หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:00:04

BDMS

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
BDMS: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
37.40
ราคาเฉลี่ย
34.18
ราคาต่ำสุด
30.50
17
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 13
Hold 2
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)