สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/10/2021 03:19:52
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,643.42 +5.87 +0.36 1,646.50 1,639.16 27,243,637 71,285.02
SET50 988.81 +2.95 +0.30 991.66 985.73 1,343,868 33,786.55
SET100 2,251.16 +6.44 +0.29 2,257.70 2,245.12 2,679,389 48,106.72
sSET 1,034.03 +10.35 +1.01 1,034.03 1,025.97 1,828,248 5,974.00
SETCLMV 1,045.89 +3.37 +0.32 1,049.08 1,044.82 963,015 23,239.72
SETHD 1,130.45 +7.58 +0.68 1,133.26 1,125.63 1,073,914 18,519.86
SETTHSI 1,038.17 +3.95 +0.38 1,039.93 1,034.73 2,006,809 36,505.13
SETWB 981.25 +1.17 +0.12 985.31 976.58 506,927 9,702.94
mai 559.65 +0.82 +0.15 560.81 557.08 3,592,983 5,009.14
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 826 13,365,149
ไม่เปลี่ยนแปลง 672 5,489,091
ลดลง 993 11,927,077
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 21/10/2021
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 18,979.12 417.13
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 279.13 235.71
P/E (เท่า) 20.99 58.65
P/BV (เท่า) 1.77 2.91
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.18 1.42
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP  1.60 1.61 1.58 1.59 0.00 0.00 1.58 1.59 36,375,328 57,843.52
AH  20.60 21.50 20.60 21.50 +0.80 +3.86 21.40 21.50 3,404,792 72,533.72
AI  7.85 8.00 7.85 7.95 +0.10 +1.27 7.90 7.95 729,391 5,784.89
AIT  39.75 40.50 39.25 40.00 +0.50 +1.27 39.75 40.00 3,174,376 127,109.01
AJ  19.50 19.50 19.30 19.40 -0.10 -0.51 19.40 19.50 1,553,517 30,122.20
ALT  2.66 2.70 2.66 2.70 +0.04 +1.50 2.68 2.70 779,002 2,090.54
AMANAH  4.90 4.92 4.88 4.90 0.00 0.00 4.90 4.92 1,583,614 7,759.73
ANAN  1.57 1.64 1.57 1.60 +0.04 +2.56 1.60 1.61 44,877,269 72,280.04
APCS  5.45 5.45 5.35 5.40 0.00 0.00 5.40 5.45 309,607 1,669.44
APURE  8.80 8.80 8.30 8.40 -0.25 -2.89 8.40 8.45 19,283,339 163,618.54
AS  19.90 20.10 19.40 19.90 +0.20 +1.02 19.90 20.00 6,440,026 126,997.31
ASIAN  15.80 16.00 15.70 16.00 +0.10 +0.63 15.90 16.00 4,725,078 74,947.53
ASK  39.25 39.75 38.75 39.75 +0.25 +0.63 39.25 39.75 917,217 36,182.00
ASP  3.62 3.80 3.62 3.80 +0.22 +6.15 3.78 3.80 71,284,688 265,878.63
BA  11.80 11.90 11.70 11.80 0.00 0.00 11.70 11.80 820,354 9,634.15
BAFS  28.50 29.00 28.50 28.75 0.00 0.00 28.75 29.00 1,175,710 33,723.04
BEAUTY  1.66 1.75 1.66 1.67 +0.01 +0.60 1.67 1.68 211,387,324 360,684.05
BGC  10.80 11.10 10.80 11.10 +0.30 +2.78 10.90 11.10 5,403,031 59,370.77
