หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.พ. 2567 03:04:47

BDMS

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
BDMS
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
BDMS: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
37.50
ราคาเฉลี่ย
35.04
ราคาต่ำสุด
31.50
16
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 16
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
16
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 16
Hold 0
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)