หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 2 ธ.ค. 2566 03:04:59

AH

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
AH
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
AH: บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
48.40
ราคาเฉลี่ย
42.89
ราคาต่ำสุด
35.00
10
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 10
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
10
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 10
Hold 0
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)