หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.พ. 2567 03:04:47

AURA

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
AURA
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
AURA: บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
18.96
ราคาเฉลี่ย
17.72
ราคาต่ำสุด
16.20
3
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 2
Hold 1
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
3
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 2
Hold 1
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)