  9.10 9.30 9.05 9.05 +0.05 +0.56 9.05 9.15 4,454,508 40,713.92
JMT  16.90 17.10 16.70 16.70 +0.20 +1.21 16.70 16.80 9,262,854 156,367.28
JWD  8.60 8.75 8.60 8.70 +0.15 +1.75 8.70 8.75 6,706,460 58,214.22
KAMART  5.25 5.30 5.15 5.20 -0.05 -0.95 5.20 5.25 2,781,503 14,521.28
KGI  4.60 4.68 4.60 4.68 +0.08 +1.74 4.66 4.68 6,820,849 31,636.60
KSL  2.92 2.94 2.86 2.88 -0.02 -0.69 2.86 2.88 1,023,400 2,956.36
LANNA  11.30 11.40 11.10 11.20 +0.10 +0.90 11.20 11.30 207,354 2,330.78
LOXLEY  2.06 2.16 2.06 2.10 +0.04 +1.94 2.08 2.10 8,567,001 18,060.92
LPH  5.25 5.30 5.25 5.30 0.00 0.00 5.25 5.30 275,600 1,454.14
LPN  7.25 7.35 7.20 7.25 0.00 0.00 7.25 7.30 4,977,305 36,181.61
MACO  1.51 1.51 1.49 1.51 0.00 0.00 1.50 1.51 11,883,360 17,810.66
MALEE  7.75 7.80 7.65 7.70 0.00 0.00 7.65 7.70 826,600 6,369.66
MC  7.60 7.70 7.55 7.60 0.00 0.00 7.60 7.65 4,534,022 34,624.50
MCS  7.55 7.55 7.45 7.50 -0.05 -0.66 7.45 7.50 973,082 7,298.40
MILL  0.90 0.91 0.90 0.90 -0.01 -1.10 0.90 0.91 235,100 213.13
MK  3.34 3.36 3.34 3.36 +0.02 +0.60 3.34 3.36 292,728 980.40
MODERN  3.24 3.26 3.22 3.26 +0.02 +0.62 3.24 3.26 804,300 2,593.30
MONO  1.88 1.88 1.84 1.86 -0.01 -0.53 1.85 1.86 5,408,429 10,061.46
NNCL  1.75 1.77 1.74 1.75 +0.01 +0.57 1.75 1.76 458,500 804.38
NOK <C> 2.38 2.46 2.38 2.42 +0.04 +1.68 2.42 2.44 751,632 1,818.18
NYT  4.94 4.94 4.90 4.92 0.00 0.00 4.90 4.92 1,332,137 6,554.71
PACE <C> 0.20 0.21 0.19 0.19 -0.01 -5.00 0.19 0.20 4,199,116 836.63
PCSGH  6.95 7.00 6.95 6.95 -0.05 -0.71 6.95 7.00 45,301 314.85
PF  0.79 0.80 0.79 0.80 +0.01 +1.27 0.79 0.80 4,157,000 3,289.47
PM  9.05 9.20 9.05 9.10 +0.05 +0.55 9.10 9.15 684,227 6,236.67
PREB  10.50 10.50 10.40 10.40 -0.10 -0.95 10.40 10.50 254,186 2,644.35
PTL  15.50 15.70 15.30 15.50 +0.10 +0.65 15.50 15.60 957,444 14,864.39
PYLON  6.60 6.60 6.50 6.60 0.00 0.00 6.55 6.60 768,801 5,047.77
RCL  4.24 4.36 4.24 4.30 +0.08 +1.90 4.30 4.34 320,800 1,372.67
RJH  23.40 23.50 23.40 23.50 +0.10 +0.43 23.30 23.50 121,300 2,842.41
RML  1.14 1.17 1.14 1.16 +0.02 +1.75 1.16 1.17 53,829,700 66,925.44
ROJNA  6.05 6.10 5.95 6.00 0.00 0.00 5.95 6.00 22,213,264 133,804.24
S11  7.70 7.85 7.70 7.70 0.00 0.00 7.65 7.70 142,800 1,107.51
SAMART  8.65 8.85 8.55 8.55 -0.05 -0.58 8.55 8.60 14,756,001 128,629.10
SAPPE  20.00 20.00 19.10 19.50 -0.30 -1.52 19.50 19.70 855,401 16,797.29
