หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.พ. 2567 09:15:21

COM7

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
COM7
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
COM7: บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
32.50
ราคาเฉลี่ย
28.41
ราคาต่ำสุด
25.25
5
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 5
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
5
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 5
Hold 0
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)