สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 15/12/2018 00:30:05
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,609.45 -5.54 -0.34 1,620.60 1,602.42 12,610,007 44,918.04
SET50 1,071.65 -2.55 -0.24 1,078.90 1,065.89 813,059 31,770.95
SET100 2,361.25 -7.95 -0.34 2,379.33 2,349.48 1,467,735 36,237.62
sSET 778.90 -6.46 -0.82 785.76 777.63 204,064 633.13
SETHD 1,202.87 -3.39 -0.28 1,213.38 1,196.26 460,652 13,525.32
SETCLMV 1,003.61 -3.97 -0.39 1,012.20 999.42 282,223 8,291.15
SETTHSI 1,021.49 -3.08 -0.30 1,028.11 1,015.49 519,020 26,694.06
mai 384.24 -6.20 -1.59 391.10 384.24 314,788 711.31
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 408 4,375,459
ไม่เปลี่ยนแปลง 492 1,882,469
ลดลง 1,048 6,557,138
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 14/12/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,436.72 257.77
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 102.91 60.57
P/E (เท่า) 15.19 47.85
P/BV (เท่า) 1.83 1.96
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.13 1.96
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  20.20 20.40 19.20 20.00 -0.20 -0.99 19.90 20.00 3,178,214 62,868.00
AIT  20.00 20.00 19.60 19.70 -0.30 -1.50 19.70 19.80 154,600 3,059.03
AJ  8.20 8.50 8.20 8.50 +0.20 +2.41 8.20 8.50 19,000 156.95
ALT  3.24 3.24 3.18 3.18 -0.06 -1.85 3.18 3.20 69,900 225.08
AMATAV  5.35 5.35 5.30 5.30 -0.05 -0.93 5.30 5.35 84,425 450.92
ANAN  3.86 3.88 3.84 3.88 +0.02 +0.52 3.86 3.88 3,187,671 12,312.55
APCO  4.24 4.26 4.10 4.20 -0.04 -0.94 4.14 4.20 50,198 209.61
APCS  4.90 4.92 4.86 4.88 -0.02 -0.41 4.86 4.88 67,500 329.71
ASAP  3.30 3.34 3.14 3.28 -0.08 -2.38 3.28 3.30 2,354,261 7,638.09
ASIAN  7.95 8.00 7.70 7.70 -0.20 -2.53 7.70 7.75 3,574,500 27,966.93
ASK  24.10 24.10 23.90 24.00 -0.10 -0.41 24.00 24.10 84,400 2,026.05
ASP  3.36 3.38 3.34 3.36 0.00 0.00 3.34 3.36 1,721,481 5,767.11
AYUD  41.25 41.75 41.25 41.25 -0.25 -0.60 41.25 41.75 7,700 317.92
BFIT  20.30 20.30 19.80 20.30 -0.20 -0.98 20.20 20.30 80,400 1,614.28
BIG  1.34 1.36 1.33 1.33 0.00 0.00 1.33 1.35 2,849,802 3,818.92
BJCHI  2.04 2.10 2.00 2.00 -0.06 -2.91 2.00 2.02 712,698 1,444.70
BR  4.06 4.08 4.00 4.04 -0.02 -0.49 4.04 4.06 768,429 3,096.91
BRR  6.50 6.55 6.45 6.55 0.00 0.00 6.50 6.55 95,100 615.56
BWG  1.12 1.13 1.10 1.11 -0.02 -1.77 1.11 1.12 18,891,402 21,093.66
CCET  1.78 1.80 1.76 1.76 -0.03 -1.68 1.75 1.76 840,000 1,486.75
CGD  1.33 1.33 1.31 1.31 -0.02 -1.50 1.31 1.32 767,200 1,014.84
COL  24.30 24.40 23.90 24.20 -0.10 -0.41 24.10 24.20 145,601 3,511.48
CTW  8.00 8.05 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00 8.10 14,000 112.20
DCC  2.10 2.14 2.08 2.12 0.00 0.00 2.12 2.14 2,905,900 6,123.19
DEMCO  3.48 3.52 2.44 2.44 -1.00 -29.07 2.44 3.20 1,455,510 4,461.04
ESTAR  0.56 0.56 0.54 0.55 0.00 0.00 0.54 0.55 2,968,101 1,631.24
FN  1.70 1.72 1.68 1.68 -0.02 -1.18 1.68 1.69 94,100 159.28
