สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/10/2018 00:29:52
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,658.56 -9.35 -0.56 1,674.25 1,654.90 12,751,323 40,735.29
SET50 1,093.15 -3.04 -0.28 1,102.09 1,088.66 768,599 22,764.88
SET100 2,423.67 -11.31 -0.46 2,446.38 2,414.94 1,568,550 27,662.12
sSET 864.09 -13.88 -1.58 884.10 864.09 1,048,633 1,710.04
SETHD 1,248.73 -6.78 -0.54 1,260.74 1,248.50 325,586 8,898.14
SETCLMV 1,046.11 -10.50 -0.99 1,059.70 1,042.52 337,602 7,079.62
SETTHSI 1,051.01 -2.63 -0.25 1,058.48 1,047.60 408,085 16,061.10
mai 422.29 -4.50 -1.05 427.42 421.60 392,037 804.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 380 4,214,983
ไม่เปลี่ยนแปลง 434 1,279,608
ลดลง 1,212 7,373,205
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 22/10/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,864.02 275.03
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 84.96 53.32
P/E (เท่า) 16.40 64.93
P/BV (เท่า) 1.90 2.11
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.02 1.85
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  25.75 26.25 25.00 25.75 0.00 0.00 25.50 25.75 262,701 6,714.60
AIT  21.40 21.60 21.40 21.50 -0.10 -0.46 21.40 21.50 100,403 2,152.21
AJ  9.70 9.80 9.70 9.70 0.00 0.00 9.65 9.80 45,300 439.44
ALT  3.80 3.86 3.76 3.80 -0.02 -0.52 3.76 3.80 84,800 321.39
AMATAV  5.90 6.05 5.90 5.90 0.00 0.00 5.90 5.95 613,400 3,650.70
ANAN  4.54 4.58 4.32 4.32 -0.24 -5.26 4.32 4.34 16,229,793 71,521.72
APCO  4.52 4.52 4.44 4.52 +0.10 +2.26 4.44 4.52 27,878 124.26
APCS  5.20 5.25 5.05 5.05 -0.15 -2.88 5.00 5.05 281,100 1,428.46
ASAP  6.10 6.15 5.80 6.05 0.00 0.00 6.00 6.05 2,398,510 14,354.15
ASIAN  7.70 7.75 6.60 6.65 -1.00 -13.07 6.65 6.70 6,836,127 48,431.13
ASK  23.60 23.60 23.40 23.40 0.00 0.00 23.40 23.50 29,300 687.34
ASP  3.74 3.76 3.70 3.74 -0.04 -1.06 3.72 3.74 2,453,715 9,170.70
AYUD  44.25 44.25 43.00 43.75 0.00 0.00 43.25 43.75 153,300 6,688.42
BFIT  26.00 26.00 24.90 25.50 -0.75 -2.86 25.25 25.50 152,633 3,847.64
BIG  1.82 1.82 1.75 1.75 -0.06 -3.31 1.75 1.76 4,526,500 8,026.68
BJCHI  2.42 2.46 2.42 2.42 -0.12 -4.72 2.40 2.42 804,097 1,952.40
BR  4.96 4.96 4.86 4.90 -0.04 -0.81 4.90 4.94 859,358 4,232.25
BRR  7.05 7.10 6.85 6.90 -0.20 -2.82 6.90 7.00 468,604 3,256.48
BWG  1.12 1.14 1.10 1.11 -0.01 -0.89 1.11 1.12 20,800,200 23,114.59
CCET  1.92 1.95 1.92 1.94 +0.01 +0.52 1.93 1.94 99,718 192.63
CGD  1.39 1.39 1.35 1.36 -0.03 -2.16 1.36 1.38 1,380,200 1,882.38
COL  24.80 24.90 24.10 24.20 -0.60 -2.42 24.20 24.40 245,323 5,983.09
CTW  8.95 9.25 8.95 9.25 +0.15 +1.65 9.00 9.20 4,100 37.48
DCC  2.26 2.30 2.22 2.22 -0.04 -1.77 2.22 2.24 1,553,975 3,497.10
DEMCO  3.74 3.80 3.70 3.70 -0.02 -0.54 3.70 3.72 372,400 1,394.86
ESTAR  0.69 0.69 0.67 0.69 0.00 0.00 0.68 0.69 3,676,004 2,481.68
FN  2.58 2.58 2.48 2.50 -0.08 -3.10 2.50 2.52 348,400 869.31
GJS <C> 0.24 0.25 0.23 0.24 0.00 0.00 0.24 0.25 5,588,100 1,341.02
