หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 02:19:49

AH

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
AH: บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
45.90
ราคาเฉลี่ย
40.67
ราคาต่ำสุด
35.00
8
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 6
Hold 1
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)