หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 20 เม.ย. 2567 03:04:51

AU

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
AU
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
AU: บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
13.00
ราคาเฉลี่ย
12.20
ราคาต่ำสุด
11.00
3
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 3
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
3
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 3
Hold 0
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)