หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:19:49

ASIAN

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
ASIAN: บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
21.30
ราคาเฉลี่ย
17.42
ราคาต่ำสุด
14.70
4
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 3
Hold 1
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)