หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 02:45:19

AURA

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
AURA: บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
13.87
ราคาเฉลี่ย
13.84
ราคาต่ำสุด
13.80
2
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 2
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)