สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/08/2019 00:30:21
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,646.68 +13.12 +0.80 1,646.74 1,636.20 18,467,058 51,082.72
SET50 1,088.69 +10.81 +1.00 1,088.90 1,079.87 1,192,127 29,812.40
SET100 2,406.15 +22.69 +0.95 2,406.69 2,387.87 2,089,049 38,494.65
sSET 762.39 +4.45 +0.59 763.25 758.60 298,157 1,343.63
SETCLMV 1,027.89 +14.12 +1.39 1,028.21 1,015.94 412,395 10,330.72
SETHD 1,177.80 +9.18 +0.79 1,179.43 1,169.69 427,783 9,981.18
SETTHSI 1,030.24 +10.20 +1.00 1,030.69 1,022.23 865,827 23,584.63
SETWB 1,048.74 +8.01 +0.77 1,051.25 1,039.78 490,124 9,845.47
mai 351.11 +2.45 +0.70 352.36 348.93 436,650 508.94
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 930 11,355,005
ไม่เปลี่ยนแปลง 560 1,952,490
ลดลง 687 5,539,355
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 23/08/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,025.74 233.79
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 105.89 27.85
P/E (เท่า) 18.73 40.49
P/BV (เท่า) 1.83 1.72
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.09 2.72
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  17.80 18.00 17.80 17.90 0.00 0.00 17.90 18.00 104,400 1,874.62
AIT <XD> 22.40 22.60 22.40 22.60 +0.20 +0.89 22.50 22.60 172,300 3,864.29
ASIAN  5.70 5.80 5.70 5.75 0.00 0.00 5.70 5.75 279,700 1,601.73
ASK  25.25 25.25 24.70 25.25 0.00 0.00 25.25 25.50 326,717 8,190.06
ASP  2.52 2.56 2.50 2.56 +0.04 +1.59 2.54 2.56 3,694,987 9,356.05
BFIT  17.30 17.30 17.00 17.10 -0.10 -0.58 17.00 17.10 65,456 1,113.44
BGC <XD> 13.50 13.90 13.50 13.70 +0.10 +0.74 13.60 13.70 1,383,900 18,926.12
BIG  0.89 0.89 0.86 0.88 0.00 0.00 0.87 0.88 3,504,100 3,059.80
BR  2.92 2.94 2.86 2.86 -0.06 -2.05 2.86 2.88 2,145,500 6,186.93
BWG  0.71 0.72 0.70 0.71 +0.01 +1.43 0.71 0.72 2,718,800 1,930.11
COL  20.10 20.10 19.80 20.10 +0.10 +0.50 20.00 20.10 172,446 3,441.38
DCC  2.04 2.04 2.00 2.02 0.00 0.00 2.00 2.02 693,108 1,393.69
DDD  27.75 27.75 27.00 27.25 0.00 0.00 27.25 27.50 939,357 25,730.94
EKH  7.85 7.85 7.75 7.80 0.00 0.00 7.80 7.85 639,000 4,974.22
GGC  10.60 10.70 10.50 10.70 +0.10 +0.94 10.60 10.70 586,600 6,217.97
GL  5.75 5.80 5.70 5.70 0.00 0.00 5.70 5.80 554,100 3,179.64
HTC  22.70 22.80 22.50 22.80 +0.30 +1.33 22.60 22.80 164,022 3,718.95
HUMAN  8.30 8.40 8.25 8.35 +0.05 +0.60 8.30 8.35 118,500 986.08
ICHI  7.45 7.70 7.30 7.55 +0.15 +2.03 7.55 7.60 3,611,602 27,014.67
IHL  4.86 4.98 4.86 4.98 +0.14 +2.89 4.98 5.00 1,088,016 5,353.27
III  6.65 6.70 6.60 6.65 0.00 0.00 6.65 6.70 1,235,300 8,220.32
ITD  1.90 1.96 1.88 1.90 0.00 0.00 1.90 1.91 20,746,250 39,899.88
JCK  1.33 1.35 1.31 1.31 0.00 0.00 1.31 1.32 186,300 244.92
JMART  11.80 11.80 11.40 11.60 0.00 0.00 11.60 11.70 8,238,714 95,786.82
JWD  8.45 8.60 8.45 8.60 +0.20 +2.38 8.55 8.60 848,200 7,233.50
KAMART <XD> 4.92 4.96 4.88 4.92 -0.04 -0.81 4.92 4.96 485,668 2,390.21
KGI  4.62 4.64 4.60 4.64 +0.04 +0.87 4.62 4.64 971,726 4,488.92
LOXLEY  1.92 1.92 1.88 1.91 +0.01 +0.53 1.90 1.91 1,379,000 2,623.19
LPH  5.05 5.15 5.05 5.10 +0.05 +0.99 5.05 5.10 330,200 1,682.24
LPN  6.40 6.40 6.20 6.30 -0.10 -1.56 6.25 6.30 5,328,499 33,631.44
MACO <XD> 1.51 1.54 1.50 1.53 +0.02 +1.32 1.52 1.53 10,422,440 15,902.35
MC  7.25 7.25 7.20 7.20 0.00 0.00 7.20 7.25 321,350 2,324.90
