หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 20 เม.ย. 2567 03:04:51

ADVANC

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ADVANC
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
ADVANC: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
275.00
ราคาเฉลี่ย
254.83
ราคาต่ำสุด
239.00
12
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 10
Hold 2
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
12
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 10
Hold 2
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)