หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.พ. 2567 03:04:47

AP

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
AP
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
AP: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
16.00
ราคาเฉลี่ย
13.96
ราคาต่ำสุด
12.30
16
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 16
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
16
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 16
Hold 0
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)