หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:19:49

KCE

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
KCE: บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
74.00
ราคาเฉลี่ย
50.53
ราคาต่ำสุด
37.50
13
Brokers
Recommend
Bullish
80%
Bearish
20%
Buy 4
Hold 4
Sell 2
สรุปภาพรวม:
-
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)