GJS <C> 0.13 0.13 0.12 0.13 +0.01 +8.33 0.12 0.13 9,892,200 1,262.20
HTC  15.20 15.20 15.00 15.00 -0.20 -1.32 15.00 15.30 15,502 234.63
ICHI  3.44 3.46 3.36 3.38 -0.06 -1.74 3.38 3.40 697,608 2,369.81
IHL  7.90 7.95 7.85 7.90 0.00 0.00 7.85 7.90 96,500 762.38
III  5.90 5.90 5.80 5.85 -0.05 -0.85 5.85 5.90 642,901 3,785.02
JCK  1.54 1.55 1.52 1.52 -0.02 -1.30 1.51 1.52 606,098 926.53
JMART  5.25 5.25 5.15 5.15 -0.10 -1.90 5.15 5.20 832,335 4,320.29
JMT  11.70 11.70 11.40 11.60 -0.10 -0.85 11.60 11.70 1,278,402 14,827.64
JWD  6.90 6.90 6.60 6.80 -0.10 -1.45 6.80 6.85 11,026,592 78,425.35
KAMART  3.96 3.98 3.90 3.92 -0.04 -1.01 3.90 3.92 545,501 2,147.14
KCAR  10.90 11.00 10.80 10.80 -0.10 -0.92 10.80 10.90 55,400 602.32
KGI  4.40 4.40 4.36 4.36 -0.02 -0.46 4.36 4.38 825,400 3,611.11
KSL  3.18 3.18 3.12 3.12 -0.06 -1.89 3.10 3.12 1,001,610 3,139.34
LALIN  5.00 5.00 4.98 4.98 -0.02 -0.40 4.98 5.00 130,401 651.06
LANNA  12.30 12.30 12.10 12.10 -0.10 -0.82 12.10 12.20 32,800 397.87
LOXLEY  1.85 1.85 1.82 1.84 -0.01 -0.54 1.84 1.85 701,420 1,286.31
LPH  5.90 5.95 5.85 5.95 +0.05 +0.85 5.90 5.95 282,800 1,669.66
LST  4.18 4.18 4.16 4.16 0.00 0.00 4.16 4.18 197,201 820.38
MACO  1.58 1.61 1.57 1.60 +0.02 +1.27 1.59 1.60 21,293,012 33,662.65
MALEE  8.05 8.15 8.00 8.00 -0.05 -0.62 8.00 8.10 205,500 1,655.83
MC  11.30 11.30 10.90 10.90 -0.40 -3.54 10.90 11.00 693,917 7,674.31
MCS  7.00 7.05 6.85 7.00 0.00 0.00 6.90 7.00 1,456,801 10,143.02
MILL  1.61 1.62 1.59 1.59 -0.01 -0.62 1.59 1.60 4,265,900 6,832.64
MK  3.96 3.98 3.94 3.96 0.00 0.00 3.94 3.96 425,600 1,683.96
MODERN  3.96 4.00 3.96 3.98 0.00 0.00 3.96 3.98 91,000 362.68
MONO  1.82 1.86 1.79 1.79 -0.04 -2.19 1.78 1.79 3,178,018 5,744.96
NNCL  1.74 1.75 1.74 1.74 0.00 0.00 1.74 1.75 264,108 459.55
NOBLE  13.80 14.30 13.50 14.30 +0.60 +4.38 14.20 14.30 854,800 11,749.53
NOK <C> 2.50 2.54 2.50 2.50 -0.04 -1.57 2.50 2.54 66,800 167.00
NVD  3.28 3.28 3.22 3.26 +0.02 +0.62 3.22 3.26 43,100 139.94
NYT  5.15 5.20 5.10 5.10 -0.10 -1.92 5.10 5.15 313,300 1,610.76
PACE <C> 0.48 0.48 0.44 0.46 -0.02 -4.17 0.45 0.46 27,595,700 12,617.06
PCSGH  6.95 7.00 6.95 6.95 0.00 0.00 6.95 7.00 93,800 653.94
PDI  12.30 12.40 12.10 12.30 0.00 0.00 12.20 12.30 188,602 2,321.18
PF  0.81 0.82 0.79 0.80 -0.01 -1.23 0.79 0.80 16,602,322 13,324.68
PM  8.70 8.75 8.70 8.75 +0.05 +0.57 8.75 8.80 126,803 1,107.24
PPPM  3.92 3.94 3.76 3.88 -0.04 -1.02 3.86 3.88 499,500 1,924.42
PREB  9.90 10.00 9.90 10.00 +0.05 +0.50 9.95 10.00 137,500 1,366.82
PTL  14.40 14.60 14.30 14.60 +0.20 +1.39 14.30 14.60 148,608 2,145.33
PYLON  7.25 7.25 7.15 7.20 0.00 0.00 7.20 7.25 268,000 1,922.10
RCL  5.00 5.00 4.94 4.96 -0.04 -0.80 4.96 5.00 54,000 269.80
RJH  20.70 21.00 20.70 21.00 +0.20 +0.96 20.90 21.00 118,700 2,467.89
RML  1.30 1.32 1.27 1.27 -0.02 -1.55 1.27 1.28 13,137,100 16,953.83
ROJNA  5.15 5.20 5.10 5.20 0.00 0.00 5.15 5.20 877,200 4,524.76
