สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16/02/2019 00:30:07
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,636.94 -15.70 -0.95 1,652.06 1,634.87 14,855,978 49,158.93
SET50 1,089.39 -11.02 -1.00 1,099.89 1,086.88 1,247,607 33,323.48
SET100 2,399.38 -26.46 -1.09 2,424.34 2,395.16 1,873,512 39,474.67
sSET 781.58 -6.45 -0.82 790.07 781.51 299,180 1,133.96
SETHD 1,230.22 -11.22 -0.90 1,241.72 1,228.98 380,859 12,110.26
SETCLMV 1,008.64 -14.35 -1.40 1,023.50 1,008.64 370,208 10,287.60
SETTHSI 1,050.06 -13.02 -1.22 1,061.85 1,048.13 906,805 27,933.24
mai 383.22 -3.42 -0.88 388.53 383.22 502,166 789.19
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 362 5,113,940
ไม่เปลี่ยนแปลง 358 1,184,490
ลดลง 1,287 8,725,336
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 15/02/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,733.80 260.91
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 18.40 6.45
P/E (เท่า) 15.66 49.50
P/BV (เท่า) 1.84 1.98
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.08 1.94
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  24.00 24.40 23.60 23.70 -0.50 -2.07 23.70 23.80 1,545,428 36,980.72
AIT  21.00 21.10 21.00 21.00 0.00 0.00 20.90 21.00 72,700 1,528.46
AJ  8.00 8.05 8.00 8.00 -0.10 -1.23 8.00 8.05 68,000 544.08
ALT  3.40 3.46 3.30 3.42 +0.02 +0.59 3.42 3.44 97,000 326.09
AMATAV  5.20 5.20 5.05 5.05 -0.15 -2.88 5.05 5.10 379,710 1,922.88
APCS  4.74 4.74 4.68 4.74 -0.04 -0.84 4.72 4.74 209,300 987.33
ASAP  3.70 3.72 3.64 3.68 0.00 0.00 3.68 3.70 5,038,200 18,563.64
ASIAN  8.25 8.25 7.95 7.95 -0.25 -3.05 7.95 8.05 2,543,200 20,532.68
ASK  24.30 24.40 24.20 24.40 +0.10 +0.41 24.20 24.40 71,040 1,723.99
ASP  3.40 3.42 3.38 3.40 +0.02 +0.59 3.40 3.42 1,528,700 5,193.75
AYUD  41.25 42.00 41.25 41.50 0.00 0.00 41.25 41.50 10,402 433.43
BEC  6.15 6.20 5.95 6.00 -0.20 -3.23 5.95 6.00 8,236,550 49,679.55
BFIT  20.10 20.10 19.50 19.50 -0.60 -2.99 19.40 19.50 83,800 1,654.37
BIG  1.38 1.41 1.38 1.39 +0.01 +0.72 1.39 1.40 7,833,100 10,889.40
BJCHI  1.94 1.95 1.93 1.93 -0.01 -0.52 1.92 1.93 210,200 407.50
BR  4.14 4.16 4.10 4.12 0.00 0.00 4.12 4.14 317,122 1,307.78
BWG  1.31 1.32 1.28 1.28 -0.03 -2.29 1.28 1.29 38,622,400 49,867.82
CCET  1.81 1.81 1.78 1.80 -0.01 -0.55 1.78 1.80 321,300 575.96
CGD  1.28 1.29 1.27 1.27 -0.01 -0.78 1.27 1.28 618,800 788.93
COL  23.80 23.80 23.50 23.50 -0.30 -1.26 23.50 23.70 22,209 525.67
DCC  2.22 2.22 2.12 2.14 -0.06 -2.73 2.14 2.16 9,999,472 21,746.25
DDD  23.80 24.20 23.10 23.10 -0.70 -2.94 23.10 23.20 3,006,140 71,174.00
EASTW  10.80 10.90 10.80 10.80 +0.10 +0.93 10.80 10.90 166,600 1,801.78
EKH  5.55 5.65 5.45 5.50 -0.05 -0.90 5.50 5.55 357,701 1,967.11