HTC  16.20 16.20 16.00 16.00 -0.30 -1.84 16.00 16.10 133,801 2,146.17
ICHI  4.10 4.16 4.06 4.10 0.00 0.00 4.08 4.10 517,000 2,120.68
IHL  9.65 9.65 9.35 9.35 -0.20 -2.09 9.35 9.40 175,500 1,652.28
III  6.10 6.25 6.10 6.20 -0.15 -2.36 6.15 6.20 473,714 2,920.69
JCK  1.63 1.68 1.63 1.63 -0.04 -2.40 1.63 1.65 872,400 1,430.04
JMART  6.00 6.25 5.55 5.75 -0.25 -4.17 5.75 5.80 17,512,833 102,646.19
JMT  10.20 10.40 10.00 10.20 0.00 0.00 10.10 10.20 1,663,153 16,982.09
JWD  7.40 7.50 7.25 7.30 -0.20 -2.67 7.25 7.30 433,000 3,179.73
KAMART  4.18 4.22 4.16 4.20 +0.04 +0.96 4.18 4.20 493,864 2,065.90
KCAR  12.00 12.10 12.00 12.10 0.00 0.00 12.00 12.10 44,401 534.27
KGI  4.48 4.50 4.42 4.44 -0.08 -1.77 4.42 4.44 2,314,342 10,301.84
KSL  3.54 3.56 3.32 3.32 -0.20 -5.68 3.32 3.34 7,996,540 27,331.21
LALIN  6.20 6.20 6.00 6.05 0.00 0.00 6.05 6.10 163,024 992.38
LANNA  14.20 14.50 14.20 14.30 -0.20 -1.38 14.30 14.40 137,405 1,968.02
LOXLEY  2.12 2.14 2.10 2.14 0.00 0.00 2.12 2.14 850,610 1,800.65
LPH  6.05 6.10 6.00 6.05 0.00 0.00 6.05 6.10 664,359 4,019.05
LST  4.64 4.66 4.58 4.64 -0.02 -0.43 4.58 4.64 71,300 328.56
MACO  1.68 1.69 1.56 1.58 -0.11 -6.51 1.58 1.59 20,185,562 32,598.13
MALEE  13.00 13.00 12.70 12.70 -0.30 -2.31 12.70 12.80 557,999 7,160.40
MC  12.00 12.20 11.80 12.00 0.00 0.00 12.00 12.10 409,500 4,906.41
MCS  7.05 7.10 7.00 7.05 +0.05 +0.71 7.05 7.10 1,491,271 10,522.22
MILL  1.78 1.78 1.77 1.77 -0.01 -0.56 1.77 1.78 2,028,840 3,594.16
MK  3.96 3.96 3.94 3.94 -0.02 -0.51 3.94 3.96 499,900 1,973.92
MODERN  4.26 4.26 4.24 4.24 -0.04 -0.93 4.24 4.26 173,110 736.17
MONO  2.00 2.02 1.99 2.00 0.00 0.00 1.99 2.00 2,671,100 5,340.61
NNCL  1.81 1.82 1.80 1.80 -0.03 -1.64 1.80 1.82 336,500 608.34
NOBLE  13.10 13.60 13.10 13.30 -0.50 -3.62 13.20 13.30 18,301 242.69
NOK <C> 2.72 2.74 2.68 2.68 0.00 0.00 2.60 2.68 101,800 273.04
NVD  3.92 4.18 3.78 3.80 +0.04 +1.06 3.78 3.86 10,999 42.21
NYT  5.10 5.10 5.00 5.10 0.00 0.00 5.05 5.10 685,100 3,472.26
PACE <C> 0.52 0.52 0.49 0.51 -0.01 -1.92 0.50 0.51 16,999,300 8,550.29
PCSGH  7.10 7.15 7.05 7.15 +0.05 +0.70 7.05 7.15 270,300 1,915.04
PDI  13.40 13.50 13.30 13.40 +0.20 +1.52 13.40 13.50 560,526 7,511.39
PF  1.04 1.05 1.03 1.03 -0.01 -0.96 1.03 1.04 19,710,900 20,418.53
PM  8.75 8.90 8.70 8.90 +0.15 +1.71 8.85 8.90 820,200 7,230.66
PPPM  5.30 5.30 5.10 5.20 0.00 0.00 5.10 5.20 13,500 70.77
PREB  10.80 10.90 10.50 10.70 -0.20 -1.83 10.60 10.70 779,366 8,271.09
PTL  15.30 15.40 14.70 14.70 -0.60 -3.92 14.70 15.00 1,111,800 16,668.27
PYLON  7.25 7.30 7.10 7.25 -0.05 -0.68 7.25 7.30 654,800 4,717.26
RCL  5.65 5.65 5.50 5.55 -0.05 -0.89 5.50 5.60 217,800 1,209.20
RJH  23.50 23.50 23.30 23.30 -0.20 -0.85 23.30 23.50 137,200 3,207.84
RML  1.67 1.68 1.16 1.30 -0.35 -21.21 1.30 1.31 489,535,370 677,247.71
ROJNA  5.50 5.50 5.35 5.35 -0.15 -2.73 5.30 5.35 2,572,600 13,873.21
