หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 3 ต.ค. 2566 21:07:53
ALLY
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
ALLY
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
ALLY: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
7.70
ราคาเฉลี่ย
7.70
ราคาต่ำสุด
7.70
1
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 1
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
1
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 1
Hold 0
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)