หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 02:42:49

IIG

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
IIG: บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
54.00
ราคาเฉลี่ย
50.92
ราคาต่ำสุด
47.00
7
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 4
Hold 1
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)