สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25/04/2019 00:29:52
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,673.43 +2.12 +0.13 1,676.84 1,668.06 10,800,197 47,524.82
SET50 1,113.76 +2.43 +0.22 1,116.50 1,109.29 925,826 32,674.18
SET100 2,458.54 +3.72 +0.15 2,464.66 2,449.08 1,486,003 38,213.92
sSET 791.16 -2.99 -0.38 795.26 789.71 267,664 1,491.93
SETCLMV 1,059.06 -1.50 -0.14 1,062.68 1,053.76 492,437 14,288.74
SETHD 1,244.22 +0.40 +0.03 1,248.00 1,238.84 505,104 16,497.36
SETTHSI 1,070.42 +1.28 +0.12 1,073.35 1,066.07 735,274 27,572.27
SETWB 1,018.65 +1.53 +0.15 1,021.83 1,013.52 349,417 7,814.05
mai 367.98 -0.19 -0.05 369.79 367.57 221,242 398.81
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 558 4,901,694
ไม่เปลี่ยนแปลง 540 1,883,381
ลดลง 811 4,083,746
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 24/04/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,124.71 237.22
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 41.86 12.35
P/E (เท่า) 17.51 52.29
P/BV (เท่า) 1.86 1.78
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.07 2.78
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  20.10 20.10 19.80 19.90 -0.10 -0.50 19.90 20.00 528,410 10,532.57
AIT  21.40 21.50 21.10 21.40 -0.10 -0.47 21.30 21.40 190,541 4,068.24
AJ  10.00 10.00 9.80 10.00 -0.10 -0.99 10.00 10.10 97,702 968.83
ALT  3.10 3.10 2.96 2.96 -0.04 -1.33 2.98 3.00 49,600 149.16
AMATAV  5.35 5.35 5.25 5.30 -0.05 -0.93 5.25 5.30 42,802 225.54
APCS  - - - - - - 4.84 4.88 - -
ASAP  3.08 3.14 2.96 2.98 0.00 0.00 2.98 3.00 10,879,700 33,237.52
ASIAN  7.85 7.90 7.65 7.85 +0.05 +0.64 7.80 7.85 3,289,194 25,444.78
ASK  23.50 23.60 23.40 23.50 -0.10 -0.42 23.40 23.50 61,000 1,434.32
ASP  3.08 3.08 3.06 3.08 0.00 0.00 3.06 3.08 1,182,535 3,639.53
AYUD  42.25 43.25 42.25 43.00 -0.25 -0.58 42.75 43.00 104,305 4,478.64
BEC  9.35 9.55 8.85 8.90 -0.35 -3.78 8.90 8.95 52,374,822 480,451.79
BFIT  17.80 17.80 17.70 17.70 -0.10 -0.56 17.70 17.80 18,000 318.90
BIG  1.27 1.27 1.24 1.26 -0.01 -0.79 1.25 1.26 5,689,700 7,137.84
BJCHI  2.08 2.08 2.04 2.04 0.00 0.00 2.04 2.06 69,355 142.94
BR  3.80 3.82 3.78 3.78 -0.02 -0.53 3.78 3.80 2,226,616 8,448.52
BWG  1.12 1.13 1.11 1.11 -0.01 -0.89 1.11 1.12 4,918,100 5,487.12
CCET  1.91 1.91 1.87 1.89 -0.02 -1.05 1.89 1.90 867,751 1,631.43
CGD  1.10 1.11 1.09 1.10 -0.01 -0.90 1.09 1.11 810,800 889.46
COL  24.50 24.60 24.30 24.50 +0.10 +0.41 24.40 24.50 88,265 2,158.50
DCC  2.10 2.12 2.10 2.10 0.00 0.00 2.10 2.12 5,119,077 10,758.16
DDD  34.75 35.25 34.25 34.75 0.00 0.00 34.75 35.00 4,243,121 147,142.38
EASTW  11.70 11.70 11.60 11.70 0.00 0.00 11.60 11.70 1,011,960 11,786.94