BWG  0.72 0.73 0.71 0.72 0.00 0.00 0.71 0.72 21,876,341 15,787.72
BYD  8.70 8.80 8.70 8.70 0.00 0.00 8.65 8.80 4,521,327 39,586.35
CCET  2.68 2.72 2.68 2.68 0.00 0.00 2.68 2.70 1,287,726 3,467.84
CGD  0.51 0.54 0.51 0.53 +0.01 +1.92 0.53 0.54 128,497,053 67,973.29
CGH  1.07 1.09 1.07 1.08 +0.01 +0.93 1.08 1.09 6,030,218 6,504.80
CHAYO  11.40 11.50 11.30 11.50 +0.10 +0.88 11.40 11.50 1,437,040 16,326.16
CTW  8.90 9.05 8.80 9.00 +0.05 +0.56 8.95 9.00 71,700 644.14
DDD  18.50 18.70 18.30 18.60 +0.30 +1.64 18.50 18.60 490,365 9,091.25
DRT  7.40 7.45 7.35 7.45 +0.05 +0.68 7.45 7.50 506,316 3,758.95
EASTW  9.95 10.30 9.90 10.30 +0.35 +3.52 10.20 10.30 5,636,489 57,270.43
EKH  8.05 8.15 7.95 7.95 -0.10 -1.24 7.95 8.00 2,868,355 23,124.15
EP  6.40 6.60 6.35 6.60 +0.25 +3.94 6.55 6.60 4,235,383 27,525.67
ERW  3.22 3.24 3.20 3.22 -0.02 -0.62 3.22 3.24 3,995,812 12,865.69
ETC  2.66 2.68 2.62 2.66 +0.02 +0.76 2.66 2.68 13,074,709 34,727.29
GFPT  12.30 12.30 11.70 11.90 -0.30 -2.46 11.90 12.00 8,813,600 105,234.03
GGC  12.90 13.00 12.70 13.00 +0.20 +1.56 12.90 13.00 200,047 2,579.94
HFT  8.65 8.75 8.65 8.70 +0.05 +0.58 8.65 8.70 527,401 4,586.58
HTC  36.75 40.00 36.25 40.00 +3.75 +10.34 39.50 40.00 2,676,026 103,704.02
HUMAN  11.00 11.10 10.80 11.10 0.00 0.00 11.10 11.20 579,312 6,360.41
III  11.00 11.10 10.90 11.10 +0.20 +1.83 11.00 11.10 999,003 11,028.52
ILM  18.50 18.50 17.30 17.40 -1.00 -5.43 17.40 17.50 2,287,133 40,230.06
ITD  2.34 2.42 2.34 2.40 +0.06 +2.56 2.38 2.40 81,937,238 195,543.97
JKN  9.05 9.10 8.95 9.05 0.00 0.00 9.00 9.05 2,316,515 20,881.81
JR  7.25 7.25 7.20 7.20 -0.05 -0.69 7.20 7.25 313,100 2,260.20
JTS  61.25 63.75 61.00 63.75 +2.75 +4.51 63.50 63.75 1,579,786 99,221.72
JWD  14.90 14.90 14.80 14.90 0.00 0.00 14.90 15.00 1,110,806 16,484.66
KAMART  3.80 3.82 3.78 3.80 0.00 0.00 3.80 3.82 543,591 2,065.42
KGI  6.55 6.90 6.55 6.90 +0.35 +5.34 6.85 6.90 43,478,831 295,594.55
KSL  3.94 3.94 3.86 3.86 -0.04 -1.03 3.86 3.88 4,254,808 16,530.30
LALIN  9.20 9.40 9.05 9.30 +0.10 +1.09 9.30 9.35 789,909 7,303.43
LANNA  24.30 24.70 24.30 24.40 +0.10 +0.41 24.40 24.50 4,083,023 99,984.75
LOXLEY  2.72 2.74 2.70 2.74 +0.02 +0.74 2.74 2.76 2,627,912 7,169.60
LPH  5.85 5.90 5.80 5.85 0.00 0.00 5.80 5.85 253,816 1,480.68
LPN  5.05 5.15 5.05 5.15 +0.17 +3.41 5.10 5.15 37,785,339 193,204.89
MACO  0.67 0.69 0.66 0.68 +0.01 +1.49 0.67 0.68 31,344,605 21,343.46
MC  9.35 9.45 9.30 9.30 -0.10 -1.06 9.30 9.40 2,204,526 20,579.21
