หุ้น สถานะ Suspend
ข้อมูลล่าสุด 19 มิ.ย. 2567 23:20:27

GL

SP NC NP
บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
GL
SP NC NP
บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
กราฟราคาล่าสุด **
ข้อมูลล่าสุด 19 มิ.ย. 2567 23:20:35
ข้อมูลล่าสุด 19 มิ.ย. 2567 23:20:35
หมายเหตุ
** ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching,Trade Report และ Odd Lot)
** ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
** ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์