ESTAR  0.57 0.58 0.56 0.57 0.00 0.00 0.56 0.57 848,500 481.64
GGC  10.50 10.50 10.30 10.30 -0.10 -0.96 10.30 10.40 476,053 4,935.85
GRAND  0.96 0.97 0.94 0.95 -0.01 -1.04 0.94 0.95 2,070,136 1,956.55
HTC  14.50 14.60 14.30 14.30 -0.20 -1.38 14.30 14.50 125,901 1,821.48
HUMAN  10.10 10.20 10.10 10.10 -0.10 -0.98 10.10 10.20 715,030 7,230.69
ICHI  3.42 3.42 3.32 3.36 -0.06 -1.75 3.34 3.36 739,900 2,492.40
IHL  8.35 8.35 8.25 8.35 +0.05 +0.60 8.30 8.35 494,100 4,102.06
III  5.35 5.40 5.25 5.25 -0.05 -0.94 5.25 5.30 442,700 2,344.10
ITD  2.54 2.56 2.48 2.48 -0.06 -2.36 2.48 2.50 6,956,871 17,419.07
JCK  1.58 1.62 1.54 1.56 -0.02 -1.27 1.55 1.56 1,664,600 2,638.03
JMART  6.35 6.40 6.10 6.10 -0.25 -3.94 6.10 6.20 2,609,564 16,140.98
JMT  12.10 12.10 11.90 12.00 0.00 0.00 12.00 12.10 1,011,330 12,136.06
JWD  7.50 7.50 7.20 7.25 -0.25 -3.33 7.25 7.30 677,553 4,941.62
KAMART  3.76 3.76 3.70 3.72 -0.04 -1.06 3.70 3.72 1,046,900 3,900.93
KGI  4.70 4.72 4.68 4.68 -0.04 -0.85 4.68 4.70 2,193,900 10,305.63
KSL  3.16 3.18 3.14 3.16 0.00 0.00 3.16 3.18 273,930 867.88
LANNA  12.40 12.40 12.10 12.30 -0.10 -0.81 12.20 12.30 75,000 918.54
LOXLEY  2.02 2.06 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.02 1,441,610 2,909.05
LPH  5.50 5.50 5.45 5.45 -0.05 -0.91 5.45 5.50 61,018 333.14
LPN  7.50 7.50 7.20 7.20 -0.10 -1.37 7.20 7.30 29,972,358 220,108.73
MACO  1.53 1.55 1.51 1.53 0.00 0.00 1.52 1.53 56,337,500 86,165.74
MALEE  9.35 9.35 9.05 9.15 -0.20 -2.14 9.15 9.20 500,000 4,594.80
MC  10.20 10.30 10.10 10.10 -0.10 -0.98 10.10 10.20 1,189,001 12,075.08
MCS  7.00 7.00 6.90 6.90 -0.10 -1.43 6.90 6.95 285,401 1,980.33
MILL  1.38 1.38 1.37 1.38 +0.01 +0.73 1.38 1.39 230,606 317.82
MK  3.70 3.72 3.70 3.70 0.00 0.00 3.70 3.72 436,200 1,618.17
MODERN  3.86 3.86 3.82 3.82 -0.04 -1.04 3.82 3.84 16,900 64.72
MONO  1.98 1.99 1.96 1.98 0.00 0.00 1.97 1.98 2,314,700 4,567.71
NNCL  1.76 1.77 1.75 1.75 -0.02 -1.13 1.75 1.77 721,500 1,269.10
NOK <C> 2.28 2.32 2.24 2.28 -0.02 -0.87 2.26 2.28 312,049 704.71
NYT  5.15 5.20 5.15 5.15 0.00 0.00 5.10 5.15 497,000 2,559.67
PACE <C> 0.34 0.35 0.33 0.34 0.00 0.00 0.33 0.34 4,921,317 1,644.96
PCSGH  7.10 7.10 7.05 7.05 0.00 0.00 7.05 7.10 27,802 196.03
PF  0.84 0.84 0.82 0.83 0.00 0.00 0.82 0.83 10,010,700 8,308.37
PM  9.00 9.05 8.95 9.00 0.00 0.00 9.00 9.05 376,875 3,392.44
PREB  9.90 9.90 9.80 9.90 0.00 0.00 9.85 9.90 922,629 9,119.35
PTL  14.90 14.90 14.50 14.60 -0.30 -2.01 14.60 14.70 736,401 10,822.33
PYLON  6.55 6.60 6.45 6.50 -0.05 -0.76 6.45 6.50 233,700 1,518.12
RCL  5.00 5.00 4.90 4.90 -0.10 -2.00 4.90 4.94 100,300 496.65
RJH  20.10 20.10 19.90 19.90 -0.10 -0.50 19.90 20.00 373,192 7,458.72