MCOT  7.25 7.40 7.20 7.30 -0.05 -0.68 7.30 7.35 114,800 834.19
MCS  14.40 14.60 14.30 14.60 +0.30 +2.10 14.50 14.60 3,641,254 52,832.23
MICRO  8.00 8.15 8.00 8.05 +0.05 +0.62 8.00 8.05 4,730,667 38,187.12
MONO  1.52 1.56 1.51 1.53 0.00 0.00 1.52 1.53 22,620,000 34,672.55
NCAP  9.10 9.50 9.05 9.40 +0.35 +3.87 9.35 9.40 7,312,790 67,867.77
NER  7.75 7.75 7.65 7.75 +0.05 +0.65 7.70 7.75 13,065,606 100,815.49
NEX  8.90 9.10 8.80 8.80 -0.05 -0.56 8.80 8.85 12,623,457 112,870.20
NNCL  2.64 2.66 2.58 2.66 +0.02 +0.76 2.64 2.66 1,735,155 4,546.77
NOBLE  6.55 6.75 6.50 6.75 +0.25 +3.85 6.70 6.75 29,031,350 194,181.55
NUSA  0.39 0.42 0.38 0.40 +0.02 +5.26 0.39 0.40 131,691,072 53,268.50
NVD  2.80 2.92 2.80 2.86 0.00 0.00 2.84 2.86 78,301 224.28
NYT  4.10 4.14 4.08 4.10 +0.02 +0.49 4.10 4.12 1,764,035 7,242.50
PF  0.47 0.49 0.46 0.47 0.00 0.00 0.47 0.48 106,499,983 50,848.33
PLAT  3.32 3.36 3.32 3.34 0.00 0.00 3.32 3.34 397,311 1,330.25
PM  10.10 10.10 10.00 10.10 +0.10 +1.00 10.00 10.10 311,890 3,148.65
PR9  11.20 11.50 11.20 11.50 +0.30 +2.68 11.40 11.50 2,024,188 23,103.65
PYLON  4.52 4.52 4.46 4.50 +0.02 +0.45 4.48 4.50 105,800 474.75
RJH  33.75 35.00 33.00 35.00 +1.75 +5.26 35.00 35.50 1,663,710 57,052.91
RML  0.98 1.01 0.97 0.98 +0.03 +3.16 0.98 0.99 77,238,701 76,137.70
ROJNA  7.05 7.15 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00 7.05 4,676,928 32,993.28
S  2.08 2.12 2.06 2.10 +0.04 +1.94 2.08 2.10 6,974,274 14,603.69
S11  6.70 6.75 6.60 6.70 0.00 0.00 6.70 6.75 535,998 3,580.56
SABINA  19.50 19.80 19.10 19.10 -0.50 -2.55 19.10 19.40 2,469,133 47,487.35
SABUY  11.00 11.10 10.90 11.00 0.00 0.00 10.90 11.00 1,644,075 18,070.55
SAMART  6.95 7.00 6.90 6.90 0.00 0.00 6.90 6.95 238,600 1,653.30
SAMTEL  6.70 6.80 6.70 6.70 0.00 0.00 6.70 6.75 289,601 1,955.67
SAPPE  25.25 25.50 25.00 25.50 +0.25 +0.99 25.25 25.50 251,848 6,361.41
SAT  19.70 21.60 19.70 21.60 +2.00 +10.20 21.50 21.60 12,781,255 267,823.14
SC  3.48 3.60 3.36 3.50 +0.04 +1.16 3.48 3.50 39,437,341 137,747.81
SEAFCO  4.58 4.60 4.56 4.58 -0.02 -0.43 4.56 4.58 672,020 3,070.38
SENA  4.00 4.28 4.00 4.14 +0.14 +3.50 4.12 4.14 12,254,578 50,563.51
SF  10.00 10.20 9.80 10.00 -0.30 -2.91 10.00 10.20 9,507,626 94,785.05
SFLEX  5.45 5.45 5.40 5.45 0.00 0.00 5.40 5.45 1,337,201 7,234.33
SHR  3.62 3.66 3.62 3.62 -0.02 -0.55 3.62 3.64 3,892,914 14,167.86
SIRI  1.25 1.29 1.25 1.28 +0.04 +3.23 1.28 1.29 287,499,315 366,536.65
SIS  33.00 33.00 32.25 32.75 0.00 0.00 32.50 32.75 317,714 10,388.78
