หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ย. 2566 03:04:47
AEONTS
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
AEONTS
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
AEONTS: บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
226.00
ราคาเฉลี่ย
186.60
ราคาต่ำสุด
165.00
10
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 3
Hold 7
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Hold
10
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Hold

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 3
Hold 7
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)