หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 02:09:49

CHG

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
CHG: บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
4.80
ราคาเฉลี่ย
4.21
ราคาต่ำสุด
3.50
14
Brokers
Recommend
Bullish
90.9%
Bearish
9.1%
Buy 6
Hold 4
Sell 1
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)