สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 14/05/2022 03:19:53
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,584.38 -0.14 -0.01 1,597.58 1,578.11 22,376,021 75,432.41
SET50 953.06 +2.75 +0.29 958.63 949.30 2,030,369 42,963.82
SET100 2,165.05 +7.45 +0.35 2,176.93 2,156.28 3,020,530 54,944.30
sSET 1,038.12 +4.73 +0.46 1,047.83 1,033.61 892,055 4,228.37
SETCLMV 984.50 +1.39 +0.14 990.61 981.13 1,272,976 30,032.87
SETHD 1,142.24 -0.74 -0.06 1,150.23 1,137.58 1,271,726 14,035.91
SETTHSI 996.44 +2.07 +0.21 1,002.92 992.89 2,425,126 43,851.60
SETWB 978.81 +12.73 +1.32 980.47 969.72 766,767 20,037.79
mai 601.93 +14.19 +2.41 603.18 591.93 2,123,754 6,020.65
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 1,018 11,362,246
ไม่เปลี่ยนแปลง 494 2,169,058
ลดลง 939 10,932,962
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 13/05/2022
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 18,846.49 491.53
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 102.31 100.94
P/E (เท่า) 19.04 56.54
P/BV (เท่า) 1.68 3.38
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.71 1.26
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  2.74 2.84 2.70 2.74 0.00 0.00 2.74 2.76 30,190,093 83,330.89
AH  21.00 21.40 20.90 21.30 +0.40 +1.91 21.10 21.30 1,084,823 22,922.14
AI  6.60 6.60 6.40 6.45 0.00 0.00 6.45 6.50 219,987 1,419.27
AIE  3.82 3.88 3.76 3.82 +0.02 +0.53 3.82 3.84 1,433,137 5,455.83
AIT  6.40 6.60 6.30 6.50 +0.10 +1.56 6.50 6.55 9,907,740 63,577.87
AJ  15.80 16.10 15.80 16.00 +0.30 +1.91 15.90 16.00 349,600 5,571.61
AMANAH  4.82 4.84 4.66 4.76 +0.02 +0.42 4.74 4.76 4,279,092 20,399.46
AMATAV  7.30 7.30 7.15 7.15 0.00 0.00 7.15 7.30 73,930 533.29
ANAN  1.12 1.14 1.11 1.13 0.00 0.00 1.12 1.13 8,642,857 9,723.04
APCO  4.78 4.84 4.70 4.78 0.00 0.00 4.74 4.78 307,910 1,456.86
APCS  6.25 6.55 6.10 6.50 +0.30 +4.84 6.45 6.50 3,372,500 21,469.28
APURE  5.60 5.60 5.40 5.55 0.00 0.00 5.55 5.60 1,586,229 8,727.63
AQ <C> 0.02 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 94,554,971 1,918.37
AS  15.70 16.20 15.00 16.20 +0.40 +2.53 16.10 16.20 11,906,659 184,265.65
ASIAN  16.40 17.40 16.30 17.30 +1.10 +6.79 17.30 17.40 21,136,669 358,927.40
ASP  3.12 3.14 3.08 3.08 0.00 0.00 3.08 3.10 3,714,284 11,519.45
ASW  8.05 8.05 7.95 8.05 +0.05 +0.62 8.00 8.05 611,978 4,897.84
BGC  10.00 10.10 9.90 10.00 +0.20 +2.04 9.95 10.00 764,589 7,638.50
BJCHI  1.84 1.84 1.81 1.83 0.00 0.00 1.83 1.85 383,220 696.62
BRR  6.10 6.15 5.75 5.75 -0.05 -0.86 5.75 5.80 1,856,605 11,003.62
BWG  0.91 0.92 0.89 0.90 +0.01 +1.12 0.90 0.91 23,314,918 21,117.75
BYD  8.00 8.15 7.80 7.80 +0.10 +1.30 7.80 7.90 30,395,876 241,666.57
