หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 27 ก.ย. 2566 03:04:57
BEC
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
BEC
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
BEC: บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
9.00
ราคาเฉลี่ย
8.03
ราคาต่ำสุด
6.00
9
Brokers
Recommend
Bullish
77.8%
Bearish
22.2%
Buy 3
Hold 4
Sell 2
สรุปภาพรวม:
Hold
9
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Hold

Bullish
77.8%
Bearish
22.2%
Buy 3
Hold 4
Sell 2
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)