สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16/01/2021 03:19:54
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,519.13 -16.85 -1.10 1,544.11 1,513.48 29,709,879 101,413.90
SET50 957.86 -13.49 -1.39 977.38 954.30 1,741,332 60,064.20
SET100 2,142.20 -28.06 -1.29 2,183.49 2,134.05 3,566,708 75,658.64
sSET 735.49 -6.79 -0.91 745.18 732.86 1,242,690 7,372.49
SETCLMV 973.29 -9.77 -0.99 990.38 972.83 1,976,438 40,920.45
SETHD 1,074.69 -11.40 -1.05 1,091.70 1,070.71 697,095 24,237.25
SETTHSI 967.74 -11.54 -1.18 984.82 964.43 2,233,962 62,415.09
SETWB 888.54 -3.04 -0.34 900.38 888.07 717,369 20,803.70
mai 349.47 +0.65 +0.19 350.88 347.55 1,115,240 1,571.15
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 493 12,245,729
ไม่เปลี่ยนแปลง 423 2,536,185
ลดลง 1,148 14,517,874
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 15/01/2021
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,891.41 244.36
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 14.19 2.94
P/E (เท่า) 30.34 76.90
P/BV (เท่า) 1.72 1.80
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.16 2.46
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  2.34 2.40 2.32 2.36 +0.02 +0.85 2.36 2.38 31,130,610 73,571.00
AH  19.10 19.10 18.40 18.50 -0.40 -2.12 18.50 18.60 6,425,195 120,032.29
AI  2.22 2.26 2.16 2.16 -0.06 -2.70 2.14 2.16 20,490,739 44,959.32
AIT  18.20 18.20 17.90 18.00 -0.10 -0.55 18.00 18.10 162,556 2,932.17
AJ  20.00 20.00 19.30 19.30 -0.50 -2.53 19.30 19.60 3,308,050 64,660.68
ALT  3.46 3.50 3.36 3.46 0.00 0.00 3.44 3.46 7,667,684 26,200.35
AMANAH  4.18 4.20 3.90 4.00 -0.16 -3.85 4.00 4.02 44,466,573 178,659.62
ANAN  2.18 2.22 2.10 2.12 -0.06 -2.75 2.12 2.16 14,443,519 30,847.16
ASIAN  12.00 12.20 11.50 11.70 -0.20 -1.68 11.70 11.80 44,830,269 530,712.74
ASK  21.80 21.90 21.70 21.90 +0.20 +0.92 21.80 21.90 176,132 3,840.80
ASP  2.26 2.28 2.24 2.24 0.00 0.00 2.24 2.26 3,133,700 7,041.73
BA  6.95 6.95 6.75 6.90 -0.10 -1.43 6.85 6.90 1,056,744 7,240.13
BAFS  23.60 23.80 23.40 23.40 -0.30 -1.27 23.40 23.70 324,305 7,627.76
BEAUTY  1.64 1.64 1.62 1.64 +0.01 +0.61 1.63 1.64 12,344,031 20,129.79
BGC  10.30 10.40 10.10 10.10 -0.20 -1.94 10.10 10.20 2,385,974 24,307.89
BJCHI  1.72 1.73 1.69 1.70 0.00 0.00 1.69 1.70 909,700 1,545.71
DDD  18.70 18.70 18.30 18.40 -0.20 -1.08 18.40 18.50 153,816 2,838.60
DRT  6.05 6.10 6.00 6.05 0.00 0.00 6.00 6.05 310,046 1,873.75
EKH  5.40 5.40 5.10 5.20 -0.15 -2.80 5.20 5.25 2,428,813 12,704.78
EP  5.05 5.15 4.86 4.92 -0.13 -2.57 4.90 4.92 8,504,727 42,053.28
ERW  3.82 3.82 3.74 3.76 -0.04 -1.05 3.76 3.80 6,481,746 24,489.52
GGC  9.95 10.00 9.85 9.85 0.00 0.00 9.85 9.90 911,300 9,028.50
HFT  5.15 5.20 5.10 5.15 0.00 0.00 5.15 5.20 543,900 2,803.20