MCS  8.50 8.55 8.20 8.40 -0.05 -0.59 8.40 8.45 2,902,325 24,284.74
MK  3.22 3.24 3.22 3.22 0.00 0.00 3.22 3.24 218,513 704.57
MONO  1.53 1.54 1.51 1.54 0.00 0.00 1.52 1.54 680,900 1,037.06
NER  2.58 2.60 2.56 2.58 +0.02 +0.78 2.58 2.60 9,241,600 23,813.48
NNCL  1.96 1.98 1.95 1.98 +0.02 +1.02 1.98 1.99 401,300 790.62
NOBLE  23.40 24.30 23.00 23.90 +0.50 +2.14 23.90 24.00 1,587,640 37,769.63
NUSA  0.34 0.34 0.33 0.33 0.00 0.00 0.33 0.34 2,234,405 737.57
NYT  4.66 4.68 4.62 4.62 -0.06 -1.28 4.62 4.64 726,400 3,371.73
PF  0.76 0.77 0.76 0.77 +0.01 +1.32 0.76 0.77 10,437,301 7,987.73
PM <XD> 8.85 8.95 8.85 8.95 +0.05 +0.56 8.90 8.95 156,902 1,396.75
PR9  10.30 10.40 10.30 10.40 +0.10 +0.97 10.30 10.40 121,000 1,254.42
PREB  9.80 9.80 9.60 9.60 -0.20 -2.04 9.60 9.65 725,452 7,014.24
PTL  15.00 15.10 14.90 14.90 -0.10 -0.67 14.90 15.00 441,800 6,626.64
PYLON  5.50 5.55 5.35 5.50 -0.10 -1.79 5.45 5.50 3,821,201 20,884.64
RJH  25.25 25.75 25.00 25.75 +0.85 +3.41 25.50 25.75 340,501 8,639.15
RML  1.09 1.11 1.09 1.10 0.00 0.00 1.09 1.10 840,800 923.79
ROJNA  6.65 6.90 6.65 6.80 +0.20 +3.03 6.80 6.85 17,488,398 118,622.46
SAMART  9.35 9.35 9.20 9.25 +0.05 +0.54 9.25 9.30 868,550 8,012.23
SAPPE  22.60 22.80 22.50 22.50 0.00 0.00 22.50 22.60 488,800 11,045.14
SAT <XD> 17.60 17.70 17.50 17.60 +0.10 +0.57 17.60 17.70 143,800 2,527.55
SC  2.68 2.68 2.62 2.62 -0.04 -1.50 2.62 2.64 3,241,210 8,527.16
SCN  2.76 2.76 2.72 2.74 -0.02 -0.72 2.72 2.74 242,100 660.66
SEAFCO  7.20 7.45 7.20 7.40 +0.25 +3.50 7.40 7.45 3,533,747 26,017.29
SENA  3.34 3.36 3.32 3.34 0.00 0.00 3.32 3.34 461,503 1,539.27
SF  6.00 6.05 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 6.05 477,899 2,875.88
SIS  8.95 9.05 8.90 9.00 -0.05 -0.55 8.95 9.00 19,901 179.00
SISB  8.15 8.25 8.00 8.10 0.00 0.00 8.05 8.10 10,025,547 81,096.04
SNC  13.40 13.50 13.30 13.50 +0.10 +0.75 13.40 13.50 177,500 2,374.92
SSP  8.00 8.00 7.85 7.90 -0.05 -0.63 7.90 7.95 855,426 6,760.10
STPI  7.95 8.15 7.95 8.05 +0.20 +2.55 8.00 8.05 11,167,600 89,650.98
SUSCO  3.28 3.28 3.14 3.16 -0.10 -3.07 3.16 3.20 2,402,234 7,660.95
SVI  3.44 3.44 3.36 3.38 -0.02 -0.59 3.36 3.38 3,414,600 11,579.73
SYNEX  9.70 9.75 9.60 9.65 -0.05 -0.52 9.65 9.70 213,704 2,063.35
SYNTEC <XD> 2.26 2.26 2.24 2.24 -0.06 -2.61 2.24 2.26 644,864 1,449.55
THCOM  5.20 5.25 5.15 5.25 +0.05 +0.96 5.20 5.25 696,203 3,609.69
THRE  0.73 0.73 0.72 0.73 0.00 0.00 0.72 0.73 852,300 615.76
THREL  4.44 4.48 4.44 4.48 +0.02 +0.45 4.46 4.48 222,614 992.79
TIP  24.90 25.25 24.90 25.25 +0.35 +1.41 25.00 25.25 255,286 6,391.95
TIPCO  9.65 9.75 9.55 9.70 +0.10 +1.04 9.70 9.75 1,122,602 10,848.52
TKS  7.65 7.75 7.60 7.70 +0.10 +1.32 7.70 7.75 639,452 4,908.56
TSE  2.52 2.56 2.52 2.54 +0.02 +0.79 2.52 2.56 1,732,020 4,400.75
TTA  5.40 5.55 5.40 5.50 +0.15 +2.80 5.50 5.55 4,577,713 25,082.34
TTCL  9.30 9.40 9.15 9.35 +0.05 +0.54 9.30 9.35 1,804,104 16,715.65
U  2.10 2.28 2.06 2.12 +0.02 +0.95 2.10 2.12 114,049,130 248,169.27
UNIQ  9.35 9.60 9.35 9.50 +0.25 +2.70 9.45 9.50 1,846,500 17,486.76
UTP  11.20 11.20 11.00 11.10 0.00 0.00 11.10 11.20 331,956 3,689.49
UV  6.05 6.15 6.05 6.10 +0.05 +0.83 6.10 6.15 349,800 2,129.66
VIH  5.40 5.60 5.40 5.55 +0.05 +0.91 5.50 5.55 542,406 2,988.94
WORK  22.70 23.20 22.70 22.90 +0.40 +1.78 22.90 23.00 4,932,896 113,181.18
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่