หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:02:49

CK

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
CK: บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
33.34
ราคาเฉลี่ย
28.61
ราคาต่ำสุด
26.00
14
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 12
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)