หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 02:33:49

AOT

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
AOT: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
85.00
ราคาเฉลี่ย
79.35
ราคาต่ำสุด
64.00
15
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 8
Hold 5
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)