หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 20 เม.ย. 2567 03:04:51

BA

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BA
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
BA: บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
22.00
ราคาเฉลี่ย
19.96
ราคาต่ำสุด
17.70
6
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 5
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
6
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 5
Hold 0
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)