หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:00:34

EPG

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
EPG: บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
12.80
ราคาเฉลี่ย
10.83
ราคาต่ำสุด
9.80
8
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 4
Hold 3
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)