หุ้น สถานะ Closed
ข้อมูลล่าสุด 17 ก.ค. 2567 20:04:30

BDMS

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
BDMS
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
BDMS: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
37.50
ราคาเฉลี่ย
34.93
ราคาต่ำสุด
30.00
18
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 18
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
18
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 18
Hold 0
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)