หุ้น
สถานะตลาด
Open1
ข้อมูลล่าสุด 9 มิ.ย. 2566 11:16:08

BLA

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

BLA

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
BLA: บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
40.00
ราคาเฉลี่ย
40.00
ราคาต่ำสุด
40.00
1
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 1
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
1
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 1
Hold 0
Sell 0
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)