หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 4 ธ.ค. 2566 07:38:09

BANPU

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
BANPU
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
BANPU: บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
10.40
ราคาเฉลี่ย
8.67
ราคาต่ำสุด
7.00
9
Brokers
Recommend
Bullish
75%
Bearish
25%
Buy 3
Hold 3
Sell 2
สรุปภาพรวม:
-
9
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
-

Bullish
75%
Bearish
25%
Buy 3
Hold 3
Sell 2
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)