หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 02:30:19

AAV

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
AAV: บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
3.80
ราคาเฉลี่ย
2.84
ราคาต่ำสุด
2.00
9
Brokers
Recommend
Bullish
57.1%
Bearish
42.9%
Buy 2
Hold 2
Sell 3
สรุปภาพรวม:
Sell
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)