หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:09:19

DOHOME

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
DOHOME: บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
17.80
ราคาเฉลี่ย
14.99
ราคาต่ำสุด
12.00
11
Brokers
Recommend
Bullish
87.5%
Bearish
12.5%
Buy 4
Hold 3
Sell 1
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)