หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.พ. 2567 03:04:47

B-WORK

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
B-WORK
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
B-WORK: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
-
ราคาเฉลี่ย
0.00
ราคาต่ำสุด
-
-
Brokers
Recommend
Bullish
-%
Bearish
-%
Buy 0
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
-
-
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
-

Bullish
-%
Bearish
-%
Buy 0
Hold 0
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)