CCET  2.52 2.54 2.46 2.46 +0.02 +0.82 2.46 2.48 1,945,250 4,866.02
CGD  0.44 0.45 0.42 0.43 -0.01 -2.27 0.43 0.44 10,430,828 4,512.48
CGH  1.09 1.12 1.07 1.09 +0.01 +0.93 1.09 1.10 14,826,454 16,196.27
CTW  7.10 7.15 6.90 6.95 -0.05 -0.71 6.90 6.95 17,200 120.34
DDD  14.60 15.10 14.60 14.80 +0.20 +1.37 14.70 14.80 336,904 4,990.24
DEMCO  2.82 2.84 2.78 2.80 +0.02 +0.72 2.78 2.80 1,231,440 3,452.25
DMT  10.60 10.70 10.50 10.50 0.00 0.00 10.50 10.60 357,193 3,769.67
DRT  7.15 7.20 7.05 7.10 -0.05 -0.70 7.10 7.15 541,165 3,858.19
EKH  7.30 7.30 7.15 7.20 -0.10 -1.37 7.20 7.25 4,521,353 32,626.40
EP  4.92 4.98 4.90 4.92 -0.04 -0.81 4.92 4.94 475,251 2,346.67
ERW  3.38 3.50 3.38 3.50 +0.12 +3.55 3.48 3.50 8,409,742 29,005.40
ETC  3.68 3.76 3.66 3.68 0.00 0.00 3.68 3.70 7,353,400 27,238.79
GFPT  15.30 16.20 15.10 16.20 +1.40 +9.46 16.10 16.20 54,001,237 847,703.95
GGC  14.10 14.10 13.80 14.00 +0.10 +0.72 13.80 14.00 341,420 4,747.08
GJS  0.43 0.43 0.40 0.42 0.00 0.00 0.42 0.43 62,916,295 26,416.46
HFT  6.70 6.70 6.35 6.35 -0.40 -5.93 6.35 6.50 1,179,911 7,592.24
HTC  28.75 29.50 28.50 29.00 0.00 0.00 28.75 29.00 296,595 8,530.53
HUMAN  11.20 11.70 11.20 11.30 +0.10 +0.89 11.30 11.50 1,801,335 20,736.71
ICHI  8.75 9.00 8.70 9.00 +0.30 +3.45 8.95 9.00 11,641,721 103,436.89
III  14.00 14.40 13.90 14.30 +0.40 +2.88 14.20 14.30 2,189,604 30,988.33
ILINK  8.35 8.65 8.05 8.15 -0.25 -2.98 8.15 8.20 4,790,034 39,537.24
ILM  18.70 19.00 18.10 18.30 +0.10 +0.55 18.20 18.30 1,181,174 21,845.35
ITD  1.79 1.81 1.77 1.77 -0.02 -1.12 1.77 1.78 11,686,849 20,874.03
ITEL <XW> 5.15 5.25 4.86 5.00 -0.15 -2.91 4.98 5.00 10,116,128 50,360.16
JKN  5.90 5.95 5.70 5.70 -0.20 -3.39 5.70 5.80 922,824 5,389.14
JR  6.95 7.00 6.85 6.90 +0.05 +0.73 6.90 6.95 642,113 4,449.59
JWD  14.50 14.60 14.40 14.50 +0.10 +0.69 14.40 14.50 1,858,651 26,984.78
KAMART  4.30 4.30 4.12 4.22 +0.04 +0.96 4.22 4.26 6,891,752 28,993.02
KGI  5.05 5.15 5.05 5.05 0.00 0.00 5.05 5.10 3,927,463 20,017.32
KISS  7.40 7.75 7.40 7.50 +0.10 +1.35 7.50 7.65 1,142,702 8,657.01
LALIN  9.00 9.10 8.95 9.10 +0.15 +1.68 9.05 9.10 199,941 1,804.50
LANNA  18.30 18.40 17.90 18.30 +0.50 +2.81 18.20 18.30 1,521,560 27,670.43
LOXLEY  2.16 2.20 2.16 2.16 0.00 0.00 2.16 2.18 502,700 1,094.99
LPH  5.50 5.60 5.50 5.55 +0.10 +1.83 5.55 5.65 504,740 2,789.52
LPN  4.30 4.36 4.30 4.32 -0.04 -0.92 4.32 4.34 1,150,727 4,981.80
LST  6.25 6.50 6.25 6.45 +0.25 +4.03 6.40 6.45 1,230,101 7,832.57
MACO  0.67 0.68 0.64 0.65 0.00 0.00 0.65 0.66 34,018,793 22,371.00
MC  8.85 8.95 8.70 8.80 0.00 0.00 8.80 8.90 972,571 8,555.38
MCOT  5.30 5.35 5.30 5.30 -0.20 -3.64 5.30 5.40 84,619 450.58
