หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 25 พ.ค. 2567 03:04:53

BAM

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
BAM
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
BAM: บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
12.00
ราคาเฉลี่ย
9.13
ราคาต่ำสุด
7.00
9
Brokers
Recommend
Bullish
77.8%
Bearish
22.2%
Buy 2
Hold 5
Sell 2
สรุปภาพรวม:
Hold
9
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Hold

Bullish
77.8%
Bearish
22.2%
Buy 2
Hold 5
Sell 2
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)