หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 9 ธ.ค. 2566 03:04:50

ANAN

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ANAN
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
ANAN: บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
0.75
ราคาเฉลี่ย
0.73
ราคาต่ำสุด
0.70
3
Brokers
Recommend
Bullish
33.3%
Bearish
66.7%
Buy 0
Hold 1
Sell 2
สรุปภาพรวม:
Sell
3
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Sell

Bullish
33.3%
Bearish
66.7%
Buy 0
Hold 1
Sell 2
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)