RSP  3.94 3.98 3.92 3.92 -0.02 -0.51 3.92 3.96 122,900 484.38
S11  7.40 7.45 7.30 7.40 +0.05 +0.68 7.35 7.40 105,000 775.70
SAMART  7.35 7.35 7.15 7.20 -0.20 -2.70 7.20 7.25 781,000 5,644.44
SAPPE  22.10 22.40 21.80 21.80 -0.50 -2.24 21.80 22.00 170,905 3,748.25
SAT  21.40 21.60 21.00 21.40 0.00 0.00 21.10 21.40 1,057,800 22,545.72
SC  3.50 3.50 3.42 3.42 -0.12 -3.39 3.42 3.46 1,230,500 4,237.65
SCN  4.96 5.05 4.88 4.96 0.00 0.00 4.96 4.98 7,593,016 37,579.61
SEAFCO  9.50 9.65 9.20 9.20 -0.30 -3.16 9.15 9.20 7,395,651 68,687.16
SENA  3.54 3.58 3.54 3.56 0.00 0.00 3.54 3.56 582,279 2,073.81
SF  8.05 8.10 7.90 7.90 -0.20 -2.47 7.90 7.95 701,979 5,598.40
SITHAI  1.23 1.23 1.22 1.23 0.00 0.00 1.22 1.23 222,800 273.56
SKN  5.40 5.75 5.40 5.50 +0.10 +1.85 5.50 5.55 12,712,900 71,342.34
SKR  3.78 3.86 3.78 3.82 +0.02 +0.53 3.80 3.82 153,500 584.89
SMPC  13.60 13.70 13.50 13.60 0.00 0.00 13.50 13.60 67,000 911.49
SNC  13.90 14.00 13.90 14.00 +0.10 +0.72 13.90 14.00 484,149 6,738.10
SQ  2.60 2.66 2.60 2.60 0.00 0.00 2.60 2.62 1,501,900 3,937.14
SRICHA  13.60 13.70 13.30 13.30 -0.40 -2.92 13.20 13.30 121,300 1,632.11
STPI  5.50 5.50 5.30 5.30 -0.20 -3.64 5.30 5.40 1,244,900 6,681.74
SUSCO  3.02 3.02 2.96 3.00 -0.02 -0.66 2.98 3.00 952,700 2,849.91
SVI  5.70 5.75 5.50 5.55 -0.15 -2.63 5.55 5.60 3,532,242 19,742.97
SYNEX  15.50 15.60 15.00 15.20 -0.30 -1.94 15.20 15.30 989,812 15,064.39
SYNTEC  3.70 3.72 3.64 3.66 -0.04 -1.08 3.66 3.68 4,687,300 17,222.58
THCOM  8.50 8.55 8.20 8.35 -0.05 -0.60 8.35 8.45 712,100 5,933.78
THRE  1.01 1.02 0.99 1.01 0.00 0.00 0.99 1.01 2,615,901 2,618.59
THREL  7.60 7.65 7.55 7.60 -0.05 -0.65 7.60 7.65 422,580 3,209.25
TIP  23.70 23.90 23.50 23.70 0.00 0.00 23.70 23.80 181,300 4,299.65
TIPCO  9.10 9.15 9.00 9.00 -0.15 -1.64 9.00 9.05 240,018 2,166.61
TK  11.20 11.20 11.00 11.00 -0.30 -2.65 11.00 11.10 119,200 1,319.70
TKS  10.80 10.90 10.60 10.70 -0.10 -0.93 10.70 10.80 934,930 10,030.42
TMT  14.30 14.30 14.20 14.30 0.00 0.00 14.20 14.30 45,500 647.90
TNR  13.00 13.10 12.80 12.80 -0.90 -6.57 12.80 12.90 37,400 484.27
TPBI  8.00 8.00 7.95 8.00 0.00 0.00 7.95 8.00 30,300 241.98
TRC  0.59 0.61 0.58 0.58 -0.01 -1.69 0.58 0.59 7,735,512 4,590.43
TTA  6.80 6.85 6.70 6.70 -0.10 -1.47 6.70 6.75 1,393,800 9,386.68
TTCL  8.80 8.90 8.60 8.60 -0.15 -1.71 8.60 8.75 944,400 8,225.28
TWPC  8.40 8.55 8.30 8.50 +0.10 +1.19 8.50 8.55 315,701 2,670.54
U  0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 307,336,098 9,291.70
UNIQ  13.20 13.20 12.80 13.00 -0.20 -1.52 12.90 13.00 4,350,600 56,420.49
UTP  10.60 10.80 10.60 10.80 +0.10 +0.93 10.70 10.80 484,700 5,155.99
UVAN  6.75 6.80 6.70 6.75 0.00 0.00 6.70 6.75 215,400 1,449.42
VIH  7.55 7.55 7.45 7.50 0.00 0.00 7.45 7.50 51,800 388.92
VNG  7.20 7.20 7.05 7.15 -0.05 -0.69 7.05 7.15 210,703 1,498.85
WICE  4.78 4.82 4.46 4.46 -0.34 -7.08 4.46 4.48 6,376,320 29,078.09
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่