หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:19:49

ADD

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
ADD: บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
20.41
ราคาเฉลี่ย
20.41
ราคาต่ำสุด
20.41
1
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 0
Hold 1
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Hold
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)