หุ้น สถานะ Closed
ข้อมูลล่าสุด 17 ก.ค. 2567 21:22:02

COM7

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
COM7
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
COM7: บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
27.00
ราคาเฉลี่ย
21.15
ราคาต่ำสุด
14.75
11
Brokers
Recommend
Bullish
90.9%
Bearish
9.1%
Buy 3
Hold 7
Sell 1
สรุปภาพรวม:
Hold
11
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Hold

Bullish
90.9%
Bearish
9.1%
Buy 3
Hold 7
Sell 1
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)