สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/09/2018 17:10:11
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 20/09/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,734.69 290.40
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 76.52 47.24
P/E (เท่า) 17.29 69.69
P/BV (เท่า) 1.99 2.22
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.87 1.75
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  30.50 30.75 29.25 29.75 -0.75 -2.46 29.50 29.75 1,922,862 57,625.84
AIT  22.20 22.20 22.10 22.20 0.00 0.00 22.10 22.20 173,309 3,842.74
AJ  10.50 10.50 10.40 10.40 0.00 0.00 10.40 10.50 36,501 380.02
ALT  3.50 3.54 3.46 3.48 0.00 0.00 3.48 3.50 769,300 2,696.47
AMATAV  6.10 6.25 6.05 6.15 +0.05 +0.82 6.10 6.15 1,529,799 9,444.67
ANAN  5.40 5.45 5.20 5.30 -0.05 -0.93 5.25 5.30 15,441,532 81,976.24
APCO  4.38 4.38 4.36 4.36 0.00 0.00 4.34 4.36 77,096 336.27
APCS  5.55 5.55 5.30 5.50 0.00 0.00 5.40 5.50 401,423 2,169.36
ASAP  7.00 7.25 6.95 7.15 +0.20 +2.88 7.15 7.20 10,081,647 71,622.49
ASIAN  9.05 9.10 8.90 8.90 -0.15 -1.66 8.90 9.00 3,976,120 35,753.44
ASK  23.90 23.90 23.60 23.70 0.00 0.00 23.60 23.70 194,817 4,627.79
ASP  3.88 3.88 3.84 3.84 -0.04 -1.03 3.84 3.86 4,790,288 18,448.56
AYUD  38.50 38.50 38.00 38.00 0.00 0.00 38.00 38.25 5,100 195.18
BFIT  28.50 29.25 28.50 29.00 0.00 0.00 28.75 29.00 145,975 4,214.64
BIG  1.86 1.92 1.86 1.86 0.00 0.00 1.86 1.87 33,006,617 62,228.49
BJCHI  2.62 2.64 2.62 2.64 0.00 0.00 2.62 2.64 372,670 982.76
BR  5.30 5.50 5.30 5.50 +0.20 +3.77 5.45 5.50 2,540,901 13,761.15
BRR  6.70 6.70 6.60 6.70 0.00 0.00 6.65 6.70 178,800 1,189.03
BWG  1.15 1.15 1.09 1.10 -0.05 -4.35 1.10 1.11 74,718,871 82,888.44
CCET  1.95 1.98 1.95 1.98 +0.03 +1.54 1.98 1.99 2,374,053 4,672.95
CGD  1.48 1.48 1.45 1.47 -0.01 -0.68 1.47 1.48 14,128,207 20,734.03
COL  29.75 29.75 29.25 29.75 0.00 0.00 29.50 29.75 637,801 18,825.88
CTW  9.45 9.50 9.35 9.40 -0.10 -1.05 9.40 9.45 28,201 265.79
DCC  2.70 2.72 2.64 2.64 -0.04 -1.49 2.64 2.66 9,270,954 24,743.00
DEMCO  4.00 4.02 3.98 3.98 0.00 0.00 3.98 4.00 564,901 2,260.72
ESTAR  0.65 0.66 0.64 0.65 0.00 0.00 0.65 0.66 7,291,679 4,740.06
FN  2.86 2.96 2.86 2.88 +0.02 +0.70 2.88 2.90 1,047,403 3,050.13
GJS <C> 0.26 0.27 0.26 0.26 0.00 0.00 0.26 0.27 511,900 133.61
HTC  16.80 17.20 16.70 16.70 -0.20 -1.18 16.70 16.90 214,840 3,643.45
ICHI  4.44 4.86 4.42 4.62 +0.22 +5.00 4.62 4.66 19,115,305 89,888.22
IHL  9.80 9.85 9.65 9.75 0.00 0.00 9.65 9.75 413,016 4,013.54
III  7.05 7.15 6.90 7.00 0.00 0.00 6.95 7.00 3,423,422 23,979.48
JCK  1.46 1.47 1.46 1.46 -0.01 -0.68 1.45 1.46 431,429 631.00
JMART  9.65 9.70 9.40 9.50 -0.05 -0.52 9.45 9.50 967,901 9,233.74
JMT  12.50 12.60 12.10 12.20 -0.40 -3.17 12.20 12.30 8,940,750 109,982.45
