หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 2 ธ.ค. 2566 03:04:59

CRC

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
CRC
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
CRC: บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
54.00
ราคาเฉลี่ย
47.97
ราคาต่ำสุด
45.00
12
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 11
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
12
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 11
Hold 0
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)