หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:19:49

IRC

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
IRC: บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
17.00
ราคาเฉลี่ย
16.33
ราคาต่ำสุด
16.00
3
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 2
Hold 1
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)