หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 9 ธ.ค. 2566 03:04:50

AMATA

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
AMATA
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
AMATA: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
30.25
ราคาเฉลี่ย
28.96
ราคาต่ำสุด
26.00
14
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 12
Hold 1
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
14
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 12
Hold 1
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)