หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 20 เม.ย. 2567 03:04:51

BAFS

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BAFS
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
BAFS: บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
30.50
ราคาเฉลี่ย
29.02
ราคาต่ำสุด
26.50
3
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 2
Hold 1
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
3
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 2
Hold 1
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)