JWD  8.00 8.05 7.85 7.90 0.00 0.00 7.90 7.95 4,080,713 32,463.88
KAMART  4.52 4.54 4.44 4.48 0.00 0.00 4.48 4.52 1,509,928 6,788.88
KCAR  12.90 12.90 12.70 12.80 -0.10 -0.78 12.70 12.80 219,300 2,806.65
KGI  4.50 4.50 4.46 4.46 -0.02 -0.45 4.46 4.50 2,191,250 9,821.91
KSL  3.42 3.48 3.40 3.42 +0.02 +0.59 3.42 3.44 2,185,800 7,530.53
LALIN  6.30 6.30 6.25 6.25 -0.05 -0.79 6.25 6.30 126,686 793.27
LANNA  16.10 16.30 16.00 16.10 +0.10 +0.62 16.00 16.10 1,376,610 22,226.91
LOXLEY  2.24 2.26 2.22 2.24 +0.02 +0.90 2.22 2.24 2,382,500 5,312.84
LPH  6.25 6.25 6.05 6.10 -0.10 -1.61 6.10 6.15 2,121,600 13,020.07
LST  4.94 5.00 4.94 5.00 +0.08 +1.63 4.98 5.00 332,000 1,649.99
MACO  1.90 1.95 1.89 1.93 +0.02 +1.05 1.93 1.94 16,164,600 31,243.02
MALEE  15.00 15.30 14.80 14.90 -0.10 -0.67 14.90 15.00 5,638,402 84,947.32
MC  13.00 13.00 12.80 12.80 -0.10 -0.78 12.80 12.90 1,295,215 16,660.80
MCS  7.35 7.40 7.25 7.25 -0.10 -1.36 7.25 7.35 1,912,753 14,039.40
MILL  1.70 1.72 1.68 1.68 -0.02 -1.18 1.68 1.70 6,128,774 10,406.41
MK  4.00 4.04 3.98 4.00 0.00 0.00 4.00 4.02 1,109,710 4,446.87
MODERN  4.44 4.48 4.42 4.48 +0.04 +0.90 4.48 4.50 507,500 2,264.68
MONO  2.34 2.40 2.32 2.36 +0.02 +0.85 2.34 2.36 12,250,358 28,898.44
NNCL  1.82 1.82 1.79 1.79 -0.01 -0.56 1.79 1.80 2,411,331 4,348.33
NOBLE  12.80 12.90 12.70 12.90 +0.40 +3.20 12.90 13.00 73,600 940.35
NOK <C> 2.40 2.50 2.40 2.48 +0.12 +5.08 2.48 2.50 5,875,689 14,551.01
NVD  4.16 4.26 4.12 4.16 0.00 0.00 4.14 4.16 300,800 1,261.62
NYT  5.05 5.10 5.00 5.00 -0.10 -1.96 5.00 5.05 2,767,900 13,915.97
PACE <C, NP> 0.61 0.62 0.59 0.61 -0.01 -1.61 0.61 0.62 27,003,447 16,432.65
PCSGH  7.10 7.65 7.10 7.60 +0.50 +7.04 7.55 7.60 6,742,822 50,251.36
PDI  14.40 14.80 14.40 14.80 +0.50 +3.50 14.70 14.80 952,931 13,954.12
PF  1.07 1.08 1.06 1.07 0.00 0.00 1.06 1.07 53,078,606 56,720.01
PM  8.85 9.30 8.85 9.20 +0.35 +3.95 9.20 9.25 8,035,178 73,544.91
PREB  11.40 11.40 11.30 11.40 +0.10 +0.88 11.30 11.40 142,903 1,625.91
PTL  16.70 16.90 16.50 16.50 -0.30 -1.79 16.50 16.70 562,700 9,393.70
PYLON  7.65 7.70 7.50 7.55 +0.15 +2.03 7.55 7.60 5,488,400 41,876.08
RCL  5.85 5.95 5.80 5.90 +0.05 +0.85 5.90 5.95 261,900 1,542.11
RJH  25.00 25.00 24.80 24.90 +0.20 +0.81 24.90 25.00 178,400 4,442.02
RML  1.33 1.36 1.33 1.34 +0.02 +1.52 1.34 1.35 7,034,901 9,461.11
ROJNA  5.50 5.60 5.45 5.50 0.00 0.00 5.45 5.50 2,730,300 15,058.04
RSP  3.86 4.00 3.84 3.88 +0.04 +1.04 3.88 3.90 701,400 2,736.03
S11  7.60 7.75 7.60 7.65 +0.05 +0.66 7.65 7.70 367,400 2,829.74
SAMART  8.40 8.65 8.35 8.45 +0.10 +1.20 8.45 8.50 9,865,679 83,622.77
SAPPE  23.50 24.70 23.50 24.20 +0.70 +2.98 24.20 24.30 1,800,174 43,519.90
SAT  22.30 22.60 22.00 22.10 -0.20 -0.90 22.00 22.10 1,269,791 28,252.36
