หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 02:14:34

ASK

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
ASK: บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
48.00
ราคาเฉลี่ย
46.50
ราคาต่ำสุด
45.00
4
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 4
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)