หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 25 พ.ค. 2567 03:04:53

BLA

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
BLA
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
BLA: บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
22.00
ราคาเฉลี่ย
22.00
ราคาต่ำสุด
22.00
2
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 1
Hold 1
Sell 0
สรุปภาพรวม:
-
2
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
-

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 1
Hold 1
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)