MCS  11.90 12.10 11.80 12.00 +0.20 +1.69 12.00 12.10 1,634,022 19,509.74
METCO  240.00 240.00 239.00 240.00 0.00 0.00 239.00 241.00 2,011 481.43
MFEC  8.65 8.70 8.50 8.60 +0.05 +0.58 8.55 8.60 1,851,429 15,893.13
MONO  2.40 2.40 2.26 2.36 +0.02 +0.85 2.36 2.38 16,046,218 37,720.33
MTI  110.00 113.00 109.50 109.50 +1.00 +0.92 109.50 110.00 16,100 1,784.75
NCAP  6.75 6.85 6.40 6.45 -0.20 -3.01 6.45 6.50 2,538,336 16,671.91
NER  6.50 6.60 6.45 6.50 +0.10 +1.56 6.45 6.50 5,506,358 35,803.61
NNCL  2.24 2.24 2.18 2.24 +0.02 +0.90 2.20 2.24 460,350 1,020.58
NOBLE  4.80 4.84 4.76 4.82 +0.02 +0.42 4.80 4.82 7,235,080 34,697.58
NSL  15.50 15.80 15.30 15.60 +0.30 +1.96 15.40 15.60 327,575 5,085.63
NUSA  1.35 1.43 1.34 1.41 +0.07 +5.22 1.41 1.42 47,004,575 65,272.97
NVD  2.06 2.20 2.06 2.18 +0.12 +5.83 2.16 2.18 1,270,210 2,703.72
NYT  4.44 4.70 4.42 4.42 -0.06 -1.34 4.42 4.46 874,620 3,912.96
PAP  4.00 4.00 3.82 3.84 -0.22 -5.42 3.84 3.86 3,086,735 11,982.52
PF  0.42 0.43 0.40 0.41 -0.03 -6.82 0.41 0.42 99,784,606 41,113.97
PLAT  3.10 3.10 3.04 3.08 -0.04 -1.28 3.06 3.08 191,400 585.87
PM  9.00 9.10 8.95 9.00 +0.05 +0.56 8.95 9.00 301,748 2,709.58
PR9  12.90 13.10 12.80 12.90 +0.10 +0.78 12.90 13.00 3,041,790 39,304.60
PRIME  1.53 1.53 1.49 1.50 -0.01 -0.66 1.50 1.51 1,994,604 2,995.94
PRM  5.65 5.65 5.55 5.55 -0.05 -0.89 5.55 5.60 2,500,805 13,953.68
PYLON  4.14 4.36 4.14 4.34 +0.20 +4.83 4.32 4.34 2,261,746 9,645.77
RJH  32.00 33.00 31.75 33.00 +1.00 +3.12 32.75 33.00 942,059 30,667.61
RML  0.74 0.75 0.73 0.74 0.00 0.00 0.73 0.74 1,772,620 1,298.95
ROJNA  5.65 5.70 5.55 5.55 -0.05 -0.89 5.50 5.55 764,998 4,273.40
RPH  6.85 7.05 6.80 6.90 +0.10 +1.47 6.90 6.95 3,362,016 23,340.83
S  1.83 1.86 1.80 1.81 -0.02 -1.09 1.81 1.83 6,915,392 12,559.75
S11  5.70 5.75 5.55 5.60 -0.10 -1.75 5.60 5.65 213,410 1,201.49
SABINA  22.70 22.90 21.50 22.00 -0.50 -2.22 22.00 22.20 1,655,319 36,462.34
SAMART  5.50 5.70 5.50 5.70 +0.05 +0.88 5.70 5.75 822,320 4,605.32
SAMTEL  6.15 6.40 6.15 6.40 +0.30 +4.92 6.30 6.40 344,201 2,179.84
SAPPE  30.25 30.75 29.25 30.00 +0.75 +2.56 30.00 30.25 2,497,429 75,166.08
SAT  17.70 18.10 17.70 18.00 +0.40 +2.27 18.00 18.10 1,580,332 28,406.42
SC  3.30 3.32 3.28 3.32 +0.04 +1.22 3.30 3.32 3,120,191 10,299.84
SCM  5.90 6.05 5.30 5.55 -0.75 -11.90 5.55 5.60 10,196,227 57,106.89
SEAFCO  3.40 3.44 3.38 3.40 0.00 0.00 3.38 3.40 1,274,370 4,339.70
SENA  3.92 3.98 3.88 3.92 +0.02 +0.51 3.92 3.94 1,274,910 4,993.53
SFLEX  3.88 3.90 3.76 3.76 -0.04 -1.05 3.76 3.80 10,946,961 42,081.62
SHR  3.98 4.04 3.88 3.88 -0.04 -1.02 3.88 3.90 15,822,867 62,061.46
SIS  33.50 33.50 30.50 30.50 -3.50 -10.29 30.50 30.75 3,503,073 110,380.00