HTC  34.50 35.00 33.50 33.50 -0.75 -2.19 33.50 33.75 1,295,921 44,265.52
HUMAN  9.25 9.30 9.10 9.15 -0.05 -0.54 9.15 9.20 727,500 6,678.24
ICHI  11.50 11.50 10.70 11.00 -0.50 -4.35 11.00 11.10 57,434,028 636,340.87
III  6.65 6.70 6.50 6.55 -0.15 -2.24 6.55 6.60 3,441,125 22,675.83
ILINK  4.78 4.82 4.72 4.74 -0.06 -1.25 4.74 4.78 2,492,798 11,908.99
ILM  12.80 12.90 12.60 12.70 -0.10 -0.78 12.70 12.80 5,036,600 64,332.21
ITD  1.09 1.10 1.08 1.10 +0.01 +0.92 1.09 1.10 12,011,617 13,122.14
JCK  1.23 1.23 1.20 1.22 -0.01 -0.81 1.21 1.22 2,675,839 3,249.25
JKN  8.70 8.75 8.50 8.55 -0.15 -1.72 8.50 8.55 14,371,963 123,761.18
JWD  9.15 9.20 8.70 8.75 -0.40 -4.37 8.75 8.80 13,965,449 124,756.59
KAMART  4.00 4.06 3.98 3.98 0.00 0.00 3.98 4.02 890,400 3,564.88
KGI  4.18 4.20 4.16 4.20 +0.04 +0.96 4.18 4.20 5,083,052 21,249.39
KSL  2.94 3.00 2.90 2.90 +0.06 +2.11 2.88 2.90 16,852,737 49,403.58
LALIN  7.85 7.85 7.65 7.75 -0.05 -0.64 7.75 7.80 899,244 6,947.49
LANNA  7.65 7.65 7.60 7.65 +0.05 +0.66 7.60 7.65 42,171 321.30
LOXLEY  1.64 1.68 1.64 1.67 +0.04 +2.45 1.66 1.67 4,460,179 7,386.36
LPH  4.56 4.56 4.50 4.54 -0.02 -0.44 4.52 4.54 186,001 841.69
LPN  4.92 4.92 4.84 4.88 -0.04 -0.81 4.88 4.90 5,317,143 25,965.49
MACO  0.70 0.70 0.67 0.67 -0.03 -4.29 0.67 0.68 10,828,402 7,412.92
MC  10.00 10.10 9.85 9.85 -0.10 -1.01 9.85 9.90 3,213,873 31,940.17
MCS  13.00 13.40 13.00 13.30 +0.30 +2.31 13.20 13.30 4,912,227 64,974.28
MK  3.10 3.12 3.10 3.10 0.00 0.00 3.10 3.12 91,613 284.46
MONO  2.40 2.42 2.34 2.36 -0.02 -0.84 2.36 2.38 4,834,440 11,529.25
NER  4.74 4.92 4.72 4.92 +0.28 +6.03 4.90 4.92 376,671,854 1,811,333.49
NEX  5.40 5.40 5.10 5.20 -0.20 -3.70 5.20 5.25 11,248,336 58,518.91
NOBLE  8.00 8.05 7.65 7.80 -0.20 -2.50 7.80 7.90 13,755,865 108,226.67
NYT  3.54 3.64 3.52 3.64 +0.12 +3.41 3.62 3.64 8,800,221 31,521.48
PF  0.41 0.41 0.40 0.40 0.00 0.00 0.40 0.41 25,596,603 10,286.34
PLAT  2.58 2.64 2.58 2.60 +0.02 +0.78 2.58 2.60 4,546,380 11,859.02
PM  8.50 8.60 8.50 8.55 +0.05 +0.59 8.55 8.60 348,924 2,982.03
PR9  9.40 9.40 9.15 9.30 0.00 0.00 9.30 9.35 517,499 4,790.88
PSL  8.50 8.50 8.10 8.15 -0.50 -5.78 8.15 8.20 45,616,327 375,883.22
PYLON  4.02 4.06 3.96 3.98 -0.02 -0.50 3.98 4.00 1,915,501 7,684.81
RCL  17.80 18.10 17.60 18.00 0.00 0.00 17.90 18.00 6,576,328 117,371.63
RJH  25.50 25.50 24.90 25.25 -0.25 -0.98 25.00 25.25 551,116 13,846.32
RML  0.64 0.65 0.63 0.64 0.00 0.00 0.63 0.64 1,433,200 904.36
ROJNA  4.56 4.64 4.54 4.62 +0.10 +2.21 4.62 4.64 5,409,291 24,906.31
RPH  5.45 5.45 5.30 5.35 -0.10 -1.83 5.30 5.35 2,664,721 14,226.50
S  1.77 1.77 1.71 1.74 0.00 0.00 1.73 1.74 15,718,475 27,345.83
S11  8.05 8.05 7.80 7.90 -0.05 -0.63 7.85 7.90 1,048,249 8,238.92
SABINA  20.20 20.30 20.10 20.20 0.00 0.00 20.20 20.30 438,910 8,871.77
