หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 3 ต.ค. 2566 21:32:24
KCE
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
KCE
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
KCE: บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
61.00
ราคาเฉลี่ย
51.33
ราคาต่ำสุด
42.00
17
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 12
Hold 5
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
17
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 12
Hold 5
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)