SC  3.78 3.78 3.72 3.76 0.00 0.00 3.76 3.78 11,999,065 45,102.80
SCN  4.20 4.26 4.18 4.18 0.00 0.00 4.18 4.20 2,836,700 11,964.88
SEAFCO  8.95 9.00 8.80 8.85 -0.05 -0.56 8.85 8.90 1,589,235 14,139.56
SENA  3.84 3.86 3.82 3.84 0.00 0.00 3.82 3.84 1,360,613 5,227.46
SF  8.70 8.85 8.70 8.75 0.00 0.00 8.70 8.75 1,239,465 10,852.59
SITHAI  1.25 1.25 1.24 1.24 0.00 0.00 1.24 1.25 405,900 505.46
SKN  4.64 4.64 4.62 4.62 -0.04 -0.86 4.60 4.62 260,600 1,205.37
SKR  3.88 3.88 3.84 3.88 0.00 0.00 3.84 3.88 86,896 334.46
SMPC  13.30 13.60 13.30 13.50 +0.10 +0.75 13.50 13.60 117,800 1,591.10
SNC  14.50 14.60 14.50 14.50 0.00 0.00 14.50 14.60 374,100 5,437.94
SQ  2.92 2.96 2.92 2.94 +0.04 +1.38 2.94 2.96 8,473,340 24,922.53
SRICHA  13.90 14.80 13.90 14.00 +0.10 +0.72 14.00 14.20 1,081,200 15,555.74
STPI  5.05 5.40 5.00 5.30 +0.25 +4.95 5.25 5.30 13,634,624 71,394.43
SUSCO  3.30 3.30 3.24 3.24 -0.04 -1.22 3.24 3.26 1,114,850 3,631.26
SVI  5.50 5.60 5.50 5.50 0.00 0.00 5.50 5.55 5,097,606 28,245.97
SYNEX  14.20 14.70 14.20 14.40 +0.20 +1.41 14.40 14.50 3,610,400 52,300.86
SYNTEC  3.82 3.90 3.82 3.84 +0.04 +1.05 3.84 3.86 10,028,552 38,714.02
THCOM  10.20 10.60 10.00 10.00 -0.10 -0.99 10.00 10.10 7,768,121 79,930.15
THRE  1.12 1.12 1.11 1.12 0.00 0.00 1.11 1.12 829,200 927.14
THREL  8.25 8.30 8.20 8.25 -0.05 -0.60 8.25 8.30 467,812 3,867.84
TIP  24.80 24.90 24.60 24.70 -0.20 -0.80 24.70 24.80 422,344 10,438.30
TIPCO  9.40 9.60 9.40 9.45 +0.05 +0.53 9.45 9.50 3,657,410 34,597.92
TK  11.80 11.80 11.20 11.30 -0.50 -4.24 11.30 11.40 1,959,400 22,541.83
TKS  11.30 11.50 11.20 11.30 +0.10 +0.89 11.30 11.40 2,756,391 31,269.94
TLUXE  5.50 5.80 5.45 5.75 +0.30 +5.50 5.75 5.80 777,201 4,443.50
TMT  14.50 14.60 14.40 14.40 -0.10 -0.69 14.40 14.60 124,500 1,804.08
TNR  13.80 13.90 13.70 13.90 0.00 0.00 13.70 13.90 13,800 190.14
TPBI  8.15 8.15 8.10 8.15 -0.05 -0.61 8.10 8.20 14,515 118.08
TRC  0.54 0.56 0.53 0.55 +0.01 +1.85 0.55 0.56 39,949,792 21,829.44
TTA  7.25 7.40 7.05 7.05 -0.20 -2.76 7.05 7.15 6,160,654 44,371.53
TTCL  11.00 11.40 10.60 10.70 -0.10 -0.93 10.70 10.80 12,896,168 141,678.87
TWPC  8.80 8.90 8.75 8.85 +0.05 +0.57 8.85 8.90 455,100 4,032.62
U  0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 683,231,445 20,584.71
UNIQ  14.20 14.50 14.10 14.20 +0.10 +0.71 14.20 14.30 8,627,901 123,481.51
UTP  11.40 11.50 11.20 11.30 -0.10 -0.88 11.30 11.40 1,230,406 13,974.54
UVAN  7.30 7.30 7.10 7.10 -0.25 -3.40 7.10 7.25 473,844 3,395.14
VIH  7.90 7.95 7.85 7.95 +0.05 +0.63 7.90 7.95 83,630 658.05
VNG  7.75 7.85 7.75 7.75 0.00 0.00 7.75 7.85 170,200 1,324.34
WICE  5.10 5.25 5.05 5.15 +0.15 +3.00 5.15 5.20 13,086,760 67,283.21
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่