หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:19:49

BA

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
BA: บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
18.00
ราคาเฉลี่ย
14.31
ราคาต่ำสุด
10.80
6
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 2
Hold 3
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Hold
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)