หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 02:35:04

LALIN

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
LALIN: บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
12.10
ราคาเฉลี่ย
10.80
ราคาต่ำสุด
8.20
5
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 4
Hold 1
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)