หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 2 ธ.ค. 2566 03:04:59

IIG

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
IIG
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
IIG: บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
20.00
ราคาเฉลี่ย
20.00
ราคาต่ำสุด
20.00
1
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 0
Hold 1
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Hold
1
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Hold

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 0
Hold 1
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)