หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:19:49

DIF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
DIF: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
19.00
ราคาเฉลี่ย
15.45
ราคาต่ำสุด
14.00
6
Brokers
Recommend
Bullish
83.3%
Bearish
16.7%
Buy 3
Hold 2
Sell 1
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)