RSP  3.80 3.84 3.80 3.82 -0.06 -1.55 3.78 3.82 58,300 222.40
S11  7.20 7.20 7.15 7.15 -0.05 -0.69 7.15 7.20 99,900 716.43
SAMART  6.35 6.40 6.20 6.30 -0.10 -1.56 6.25 6.30 719,000 4,521.28
SAPPE  16.30 16.40 15.70 16.00 -0.40 -2.44 16.00 16.10 784,020 12,518.77
SAT  17.80 17.90 17.50 17.60 -0.30 -1.68 17.60 17.70 505,001 8,943.78
SC  3.16 3.18 3.06 3.10 -0.06 -1.90 3.10 3.12 2,305,018 7,166.82
SCN  4.46 4.46 4.30 4.30 -0.10 -2.27 4.30 4.32 276,200 1,199.39
SEAFCO  9.50 9.55 9.40 9.40 -0.05 -0.53 9.40 9.45 1,277,055 12,074.34
SENA  3.56 3.56 3.52 3.54 -0.04 -1.12 3.54 3.56 670,906 2,376.11
SF  7.70 7.70 7.55 7.65 -0.05 -0.65 7.65 7.70 407,600 3,113.52
SITHAI  1.15 1.15 1.13 1.14 -0.01 -0.87 1.13 1.14 206,000 233.59
SKN  4.02 4.02 3.84 3.84 -0.18 -4.48 3.84 3.86 484,200 1,890.71
SKR  4.00 4.02 3.94 4.00 -0.02 -0.50 3.96 4.00 440,702 1,747.67
SMPC  13.00 13.00 12.90 13.00 0.00 0.00 12.90 13.00 23,600 304.46
SNC  14.30 14.30 14.00 14.00 -0.30 -2.10 14.00 14.10 471,501 6,650.75
SQ  2.32 2.34 2.30 2.32 0.00 0.00 2.30 2.32 1,363,000 3,156.04
SRICHA  11.20 11.20 10.60 10.90 -0.10 -0.91 10.90 11.00 48,200 519.89
STPI  4.24 4.26 4.16 4.18 -0.06 -1.42 4.18 4.20 893,770 3,742.62
SUSCO  2.66 2.66 2.60 2.62 -0.04 -1.50 2.60 2.62 556,426 1,458.22
SVI  4.96 5.05 4.84 5.05 +0.09 +1.81 5.00 5.05 8,240,295 40,768.27
SYNEX  12.50 12.60 12.20 12.20 -0.30 -2.40 12.20 12.30 368,800 4,541.77
SYNTEC  2.84 2.86 2.80 2.82 -0.02 -0.70 2.82 2.84 2,146,306 6,079.00
THCOM  7.45 7.50 7.30 7.30 -0.15 -2.01 7.25 7.30 530,627 3,900.31
THRE  0.93 0.94 0.91 0.92 -0.01 -1.08 0.91 0.92 922,173 847.64
THREL  6.90 6.95 6.85 6.85 -0.05 -0.72 6.85 6.90 218,549 1,503.34
TIP  22.90 23.00 22.80 22.90 0.00 0.00 22.90 23.00 98,010 2,242.64
TIPCO  8.05 8.10 7.75 7.80 -0.30 -3.70 7.80 7.90 1,048,389 8,304.72
TK  9.15 9.25 9.15 9.15 0.00 0.00 9.10 9.15 196,100 1,800.31
TKS  9.00 9.00 8.90 8.95 -0.05 -0.56 8.90 8.95 252,700 2,256.86
TMT  13.20 13.20 13.00 13.10 -0.20 -1.50 13.10 13.20 38,900 507.16
TNR  10.00 10.00 9.85 10.00 0.00 0.00 9.95 10.00 93,000 929.11
TPBI  6.75 7.15 6.70 6.70 -0.50 -6.94 6.70 6.80 152,100 1,029.78
TRC  0.46 0.46 0.44 0.45 0.00 0.00 0.45 0.46 2,221,507 1,000.00
TTA  5.90 6.00 5.90 5.90 0.00 0.00 5.90 5.95 1,123,760 6,665.87
TTCL  7.45 7.45 7.30 7.45 0.00 0.00 7.40 7.45 262,915 1,942.39
TWPC  8.25 8.30 8.10 8.10 -0.10 -1.22 8.10 8.20 47,700 389.54
U  2.70 2.70 2.66 2.68 0.00 0.00 2.68 2.70 2,190,892 5,852.52
UNIQ  11.00 11.10 10.80 11.00 0.00 0.00 10.90 11.00 1,811,816 19,824.64
UTP  10.40 10.50 10.10 10.20 -0.20 -1.92 10.20 10.30 807,900 8,279.08
UVAN  5.45 5.45 5.40 5.40 -0.10 -1.82 5.40 5.45 55,001 297.24
VIH  6.90 6.95 6.85 6.90 0.00 0.00 6.90 6.95 225,900 1,559.94
VNG  4.98 5.05 4.98 5.00 0.00 0.00 5.00 5.05 131,700 656.39
WICE  4.10 4.10 4.00 4.02 -0.02 -0.50 4.00 4.02 285,730 1,153.57
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่