SAT  18.20 18.50 18.20 18.30 +0.10 +0.55 18.30 18.40 365,000 6,696.53
SC  2.94 2.94 2.90 2.92 0.00 0.00 2.92 2.94 1,517,439 4,434.09
SCN  3.46 3.52 3.42 3.50 +0.02 +0.57 3.46 3.50 951,300 3,312.22
SEAFCO  8.40 8.45 8.30 8.40 0.00 0.00 8.35 8.40 9,417,612 78,877.58
SENA  3.52 3.56 3.52 3.54 +0.02 +0.57 3.52 3.54 505,000 1,789.89
SF  6.45 6.65 6.45 6.50 +0.05 +0.78 6.50 6.55 1,382,423 9,036.73
SIS  10.00 10.10 9.70 9.70 -0.20 -2.02 9.70 9.75 273,202 2,704.58
SKN  2.14 2.22 2.10 2.14 +0.02 +0.94 2.14 2.16 4,914,900 10,666.06
SMPC  7.45 7.75 7.45 7.45 +0.05 +0.68 7.40 7.45 2,505,300 18,842.84
SNC  13.70 13.80 13.60 13.70 +0.10 +0.74 13.70 13.80 463,400 6,342.11
SRICHA  8.00 8.00 7.85 7.85 -0.15 -1.88 7.85 7.90 64,700 512.08
STPI  7.50 7.55 7.45 7.50 +0.05 +0.67 7.45 7.50 12,266,073 91,843.68
SUSCO  3.18 3.18 3.14 3.14 -0.02 -0.63 3.12 3.14 3,535,400 11,146.07
SVI  4.40 4.46 4.38 4.40 0.00 0.00 4.40 4.42 1,996,057 8,810.16
SYNEX  10.40 10.80 10.40 10.60 +0.40 +3.92 10.60 10.70 2,019,531 21,386.52
SYNTEC  2.50 2.52 2.46 2.52 +0.06 +2.44 2.50 2.52 5,835,600 14,542.22
THCOM  5.80 5.90 5.75 5.80 0.00 0.00 5.80 5.85 3,411,211 19,903.48
THRE  0.78 0.79 0.78 0.79 +0.01 +1.28 0.78 0.79 1,350,800 1,058.49
THREL  5.40 5.45 5.35 5.45 +0.05 +0.93 5.40 5.45 583,301 3,159.91
TIP  24.30 24.60 24.10 24.10 -0.20 -0.82 24.10 24.20 353,883 8,581.41
TIPCO  9.05 9.10 9.00 9.05 +0.10 +1.12 9.00 9.05 737,420 6,667.57
TK  11.10 11.10 10.80 10.80 -0.30 -2.70 10.80 11.00 74,300 810.79
TKS  7.80 7.95 7.80 7.90 +0.10 +1.28 7.85 7.90 844,917 6,639.94
TRC  0.21 0.23 0.21 0.21 +0.01 +5.00 0.21 0.22 42,340,655 9,002.80
TRITN  0.36 0.36 0.35 0.36 0.00 0.00 0.35 0.36 6,843,800 2,460.15
TTA  5.20 5.25 5.15 5.15 0.00 0.00 5.15 5.20 3,050,296 15,837.36
TTCL  8.60 8.75 8.55 8.65 +0.15 +1.76 8.65 8.70 2,047,017 17,706.46
TWPC  7.40 7.55 7.40 7.50 +0.10 +1.35 7.45 7.50 100,206 752.30
U  2.10 2.10 2.06 2.06 -0.04 -1.90 2.06 2.08 7,032,152 14,616.70
UNIQ  12.20 12.50 12.10 12.30 +0.20 +1.65 12.30 12.40 11,819,735 145,462.91
UTP  10.40 10.70 10.40 10.60 +0.20 +1.92 10.60 10.70 1,100,000 11,653.73
UV  6.45 6.50 6.35 6.40 0.00 0.00 6.35 6.40 2,634,800 16,923.90
VIH  5.55 5.60 5.45 5.50 -0.05 -0.90 5.45 5.50 910,311 5,016.34
WP  5.70 6.00 5.60 5.85 +0.15 +2.63 5.80 5.85 11,903,975 66,792.41
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่