หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 27 ก.ย. 2566 03:04:57
BAFS
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BAFS
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
BAFS: บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
39.50
ราคาเฉลี่ย
36.40
ราคาต่ำสุด
33.10
4
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 3
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
4
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 3
Hold 0
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)