SISB  11.10 11.60 10.80 11.20 +0.40 +3.70 11.20 11.40 2,906,422 32,463.58
SITHAI  1.20 1.21 1.18 1.19 0.00 0.00 1.19 1.20 956,660 1,137.04
SKN  8.55 8.80 7.95 8.15 -0.35 -4.12 8.15 8.25 9,067,261 74,870.65
SKY  9.80 9.80 9.55 9.60 -0.15 -1.54 9.60 9.65 259,233 2,498.43
SMPC  15.10 15.20 14.80 14.90 -0.40 -2.61 14.90 15.00 1,180,909 17,676.83
SMT  4.62 4.70 4.60 4.64 +0.06 +1.31 4.64 4.66 2,506,317 11,647.01
SNC  22.00 22.60 20.00 20.30 -1.80 -8.14 20.30 20.40 11,189,968 236,062.03
SO  13.00 13.30 12.30 12.60 +0.10 +0.80 12.60 12.70 1,338,308 17,088.13
SRICHA  12.20 12.40 12.10 12.10 -0.10 -0.82 12.10 12.30 116,012 1,416.04
SSP  9.35 9.45 9.10 9.40 +0.05 +0.53 9.35 9.40 2,427,220 22,558.14
STANLY  168.00 168.50 166.00 167.50 +1.50 +0.90 167.50 168.00 47,219 7,896.12
STPI  4.04 4.08 3.94 4.08 +0.02 +0.49 4.06 4.08 7,364,001 29,504.70
SUN  5.20 5.30 5.15 5.15 0.00 0.00 5.15 5.25 1,431,695 7,455.75
SUSCO  3.32 3.34 3.24 3.28 +0.04 +1.23 3.26 3.28 6,903,365 22,703.99
SYNTEC  1.63 1.63 1.58 1.60 -0.03 -1.84 1.59 1.60 2,955,524 4,743.21
THRE  0.99 1.01 0.99 1.01 +0.01 +1.00 1.00 1.01 2,088,949 2,080.75
TIPCO  8.75 8.80 8.70 8.80 +0.05 +0.57 8.75 8.80 385,837 3,380.62
TK  10.40 10.50 10.10 10.40 +0.10 +0.97 10.30 10.40 487,719 5,020.60
TKN  7.25 7.50 7.20 7.35 +0.10 +1.38 7.30 7.40 1,395,557 10,209.73
TKS  11.00 11.20 10.50 10.60 -0.40 -3.64 10.60 10.70 4,060,028 43,655.25
TMT  9.20 9.30 9.15 9.15 0.00 0.00 9.15 9.20 456,888 4,201.14
TNR  7.50 7.55 7.45 7.50 +0.05 +0.67 7.45 7.50 28,836 215.73
TOG  7.90 7.95 7.50 7.55 -0.20 -2.58 7.55 7.65 897,619 6,838.75
TPAC  15.10 15.10 14.70 15.00 +0.40 +2.74 15.00 15.10 172,700 2,590.27
TSE  2.10 2.28 2.10 2.16 +0.10 +4.85 2.16 2.18 12,669,660 27,673.98
TSTH  1.28 1.31 1.27 1.29 +0.02 +1.57 1.29 1.30 12,278,304 15,896.37
TWPC  6.20 6.30 6.10 6.10 -0.10 -1.61 6.10 6.25 1,875,743 11,557.78
UAC  4.80 4.98 4.80 4.94 +0.06 +1.23 4.88 4.94 664,540 3,232.18
UNIQ  4.88 4.90 4.78 4.80 -0.06 -1.23 4.80 4.84 642,960 3,083.56
UTP  15.70 15.90 15.60 15.80 +0.20 +1.28 15.70 15.80 414,471 6,538.34
UV  2.78 2.78 2.74 2.76 -0.04 -1.43 2.76 2.78 540,975 1,494.93
UVAN  9.70 9.80 9.40 9.45 -0.10 -1.05 9.45 9.50 2,658,401 25,422.52
VIH  9.00 9.30 8.95 9.30 +0.30 +3.33 9.20 9.30 488,600 4,462.28
VNG  7.80 7.90 7.75 7.80 +0.05 +0.65 7.75 7.80 1,113,093 8,658.39
W  2.52 2.58 2.48 2.58 +0.08 +3.20 2.54 2.58 1,849,962 4,675.75
WHAUP  3.88 3.90 3.76 3.80 -0.06 -1.55 3.80 3.82 8,959,533 34,285.51
WICE  15.70 15.80 15.50 15.60 +0.10 +0.65 15.60 15.70 3,879,274 60,783.90
ZEN  11.30 11.60 11.30 11.50 -0.10 -0.86 11.40 11.50 208,950 2,377.70
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่