หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.พ. 2567 07:54:19

CK

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
CK
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
CK: บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
28.37
ราคาเฉลี่ย
26.89
ราคาต่ำสุด
26.00
10
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 10
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
10
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 10
Hold 0
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)