หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 02:37:49

CRC

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
CRC: บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
53.00
ราคาเฉลี่ย
47.10
ราคาต่ำสุด
43.00
12
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 9
Hold 2
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)