RML  1.28 1.30 1.28 1.28 0.00 0.00 1.28 1.29 1,695,101 2,175.96
ROJNA  5.15 5.15 5.05 5.10 -0.05 -0.97 5.05 5.10 756,516 3,857.56
S11  7.25 7.40 7.25 7.25 +0.15 +2.11 7.20 7.25 752,400 5,489.30
SAMART  7.05 7.10 6.80 6.85 -0.20 -2.84 6.80 6.85 2,838,200 19,484.24
SAPPE  17.90 17.90 17.20 17.50 -0.20 -1.13 17.20 17.50 442,800 7,675.34
SAT  18.80 19.40 18.70 19.30 +0.90 +4.89 19.30 19.40 3,212,259 61,213.56
SC  3.02 3.02 2.96 2.96 -0.06 -1.99 2.96 2.98 3,068,441 9,142.53
SCN  4.18 4.20 4.10 4.14 -0.04 -0.96 4.12 4.14 1,362,800 5,645.99
SEAFCO  8.25 8.25 8.10 8.10 -0.15 -1.82 8.10 8.15 3,444,605 28,145.72
SENA  3.50 3.50 3.46 3.48 -0.02 -0.57 3.46 3.48 321,196 1,117.68
SF  8.00 8.00 7.90 7.95 -0.05 -0.62 7.90 7.95 660,714 5,262.18
SIS  10.10 10.10 9.95 10.00 0.00 0.00 9.95 10.00 181,920 1,817.48
SKN  3.30 3.34 3.22 3.28 -0.02 -0.61 3.26 3.28 1,861,500 6,071.14
SMPC  11.70 11.70 11.40 11.40 -0.30 -2.56 11.40 11.60 485,900 5,599.80
SNC  14.10 14.20 14.10 14.10 0.00 0.00 14.10 14.20 307,160 4,340.31
SRICHA  10.60 10.60 10.50 10.60 0.00 0.00 10.50 10.60 7,111 74.98
STPI  4.40 4.44 4.38 4.42 +0.04 +0.91 4.38 4.42 455,805 2,005.03
SUSCO  2.84 2.88 2.82 2.82 0.00 0.00 2.82 2.86 797,700 2,275.20
SVI  5.45 5.55 5.45 5.50 +0.05 +0.92 5.50 5.55 3,888,140 21,435.30
SYNEX  12.70 12.70 12.50 12.60 -0.10 -0.79 12.60 12.70 670,302 8,445.98
SYNTEC  2.96 2.96 2.88 2.90 -0.06 -2.03 2.88 2.90 5,192,800 15,115.96
THCOM  7.40 7.45 7.20 7.20 -0.20 -2.70 7.20 7.25 2,482,812 18,150.28
THRE  0.86 0.87 0.86 0.86 +0.01 +1.18 0.86 0.87 2,308,900 1,987.29
THREL  6.95 6.95 6.90 6.90 -0.05 -0.72 6.85 6.90 176,200 1,216.74
TIP  23.50 23.60 23.30 23.40 -0.10 -0.43 23.30 23.40 241,017 5,648.29
TIPCO  7.70 7.80 7.55 7.80 -0.05 -0.64 7.70 7.80 660,800 5,046.34
TK  9.50 9.55 9.35 9.50 -0.05 -0.52 9.45 9.50 36,300 340.40
TKS  9.40 9.40 9.30 9.40 -0.05 -0.53 9.35 9.40 339,200 3,171.71
TRC  0.44 0.44 0.42 0.43 -0.01 -2.27 0.42 0.43 19,398,793 8,328.76
TRITN  0.40 0.40 0.39 0.39 0.00 0.00 0.39 0.40 4,051,248 1,583.57
TTA  5.70 5.70 5.50 5.50 -0.15 -2.65 5.45 5.50 1,088,592 6,080.82
TTCL  7.15 7.20 7.05 7.10 -0.10 -1.39 7.05 7.10 310,700 2,204.26
TWPC  8.00 8.00 7.90 8.00 +0.05 +0.63 7.95 8.00 112,000 889.44
U  2.48 2.60 2.48 2.54 +0.06 +2.42 2.54 2.56 13,107,340 33,403.39
UNIQ  10.10 10.20 9.95 9.95 -0.25 -2.45 9.95 10.00 1,830,900 18,317.78
UTP  10.20 10.30 10.20 10.20 -0.10 -0.97 10.20 10.30 304,503 3,106.46
UV  6.95 7.00 6.80 6.80 -0.15 -2.16 6.80 6.90 3,075,201 21,193.12
VIH  6.80 6.90 6.70 6.85 +0.10 +1.48 6.75 6.85 445,801 3,024.81
WP  5.90 5.95 5.75 5.80 -0.15 -2.52 5.80 5.90 1,006,798 5,892.33
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่