หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:19:49

ANAN

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
ANAN: บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
1.48
ราคาเฉลี่ย
1.10
ราคาต่ำสุด
0.06
7
Brokers
Recommend
Bullish
60%
Bearish
40%
Buy 1
Hold 2
Sell 2
สรุปภาพรวม:
-
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)