EKH  6.05 6.05 5.95 6.00 -0.05 -0.83 6.00 6.05 343,010 2,061.25
ESTAR  0.56 0.57 0.54 0.55 0.00 0.00 0.55 0.56 8,139,600 4,512.67
GGC  12.50 12.50 12.10 12.20 -0.30 -2.40 12.20 12.30 2,347,302 28,771.95
GRAND  0.92 0.94 0.92 0.92 0.00 0.00 0.92 0.93 227,294 210.86
HTC  15.00 15.20 14.90 14.90 -0.10 -0.67 14.90 15.00 317,162 4,736.59
HUMAN  8.10 8.15 8.00 8.10 0.00 0.00 8.10 8.15 233,220 1,886.87
ICHI  3.82 3.86 3.76 3.80 0.00 0.00 3.80 3.82 2,534,936 9,658.39
IHL  7.75 7.75 7.65 7.70 -0.05 -0.65 7.70 7.75 278,700 2,146.82
III  5.90 5.90 5.70 5.80 -0.15 -2.52 5.80 5.85 5,951,500 34,301.96
ITD  2.40 2.40 2.32 2.34 -0.04 -1.68 2.32 2.34 20,604,191 48,283.82
JCK  1.66 1.67 1.63 1.66 0.00 0.00 1.63 1.66 779,544 1,279.50
JMART  9.35 9.50 9.35 9.35 +0.10 +1.08 9.30 9.35 4,015,761 37,724.42
JMT  15.10 15.10 14.80 15.10 0.00 0.00 15.00 15.10 1,156,300 17,296.04
JWD  8.65 8.90 8.65 8.85 +0.25 +2.91 8.80 8.85 4,241,284 37,126.29
KAMART  3.82 3.82 3.78 3.80 -0.02 -0.52 3.78 3.80 294,935 1,119.19
KGI  4.36 4.36 4.28 4.30 -0.06 -1.38 4.30 4.32 11,169,023 48,151.35
KSL  3.04 3.04 3.00 3.04 0.00 0.00 3.02 3.04 727,977 2,197.66
LANNA  11.70 11.90 11.60 11.80 +0.20 +1.72 11.70 11.80 122,403 1,436.09
LOXLEY  2.00 2.02 1.99 2.00 0.00 0.00 1.99 2.00 204,800 409.23
LPH  5.40 5.45 5.40 5.40 0.00 0.00 5.40 5.45 130,352 703.95
LPN  7.05 7.05 6.90 6.95 -0.10 -1.42 6.90 6.95 6,671,500 46,575.42
MACO  1.52 1.53 1.48 1.53 +0.01 +0.66 1.52 1.53 16,951,133 25,470.31
MALEE  7.90 8.05 7.90 7.95 +0.05 +0.63 7.95 8.00 461,202 3,677.24
MC  9.55 9.55 9.45 9.45 -0.15 -1.56 9.45 9.50 941,500 8,931.53
MCS  6.80 6.85 6.80 6.85 0.00 0.00 6.80 6.85 667,300 4,563.93
MILL  1.05 1.05 1.02 1.02 -0.03 -2.86 1.02 1.03 1,025,100 1,065.81
MK  3.76 3.76 3.72 3.74 -0.02 -0.53 3.74 3.76 370,900 1,387.53
MODERN  3.68 3.76 3.66 3.70 +0.02 +0.54 3.70 3.72 530,800 1,970.76
MONO  1.73 1.75 1.72 1.72 0.00 0.00 1.72 1.73 2,954,901 5,116.87
NNCL  1.90 1.90 1.88 1.88 -0.02 -1.05 1.88 1.90 315,301 595.49
NOK <C> 2.14 2.16 2.12 2.14 0.00 0.00 2.12 2.14 554,000 1,181.34
NYT  5.20 5.20 5.15 5.15 -0.05 -0.96 5.15 5.20 540,400 2,806.60
PACE <C> 0.22 0.23 0.22 0.22 0.00 0.00 0.22 0.23 2,097,900 463.91
PCSGH  6.90 7.00 6.90 7.00 +0.05 +0.72 6.95 7.00 198,200 1,377.14
PF  0.84 0.84 0.83 0.83 -0.01 -1.19 0.83 0.84 6,073,332 5,080.07
PM  8.65 8.65 8.55 8.60 0.00 0.00 8.55 8.60 273,500 2,348.64
PREB  11.30 11.40 11.20 11.30 0.00 0.00 11.30 11.40 902,900 10,202.69
PTL  15.00 15.10 14.60 14.80 -0.30 -1.99 14.70 14.80 954,500 14,172.15
PYLON  6.40 6.45 6.35 6.45 +0.05 +0.78 6.45 6.50 1,110,800 7,134.73
RCL  4.60 4.62 4.58 4.60 +0.02 +0.44 4.58 4.62 20,500 94.14
RJH  23.50 23.50 23.00 23.50 0.00 0.00 23.40 23.50 1,313,709 30,720.64
