หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.พ. 2567 03:04:55

AAV

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
AAV
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
AAV: บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
3.70
ราคาเฉลี่ย
2.90
ราคาต่ำสุด
2.40
9
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 8
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
9
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 8
Hold 0
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)