หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 4 ธ.ค. 2566 07:31:24

AMANAH

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
AMANAH
บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
AMANAH: บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
2.34
ราคาเฉลี่ย
2.15
ราคาต่ำสุด
2.02
3
Brokers
Recommend
Bullish
66.7%
Bearish
33.3%
Buy 1
Hold 1
Sell 1
สรุปภาพรวม:
-
3
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
-

Bullish
66.7%
Bearish
33.3%
Buy 1
Hold 1
Sell 1
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)