RML  1.32 1.32 1.29 1.31 -0.01 -0.76 1.29 1.31 5,286,000 6,837.13
ROJNA  5.35 5.35 5.25 5.30 -0.05 -0.93 5.25 5.30 1,589,939 8,428.33
S11  7.35 7.35 7.30 7.35 0.00 0.00 7.30 7.35 86,818 636.64
SAMART  7.30 7.30 7.15 7.30 0.00 0.00 7.25 7.30 375,300 2,715.81
SAPPE  19.40 19.40 19.20 19.30 -0.10 -0.52 19.20 19.30 101,104 1,950.66
SAT  19.00 19.20 19.00 19.10 +0.10 +0.53 19.10 19.20 341,900 6,518.40
SC  3.06 3.06 3.02 3.04 -0.02 -0.65 3.02 3.04 4,315,906 13,145.38
SCN  3.68 3.72 3.66 3.70 +0.02 +0.54 3.68 3.70 1,368,110 5,040.99
SEAFCO  8.25 8.25 8.10 8.20 -0.05 -0.61 8.15 8.20 4,011,352 32,820.56
SENA  3.66 3.68 3.64 3.66 0.00 0.00 3.66 3.68 428,066 1,566.46
SF  6.30 6.35 6.20 6.30 -0.05 -0.79 6.25 6.30 2,595,682 16,296.72
SIS  11.30 11.30 11.10 11.20 0.00 0.00 11.10 11.20 229,306 2,556.89
SKN  2.90 2.92 2.86 2.88 -0.02 -0.69 2.88 2.90 1,138,700 3,287.97
SMPC  9.75 9.80 9.65 9.65 -0.05 -0.52 9.65 9.70 212,200 2,060.24
SNC  13.80 13.80 13.70 13.80 0.00 0.00 13.70 13.80 167,000 2,288.35
SRICHA  9.50 9.60 9.45 9.60 +0.10 +1.05 9.45 9.60 116,600 1,102.80
STPI  7.05 7.10 6.85 6.90 -0.15 -2.13 6.90 6.95 8,762,850 60,921.77
SUSCO  3.00 3.00 2.98 2.98 0.00 0.00 2.98 3.00 2,373,538 7,097.54
SVI  4.86 4.94 4.82 4.92 +0.08 +1.65 4.90 4.92 3,911,540 19,129.78
SYNEX  11.80 11.80 11.70 11.70 0.00 0.00 11.70 11.80 256,501 3,009.35
SYNTEC  2.78 2.78 2.76 2.78 0.00 0.00 2.76 2.78 658,100 1,825.31
THCOM  7.30 7.30 7.10 7.25 -0.05 -0.68 7.20 7.25 1,703,301 12,238.79
THRE  0.87 0.87 0.86 0.86 -0.01 -1.15 0.85 0.86 1,218,615 1,048.72
THREL  5.95 6.00 5.95 5.95 0.00 0.00 5.90 5.95 568,101 3,380.35
TIP  23.10 23.20 23.00 23.20 +0.10 +0.43 23.10 23.20 357,346 8,251.23
TIPCO  8.15 8.30 8.15 8.15 -0.05 -0.61 8.15 8.20 222,600 1,825.66
TK  9.95 10.10 9.90 10.10 +0.20 +2.02 10.00 10.10 96,800 972.98
TKS  8.20 8.20 8.20 8.20 0.00 0.00 8.15 8.20 117,432 962.94
TRC  0.36 0.37 0.35 0.36 0.00 0.00 0.35 0.36 4,048,712 1,446.40
TRITN  0.37 0.38 0.36 0.37 0.00 0.00 0.37 0.38 11,402,100 4,217.91
TTA  5.35 5.40 5.25 5.30 -0.05 -0.93 5.30 5.35 865,713 4,601.49
TTCL  8.30 8.30 8.10 8.15 -0.10 -1.21 8.15 8.20 403,600 3,291.67
TWPC  8.20 8.20 8.15 8.20 0.00 0.00 8.15 8.20 69,724 570.48
U  2.20 2.24 2.20 2.22 +0.02 +0.91 2.22 2.24 2,262,917 5,016.64
UNIQ  10.30 10.30 10.10 10.20 -0.10 -0.97 10.20 10.30 878,300 8,963.77
UTP  10.10 10.10 10.00 10.10 +0.10 +1.00 10.00 10.10 127,000 1,282.04
UV  6.30 6.40 6.30 6.30 0.00 0.00 6.30 6.35 1,208,200 7,633.83
VIH  6.60 6.85 6.60 6.70 +0.20 +3.08 6.70 6.75 826,600 5,540.24
WP  5.65 5.65 5.60 5.60 0.00 0.00 5.60 5.65 348,545 1,961.54
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่