หุ้น สถานะ Closed
ข้อมูลล่าสุด 17 ก.ค. 2567 20:50:46

ANAN

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ANAN
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
ANAN: บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
0.82
ราคาเฉลี่ย
0.77
ราคาต่ำสุด
0.75
3
Brokers
Recommend
Bullish
33.3%
Bearish
66.7%
Buy 1
Hold 0
Sell 2
สรุปภาพรวม:
Sell
3
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Sell

Bullish
33.3%
Bearish
66.7%
Buy 1
Hold 0
Sell 2
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)