หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.พ. 2567 03:04:47

DIF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
DIF: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
12.90
ราคาเฉลี่ย
10.68
ราคาต่ำสุด
8.50
6
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 4
Hold 2
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
6
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 4
Hold 2
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)