หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:19:49

JASIF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
JASIF: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
9.20
ราคาเฉลี่ย
7.95
ราคาต่ำสุด
6.20
5
Brokers
Recommend
Bullish
75%
Bearish
25%
Buy 1
Hold 2
Sell 1
สรุปภาพรวม:
Hold
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)