หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 25 พ.ค. 2567 03:04:53

BEC

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
BEC
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
BEC: บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
6.19
ราคาเฉลี่ย
5.35
ราคาต่ำสุด
4.30
8
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 2
Hold 5
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Hold
8
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Hold

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 2
Hold 5
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)