หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:19:49

AWC

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
AWC: บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
6.80
ราคาเฉลี่ย
6.19
ราคาต่ำสุด
5.50
6
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 2
Hold 2
Sell 0
สรุปภาพรวม:
-
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)