SISB  10.40 10.50 10.40 10.50 +0.10 +0.96 10.40 10.50 166,400 1,733.81
SKN  6.90 7.15 6.65 6.85 -0.15 -2.14 6.80 6.85 10,876,473 74,725.30
SMPC  11.60 11.70 11.50 11.70 0.00 0.00 11.60 11.70 577,650 6,726.28
SMT  5.95 5.95 5.80 5.80 -0.05 -0.85 5.80 5.85 947,990 5,542.98
SNC  13.80 14.00 13.80 13.90 0.00 0.00 13.80 13.90 917,947 12,686.11
SO  12.90 12.90 12.80 12.90 0.00 0.00 12.90 13.00 86,800 1,119.57
SRICHA  17.80 18.20 17.80 18.10 +0.20 +1.12 18.10 18.20 141,400 2,557.58
SSP  13.70 14.00 13.70 13.80 +0.10 +0.73 13.80 13.90 6,563,529 91,155.69
STANLY  180.00 180.00 178.00 178.50 -1.00 -0.56 178.50 179.50 39,511 7,065.92
STPI  4.40 4.40 4.34 4.34 -0.04 -0.91 4.34 4.38 401,000 1,748.00
SUSCO  3.30 3.32 3.26 3.30 0.00 0.00 3.28 3.30 1,845,360 6,062.43
SYNTEC  2.02 2.04 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.02 3,854,501 7,731.93
THCOM  10.80 10.90 10.70 10.80 0.00 0.00 10.80 10.90 1,781,541 19,240.27
THRE  1.31 1.32 1.29 1.32 +0.01 +0.76 1.31 1.32 5,464,201 7,134.78
TIPCO  9.20 9.20 9.10 9.15 +0.05 +0.55 9.10 9.15 328,342 3,002.96
TK  8.95 9.00 8.90 8.95 -0.05 -0.56 8.95 9.00 38,200 342.35
TKS  12.60 12.70 12.50 12.60 +0.10 +0.80 12.60 12.70 1,427,302 18,039.75
TNR  11.30 11.40 11.30 11.30 +0.10 +0.89 11.20 11.30 12,800 144.98
TRITN  0.28 0.29 0.28 0.28 0.00 0.00 0.28 0.29 5,675,225 1,590.12
TSE  2.70 2.72 2.70 2.72 +0.02 +0.74 2.70 2.72 3,260,602 8,807.98
TSTH  1.69 1.73 1.69 1.70 +0.02 +1.19 1.70 1.71 35,849,991 61,389.17
TTCL  4.70 4.70 4.62 4.64 -0.04 -0.85 4.64 4.66 1,540,904 7,165.64
TWPC  5.55 5.65 5.50 5.55 0.00 0.00 5.55 5.65 578,394 3,217.19
U  1.74 1.78 1.73 1.76 +0.04 +2.33 1.75 1.76 32,920,788 57,901.28
UAC  5.00 5.10 4.98 5.05 +0.05 +1.00 5.00 5.05 575,100 2,895.33
UNIQ  6.90 6.90 6.70 6.80 0.00 0.00 6.75 6.80 422,535 2,863.51
UTP  16.40 17.50 16.30 17.50 +1.20 +7.36 17.40 17.50 9,844,153 168,639.18
UV  4.24 4.38 4.24 4.34 +0.12 +2.84 4.34 4.36 8,753,241 37,908.70
VIH  11.80 11.90 11.50 11.70 -0.10 -0.85 11.60 11.70 1,025,814 11,993.06
WHAUP  4.18 4.24 4.18 4.24 +0.06 +1.44 4.24 4.26 8,054,401 34,053.54
WICE  12.60 12.60 12.40 12.60 +0.10 +0.80 12.50 12.60 1,453,225 18,244.44
WORK  23.40 23.60 23.00 23.60 +0.20 +0.85 23.30 23.60 4,429,063 103,091.77
XPG  3.44 3.46 3.34 3.34 -0.02 -0.60 3.34 3.36 37,369,209 126,935.20
ZEN  12.00 12.20 11.80 12.20 +0.40 +3.39 12.10 12.20 135,242 1,626.68
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่