SAMART  6.95 6.95 6.65 6.65 -0.15 -2.21 6.65 6.75 2,334,515 15,725.77
SAMTEL  5.75 5.75 5.50 5.50 -0.10 -1.79 5.50 5.55 288,701 1,603.82
SAPPE  21.60 21.70 20.40 20.40 -0.80 -3.77 20.40 20.50 2,377,264 50,006.64
SAT  16.60 16.60 16.00 16.10 -0.30 -1.83 16.10 16.20 1,900,810 30,904.31
SC  2.88 2.88 2.80 2.84 -0.04 -1.39 2.84 2.86 5,684,589 16,101.36
SEAFCO  4.80 4.86 4.68 4.72 -0.04 -0.84 4.72 4.76 9,226,846 43,999.95
SENA  3.50 3.52 3.46 3.50 0.00 0.00 3.50 3.52 2,189,010 7,624.34
SF  5.10 5.10 4.82 4.92 -0.13 -2.57 4.92 4.94 3,269,998 16,181.15
SFLEX  6.00 6.05 5.85 5.95 0.00 0.00 5.95 6.00 5,056,944 30,106.31
SHR  2.66 2.68 2.58 2.60 -0.04 -1.52 2.60 2.64 5,605,709 14,729.63
SINGER  25.75 26.25 24.60 25.75 -0.25 -0.96 25.75 26.00 11,181,678 282,182.68
SIRI  0.88 0.89 0.86 0.87 -0.01 -1.14 0.87 0.88 64,019,141 55,724.29
SIS  18.70 18.80 17.30 17.50 -1.00 -5.41 17.50 17.60 12,789,977 227,908.40
SMPC  11.00 11.00 10.70 10.80 0.00 0.00 10.70 10.80 199,701 2,162.31
SNC  12.30 12.40 12.20 12.20 -0.20 -1.61 12.20 12.30 592,901 7,265.53
SRICHA  14.60 15.00 14.30 14.90 +0.90 +6.43 14.80 14.90 7,274,950 106,555.45
SSP  13.20 13.40 13.00 13.20 0.00 0.00 13.20 13.30 4,275,475 56,583.77
STANLY  169.50 169.50 167.50 167.50 -0.50 -0.30 167.00 167.50 20,610 3,464.19
STPI  3.84 3.92 3.80 3.82 0.00 0.00 3.82 3.84 7,169,214 27,626.69
SUSCO  2.94 2.98 2.92 2.94 +0.02 +0.68 2.94 2.96 1,587,363 4,703.18
SYNEX  17.10 17.20 16.20 16.60 -0.40 -2.35 16.50 16.60 14,446,806 240,353.14
THCOM  9.25 9.25 8.60 9.05 -0.10 -1.09 9.05 9.10 17,615,869 156,248.07
THRE  1.73 1.75 1.71 1.74 +0.02 +1.16 1.73 1.74 17,439,246 30,069.31
TIP  27.25 27.50 27.00 27.25 0.00 0.00 27.25 27.50 424,305 11,560.39
TIPCO  7.90 7.90 7.45 7.45 -0.35 -4.49 7.45 7.55 6,551,064 50,572.58
TKS  6.10 6.15 6.05 6.10 0.00 0.00 6.05 6.10 521,701 3,170.36
TRITN  0.37 0.37 0.35 0.36 -0.01 -2.70 0.36 0.37 19,211,201 6,918.43
TSE  2.62 2.64 2.60 2.64 0.00 0.00 2.62 2.64 3,550,101 9,296.81
TTA  6.50 6.50 6.25 6.25 -0.40 -6.02 6.25 6.30 19,279,574 122,726.08
TWPC  4.14 4.16 4.10 4.12 0.00 0.00 4.10 4.12 617,700 2,544.18
U  1.47 1.47 1.44 1.44 -0.03 -2.04 1.44 1.46 3,066,701 4,441.77
UAC  3.92 3.94 3.88 3.94 0.00 0.00 3.92 3.94 219,375 858.19
UNIQ  4.84 4.86 4.74 4.78 -0.04 -0.83 4.78 4.80 3,461,040 16,602.02
UTP  14.50 15.00 14.50 14.90 +0.40 +2.76 14.90 15.00 7,315,954 108,700.28
UV  3.46 3.78 3.42 3.58 +0.16 +4.68 3.58 3.60 57,947,395 211,154.56
VIH  7.40 7.45 7.15 7.30 -0.15 -2.01 7.25 7.30 2,621,398 19,007.70
WICE  6.25 6.30 6.15 6.25 0.00 0.00 6.25 6.30 4,488,366 27,922.68
WORK  18.20 18.60 17.60 18.10 -0.30 -1.63 18.00 18.10 10,305,548 186,796.92
ZEN  11.80 11.90 11.70 11.90 0.00 0.00 11.80 11.90 49,201 580.24
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่